Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
София, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 100 от 30.08.2022 г. от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), подписано от Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, представляващи коалицията от партии, чрез Антонина Минчева Душева в качеството й на пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 27 на 30.08.2022 г., в 15:06 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) -32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Надежда

Георгиева

Йорданова

2

 

Кристина

Николаева

Петкова

3

 

Божидар

Пламенов

Божанов

4

 

Зорница

Велинова

Стратиева

5

 

Георги

Йорданов

Ганев

6

 

Красимир

Неделчев

Джамбазов

7

 

Елисавета

Димитрова

Белобрадова

8

 

Теодор

Стойчев

Михайлов

9

 

Марина

Иванова

Иванова-Корел

10

 

Силвия

Димитрова

Гиздова

11

 

Яна

Веселинова

Тодоранова

12

 

Кристина

Николаева

Касабова

13

 

Христо

Христов

Петков

14

 

Венцислав

Весков

Бенов

15

 

Александър

Юлиянов

Михайлов

16

 

Стефан

Любомиров

Тафров

17

 

Радослава

Илиева

Дошкова

18

 

Светозар

Иванов

Маджов

19

 

Станимир

Петров

Чонев

20

 

Веселина

Атанасова

Гайдарджиева

21

 

Светлан

Симеонов

Георгиев

22

 

Васил

Костадинов

Гюров

23

 

Иван

Десимиров

Кулин

24

 

Стоян

Димитров

Йотов

25

 

Делчо

Лазаров

Камарски

26

 

Виктор

Нелчев

Иванов

27

 

Тодор

Николов

Николов

28

 

Иван

Стоянов

Николов

29

 

Филип

Цветанов

Константинов

30

 

Александър

Димитров

Серафимов

31

 

Марта

Руменова

Георгиева

32

 

Иван

Калчев

Калчев

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения