Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 5-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 7 и т. 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „а“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158 – 160, чл. 161, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5, чл. 244, чл. 247, т. 2 и т. 3, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс, и във връзка с Решения № 1229-НС/11.08.2022 г. и Решение № 1227-НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София,  /РИК-23/,

РЕШИ

 1. Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., е 14 август 2022 г., 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч., на 22 август 2022 г.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от от 9:00 до 17:00 часа., като крайният срок е 17.00 ч. на 22.08.2022 г.

Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22.08.2022 г. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.

 1. Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г, е 18 август 2022 г., 09:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 30 август 2022 г.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от от 9:00 до 17:00 часа., като крайният срок е 17.00 ч. на 30.08.2022 г.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 30 август 2022 г.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:25 часа

Календар

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения