Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резерви

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Секретаря на район „Красно село“ с вх. № 107/31.08.2022 г. за назначаване съставите на 92 /деветдесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 92 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 92 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 92 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 92 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 92 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 92 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 92 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 79 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 70 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 40 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 31 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 23 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 19 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 14 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 92 /деветдесет и два/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602001

Председател

Цветелина Николаева Караниколова

 

234602001

Зам. председател

Иван Стефанов Страхинов

 

234602001

Секретар

Никола Александров Бакърджиев

 

234602001

Член

Людмила Иванова Тонева-Хаджийска

 

234602001

Член

Петър Йонков Йовчев

 

234602001

Член

Йоланта Филипова Попова

 

234602001

Член

Соня Тенчева Дакова

 

234602002

Председател

Валентина Георгиева Тотева

 

234602002

Зам. председател

Веселин Емилов Московски

 

234602002

Секретар

Никола Николаев Николов

 

234602002

Член

Антония Петрова Веселинова

 

234602002

Член

Мирослав Драгомиров Хаджийски

 

234602002

Член

Калина Христова Калева

 

234602002

Член

Рени Михайлова Гърбева

 

234602003

Председател

Галина Йорданова Господинова

 

234602003

Зам. председател

Силвия Пламенова Грозданова

 

234602003

Секретар

Цветелина Петкова Стоянова-Стефанова

 

234602003

Член

Даниела Тодорова Янева

 

234602003

Член

Анастасия Димитрова Александрова

 

234602003

Член

Ивелина Пламенова Паничарова

 

234602003

Член

Петьофи Димитров Балтов

 

234602004

Председател

Цветомир Момчилов Маринов

 

234602004

Зам. председател

Милена Петрова Виденова

 

234602004

Секретар

Емилия Петрова Михайлова

 

234602004

Член

Елка Миленова Иванова

 

234602004

Член

Пламен Петров Бенков

 

234602004

Член

Иванка Илиева Иванова

 

234602004

Член

Дияна Павлова Димитрова

 

234602005

Председател

Кристин Христова Райкова

 

234602005

Зам. председател

Адриан Александров Любенов

 

234602005

Секретар

Илия Манолов Илиев

 

234602005

Член

Милка Пенева Цветанова

 

234602005

Член

Теменужка Димитрова Тенева

 

234602005

Член

Марияна Иванова Димитрова-Балова

 

234602005

Член

Динко Иванов Ненов

 

234602006

Председател

Мария Вълчева Митева

 

234602006

Зам. председател

Васил Христов Манолов

 

234602006

Секретар

Александър Николов Гълъбов

 

234602006

Член

Ралица Ангелова Ангелова

 

234602006

Член

Теодор Георгиев Янев

 

234602006

Член

Михаела Светославова Варадинова

 

234602006

Член

Мартин Цветанов Мицев

 

234602007

Председател

Георги Иванов Дянков

 

234602007

Зам. председател

Екатерина Михайлова Паничарова-Анаткова

 

234602007

Секретар

Любомира Йорданова Веселинова

 

234602007

Член

Людмила Василева Миланова

 

234602007

Член

Теодора Колева Йотова

 

234602007

Член

Стойчо Вангелов Зерлиев

 

234602007

Член

Даниел Руменов Василев

 

234602008

Председател

Маргарита Йорданова Иванова

 

234602008

Зам. председател

Анета Савова Андонова

 

234602008

Секретар

Георги Константинов Костов

 

234602008

Член

Даниел Иванов Василев

 

234602008

Член

Марияна Петрова Георгиева

 

234602008

Член

Полина Божидарова Богданова

 

234602008

Член

Лидия Божилова Грозданова

 

234602009

Председател

Мариана Добринова Братоева - Аврамова

 

234602009

Зам. председател

Соня Николова Бонева

 

234602009

Секретар

Борислава Пейчева Пройчева

 

234602009

Член

Ванеса Георгиева Василева

 

234602009

Член

Павел Мануелов Георгиев

 

234602009

Член

Стилиянка Цанева Добрева

 

234602009

Член

Кристин Красимирова Миланова

 

234602010

Председател

Михаил Каменов Апостолов

 

234602010

Зам. председател

Лалка Трифонова Цанева

 

234602010

Секретар

Венцислав Никифоров Михайлов

 

234602010

Член

Павел Лъчезаров Веселинов

 

234602010

Член

Йолита Валентинова Панчева

 

234602010

Член

Ахмед Мустафов Дурльов

 

234602010

Член

Магдалена Атанасова Спирова

 

234602011

Председател

Тодор Милев Милев

 

234602011

Зам. председател

Венцислав Стоянов Величков

 

234602011

Секретар

Кирилка Лазарова Стефанова

 

234602011

Член

Мариана Василева Николова

 

234602011

Член

Ива Ивайлова Делийска

 

234602011

Член

Люба-Мина Димитрова Димитрова

 

234602011

Член

Йоана Петрова Георгиева

 

234602012

Председател

Радина Светославова Стоянова

 

234602012

Зам. председател

Илиян Николов Иванов

 

234602012

Секретар

София Майсурадзе Теймуразовна

 

234602012

Член

Ангел Тончев Томов

 

234602012

Член

Цветелина Йорданова Гъбенска

 

234602012

Член

Марин Георгиев Георгиев

 

234602012

Член

Мартин Михайлов Михайлов

 

234602013

Председател

Ася Андонова Станоева

 

234602013

Зам. председател

Мариела Тодорова Прошева

 

234602013

Секретар

Борислав Михайлов Милев

 

234602013

Член

Александра Иванова Бойчева

 

234602013

Член

Радослав Костадинов Георгиев

 

234602013

Член

Георги Бориславов Иванов

 

234602013

Член

Георги Димитров Брусийски

 

234602014

Председател

Мартин Мирославов Ликов

 

234602014

Зам. председател

Боян Георгиев Пресолски

 

234602014

Секретар

Таня Ненова Ламбова

 

234602014

Член

Светла Евстатиева Шаранова

 

234602014

Член

Катя Петрова Василева

 

234602014

Член

Екатерина Петрова Димитрова

 

234602014

Член

Иван Венциславов Дончев

 

234602015

Председател

Цветанка Иванова Игнатова

 

234602015

Зам. председател

Красимирка Георгиева Тодорова

 

234602015

Секретар

Минчо Йорданов Александров

 

234602015

Член

Лилия Венциславова Дончева

 

234602015

Член

Даниел Венциславов Бончев

 

234602015

Член

Валентина Захариева Попова

 

234602015

Член

Илко Руменов Димитров

 

234602016

Председател

Стоян Иванов Димитров

 

234602016

Зам. председател

Кирил Георгиев Стоев

 

234602016

Секретар

Стефани Кръстева Михалкова

 

234602016

Член

Георги Витков Илиев

 

234602016

Член

Маринела Георгиева Витекова

 

234602016

Член

Мария Александрова Александрова

 

234602016

Член

Виолета Василева Бошнакова

 

234602017

Председател

Илиян Богданов Тонев

 

234602017

Зам. председател

Теодор Николаев Сербезов

 

234602017

Секретар

Симона Росенова Сергиева

 

234602017

Член

Георги Георгиев Чулев

 

234602017

Член

Денислав Бисеров Георгиев

 

234602017

Член

Геновева Иванова Тодорова

 

234602017

Член

Владимира Владимирова Дончева

 

234602018

Председател

Емил Николов Киров

 

234602018

Зам. председател

Катерина Георгиева Георгиева

 

234602018

Секретар

Ваня Стефанова Компаниева-Ненова

 

234602018

Член

Мартина Добринова Маркова

 

234602018

Член

Михаил Мирославов Кисьов

 

234602018

Член

Здравко Николов Митков

 

234602018

Член

Людмила Владимирова Хардалиева

 

234602019

Председател

Борис Стефанов Рачев

 

234602019

Зам. председател

Силвия Христова Никодимова

 

234602019

Секретар

Славея Кирилова Цекова

 

234602019

Член

Боряна Любомирова Дъскарева-Тончева

 

234602019

Член

Мадлен Василева Йовева

 

234602019

Член

Йорданка Несторова Карагьозова

 

234602019

Член

Радка Лазарова Водева

 

234602020

Председател

Георгит Георгиева Илиева

 

234602020

Зам. председател

Таня Иванова Казанджиева

 

234602020

Секретар

Гергана Драгомирова Георгиева

 

234602020

Член

Анка Крумова Славкова

 

234602020

Член

Велика Костадинова Дъскарева

 

234602020

Член

Деница Данаилова Вълчова

 

234602020

Член

Георги Богданов Биволарски

 

234602021

Председател

Валентин Велчев Василев

 

234602021

Зам. председател

Зоя Венкова Радайска

 

234602021

Секретар

Любомир Божинов Божинов

 

234602021

Член

Любов Евгениева Загорска

 

234602021

Член

Мария Василева Иванова

 

234602021

Член

Росица Първанова Първанова-Балабанова

 

234602021

Член

Надя Георгиева Илиева

 

234602022

Председател

Вирджиния Христова Градинарова

 

234602022

Зам. председател

Иринка Димитрова Раденкова

 

234602022

Секретар

Мартин Николов Кръстев

 

234602022

Член

Стефка Николова Йорданова

 

234602022

Член

Емил Игнатов Еленков

 

234602022

Член

Дениз Невзат Анова

 

234602022

Член

Ива Димитрова Лазарова

 

234602023

Председател

Деян Георгиев Разсадов

 

234602023

Зам. председател

Робърт Светлинов Димитров

 

234602023

Секретар

Наско Борисов Раденков

 

234602023

Член

Сашка Христова Николова

 

234602023

Член

Ива Стоилова Лимар

 

234602023

Член

Христо Илиев Иванов

 

234602023

Член

Георги Атанасов Митов

 

234602024

Председател

Божидарка Кирилова Хамид

 

234602024

Зам. председател

Пепа Стоянова Икономова

 

234602024

Секретар

Робърт Владимиров Яшов

 

234602024

Член

Александра Александрова Лимар

 

234602024

Член

Наталия Емилова Еленкова

 

234602024

Член

Юксел Расим Мехмед

 

234602024

Член

Мариус Захариев Захариев

 

234602025

Председател

Кристиян Емилиянов Стоилов

 

234602025

Зам. председател

Ивайло Илковски Илиев

 

234602025

Секретар

Теодора Янкова Джинова

 

234602025

Член

Любен Петров Димитров

 

234602025

Член

Десислава Николаева Николова

 

234602025

Член

Владислава Веселинова Андонова

 

234602025

Член

Христиан Тихомиров Христов

 

234602026

Председател

Любима Велинова Карадачка

 

234602026

Зам. председател

Кристина Костадинова Котева

 

234602026

Секретар

Елена Василева Зафирова

 

234602026

Член

Радослава Славова Белева

 

234602026

Член

Нина Василевна Йовева

 

234602026

Член

Пламен Павлов Андонов

 

234602026

Член

Майя Кирилова Исаева

 

234602027

Председател

Тихомир Христов Тодоров

 

234602027

Зам. председател

Зоя Кирилова Бранкова

 

234602027

Секретар

Тодор Славков Славков

 

234602027

Член

Бистра Славчева Дилова

 

234602027

Член

Ивелина Иванова Стаменова

 

234602027

Член

Стефани Георгиева Кръстева

 

234602027

Член

Мирослав Методиев Иванов

 

234602028

Председател

Симеон Георгиев Йорданов

 

234602028

Зам. председател

Надежда Дмитриевна Атанасова

 

234602028

Секретар

Добринка Георгиева Ненкова - Захариева

 

234602028

Член

Зорница Мирославова Великова

 

234602028

Член

Ася Борисова Назиф

 

234602028

Член

Зорница Руменова Милушева

 

234602028

Член

Александра Славчева Борисова

 

234602029

Председател

Полина Николова Петрова

 

234602029

Зам. председател

Борислава Кирилова Николова

 

234602029

Секретар

Мария Димитрова Владева

 

234602029

Член

Ивета Ангелова Хаджикирева

 

234602029

Член

Георги Стоянов Терзийски

 

234602029

Член

Ванина Огнянова Кондова

 

234602029

Член

София Симеонова Кръстева

 

234602030

Председател

Мая Харалампиева Бакърджиева

 

234602030

Зам. председател

Василена Василева Михайлова

 

234602030

Секретар

Георги Ивайлов Божилов

 

234602030

Член

Нели Йорданова Водева-Цветкова

 

234602030

Член

Магда Миткова Димитрова

 

234602030

Член

Руслан Атикулах Нури

 

234602030

Член

Георги Димитров Алексиев

 

234602031

Председател

Биляна Валентинова Ангелова

 

234602031

Зам. председател

Пламен Луканов Луканов

 

234602031

Секретар

Татяна Цонкова Димитрова

 

234602031

Член

Даниела Мирославова Ковачева

 

234602031

Член

Ирина Златанова Стойчева

 

234602031

Член

Йорданка Кръстева Кръстева

 

234602031

Член

Йоанна Димитрова Цветкова

 

234602032

Председател

Румен Василев Васев

 

234602032

Зам. председател

Марияна Недялкова Лазарова

 

234602032

Секретар

Иван Красимиров Георгиев

 

234602032

Член

Петя Тодорова Тошева

 

234602032

Член

Радул Младенов Чавдаров

 

234602032

Член

Николай Марков Николов

 

234602032

Член

Мая Кръстева Берчева

 

234602033

Председател

Десислава Петрова Янкова

 

234602033

Зам. председател

Десислава Красимирова Арсова

 

234602033

Секретар

Николай Стефанов Генков

 

234602033

Член

Виктор Стоянов Вълков

 

234602033

Член

Ангелина Иванова Лозанова

 

234602033

Член

Йордан Петрониев Атанасов

 

234602033

Член

Диляна Николова Пенджурова

 

234602034

Председател

Виолета Борисова Йорданова

 

234602034

Зам. председател

Таня Стаматова Георгиева

 

234602034

Секретар

Виктор Димитров Гюров

 

234602034

Член

Владимир Георгиев Владимиров

 

234602034

Член

Венета Йорданова Сергиева

 

234602034

Член

Александър Тохолов Рунев

 

234602034

Член

Валери Петров Симеонов

 

234602035

Председател

Иван Асенов Делчов

 

234602035

Зам. председател

Даниела Георгиева Николова

 

234602035

Секретар

Марина Петрова Цвятковска

 

234602035

Член

Борис Василев Стойнов

 

234602035

Член

Вяра Стоянова Гюрова

 

234602035

Член

Янчо Христов Христов

 

234602035

Член

Константин Георгиев Богданов

 

234602036

Председател

Даниела Иванова Лесидренска

 

234602036

Зам. председател

Теодор Димитров Бъчваров

 

234602036

Секретар

Маргарита Неделчева Наумова

 

234602036

Член

Николета Владимирова Танева

 

234602036

Член

Емилия Николова Пелтекова

 

234602036

Член

Людмила Константинова Димчева

 

234602036

Член

Мириам Йорданова Петрова

 

234602037

Председател

Валентин Митков Вутов

 

234602037

Зам. председател

Христо Николов Козарев

 

234602037

Секретар

Ели Христова Илиева

 

234602037

Член

Мирослав Валериев Тодоров

 

234602037

Член

Мария Симова Апостолова

 

234602037

Член

Нина Милчова Николова

 

234602037

Член

Николина Иванова Петрова

 

234602038

Председател

Александра Евгениева Иванова

 

234602038

Зам. председател

Антонина Петрова Бочева

 

234602038

Секретар

Иванка Петрова Иванова

 

234602038

Член

Йордан Маринов Дяков

 

234602038

Член

Иван Александров Беловеждов

 

234602038

Член

Цеко Борисов Ненов

 

234602038

Член

Сенко Калинов Конжилов

 

234602039

Председател

Василена Юриева Бовянска

 

234602039

Зам. председател

Мария Христова Владимирова

 

234602039

Секретар

Лиляна Владимирова Александрова

 

234602039

Член

Даниела Атанасова Ташкова

 

234602039

Член

Теодороа Любомирова Димитрова

 

234602039

Член

Слав Йорданов Георгиев

 

234602039

Член

Десислава Евелинова Никова

 

234602040

Председател

Йоан Колев Йоновски

 

234602040

Зам. председател

Мая Делчова Панчева

 

234602040

Секретар

Венелин Стефчов Терзиев

 

234602040

Член

Йорданка Кирилова Ботева

 

234602040

Член

Силвена Недкова Недялкова

 

234602040

Член

Михаела Валериева Асенова

 

234602040

Член

Даниела Светлозарова Антонова

 

234602041

Председател

Стойна Манолова Станкова

 

234602041

Зам. председател

Стефан Димитров Никодимов

 

234602041

Секретар

Павлина Петрова Иванова

 

234602041

Член

Цветелин Илиев Илиев

 

234602041

Член

Шенол Ахмед Назиф

 

234602041

Член

Биляна Славчева Грозданова

 

234602041

Член

Маруся Димитрова Русева

 

234602042

Председател

Изабела Мартинова Хаджиева

 

234602042

Зам. председател

Светлана Иванова Зъкова

 

234602042

Секретар

Златка Иванова Янкулова

 

234602042

Член

Георги Димитров Пантев

 

234602042

Член

Янка Петрова Петкова

 

234602042

Член

Александър Димитров Рачев

 

234602042

Член

Елена Йорданова Водева

 

234602043

Председател

Славея Александрова Василева

 

234602043

Зам. председател

Олга Христофорова Иванова

 

234602043

Секретар

Пламен Илиев Кръстев

 

234602043

Член

Антония Бойкова Иванова

 

234602043

Член

Димитър Тодров Алексиев

 

234602043

Член

Мерлин Сайме Мехмед

 

234602043

Член

Мария Димитрова Карпузова

 

234602044

Председател

Ерол Сергеев Шейнов

 

234602044

Зам. председател

Веселин Ивайлов Зашев

 

234602044

Секретар

Силвия Димитрова Попова

 

234602044

Член

Ния Станиславова Христова

 

234602044

Член

Лора Петрова Дубина

 

234602044

Член

Теодора Иванова Добрева

 

234602044

Член

Валентина Йорданова Мутафчийска

 

234602045

Председател

Антонина Петрова Бъчварова

 

234602045

Зам. председател

Виктор Валентинов Тодоров

 

234602045

Секретар

Дияна-Петя Делчева Делчева

 

234602045

Член

Мартин Пламенов Денчев

 

234602045

Член

Стефан Орлинов Качаков

 

234602045

Член

Мариана Симеонова Апостолова

 

234602045

Член

Анна Димитрова Багалева

 

234602046

Председател

Десислава Венкова Разсадова

 

234602046

Зам. председател

Иржина Костова Параскова

 

234602046

Секретар

Илиана Дончева Дончева- Райчинова

 

234602046

Член

Даниела Петрова Сакеларева

 

234602046

Член

Петър Георгиев Табаков

 

234602046

Член

Боряна Кирилова Никифорова

 

234602046

Член

Диана Калчева Калева

 

234602047

Председател

Светлана Николова Каракушева

 

234602047

Зам. председател

Цветанка Димитрова Сезонова

 

234602047

Секретар

Ремзие Джамал Читак

 

234602047

Член

Георги Георгиев Цветков

 

234602047

Член

Зорница Емилова Йорданова

 

234602047

Член

Ангелина Георгиева Грънчарова

 

234602047

Член

Асен Владимиров Кръстев

 

234602048

Председател

Мая Алексанрова Панайотова

 

234602048

Зам. председател

Стефка Цонова Късльовска

 

234602048

Секретар

Делян Светлозаров Христов

 

234602048

Член

Петър Георгиев Фурнаджиев

 

234602048

Член

Весела Йорданова Васова

 

234602048

Член

Ирена Тодорова Христова

 

234602048

Член

Станислав Петров Димитров

 

234602049

Председател

Христо Йорданов Цонев

 

234602049

Зам. председател

Веселин Христов Христов

 

234602049

Секретар

Мариана  Чеке

 

234602049

Член

Габриела Стоянова Денчева

 

234602049

Член

Таня Йорданова Гергинова

 

234602049

Член

Евгени Цветанов Хичовски

 

234602049

Член

Дейвид Красимир Любенов

 

234602050

Председател

Ваня Желязкова Николова

 

234602050

Зам. председател

Павел Добромиров Савов

 

234602050

Секретар

Янко Янков Командов

 

234602050

Член

Мариана Божидарова Попова

 

234602050

Член

Живка Костова Чолакова-Цветкова

 

234602050

Член

Добрин Стефанов Добрев

 

234602050

Член

Надя Димитрова Патишанова-Марков

 

234602051

Председател

Албена Кръстева Щерева

 

234602051

Зам. председател

Мартин Илчев Илиев

 

234602051

Секретар

Даниела Стефанова Василева

 

234602051

Член

Зорка Иванова Атанасова

 

234602051

Член

Галина Милославова Чомпова

 

234602051

Член

Бояна Николаева Дамянова

 

234602051

Член

Николина Александрова Христова

 

234602052

Председател

Теодор Мирославов Тотев

 

234602052

Зам. председател

Теодора Иванова Ширкова

 

234602052

Секретар

Ивайло Ангелов Атанасов

 

234602052

Член

Вера Георгиева Георгиева

 

234602052

Член

Николай Петров Челебиев

 

234602052

Член

Емануил Стефанов Димитров

 

234602052

Член

Делян Пламенов Дечев

 

234602053

Председател

Елеонора Димитрова Методиева

 

234602053

Зам. председател

Калоян Радославов Нецов

 

234602053

Секретар

Георги Асенов Янкулов

 

234602053

Член

Костадин Милков Милев

 

234602053

Член

Йонка Цолова Илиева

 

234602053

Член

Венцислава Енчова Колева

 

234602053

Член

Косю Недялков Митев

 

234602054

Председател

Симеон Радославов Нецов

 

234602054

Зам. председател

Радослав Даринов Ранчев

 

234602054

Секретар

Силвия Господинова Минчева

 

234602054

Член

Маргарита Иванова Тасева

 

234602054

Член

Калоян Людмилов Панчев

 

234602054

Член

Айля Росенова Чиева

 

234602054

Член

Елена Милан Крижан-Величкова

 

234602055

Председател

Елисавета Симеонова Бачкова

 

234602055

Зам. председател

Александър Иванов Червенков

 

234602055

Секретар

Иванка Илиева Цонева

 

234602055

Член

Теодора Апостолова Димитрова

 

234602055

Член

Пламен Георгиев Здравков

 

234602055

Член

Детелина Михайлова Шопова

 

234602055

Член

Едита Венчова Генадиева

 

234602056

Председател

Пламен Ангелов Денчев

 

234602056

Зам. председател

Любомир Любчев Борисов

 

234602056

Секретар

Даниела Венциславова Димитрова

 

234602056

Член

Вероника Красенова Давидова

 

234602056

Член

Огняна Валериева Арабаджиева

 

234602056

Член

Деян Бисеров Големинов

 

234602056

Член

Стоян Петров Еленков

 

234602057

Председател

Виктор Георгиев Колимечков

 

234602057

Зам. председател

Никола Георгиев Радионов

 

234602057

Секретар

Миглена Асенова Каракушева

 

234602057

Член

Юлияна Тодорова Асенова

 

234602057

Член

Георги Огнянов Грънчаров

 

234602057

Член

Милена Валентинова Големинова

 

234602057

Член

Иво Симеонов Георгиев

 

234602058

Председател

Теодор Петков Димитров

 

234602058

Зам. председател

Мария Георгиева Костова

 

234602058

Секретар

Стилиян Димитров Илиев

 

234602058

Член

Катя Тодорова Балабанова

 

234602058

Член

Борис Бойков Биров

 

234602058

Член

Георги Ангелов Стоянов

 

234602058

Член

Ивет Теодорова Спасова

 

234602059

Председател

Мариана Иванова Спасова

 

234602059

Зам. председател

Васил Василев Василев

 

234602059

Секретар

Милена Живкова Петрова

 

234602059

Член

Любен Иванов Пицов

 

234602059

Член

Виктория Николаева Каламова

 

234602059

Член

Диляна Хинова Илиева

 

234602059

Член

Елена Георгиева Търкаланова

 

234602060

Председател

Петър Огнянов Петров

 

234602060

Зам. председател

Иванка Валериева Генкова

 

234602060

Секретар

Анни Николова Пейкова

 

234602060

Член

Надежда Димитрова Александрова

 

234602060

Член

Даниела Георгиева Грънчарова

 

234602060

Член

Катя Димитрова Георгиева

 

234602060

Член

Сава  Папандониу

 

234602061

Председател

Владимир Венелинов Марков

 

234602061

Зам. председател

Станислав Емануилов Александров

 

234602061

Секретар

Габриела Светославова Гешева

 

234602061

Член

Евелин Илиев Миндев

 

234602061

Член

Кремена Божидарова Николова

 

234602061

Член

Георги Кирилов Топалов

 

234602061

Член

Цветелин Василев Димитров

 

234602062

Председател

Звезделина Бисерова Йорданова

 

234602062

Зам. председател

Катя Драганова Накова

 

234602062

Секретар

Анелия Йорданова Ненкова

 

234602062

Член

Весела Димитрова Касабова

 

234602062

Член

Юлиана Благовестова Костадинова-Топалова

 

234602062

Член

Габриела Венелинова Войнова

 

234602062

Член

Милен Ванев Метев

 

234602063

Председател

Силвия Симеонова Попова

 

234602063

Зам. председател

Габриела Александрова Дечева

 

234602063

Секретар

Благовест Стефанов Димитров

 

234602063

Член

Емануил Емануилов Цонев

 

234602063

Член

Мария Йорданова Янакиева

 

234602063

Член

Даниела Василева Савова

 

234602063

Член

Силвия Вълчева Атанасова

 

234602064

Председател

Калин Николов Единаков

 

234602064

Зам. председател

Цанко Дреков Бъчваров

 

234602064

Секретар

Милен Симеонов Елкин

 

234602064

Член

Десислава Любомирова Райкова-Натова

 

234602064

Член

Виктор Асенов Брънчев

 

234602064

Член

Димитър Кирилов Асенов

 

234602064

Член

Евелина Валентинова Дачева

 

234602065

Председател

Петя Николаева Стоевска

 

234602065

Зам. председател

Георги Енчев Петков

 

234602065

Секретар

Жана Владимирова Лозанова

 

234602065

Член

Жан Иванов Рангелов

 

234602065

Член

Искра Илиева Пиралкова

 

234602065

Член

Христо Николов Димитров

 

234602065

Член

Таня Василева Филипова

 

234602066

Председател

Елеонора Кирилова Гонева

 

234602066

Зам. председател

Жулиета Владимирова Ханджиева

 

234602066

Секретар

Виктор Руменов Райков

 

234602066

Член

Галина Иванова Пешева

 

234602066

Член

Никола Илиев Колунчев

 

234602066

Член

Цонка Димитрова Станева

 

234602066

Член

Йоан Софрониев Йорданов

 

234602067

Председател

Лилия Тотева Пипева

 

234602067

Зам. председател

Цветанка Трифонова Трифонова

 

234602067

Секретар

Валентина Николайчова Станкова

 

234602067

Член

Любомир Стоянов Атанасов

 

234602067

Член

Анка Ангелова Караджова

 

234602067

Член

Мирослав Бориславов Миладинов

 

234602067

Член

Нели Кирилова Кръстева

 

234602068

Председател

Мария Йосифова Рангелова

 

234602068

Зам. председател

Стефания Свиленова Коларова

 

234602068

Секретар

Йорданка Христова Димитрова

 

234602068

Член

Лилия Викторова Несторова-Русева

 

234602068

Член

Вера Павлова Грънчарова

 

234602068

Член

Андрей Валентинов Бозаров

 

234602068

Член

Александър Костов Байчев

 

234602069

Председател

Красимира Дечева Дечева

 

234602069

Зам. председател

Камелия Костова Байчева

 

234602069

Секретар

Лилия Димитрова Врабчанска

 

234602069

Член

Любомира Савова Николова

 

234602069

Член

Валери Митков Марков

 

234602069

Член

Мира Харалампиева Бакърджиева

 

234602069

Член

Димитър Иванов Миленков

 

234602070

Председател

Ирина Георгиева Йорданова-Стойчева

 

234602070

Зам. председател

Юлиян Асенов Русев

 

234602070

Секретар

Виолета Димитрова Канджева

 

234602070

Член

Валентина Ангелова Шотева

 

234602070

Член

Христов Петров Христов

 

234602070

Член

Бистра Толева Борисова

 

234602070

Член

Георги Атанасов Димитров

 

234602071

Председател

Мартина Василева Гигова

 

234602071

Зам. председател

Антония Василева Георгиева

 

234602071

Секретар

Диана Иванова Мишева

 

234602071

Член

Красимир Вичев Неделчев

 

234602071

Член

Генади Ванков Антов

 

234602071

Член

Виолин Димитров Борисов

 

234602071

Член

Сашка Йорданова Ангелова

 

234602072

Председател

Адриана Иванова Стоянова

 

234602072

Зам. председател

Анна Йорданова Йорданова

 

234602072

Секретар

Александра Мартинова Дикова

 

234602072

Член

Боряна Георгиева Дамянова

 

234602072

Член

Лидия Найденова Славчева

 

234602072

Член

Антони Руменов Николаев

 

234602072

Член

Кристина Валериева Гачева

 

234602073

Председател

Ирина Константинова Якимова

 

234602073

Зам. председател

Манол Петров Станков

 

234602073

Секретар

Георги Николаев Атанасов

 

234602073

Член

Лазар Ангелов Цураков

 

234602073

Член

Весела Павлова Райчинова

 

234602073

Член

Петьо Николаев Чурешки

 

234602073

Член

Анна Йорданова Стоянова

 

234602074

Председател

Михаела Пламенова Асенова

 

234602074

Зам. председател

Николай Крайчев Краев

 

234602074

Секретар

Виталия Александровна Дойчинова

 

234602074

Член

Ивайло Кирилов Киров

 

234602074

Член

Олег Стоянов Станимиров

 

234602074

Член

Екатерина Атанасова Славова

 

234602074

Член

Златка Георгиева Величкова

 

234602075

Председател

Петя Велянова Христова

 

234602075

Зам. председател

Катя Добрева Стоименова

 

234602075

Секретар

Михаела Георгиева Генова

 

234602075

Член

Диана Цветанова Налбантова

 

234602075

Член

Пенка Иванова Беловеждова

 

234602075

Член

Росица Тодорова Пимпирева

 

234602075

Член

Диана Максимова Йосифова

 

234602076

Председател

Ралица Ангелова Давидкова

 

234602076

Зам. председател

Георги Хариев Бекяров

 

234602076

Секретар

Мария-Магдалена Калинова Халаджова

 

234602076

Член

Давидко Борисов Николов

 

234602076

Член

Жан Димитров Миленков

 

234602076

Член

Марияна Петрова Крумова

 

234602076

Член

Валентина Толева Борисова

 

234602077

Председател

Владислав Владков Димов

 

234602077

Зам. председател

Ивайло Диков Диков

 

234602077

Секретар

Цецо Каменов Попов

 

234602077

Член

Галина Атанасова Димитрова

 

234602077

Член

Севда Христова Даскалова

 

234602077

Член

Марияна Евлогиева Христова

 

234602077

Член

Ивета Огнянова Бандулова

 

234602078

Председател

Антонина Ивановна Аловацкая

 

234602078

Зам. председател

Славина Петрова Райкова

 

234602078

Секретар

Николай Александров Александров

 

234602078

Член

Росица Георгиева Любикова

 

234602078

Член

Лилияна Стойнева Караджова

 

234602078

Член

Генчо Димитров Въртовски

 

234602078

Член

Валентина Ангелова Цветкова

 

234602079

Председател

Димитър Димитров Керелов

 

234602079

Зам. председател

Ния Климент Петрова

 

234602079

Секретар

Любомира Георгиева Божилова

 

234602079

Член

Людмила Бориславова Райчева

 

234602079

Член

Иван Емилов Йосифов

 

234602079

Член

Верка Димитрова Бъчварова

 

234602079

Член

Огнян Здравков Хаджиев

 

234602080

Председател

Веска Красимирова Вергиева

 

234602080

Зам. председател

Драгомир Цветомиров Белегански

 

234602080

Секретар

Симона Здравкова Стоилкова

 

234602080

Член

Лиляна Кирилова Иванова

 

234602080

Член

Мирослав Димитров Минчев

 

234602080

Член

Николинка Иванова Иванова

 

234602080

Член

Мария Славчева Темелкова

 

234602081

Председател

Лозинка Петранкова Райкова

 

234602081

Зам. председател

Маргарита Боянова Войска

 

234602081

Секретар

Цветанка Георгиева Ерменкова

 

234602081

Член

Данка Георгиева Вощанска

 

234602081

Член

Никол Пламенова Андреева

 

234602081

Член

Ивелин Васков Карамфилов

 

234602081

Член

Сандрина Мариус Захариева

 

234602082

Председател

Елвира Пепиева Евлогиева-Борисова

 

234602082

Зам. председател

Десислава Пенева Вълчева

 

234602082

Секретар

Димитър Андреев Ерменков

 

234602082

Член

Светломира Братанова Нинова

 

234602082

Член

Десислава Ангелова Вощанска

 

234602082

Член

Росица Михайлова Манолова

 

234602082

Член

Васко Веселинов Карамфилов

 

234602083

Председател

Таня Николова Николова

 

234602083

Зам. председател

Маргарита Христова Гичева

 

234602083

Секретар

Жак Овед Таджер

 

234602083

Член

Румяна Михайлова Христова

 

234602083

Член

Женина Недялкова Пейкова

 

234602083

Член

Даниела Благоева Захариева

 

234602083

Член

Йордан Йорданов Мартинов

 

234602084

Председател

Мария Николова Божанова

 

234602084

Зам. председател

Вероника Здравкова Стоилкова

 

234602084

Секретар

Десислава Марио Пешева

 

234602084

Член

Марияна Методиева Янева

 

234602084

Член

Слав Петков Власаков

 

234602084

Член

Лилияна Велчева Василева

 

234602084

Член

Радка Ангелова Генина

 

234602085

Председател

Сергей Любозаров Рохов

 

234602085

Зам. председател

Паолина Любенова Георгиева

 

234602085

Секретар

Ана Райчева Димчева

 

234602085

Член

Петър Георгиев Генин

 

234602085

Член

Денис Чавдаров Димитров

 

234602085

Член

Георг Тонев Давидовски

 

234602085

Член

Надежда Маринова Иванова

 

234602086

Председател

Антония Боянова Белчева

 

234602086

Зам. председател

Емилия Димитрова Гоголева

 

234602086

Секретар

Благородка Недкова Тодорова

 

234602086

Член

Здравка Кирова Бадева

 

234602086

Член

Ивета Емилова Еленкова

 

234602086

Член

Александър Славеев Щерев

 

234602086

Член

Александрина Василева Александрова

 

234602087

Председател

Боян Младенов Петров

 

234602087

Зам. председател

Вяра Атанасова Танчева

 

234602087

Секретар

Благовест Василев Симеонов

 

234602087

Член

Димчо Димитров Солаков

 

234602087

Член

Лилия Сашова Димитрова

 

234602087

Член

Радослава Иванова Христова

 

234602087

Член

Силвия Василева Спасова

 

234602088

Председател

Елена Георгиева Хаджиева

 

234602088

Зам. председател

Ралица Красимирова Костадинова-Стоянова

 

234602088

Секретар

Лили Атанасова Петкова

 

234602088

Член

Йото Костов Вълов

 

234602088

Член

Румяна Иванова Благоева

 

234602088

Член

Мариела Руменова Романова

 

234602088

Член

Ива Венциславова Владимирова

 

234602089

Председател

Светла Стефанова Младжова

 

234602089

Зам. председател

Николай Николаев Генов

 

234602089

Секретар

Мария Илиева Налбанска

 

234602089

Член

Светла Георгиева Георгиева

 

234602089

Член

Венцислав Кирилов Захариев

 

234602089

Член

Пресиян Мак Печанов

 

234602089

Член

Михаил Максимов Бехар

 

234602090

Председател

Сузана Маринова Костадинова

 

234602090

Зам. председател

Момчил Здравков Тодоров

 

234602090

Секретар

Надя Костадинова Костова

 

234602090

Член

Ангел Йорданов Вощански

 

234602090

Член

Красимира Ангелова Михайлова

 

234602090

Член

Любомир Викторов Илиев

 

234602090

Член

Иван Димитров Караньотов

 

234602091

Председател

Атанас Георгиев Йончев

 

234602091

Зам. председател

Силвия Младенова Стоядинова

 

234602091

Секретар

Теодор Спасов Спасов

 

234602091

Член

Петя Сергеева Петкова

 

234602091

Член

Гроздан Кънчев Грозданов

 

234602091

Член

Елизабет Младенова Мечкарска

 

234602091

Член

Иван Тачев Тачев

 

234602092

Председател

Красимир Тонев Георгиев

 

234602092

Зам. председател

Драган Атанасов Митов

 

234602092

Секретар

Йордан Атанасов Атанасов

 

234602092

Член

Даринка Иванова Иванова

 

234602092

Член

Николай Харалампиев Кацаров

 

234602092

Член

Владислав Орлинов Венков

 

234602092

Член

Ася Иванова Асенова-Спасова

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения