Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резерви

 В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев“ с вх. № 112/01.09.2022 г. за назначаване съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 45 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 45 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 45 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 45 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 45 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 45 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 45 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 39 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 34 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 20 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 15 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 11 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 9 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 7 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 45 /четиридесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608001

Председател

Васил Коцев Василев

 

234608001

Зам. председател

Весела Траянова Даракчиева

 

234608001

Секретар

Весела Георгиева Аврамова

 

234608001

Член

Светла Любомирова Ковачева

 

234608001

Член

Гюлнар Хилми Соколова

 

234608001

Член

Галя Иванова Кинчева - Шверчина

 

234608001

Член

Силвия Георгиева Иванова

 

234608002

Председател

Божидар Стефанов Христов

 

234608002

Зам. председател

Николай Христов Коджаманов

 

234608002

Секретар

Виктория Бисерова Велинчова

 

234608002

Член

Десислава Александрова Пейкова

 

234608002

Член

Ивелин Тихомиров Велинов

 

234608002

Член

Франческа Станимирова Иванова

 

234608002

Член

Десислава Руменова Треновска

 

234608003

Председател

Петя Василева Василева

 

234608003

Зам. председател

Вангел Йорданов Стоянов

 

234608003

Секретар

Пламен Нейков Нейчев

 

234608003

Член

Трайко Грозданов Кирилов

 

234608003

Член

Росен Мариянов Филипов

 

234608003

Член

Теодор Димитров Иванчев

 

234608003

Член

Николай Георгиев Сираков

 

234608004

Председател

Станислав Соколов Германов

 

234608004

Зам. председател

Любомира Любомирова Недялкова

 

234608004

Секретар

Наделина Георгиева Шехтанова-Кирилова

 

234608004

Член

Шенгюл Мехмед Бекташ

 

234608004

Член

Ивана Иванова Андонова

 

234608004

Член

Фани Йорданова Йосифова

 

234608004

Член

Георги Ивайлов Иванов

 

234608005

Председател

Стелян Добринов Иванов

 

234608005

Зам. председател

Георги Стоянов Касабов

 

234608005

Секретар

Гинка Иванова Стоева

 

234608005

Член

Васил Цветанов Василев

 

234608005

Член

Ралица Ивелинова Велинова

 

234608005

Член

Иван Искренов Йорданов

 

234608005

Член

Александра Иванова Карамихалева

 

234608006

Председател

Диляна Недялкова Недялкова

 

234608006

Зам. председател

Димитър Валентинов Дичев

 

234608006

Секретар

Димитър Йорданов Карпузов

 

234608006

Член

Виолета Живкова Горанова

 

234608006

Член

Невенка Христова Томова

 

234608006

Член

Беатрис Светославова Вутова

 

234608006

Член

Григор Александров Стаменов

 

234608007

Председател

Орхан Риджай Талиб

 

234608007

Зам. председател

Боряна Севова Станчева

 

234608007

Секретар

Ева Василева Васева

 

234608007

Член

Цветанка Димитрова Арнаудова

 

234608007

Член

Александър Йорданов Димитров

 

234608007

Член

Василия Лилова Василева

 

234608007

Член

Лидия Василева Иванова

 

234608008

Председател

Телият Осман Калчев

 

234608008

Зам. председател

Миглена Иванова Маркова-Господинова

 

234608008

Секретар

Марин Йорданов Ганчев

 

234608008

Член

Христо Александров Томов

 

234608008

Член

Цветелина Андонова Димитрова

 

234608008

Член

Йордан Георгиев Димитров

 

234608008

Член

Мария Димова Пейкова

 

234608009

Председател

Велизар Стоянов Стоянов

 

234608009

Зам. председател

Райна Георгиева Комитова

 

234608009

Секретар

Стефка Красенова Конова

 

234608009

Член

Ефросина Велева Велева-Иванова

 

234608009

Член

Савина Павлова Димитрова

 

234608009

Член

Ася Бойкова Андонова

 

234608009

Член

Златка Сашева Георгиева

 

234608010

Председател

Иван Николаев Стамболиев

 

234608010

Зам. председател

Николай Димитров Карпузов

 

234608010

Секретар

Ралица Атанасова Нучева

 

234608010

Член

Надя Емилова Николова

 

234608010

Член

Атанас Денков Колев

 

234608010

Член

Иван Иванов Илиев

 

234608010

Член

Веселин Ангелов Шопов

 

234608011

Председател

Светлозар Емилов Славков

 

234608011

Зам. председател

Даниела Ясенова Тодорова

 

234608011

Секретар

Ангел Методиев Методиев

 

234608011

Член

Станой Павлов Делев

 

234608011

Член

Даниела Йорданова Мартинова

 

234608011

Член

Христо Бориславов Георгиев

 

234608011

Член

Борис Александров Минковски

 

234608012

Председател

Панайот Тянков Господинов

 

234608012

Зам. председател

Детелинка Вангелова Маркова-Рангелова

 

234608012

Секретар

Никола Николаев Георгиев

 

234608012

Член

Роза Григорова Владимирова

 

234608012

Член

Радина Димова Павлова

 

234608012

Член

Мария Славчева Илиева

 

234608012

Член

Юлий Юлиев Цветков

 

234608013

Председател

Ценко Боянов Арсенков

 

234608013

Зам. председател

Марио Кирилов Ивчев

 

234608013

Секретар

Мариянка Йорданова Великова

 

234608013

Член

Венелин Георгиев Василев

 

234608013

Член

Петя Ботева Славчева

 

234608013

Член

Павлинка Димова Калдерон

 

234608013

Член

Костадин Иванов Цеков

 

234608014

Председател

Христо Тошков Димитров

 

234608014

Зам. председател

Моника Спасова Миленкова

 

234608014

Секретар

Юлий Викторов Цветков

 

234608014

Член

Теодора Георгиева Иванова

 

234608014

Член

Антоан Димитров Попов

 

234608014

Член

Велислава Златкова Костадинова - Урумова

 

234608014

Член

Данка Щерева Николова

 

234608015

Председател

Благовеста Руменова Николова

 

234608015

Зам. председател

Капка Стоянова Цекова

 

234608015

Секретар

Силвия Крумова Томова

 

234608015

Член

Ирена Несторова Горанова

 

234608015

Член

Емилия Василева Граматикова

 

234608015

Член

Исмет Фикри Юсеин

 

234608015

Член

Цветан Димитров Цветков

 

234608016

Председател

Дора Димитрова Даракчиева

 

234608016

Зам. председател

Виолета Стоичкова Манова

 

234608016

Секретар

Невена Георгиева Стефчова

 

234608016

Член

Божил Станиславов Желев

 

234608016

Член

Силвия Василева Трифонова

 

234608016

Член

Боян Чавдаров Кроснов

 

234608016

Член

Антоанета Георгиева Милошева

 

234608017

Председател

Емилия Петрова Савова

 

234608017

Зам. председател

Димитринка Йорданова Димитрова

 

234608017

Секретар

Йоана Костадинова Корчева

 

234608017

Член

Бистра Димитрова Миладинова

 

234608017

Член

Стилияна Владиславова Гълъбова

 

234608017

Член

Карина Иванова Сапаревски

 

234608017

Член

Людмила Григорова Стаменова

 

234608018

Председател

Кристина Павлинова Томова

 

234608018

Зам. председател

Велизар Николаев Начев

 

234608018

Секретар

Борис Христов Платнаров

 

234608018

Член

Георги Василев Тодоров

 

234608018

Член

Иванка Христова Панкова

 

234608018

Член

Мария Георгиева Славчева

 

234608018

Член

Велка Василева Харизанова

 

234608019

Председател

Невена Георгиева Денчева

 

234608019

Зам. председател

Павлин Георгиев Томов

 

234608019

Секретар

Стоянка Николаева Атанасова

 

234608019

Член

Стилян Василев Тодоров

 

234608019

Член

Радина Стоянова Виденова

 

234608019

Член

Емил Георгиев Чардаклиев

 

234608019

Член

Иван Йорданов Кънев

 

234608020

Председател

Радослав Иванов Шопов

 

234608020

Зам. председател

Красимира Димова Начева

 

234608020

Секретар

Евгения Златанова Георгиева

 

234608020

Член

Елиана Любенова Иванова

 

234608020

Член

Красимира Лазарова Лазарова

 

234608020

Член

Лъчезар Диянов Цветков

 

234608020

Член

Ралица Николаева Ангелова

 

234608021

Председател

Таня Любомирова Димитрова

 

234608021

Зам. председател

Снежинка Иванова Кирилова

 

234608021

Секретар

Йордан Стоянов Георгиев

 

234608021

Член

Галина Величкова Савова-Петрова

 

234608021

Член

Соня Янакиева Иванова

 

234608021

Член

Цветелина Гаврилова Гаврилова

 

234608021

Член

Валя Тодорова Томова-Андреева

 

234608022

Председател

Надежда Филипповна Шишова

 

234608022

Зам. председател

Кристиян Красинов Радински

 

234608022

Секретар

Диана Николова Кайтазова-Иванова

 

234608022

Член

Николинка Якимова Илиева

 

234608022

Член

Тихомир Георгиев Христов

 

234608022

Член

Диана Атанасова Чучулигина

 

234608022

Член

Владимир Иванков Иванов

 

234608023

Председател

Димитър Николаев Дуковски

 

234608023

Зам. председател

Жоро Никифоров Перусанов

 

234608023

Секретар

Денис Басел Бакир

 

234608023

Член

Надя Георгиева Игнатова

 

234608023

Член

Ива Василева Стоянова

 

234608023

Член

Георги Христов Ганчев

 

234608023

Член

Диана Симеонова Симова

 

234608024

Председател

Димитър Стоянов Стоянов

 

234608024

Зам. председател

Александра Александрова Доганджийска

 

234608024

Секретар

Евелина Димитрова Димитрова

 

234608024

Член

Ани Андреева Цветкова

 

234608024

Член

Тодорка Василева Манолова

 

234608024

Член

Доника Венелинова Тодорова

 

234608024

Член

Румяна Свиленова Маркова

 

234608025

Председател

Денис Василев Бункин

 

234608025

Зам. председател

Свилен Младенов Балабанов

 

234608025

Секретар

Минчо Георгиев Атанасов

 

234608025

Член

Петранка Филипова Спасова

 

234608025

Член

Невена Ангелова Пешева

 

234608025

Член

Зоя Велкова Мацова

 

234608025

Член

Александрина Александрова Божкова

 

234608026

Председател

Маргарита Дончева Дикова

 

234608026

Зам. председател

Явор Ериков Рангелов

 

234608026

Секретар

Красимир Мирославов Беневски

 

234608026

Член

Георги Николов Николов

 

234608026

Член

Нели Георгиева Ангелова

 

234608026

Член

Малина Димитрова Миховска

 

234608026

Член

Христина Николова Бързанова

 

234608027

Председател

Стойчо Кирилов Милев

 

234608027

Зам. председател

Румяна Йорданова Мартинова

 

234608027

Секретар

Райне Боянова Бондикова-Милева

 

234608027

Член

Йордан Динков Кънчев

 

234608027

Член

Аделина Христова Симеонова

 

234608027

Член

Елена Любомирова Меченова

 

234608027

Член

Красимир Стоянов Стоянов

 

234608028

Председател

Рослана Киркова Илиева

 

234608028

Зам. председател

Красимир Веселинов Красенов

 

234608028

Секретар

Лили Станиславова Василева

 

234608028

Член

Росица Величкова Нешкова

 

234608028

Член

Борислав Петров Тодоров

 

234608028

Член

Николай Иванов Шидеров

 

234608028

Член

Весела Димитрова Стамболиева

 

234608029

Председател

Христо Цветанов Христов

 

234608029

Зам. председател

Валерия Василева Василева-Петрова

 

234608029

Секретар

Димитър Стефанов Кръстев

 

234608029

Член

Иво Иванов Чергаров

 

234608029

Член

Виктория Красимирова Попова

 

234608029

Член

Симона Руменова Чекова

 

234608029

Член

Елена Иванова Петрова

 

234608030

Председател

Емилия Петрова Недялкова-Господинова

 

234608030

Зам. председател

Валери Севдалинов Тослев

 

234608030

Секретар

Габриела Тодорова Добрева

 

234608030

Член

Йорданка Цветанова Маловска

 

234608030

Член

Анастасия Николова Петрова

 

234608030

Член

София Венциславова Василева

 

234608030

Член

Мария Иванова Миленкова-Бункин

 

234608031

Председател

Кристина Дамянова Тослева

 

234608031

Зам. председател

Нели Йорданова Куртева

 

234608031

Секретар

Искра Цветкова Петрова

 

234608031

Член

Лора Емилова Чавова

 

234608031

Член

Мария Игнатова Маловска

 

234608031

Член

Велимира Николаева Делчева-Панайотова

 

234608031

Член

Димитър Митков Берберов

 

234608032

Председател

Жечка Димитрова Димитрова

 

234608032

Зам. председател

Веселин Стефанов Димитров

 

234608032

Секретар

Мария Владимирова Горненска

 

234608032

Член

Мартин Мариов Кирков

 

234608032

Член

Кирил Спасов Кирилов

 

234608032

Член

Красимир Цветанов Георгиев

 

234608032

Член

Маргарита Иванова Петрова

 

234608033

Председател

Петко Емилиянов Петков

 

234608033

Зам. председател

Кръстьо Николов Петков

 

234608033

Секретар

Светла Славева Славева

 

234608033

Член

Ралица Евгениева Гроздева

 

234608033

Член

Емилия Владимирова Михова

 

234608033

Член

Мария Красимирова Митева

 

234608033

Член

Цветислава Анастасова Николова

 

234608034

Председател

Десислава Горанова Върбанова

 

234608034

Зам. председател

Ивайло Цветанов Георгиев

 

234608034

Секретар

Диян Сенков Цветков

 

234608034

Член

Десислава Василева Милева

 

234608034

Член

Данка Иванова Стоилкова

 

234608034

Член

Радостина Димитрова Михова

 

234608034

Член

Константина Васкова Иванова

 

234608035

Председател

Руслан Антонов Николов

 

234608035

Зам. председател

Анна Николаева Стамова

 

234608035

Секретар

Емилия Георгиева Авджиева

 

234608035

Член

Стефан Райчев Лютов

 

234608035

Член

Емилия Иванова Стоянова

 

234608035

Член

Ана Владимирова Стефанова

 

234608035

Член

Мая Иванова Венева

 

234608036

Председател

Оля Атанасова Червендинева

 

234608036

Зам. председател

Милена Димитрова Цветанова

 

234608036

Секретар

Силвия Пенева Пежгорска

 

234608036

Член

Таньо Тошев Гочев

 

234608036

Член

Георги Илчев Терзиев

 

234608036

Член

Оксана Ивановна Стоянова

 

234608036

Член

Цветанка Огнянова Сотирова

 

234608037

Председател

Рени Мирославова Върбанова

 

234608037

Зам. председател

Марийка Драганова Докова

 

234608037

Секретар

Дочка Генчева Гинева

 

234608037

Член

Елена Георгиева Пенкова-Бойчева

 

234608037

Член

Аделина Кирилова Накова

 

234608037

Член

Николай Илич Данчев

 

234608037

Член

Исперих Стефанов Иванов

 

234608038

Председател

Иван Стефанов Тодоров

 

234608038

Зам. председател

Мариана Николаева Маркова

 

234608038

Секретар

Мария Владимирова Михова

 

234608038

Член

Детелина Колева Николова

 

234608038

Член

Яна Александрова Кастелиева

 

234608038

Член

Христомир Александров Сърбинов

 

234608038

Член

Илия Благоев Величков

 

234608039

Председател

Даниела Тодорова Петрова

 

234608039

Зам. председател

Орлин Любенов Аврамов

 

234608039

Секретар

Златка Велева Златанова

 

234608039

Член

Иван Бойков Иванов

 

234608039

Член

Ирена Иванова Иванова

 

234608039

Член

Ганчо Христов Бакалов

 

234608039

Член

Гено Стойменов Георгиев

 

234608040

Председател

Джейна Михайлова Георгиева

 

234608040

Зам. председател

Стефка Сергеева Димитрова

 

234608040

Секретар

Николина Александрова Порожанова

 

234608040

Член

Цветанка Иванова Камбурова

 

234608040

Член

Биляна Костадинова Екова

 

234608040

Член

Борислава Стоянова Христова

 

234608040

Член

Георги Константинов Гацов

 

234608041

Председател

Диана Миткова Николкова

 

234608041

Зам. председател

Николай Илиев Чамбов

 

234608041

Секретар

Елена Петрова Трифонова

 

234608041

Член

Петя Георгиева Куманова

 

234608041

Член

Радион Стефанов Стоев

 

234608041

Член

Галина Михайлова Ганева

 

234608041

Член

Юлия Симеонова Стоименова

 

234608042

Председател

Мария Спасова Димитрова

 

234608042

Зам. председател

Владимир Владимиров Веселинов

 

234608042

Секретар

Ивайло Димитров Ненков

 

234608042

Член

Славянка Иванова Пунова

 

234608042

Член

Нина Савова Михалкова

 

234608042

Член

Татяна Асенова Тракалджийска

 

234608042

Член

Боян Димитров Наумов

 

234608043

Председател

Радка Христова Маринова

 

234608043

Зам. председател

Мария Емилова Филипова

 

234608043

Секретар

Теодора Благоева Борисова

 

234608043

Член

Светослав Костадинов Стойчев

 

234608043

Член

Димитър Иванов Димитров

 

234608043

Член

Калин Валериев Траянски

 

234608043

Член

Ирена Богомилова Белчева

 

234608044

Председател

Николай Георгиев Гърнев

 

234608044

Зам. председател

Иванка Иванова Начева

 

234608044

Секретар

Румяна Сергеева Кирилова

 

234608044

Член

Людмила Веселинова Ненова

 

234608044

Член

Илиана Станкова Станева

 

234608044

Член

Христо Петров Апостолов

 

234608044

Член

Живко Йорданов Маринов

 

234608045

Председател

Кирил Андреев Кирилов

 

234608045

Зам. председател

Силвия Димитрова Николова

 

234608045

Секретар

Румяна Ганчева Стоянова

 

234608045

Член

Ганка Георгиева Златанова

 

234608045

Член

Ивайло Спасов Спасов

 

234608045

Член

Константин Георгиев Гацов

 

234608045

Член

Симона Владимирова Владимирова

 

2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Изгрев“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения