Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец“ с вх. № 117/01.09.2022 г. за назначаване съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 79 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 79 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“79 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 79 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 79 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 79 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 79 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 68 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 60 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 35 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 27 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 19 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ –16 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 12 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 79 /седемдесет и девет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609001

Председател

Калин Руменов Кюркчийски

 

234609001

Зам. председател

Татяна Петкова Атанасова

 

234609001

Секретар

Юлиана Павлова Паскалева

 

234609001

Член

Красимир Николов Стоянов

 

234609001

Член

Мила Цонкова Георгиева

 

234609001

Член

Боян Каменов Каменов

 

234609001

Член

Велислава Николаева Даганова

 

234609002

Председател

Свилен Йорданов Пенков

 

234609002

Зам. председател

Антон Станимиров Господинов

 

234609002

Секретар

Лиляна Атанасова Марина

 

234609002

Член

Веселин Петров Петров

 

234609002

Член

Ивайло Чавдаров Начев

 

234609002

Член

Елин Георгиев Стоянов

 

234609002

Член

Бойка Венцимирова Божаровска

 

234609003

Председател

Радостина Венциславова Господинова

 

234609003

Зам. председател

Стела Димитрова Христова

 

234609003

Секретар

Кристиан Евгениев Иванов

 

234609003

Член

Павлин Детелинов Генов

 

234609003

Член

Здравко Живков Григоров

 

234609003

Член

Диана Антонова Георгиева

 

234609003

Член

Матей Славчев Панчев

 

234609004

Председател

Ирина Пенчева Даскалова

 

234609004

Зам. председател

Младен Стоев Стоев

 

234609004

Секретар

Марио Цветанов Илчев

 

234609004

Член

Борислав Светославов Хлусов

 

234609004

Член

Стилияна Николаева Миткова

 

234609004

Член

Емилия Димитрова Пройнова - Божаровска

 

234609004

Член

Никола Димитров Гацов

 

234609005

Председател

Румен Бориславов Кюркчийски

 

234609005

Зам. председател

Николай Ивайлов Велчев

 

234609005

Секретар

Ния Асенова Богомилова

 

234609005

Член

Милен Шамсул Заман-Башир

 

234609005

Член

Иванка Гашева Гашева

 

234609005

Член

Вилинея Димитрова Мишева

 

234609005

Член

Евгени Георгиев Евгениев

 

234609006

Председател

Полина Константинова Христова

 

234609006

Зам. председател

Светла Костадинова Кюркчийска

 

234609006

Секретар

Жанет Петкова Аврамова

 

234609006

Член

Яна Андонова Киндекона

 

234609006

Член

Катерина Светославова Димитрова

 

234609006

Член

Стефка Йорданова Кавалджиева

 

234609006

Член

Иван Иванов Братоев

 

234609007

Председател

Виолета Йосифова Накова

 

234609007

Зам. председател

Стефка Данаилова Антова

 

234609007

Секретар

Мария Пенева Иванова

 

234609007

Член

Антония Боянова Бонева-Белниколов

 

234609007

Член

Йордан Дамянов Попов

 

234609007

Член

Анита Иванова Кирилова

 

234609007

Член

Георги Росенов Атанасов

 

234609008

Председател

Велина Евгениева Томова

 

234609008

Зам. председател

Йорданка Иванова Ризакова

 

234609008

Секретар

Вержиния Владимирова Йовчева

 

234609008

Член

Емануела Ивайлова Асенова

 

234609008

Член

Цветанка Петрова Толева

 

234609008

Член

Вера Ангелова Стойчева

 

234609008

Член

Цветомир Дамянов Лазаров

 

234609009

Председател

Юлиян Бисеров Ташчиев

 

234609009

Зам. председател

Галина Стойнева Мухтийска-Аргирова

 

234609009

Секретар

Бистра Кръстева Чорбаджийски

 

234609009

Член

Ралица Руменова Хайдушка

 

234609009

Член

Костадин Огнянов Маламов

 

234609009

Член

Илко Димитров Ковачев

 

234609009

Член

Калоян Димитров Йорданов

 

234609010

Председател

Константин Николаев Кръстев

 

234609010

Зам. председател

Мари Гребенарова Гребенарова

 

234609010

Секретар

Радослава Иванова Урумова

 

234609010

Член

Маринела Ненчева Генова-Башир

 

234609010

Член

Стефан Бориславов Радев

 

234609010

Член

Лилия Лазарова Станоева

 

234609010

Член

Николай Иванов Мангачев

 

234609011

Председател

Росица Бориславова Футекова

 

234609011

Зам. председател

Стефка Маринова Братанова

 

234609011

Секретар

Димитър Михайлов Михайлов

 

234609011

Член

Аделина Пламенова Колева

 

234609011

Член

Елена Димитрова Стоянова-Начева

 

234609011

Член

Ивайло Николов Кюров

 

234609011

Член

Венцислав Георгиев Методиев

 

234609012

Председател

Делян Данаилов Данаилов

 

234609012

Зам. председател

Васко Васков Гигов

 

234609012

Секретар

Петя Кирилова Коронова

 

234609012

Член

Ванеса Цветалинова Валентинова

 

234609012

Член

Лилия Костова Костова

 

234609012

Член

Климент Петков Чорбаджиев

 

234609012

Член

Елизабет Александрова Латева

 

234609013

Председател

Бранимир Атанасов Атанасов

 

234609013

Зам. председател

Стела Василева Ганчева

 

234609013

Секретар

Аршалуис Бедрос Ангелова

 

234609013

Член

Светла Йорданова Казакова

 

234609013

Член

Стефан Людмилов Урумова

 

234609013

Член

Цветомира Йорданова Георгиева

 

234609013

Член

Ивайло Маргаритов Сандов

 

234609014

Председател

Ивелин Пламенов Колев

 

234609014

Зам. председател

Боряна Николаева Драганова

 

234609014

Секретар

Анна Стефанова Пъневска

 

234609014

Член

Росица Георгиева Ширкова

 

234609014

Член

Веселин Пламенов Истатков

 

234609014

Член

Антон Людмилов Ценев

 

234609014

Член

Кирил Йоанов Павлов

 

234609015

Председател

Константин Ивов Тодоров

 

234609015

Зам. председател

Георги Тодоров Хорозов

 

234609015

Секретар

Стоян Илиев Илиев

 

234609015

Член

Димитринка Спасова Тодорова

 

234609015

Член

Лиляна Владимирова Самсонова

 

234609015

Член

Антоанета Рангелова Димитрова-Генадиева

 

234609015

Член

Любомир Василев Вълчев

 

234609016

Председател

Васил Тодоров Чобанов

 

234609016

Зам. председател

Димитър Ненчев Ненчев

 

234609016

Секретар

Адам Надев Иванов

 

234609016

Член

Стефан Василев Василев

 

234609016

Член

Ивайло Георгиев Стоименов

 

234609016

Член

Снежана Тодорова Христова

 

234609016

Член

Антоанета Петрова Толева

 

234609017

Председател

Божидар Владимиров Петровски

 

234609017

Зам. председател

Емил Яворов Михов

 

234609017

Секретар

Калоян Михайлов Цировски

 

234609017

Член

Стоян Василев Василев

 

234609017

Член

Евелина Емануилова Моравенова

 

234609017

Член

Александър Симеонов Кирев

 

234609017

Член

Петя Божанова Божанова

 

234609018

Председател

Лилия Христова Гунчева

 

234609018

Зам. председател

Йоан Василев Черкезов

 

234609018

Секретар

Кристина Стоилова Стоилова

 

234609018

Член

Мериян Кирилова Митова

 

234609018

Член

Августа Константинова Кръстева

 

234609018

Член

Стефка Костадинова Стоянова

 

234609018

Член

Георги Александров Кирев

 

234609019

Председател

Цветелин Минчев Хорозов

 

234609019

Зам. председател

Диана Василева Методиева

 

234609019

Секретар

Ирина Христова Божкова

 

234609019

Член

Петко Тодоров Денчев

 

234609019

Член

Георги Димитров Алексиев

 

234609019

Член

Миглена Методиева Иванова

 

234609019

Член

Борислав Емилов Петров

 

234609020

Председател

Северина Иванова Михайлова

 

234609020

Зам. председател

Николай Атанасов Савов

 

234609020

Секретар

Елена Радкова Димитрова

 

234609020

Член

Венета Димитрова Радунчева

 

234609020

Член

Стефка Пенева Колева

 

234609020

Член

Петя Любомирова Петрова

 

234609020

Член

Силвия Стефанова Арабова

 

234609021

Председател

Цветанка Рангелова Крумова

 

234609021

Зам. председател

Еми Стоянова Желязкова

 

234609021

Секретар

Жанет Давид Соломон

 

234609021

Член

Жаклин Людмилова Ненкова

 

234609021

Член

Драгомир Димитрова Карабелов

 

234609021

Член

Антония Константину Гюруди

 

234609021

Член

Владимир Генадиев Колев

 

234609022

Председател

Петьо Кирилов Чупатловски

 

234609022

Зам. председател

Валери Георгиев Коцев

 

234609022

Секретар

Милослав Здравков Христов

 

234609022

Член

Кати Яворова Андреева

 

234609022

Член

Александра Павлинова Райчева

 

234609022

Член

Ботьо Димитров Иванов

 

234609022

Член

Кристиан Сергеев Антонов

 

234609023

Председател

Петър Ивов Гогев

 

234609023

Зам. председател

Блаже  Кавгаджиски

 

234609023

Секретар

Десислава Василева Сапунджиева

 

234609023

Член

Милица Светозарова Калипацева-Петкова

 

234609023

Член

Еню Златинов Тепсиев

 

234609023

Член

Катя Ганчева Колева

 

234609023

Член

Силвия Антонова Инджова-Васикова

 

234609024

Председател

Антонина Георгиева Кенова

 

234609024

Зам. председател

Васил Христова Гелов

 

234609024

Секретар

Росен Иванов Костадинов

 

234609024

Член

Рамадан Расим Рамадан

 

234609024

Член

Димчо Симеонов Шолин

 

234609024

Член

Атанас Стоянов Спиров

 

234609024

Член

Ваня Тодорова Иванова

 

234609025

Председател

Димитър Михайлов Димитрова-Генадиева

 

234609025

Зам. председател

Диляна Тихомирова Антонова

 

234609025

Секретар

Любомир Борисов Ризов

 

234609025

Член

Валентин Ивов Иванов

 

234609025

Член

Калоян Йорданов Христов

 

234609025

Член

Екатерина Николаева Савова

 

234609025

Член

Благой Георгиев Стоименов

 

234609026

Председател

Лиляна Кирилова Сотирова

 

234609026

Зам. председател

Евгения Христова Петкова

 

234609026

Секретар

Петър Димитров Петров

 

234609026

Член

Йоана Динева Димитрова

 

234609026

Член

Николина Димитрова Недялкова

 

234609026

Член

Даниела Атанасова Мандалиева

 

234609026

Член

Алдин Алдинов Балабанов

 

234609027

Председател

Христинка Иванова Янева

 

234609027

Зам. председател

Юлиан Красимиров Аспарухов

 

234609027

Секретар

Драгомир Георгиев Качишмиров

 

234609027

Член

Лидия Павлинова Николова

 

234609027

Член

Атанас Костадинов Марински

 

234609027

Член

Мартин Александров Величков

 

234609027

Член

Елка Георгиева Радкова

 

234609028

Председател

Дафинка Цветанова Граховска

 

234609028

Зам. председател

Мартин Светозаров Илиев

 

234609028

Секретар

Зорница Апостолова Шепкова

 

234609028

Член

Милена Петрова Миладинова-Жаафар

 

234609028

Член

Даяна Юлиянова Доспатлиева

 

234609028

Член

Руслан Иванов Петров

 

234609028

Член

Анета Иванова Христова

 

234609029

Председател

Васил Костадинов Коцев

 

234609029

Зам. председател

Момчил Енчев Куцаров

 

234609029

Секретар

Емил Петков Кръстев

 

234609029

Член

Ивайло Янкулов Месалски

 

234609029

Член

Пенка Иванова Благова

 

234609029

Член

Лъчезар Митков Кръстев

 

234609029

Член

Ивайло Михайлов Янков

 

234609030

Председател

Жана Георгиева Щъркова

 

234609030

Зам. председател

Ани Йорданова Пильова

 

234609030

Секретар

Христинка Милчева Консулова

 

234609030

Член

Ценка Георгиева Мончева

 

234609030

Член

Дияна Динева Димитрова

 

234609030

Член

Станка Серафимова Георгиева

 

234609030

Член

Андреа Еухенио Баррантес

 

234609031

Председател

Андрей Бориславов Георгиев

 

234609031

Зам. председател

Евгения Милчева Консулова

 

234609031

Секретар

Ваня Тонева Маринова

 

234609031

Член

Здравко Найчов Негров

 

234609031

Член

Елена Славева Семкова

 

234609031

Член

Емил Милчев Василев

 

234609031

Член

Миглена Петрова Илиева

 

234609032

Председател

Петьо Валентинов Андреев

 

234609032

Зам. председател

Вероника Саркис Саркасян

 

234609032

Секретар

Трифон Стоянов Трифонов

 

234609032

Член

Красимира Цекова Миладинова

 

234609032

Член

Васил Евгениев Янчев

 

234609032

Член

Ваня Николова Колева

 

234609032

Член

Нина Ангелова Митева - Янева

 

234609033

Председател

Теодора Генадиева Нинова

 

234609033

Зам. председател

Бети  Шоповска

 

234609033

Секретар

Анна Ангелова Тодорова

 

234609033

Член

Гергана Благоева Попова

 

234609033

Член

Елена Миткова Спасова

 

234609033

Член

Пламен Цветанов Цветков

 

234609033

Член

Йордан Георгиев Благоев

 

234609034

Председател

Красимир Георгиев Митов

 

234609034

Зам. председател

Иванка Димитрова Ставрева

 

234609034

Секретар

Ангелина Иванова Стоичкова

 

234609034

Член

Аньо Иванов Илиев

 

234609034

Член

Димитринка Антонова Антонова

 

234609034

Член

Весела Юлиянова Димитрова

 

234609034

Член

Никола Владимиров Колев

 

234609035

Председател

Анна-Мария Русева Йовкова

 

234609035

Зам. председател

Момчил Александров Тошев

 

234609035

Секретар

Росен Росенов Филчев

 

234609035

Член

Борислав Сашев Вукадинов

 

234609035

Член

Мартин Томов Андреев

 

234609035

Член

Ния Христова Нинова

 

234609035

Член

Евгений Владков Ралчев

 

234609036

Председател

Калина Ангелова Таскова

 

234609036

Зам. председател

Богдан Диаманди Теофанидис

 

234609036

Секретар

Росен Паунов Любенов

 

234609036

Член

Светла Ангелова Иванова

 

234609036

Член

Катерина Кирилова Божикова

 

234609036

Член

Анита Владимирова Йорданова

 

234609036

Член

Жанет Димова Хаджидимова

 

234609037

Председател

Весела Христова Тодорова

 

234609037

Зам. председател

Георги Петров Влъчков

 

234609037

Секретар

Борис Асенов Трендафилов

 

234609037

Член

Йонка Стойчева Христова

 

234609037

Член

Кристина Христова Иванова

 

234609037

Член

Ивелин Радославов Куленски

 

234609037

Член

Мариела Николаева Джунева

 

234609038

Председател

Радослав Велинов Марков

 

234609038

Зам. председател

Илона Иванова Господинова

 

234609038

Секретар

Катрин Кирилова Митова

 

234609038

Член

Светла Лозанова Миланова

 

234609038

Член

Силвия Пантелеева Павлова

 

234609038

Член

Любка Георгиева Василева

 

234609038

Член

Миглена Атанасова Атанасова

 

234609039

Председател

Виолета Лозанова Илиева

 

234609039

Зам. председател

Иван Тодоров Ставрев

 

234609039

Секретар

Бойка Николова Яначкова

 

234609039

Член

Роси Валентинова Дирекова

 

234609039

Член

Фани Стоянова Калоянова

 

234609039

Член

Вероника Николаева Бенчева

 

234609039

Член

Катрин Руменова Йорданова-Сингх

 

234609040

Председател

Ивайла Велиславова Атанасова

 

234609040

Зам. председател

Александар  Ивановски

 

234609040

Секретар

Зоя Евтимова Димитрова

 

234609040

Член

Яна Владимирова Христова

 

234609040

Член

Маргарита Илиева Коларска

 

234609040

Член

Любослава Владимирова Костова

 

234609040

Член

Теодора Йорданова Атанасова

 

234609041

Председател

Цветелина Ивайлова Цветкова

 

234609041

Зам. председател

Кристиан Величков Филипов

 

234609041

Секретар

Виктория Венциславова Герова

 

234609041

Член

Йордан Христов Йорданов

 

234609041

Член

Иво Живков Тачев

 

234609041

Член

Стефани Бойкова Нинова

 

234609041

Член

Георги Христов Пенчев

 

234609042

Председател

Александър Вячеславов Старшов

 

234609042

Зам. председател

Маргарита Любчова Лазарова

 

234609042

Секретар

Георги Иванов Карагеоргиев

 

234609042

Член

Мариета Георгиева Цекова- Димитрова

 

234609042

Член

Ани Златкова Вучкова-Гюрова

 

234609042

Член

Аделина Ара Македонска

 

234609042

Член

Жана Иванова Иванова

 

234609043

Председател

Михаил Даниелов Ангелов

 

234609043

Зам. председател

Полина Георгиева Дуркова

 

234609043

Секретар

Живка Маноилова Ставрева

 

234609043

Член

Петко Юриев Петков

 

234609043

Член

Женя Веселинова Григорова

 

234609043

Член

Ралица Георгиева Стоичкова

 

234609043

Член

Велика Георгиева Хаджикостова

 

234609044

Председател

Калоян Владков Павлов

 

234609044

Зам. председател

Иван Стоянчов Цвеов

 

234609044

Секретар

Тодор Колев Иванов

 

234609044

Член

Мария Георгиева Димитрова

 

234609044

Член

Боян Стаменов Ангелков

 

234609044

Член

Юлиян Дъглас Макгрегър

 

234609044

Член

Теодора Йорданова Стоименова

 

234609045

Председател

Марио Руменов Добрев

 

234609045

Зам. председател

Руси Кирилов Русев

 

234609045

Секретар

Владимира Методиева Накова

 

234609045

Член

Десислава Иванова Георгиева

 

234609045

Член

Яничка Методиева Якимова

 

234609045

Член

Лалка Йотова Христова

 

234609045

Член

Петко Юлианов Бачийски

 

234609046

Председател

Александър Димитров Крумов

 

234609046

Зам. председател

Димитър Бориславов Барбуков

 

234609046

Секретар

Десислава Руменова Старшова

 

234609046

Член

Михаела Пламенова Бачийска

 

234609046

Член

Виляна Борисова Джакова

 

234609046

Член

Сийка Николова Димитрова

 

234609046

Член

Венцислав Кътов Кътов

 

234609047

Председател

Николай Неделчев Василев

 

234609047

Зам. председател

Гергана Живкова Жечева

 

234609047

Секретар

Валентин Олег Стоянов

 

234609047

Член

Юлиян Георгиев Ангелов

 

234609047

Член

Мелина-Вали Светославова Савова

 

234609047

Член

Росен Емилов Александров

 

234609047

Член

Гергана Павлова Янева

 

234609048

Председател

Кирил Александров Георгиев

 

234609048

Зам. председател

Наталия Красимирова Георгиева

 

234609048

Секретар

Стелияна Руменова Баева

 

234609048

Член

Лилия Трендафилова Цицелкова

 

234609048

Член

Елена Любенова Тофраджийска

 

234609048

Член

Емилия Петрова Рангелова

 

234609048

Член

Тодор Димитров Христов

 

234609049

Председател

Паулина Иванова Иванова

 

234609049

Зам. председател

Десислава Пламенова Василева

 

234609049

Секретар

Розалина Петрова Стойчева

 

234609049

Член

Евелин Максим Георгиева

 

234609049

Член

Николай Валериев Казълов

 

234609049

Член

Иван Хуго Нековар

 

234609049

Член

Надежда Недкова Драганова

 

234609050

Председател

Ваня Георгиева Ананиева

 

234609050

Зам. председател

Александър Кирилов Георгиев

 

234609050

Секретар

София Симеонова Василева

 

234609050

Член

Десислава Иванова Малинова-Григорова

 

234609050

Член

Спаска Василева Цветкова

 

234609050

Член

Венета Лазарова Грозданова

 

234609050

Член

Кристиан Димитров Крумов

 

234609051

Председател

Камелия Благоева Костова

 

234609051

Зам. председател

Златимир Живков Жечев

 

234609051

Секретар

Екатерина Руменова Високалийска

 

234609051

Член

Борислав Кирилов Велев

 

234609051

Член

Веселин Юлиянов Новков

 

234609051

Член

Александра Здравкова Стефанова

 

234609051

Член

Моника Владимирова Иванова

 

234609052

Председател

Николай Михайлов Атанасов

 

234609052

Зам. председател

Миладин Милчев Войнаков

 

234609052

Секретар

Пламен Николов Трайков

 

234609052

Член

Кристина Огнянова Горчева

 

234609052

Член

Румяна Петкова Коджейкова

 

234609052

Член

Десислава Йорданова Накова

 

234609052

Член

Георги Пламенов Господинов

 

234609053

Председател

Велчо Христов Велчев

 

234609053

Зам. председател

Валентина Делчева Байчева

 

234609053

Секретар

Елисавета Николаева Чолакова

 

234609053

Член

Рени Йорданова Григорова

 

234609053

Член

Георг Анур Хамзе

 

234609053

Член

Данаил Петров Петров

 

234609053

Член

Росица Стоянчова Стоянова

 

234609054

Председател

Керачка Бедрос Михаел

 

234609054

Зам. председател

Силвия Даниелова Колева

 

234609054

Секретар

Симеон Васков Василев

 

234609054

Член

София Асенова Терзийска

 

234609054

Член

Николай Каменов Колев

 

234609054

Член

Красимира Василева Петрова

 

234609054

Член

Кристина Атанасова Куртева

 

234609055

Председател

Георги Желев Георгиев

 

234609055

Зам. председател

Антония Добринова Тасева

 

234609055

Секретар

Георги Андреев Стоянов

 

234609055

Член

Емил Емилов Шандурков

 

234609055

Член

Николай Ненков Готев

 

234609055

Член

Милен Миленов Захариев

 

234609055

Член

Румен Лазаров Туневски

 

234609056

Председател

Ема Георгиева Богданова-Цветкова

 

234609056

Зам. председател

Ивелина Ганчева Ганчева

 

234609056

Секретар

Христо Антонов Гаврилов

 

234609056

Член

Иванка Минкова Калоянова

 

234609056

Член

Николай Кирилов Коцев

 

234609056

Член

Мина Красимирова Костова

 

234609056

Член

Тодор Иванов Митанкин

 

234609057

Председател

Даниела Николова Колева

 

234609057

Зам. председател

Златин Донев Господинов

 

234609057

Секретар

Борислав Славчев Борисов

 

234609057

Член

Надя Панайотова Лозева

 

234609057

Член

Дора Кънчева Събева

 

234609057

Член

Станимир Димитров Филипов

 

234609057

Член

Николай Красимиров Кръстев

 

234609058

Председател

Евангелина Димитрова Коцева

 

234609058

Зам. председател

Антон Георгиев Пандев

 

234609058

Секретар

Елена Петрова Караджова

 

234609058

Член

Гергана Милчева Василева

 

234609058

Член

Божидар Христов Паскалев

 

234609058

Член

Гергана Емануилова Цветкова

 

234609058

Член

Ния Николаева Цонева

 

234609059

Председател

Ели Йоцова Върбанова-Цонева

 

234609059

Зам. председател

Георги Кирилов Борисов

 

234609059

Секретар

Кирил Стефанов Иванов

 

234609059

Член

Красимира Иванова Попова

 

234609059

Член

Десислава Георгиева Михалева

 

234609059

Член

Георги Христов Ботев

 

234609059

Член

Юлиана Тодорова Сотирова

 

234609060

Председател

Виктор Валериевич Головченко

 

234609060

Зам. председател

Снежа Димитрова Табакова

 

234609060

Секретар

Емилиян Стефанов Георгиев

 

234609060

Член

Величка Григорова Мутафчиева

 

234609060

Член

Петя Павлова Цолова

 

234609060

Член

Наско Мартинов Цонев

 

234609060

Член

Цветана Димитрова Вълкова

 

234609061

Председател

Александър Георгиев Райков

 

234609061

Зам. председател

Иван Николаев Петков

 

234609061

Секретар

Флорина Траянова Георгиева

 

234609061

Член

Теодора Николаева Вардарова

 

234609061

Член

Руси Стойчев Стойчев

 

234609061

Член

Георги Ивайлов Ковачев

 

234609061

Член

Геновева Пенева Кръстева

 

234609062

Председател

Дилян Атанасов Атанасов

 

234609062

Зам. председател

Радослав Йорданов Александров

 

234609062

Секретар

Валентин Георгиев Благоев

 

234609062

Член

Райна Янкова Боянова

 

234609062

Член

Георги Петров Костадинов

 

234609062

Член

Жасмина Траянова Радева

 

234609062

Член

Николай Стайков Симеонов

 

234609063

Председател

Станислав Йорданов Александров

 

234609063

Зам. председател

Николай Пламенов Гергов

 

234609063

Секретар

Александър Николаев Младенов

 

234609063

Член

Ева Пламенова Евтимова

 

234609063

Член

Евелина Емилова Симеонова

 

234609063

Член

Мария Николова Николова

 

234609063

Член

Ангел Асенов Стойнев

 

234609064

Председател

Даниела Нейкова Чучулигина

 

234609064

Зам. председател

Емил Григоров Найденов

 

234609064

Секретар

Кольо Ганев Йоновски

 

234609064

Член

Венета Живкова Радионова

 

234609064

Член

Илиян Радославов Вълчев

 

234609064

Член

Янита Пеньова Вълчева

 

234609064

Член

Траян Добринов Милушев

 

234609065

Председател

Силвияна Русева Неделчева

 

234609065

Зам. председател

Явор Димитров Рачев

 

234609065

Секретар

Явор Спасов Драганов

 

234609065

Член

Бориса Бориславова Милева

 

234609065

Член

Мария Жоржиенова Дзезова

 

234609065

Член

Ивайло Василев Василев

 

234609065

Член

Христо Георгиев Кордов

 

234609066

Председател

Димитър Веженов Неделчев

 

234609066

Зам. председател

Йоана Валентинова Неделчева

 

234609066

Секретар

Елизабет Асенова Миланова

 

234609066

Член

Антон Веселинов Дончев

 

234609066

Член

Ерол Каменов Сандански

 

234609066

Член

Милена Костадинова Кръстева

 

234609066

Член

Димитър Стефанов Радулов

 

234609067

Председател

Мартин Любомиров Любенов

 

234609067

Зам. председател

Серафим Христов Кузов

 

234609067

Секретар

Иванина Иванова Иванова

 

234609067

Член

Бисер Димитров Тасков

 

234609067

Член

Галина Кръстанова Райкова

 

234609067

Член

Михаил Димитров Михайлов

 

234609067

Член

Гергана Петева Боева

 

234609068

Председател

Елисавета Любомирова Петрушева

 

234609068

Зам. председател

Даниела Емилова Бинева

 

234609068

Секретар

Мариана Генадиева Любенова

 

234609068

Член

Стефан Пелов Стоев

 

234609068

Член

Светослав Иванов Филипов

 

234609068

Член

Йорданка Горчева Петкова

 

234609068

Член

Яница Красимирова Станчева

 

234609069

Председател

София Василева Панайотова

 

234609069

Зам. председател

Мирослав Олегов Джоканов

 

234609069

Секретар

Зорница Емилова Клисуркина

 

234609069

Член

Емил Михайлов Кирилов

 

234609069

Член

Кирил Христов Нинов

 

234609069

Член

Евгени Стоянов Йорданов

 

234609069

Член

Силвия Цанева Тихомирова

 

234609070

Председател

Васил Стоянов Василев

 

234609070

Зам. председател

Мадлен Ивова Илиева

 

234609070

Секретар

Джанет Веселинова Тодорова

 

234609070

Член

Мартин Борисов Стоилов

 

234609070

Член

Росен Христов Бонев

 

234609070

Член

Михаил Миленов Балтов

 

234609070

Член

Цветан Христов Иванов

 

234609071

Председател

Юлия Димитрова Евтимова

 

234609071

Зам. председател

Йоанна Илиянова Миланова

 

234609071

Секретар

Анна Атанасова Чолакова

 

234609071

Член

Елисавета Димитрова Попова

 

234609071

Член

Екатерина Петкова Бензерска

 

234609071

Член

Паолина Борисова Арабаджиева

 

234609071

Член

Стефани Данаилова Благоева

 

234609072

Председател

Йордан Атанасов Тасев

 

234609072

Зам. председател

Юри Георгиев Сапонджиев

 

234609072

Секретар

Борислав Лазаров Иванов

 

234609072

Член

Цветан Огнянов Петров

 

234609072

Член

Явор Стефанов Генев

 

234609072

Член

Светослава Любенова Нетова

 

234609072

Член

Цветан Вангелов Цветанов

 

234609073

Председател

Венцислав Петков Петков

 

234609073

Зам. председател

Иван Радославов Нетов

 

234609073

Секретар

Антоанета Василева Петрова

 

234609073

Член

Любослав Захариев Добрев

 

234609073

Член

Петър Венциславов Михалев

 

234609073

Член

Силвияна Русинова Иванова

 

234609073

Член

Александър Александров Бойнов

 

234609074

Председател

Веселина Георгиева Панайотова

 

234609074

Зам. председател

Йорданка Николова Бенчева

 

234609074

Секретар

Георги Николаев Николов

 

234609074

Член

Цветелин Мариянов Кирилов

 

234609074

Член

Кирил Димитров Бонев

 

234609074

Член

Стоил Тодоров Георгиев

 

234609074

Член

Иван Красимиров Ангелов

 

234609075

Председател

Мадлена Радославова Радева

 

234609075

Зам. председател

Калин Венциславов Попов

 

234609075

Секретар

Никола Здравков Гушлеков

 

234609075

Член

Радина Николова Дамянова-Благоева

 

234609075

Член

Паолина Едуард Гернат

 

234609075

Член

Гергана Николаева Колева

 

234609075

Член

Людмил Аспарухов Стоянов

 

234609076

Председател

Николай Борисов Димитров

 

234609076

Зам. председател

Биляна Людмила Здравкова

 

234609076

Секретар

Таня Станиславова Станева

 

234609076

Член

Константин Николаев Костадинов

 

234609076

Член

Иван Славчев Лещарски

 

234609076

Член

Антоанета Атанасова Тасева

 

234609076

Член

Невена Асенова Кръстева

 

234609077

Председател

Евгения Богданова Селвелиева

 

234609077

Зам. председател

Йордан Стоянов Таушанов

 

234609077

Секретар

Радослав Тодоров Радев

 

234609077

Член

Виктория Георгиева Тошева

 

234609077

Член

Кристиана Декова Вълчедръмска - Генова

 

234609077

Член

Николай Красимиров Кръстанов

 

234609077

Член

Петър Асенов Дракев

 

234609078

Председател

Елена Борисова Гелова

 

234609078

Зам. председател

Татяна Христова Димитрова

 

234609078

Секретар

Зорница Красимирова Стоянова

 

234609078

Член

Михаил Иванов Кръстев

 

234609078

Член

Кирил Страхилов Ангелков

 

234609078

Член

Кирил Иванов Календеров

 

234609078

Член

Тинка Спасова Йорданова

 

234609079

Председател

Димитър Бойков Сотиров

 

234609079

Зам. председател

Тодор Атанасов Кънев

 

234609079

Секретар

Милка Атанасова Кръстева

 

234609079

Член

Любка Горчева Иванова

 

234609079

Член

Александър Барух Лазаров

 

234609079

Член

Габриела Любомирова Любенова

 

234609079

Член

Георги Станиславов Тончев

 

2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Лозенец“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения