Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 103 /сто и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица“ с вх. № 110/01.09.2022 г. за назначаване съставите на 103 /сто и три/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 103 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 103 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 103 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 103 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 103 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 103 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 103 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 89 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 78 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 45бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 35 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 25 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 21 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ –16 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 103 /сто и три/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234610001

Председател

Весела Христова Вътева

 

234610001

Зам. председател

Георги Станиславов Стоилов

 

234610001

Секретар

Антоанета Александрова Георгиева

 

234610001

Член

Радина Ангелова Георгиева

 

234610001

Член

Калоян Първанов Мазнев

 

234610001

Член

Стоян Георгиев Христов

 

234610001

Член

София Костадинова Георгиева

 

234610002

Председател

Васил Иванов Тенев

 

234610002

Зам. председател

Мирослав Тодоров Минков

 

234610002

Секретар

Веселина Стойчова Джикова

 

234610002

Член

Янка Петрова Балчева

 

234610002

Член

Владимир Василев Кинов

 

234610002

Член

Дамян Русимов Иванов

 

234610002

Член

Ангела Антонова Казанджиева

 

234610003

Председател

Божура Асенова Фиданска

 

234610003

Зам. председател

Маринела Емилиянова Петкова

 

234610003

Секретар

Елена Илиева Каменова

 

234610003

Член

Политими Христова Паунова

 

234610003

Член

Екатерина Желева Генова

 

234610003

Член

Невена Цветанова Маринска

 

234610003

Член

Мария Стоянова Явахчова

 

234610004

Председател

Мартин Пламенов Стоянов

 

234610004

Зам. председател

Мариян Пламенов Павлов

 

234610004

Секретар

Лиляна Цветанова Маринска

 

234610004

Член

Александър Христов Паунов

 

234610004

Член

Юрий Борисов Върбовски

 

234610004

Член

Димитринка Георгиева Живкова

 

234610004

Член

Бойко Славков Божилов

 

234610005

Председател

Милена Иванова Иванова

 

234610005

Зам. председател

Калин Петров Василев

 

234610005

Секретар

Кристина Нейчева Кърпачева

 

234610005

Член

Донка Йотова Братанова

 

234610005

Член

Саня Людмилова Кирилова

 

234610005

Член

Сузана Теодору Калфас

 

234610005

Член

Йонка Николова Иванова

 

234610006

Председател

Радостина Маринова Христова

 

234610006

Зам. председател

Виктория Владимирова Рангелова

 

234610006

Секретар

Алек Бойков Соколов

 

234610006

Член

Ванеса Нейчева Кърпачева

 

234610006

Член

Лили Петрова Ставрева

 

234610006

Член

Елена Руменова Василева

 

234610006

Член

Мартин Иванов Георгиев

 

234610007

Председател

Дориана Ангелова Дойчева

 

234610007

Зам. председател

Надка Петкова Минкова

 

234610007

Секретар

Красимир Георгиев Ръджов

 

234610007

Член

Йоана Димитрова Иванова

 

234610007

Член

Мартин Георгиев Минчев

 

234610007

Член

Симона Божидарова Иванова

 

234610007

Член

Владимир Борисов Джумалиев

 

234610008

Председател

Александър Ивов Бързашки

 

234610008

Зам. председател

Десислава Стоянова Страхилова

 

234610008

Секретар

Стоян Росенов Боюклийски

 

234610008

Член

Владимир Мирчев Наков

 

234610008

Член

Борис Константинов Маринов

 

234610008

Член

Лилия Йорданова Врачовска

 

234610008

Член

Силвия Василева Стоянова

 

234610009

Председател

Симеонка Илиева Филовска

 

234610009

Зам. председател

Йордан Асенов Георгиев

 

234610009

Секретар

Данаил Младенов Данаилов

 

234610009

Член

Юлияна Миткова Искренова

 

234610009

Член

Нонка Николова Йорданова

 

234610009

Член

Калоян Стаменков Стаменков

 

234610009

Член

Стоимен Иванов Петков

 

234610010

Председател

Александра Добромирова Господинова

 

234610010

Зам. председател

Галина Цанкова Стоикова

 

234610010

Секретар

Ботйо Ботев Борисов

 

234610010

Член

Цветелина Илиева Гергова

 

234610010

Член

Николай Иванов Аргиров

 

234610010

Член

Жанет Христова Петрова

 

234610010

Член

Надежда Сотева Стефанова

 

234610011

Председател

Надя Любомирова Цветанова

 

234610011

Зам. председател

Рени Борисова Петрунова

 

234610011

Секретар

Естер Александрова Георгиева

 

234610011

Член

Асен Петков Иванов

 

234610011

Член

Мария Янис Каракоглу

 

234610011

Член

Нели Христова Цанева

 

234610011

Член

Петър Златков Янакиев

 

234610012

Председател

Александър Николаев Савов

 

234610012

Зам. председател

Веселина Крумова Раденкова

 

234610012

Секретар

Вергиния Георгиева Бонзова

 

234610012

Член

Десислава Николаева Владимирова

 

234610012

Член

Розита Василева Стоянова

 

234610012

Член

Анелия Петрова Груева-Чирова

 

234610012

Член

Марин Трайков Антонов

 

234610013

Председател

Момчил Ивов Даскалов

 

234610013

Зам. председател

Павлина Цанкова Иванова

 

234610013

Секретар

Георги Любомиров Антонов

 

234610013

Член

Жоржета Димитрова Матвеева

 

234610013

Член

Янчо Илиев Стоянов

 

234610013

Член

Вяра Владимирова Илчева

 

234610013

Член

Даниела Петрова Симеонова - Коруджиева

 

234610014

Председател

Николай Бориславов Василев

 

234610014

Зам. председател

Мартин Огнянов Георгиев

 

234610014

Секретар

Индира Апурба Саркар

 

234610014

Член

Микаела Димитрова Матвеева

 

234610014

Член

Румяна Крумова Ангелова

 

234610014

Член

Емануил Будинов Паликрушев

 

234610014

Член

Росица Недева Иванова - Пенкова

 

234610015

Председател

Николета Димитрова Попова

 

234610015

Зам. председател

Милена Величкова Величкова

 

234610015

Секретар

Анелия Йошкова Монева

 

234610015

Член

Станиш Христов Рангелов

 

234610015

Член

Мариела Василева Величкова

 

234610015

Член

Фатме Сабитова Вехова

 

234610015

Член

Емилия Кирилова Лазарова-Павлова

 

234610016

Председател

Нели Стоянова Минчева

 

234610016

Зам. председател

Велислава Маринова Антова

 

234610016

Секретар

Славейко Евгениев Диков

 

234610016

Член

Елена Панайотова Монева

 

234610016

Член

Беата Емилова Вряшкова

 

234610016

Член

Андриан Петров Димитров

 

234610016

Член

Анатоли Анатолиев Илиев

 

234610017

Председател

Маргарита Любчова Кръстева

 

234610017

Зам. председател

Мирослав Мариов Тасков

 

234610017

Секретар

Венко Кирилов Венков

 

234610017

Член

Румяна Бориславова Ценкова-Иванова

 

234610017

Член

Надежда Георгиева Томанова

 

234610017

Член

Росица Иванова Мутафова

 

234610017

Член

Ира Димитрова Попова

 

234610018

Председател

Радка Василева Йотова

 

234610018

Зам. председател

Георги Живков Симеонов

 

234610018

Секретар

Емил Иванов Вряшков

 

234610018

Член

Росица Георгиева Чапарова

 

234610018

Член

Татяна Ангелова Пашева

 

234610018

Член

Росица Григорова Неофитова

 

234610018

Член

Иван Петров Илиев

 

234610019

Председател

Елена Венцеславова Антонова

 

234610019

Зам. председател

Владислав Валериев Стоянов

 

234610019

Секретар

Ваня Божидарова Любенова

 

234610019

Член

Дарина Стефанова Цацова

 

234610019

Член

Николай Иванов Трайков

 

234610019

Член

Роза Германова Иванова

 

234610019

Член

Зоя Захариева Винарова

 

234610020

Председател

Десислава Любомирова Корчева

 

234610020

Зам. председател

Искра Колева Гатева

 

234610020

Секретар

Сандраела Уасеф Хауасли

 

234610020

Член

Светослава Николова Бейнова-Малчева

 

234610020

Член

Павлина Илиева Милич

 

234610020

Член

Любомир Любомиров Трайков

 

234610020

Член

Ирина Асенова Константинова

 

234610021

Председател

Станислава Живкова Джисова

 

234610021

Зам. председател

Антоанета Антонова Саръмова

 

234610021

Секретар

Маргарита Миткова Димитрова

 

234610021

Член

Роза Веселинова Тризлова

 

234610021

Член

Александър Стоянов Тонков

 

234610021

Член

Светла Николова Петрова

 

234610021

Член

Димитър Димов Димов

 

234610022

Председател

Маргарита Георгиева Джурова

 

234610022

Зам. председател

Кевин Божидаров Тимов

 

234610022

Секретар

Йорданка Христова Петкова

 

234610022

Член

Ана Мирчева Велкова

 

234610022

Член

Марина Мирославова Андреева

 

234610022

Член

Георги Зашев Панов

 

234610022

Член

Дарина Ангелова Чапанова

 

234610023

Председател

Николай Тошков Симеонов

 

234610023

Зам. председател

Божидар Атанасов Джуров

 

234610023

Секретар

Ивайло Георгиев Илиев

 

234610023

Член

Иван Валентинов Кадийски

 

234610023

Член

Александър Христов Здравков

 

234610023

Член

Райна Кирилова Панова

 

234610023

Член

Радка Гочева Тишелова

 

234610024

Председател

Живка Декова Тенева

 

234610024

Зам. председател

Офелия Стоянова Иванова

 

234610024

Секретар

Христо Алексиев Здравков

 

234610024

Член

Антоанета Цветанова Враголомска

 

234610024

Член

Светлин Петков Мирчев

 

234610024

Член

Росен Иванов Иванов

 

234610024

Член

Мартин Славчев Бърдаров

 

234610025

Председател

Пламен Стефанов Евтимов

 

234610025

Зам. председател

Васка Живкова Симеонова

 

234610025

Секретар

Аделина Николаева Саръмова

 

234610025

Член

Валерия Емилова Тодорова

 

234610025

Член

Мария Захариева Николова

 

234610025

Член

Десислава Александрова Тракийска

 

234610025

Член

Александър Александров Тонков

 

234610026

Председател

Десислава Божидарова Тодорова

 

234610026

Зам. председател

Иван Кирилов Кирилов

 

234610026

Секретар

Петя Христова Добрева

 

234610026

Член

Николай Йорданов Диков

 

234610026

Член

Клементина Климентинова Балтаджиева

 

234610026

Член

Йордан Владимиров Григоров

 

234610026

Член

Стефана Георгиева Стоева

 

234610027

Председател

Людмила Иванова Атанасова

 

234610027

Зам. председател

Олга Тодоровна Стефанова

 

234610027

Секретар

Асен Филотеев Евденов

 

234610027

Член

Елиза Павлова Владимирова-Борисова

 

234610027

Член

Кристина Велкова Горчилова

 

234610027

Член

Анка Маринова Ивчева

 

234610027

Член

Румен Георгиев Братоев

 

234610028

Председател

Иван-Александър Ивов Стоянов

 

234610028

Зам. председател

Ирена Иванова Додева

 

234610028

Секретар

Калин Илиев Кузманов

 

234610028

Член

Лариса Любчова Тонинска

 

234610028

Член

Рени Богоева Стоименова

 

234610028

Член

Антоанета Иванова Иванова

 

234610028

Член

Росен Димов Хитов

 

234610029

Председател

Антон Стоянов Алексиев

 

234610029

Зам. председател

Пламен Димитров Будинов

 

234610029

Секретар

Жана Спасова Джеджева

 

234610029

Член

Елиана Недялкова Джалдети

 

234610029

Член

Ивайло Стефанов Попов

 

234610029

Член

Спаска Симеонова Цацова

 

234610029

Член

Снежанка Александрова Тодорова

 

234610030

Председател

Андрей Веселинов Васев

 

234610030

Зам. председател

Любо Винченцо Поптодоров

 

234610030

Секретар

Яна Петрова Влахова

 

234610030

Член

Сия Иванова Делибалтова

 

234610030

Член

Ивайло Найденов Павликенов

 

234610030

Член

Елена Борисова Николова

 

234610030

Член

Георги Валентинов Митев

 

234610031

Председател

Стефан Иванов Василев

 

234610031

Зам. председател

Димитрии Иванович Абдула

 

234610031

Секретар

Красимир Иванов Новаков

 

234610031

Член

Анелия Николова Дошева

 

234610031

Член

Петър Кирилов Петров

 

234610031

Член

Георги Михайлов Бончев

 

234610031

Член

Виктор Бориславов Димитров

 

234610032

Председател

Даниела Малчева Асенова

 

234610032

Зам. председател

Йорданка Александрова Александрова

 

234610032

Секретар

Марио Иванов Миленков

 

234610032

Член

Кристина Кирилова Стойнева

 

234610032

Член

Мария Иванова Бонекова

 

234610032

Член

Венетка Стойнева Миланова

 

234610032

Член

Анна Федоровна Абдула

 

234610033

Председател

Алекс Юрийев Василев

 

234610033

Зам. председател

Мартин Димитров Стоянов

 

234610033

Секретар

Виктор Александров Александров

 

234610033

Член

Габриела Георгиева Пападопова-Чомова

 

234610033

Член

Марияна Иванова Бонекова

 

234610033

Член

Ралица Бранислав Зогович

 

234610033

Член

Васил Петров Петров

 

234610034

Председател

Елка Димитрова Иванова

 

234610034

Зам. председател

Наталия Христова Идакиева

 

234610034

Секретар

Христинка Димитрова Цветкова

 

234610034

Член

Пенка Йорданова Пелова

 

234610034

Член

Дейвид Юрийев Василев

 

234610034

Член

Паулина Руменова Банова

 

234610034

Член

Михаил Красимиров Димитров

 

234610035

Председател

Габриела Георгиева Додева

 

234610035

Зам. председател

Божидар Стойков Брешков

 

234610035

Секретар

Марияна Георгиева Грънчарова

 

234610035

Член

Фаня Петрова Гогова

 

234610035

Член

Снежана Петкова Гусева

 

234610035

Член

Емилия Емануилова Сиракова

 

234610035

Член

Филчо Атанасов Филчев

 

234610036

Председател

Венцислав Николаев Мишев

 

234610036

Зам. председател

Николай Найденов Павликенов

 

234610036

Секретар

Стефан Войнов Симонски

 

234610036

Член

Тодор Иванов Петров

 

234610036

Член

Илияна Иванова Бонекова

 

234610036

Член

Ана Костова Червенкова

 

234610036

Член

Цветелина Бисерова Иванова

 

234610037

Председател

Марсел  Фатер

 

234610037

Зам. председател

Мирослава Веселинова Анева

 

234610037

Секретар

Илияна Борисова Стоичкова

 

234610037

Член

Антония Любомилова Лачева

 

234610037

Член

Стефка Кръстанова Николова

 

234610037

Член

Ани Наскова Стоянова

 

234610037

Член

Александър Асенов Тончев

 

234610038

Председател

Милена Дамянова Конова

 

234610038

Зам. председател

Донка Димитрова Ганчовска

 

234610038

Секретар

Иван Костадинов Зашев

 

234610038

Член

Ивайло Тодоров Тонев

 

234610038

Член

Иванка Кирилова Асенова

 

234610038

Член

Юлита Емилиянова Петкова

 

234610038

Член

Божидар Павлов Павлов

 

234610039

Председател

Пламен Огнянов Петков

 

234610039

Зам. председател

Радослав Николаев Марков

 

234610039

Секретар

Ани Петрова Ангелова

 

234610039

Член

Снежанка Петрова Лачева

 

234610039

Член

Любка Атанасова Фиркова

 

234610039

Член

Стефани Стефанова Георгиева

 

234610039

Член

Богдан Занков Миланов

 

234610040

Председател

Наталия Захариева Кузманова

 

234610040

Зам. председател

Анна-Мария Колева Куюмджиева

 

234610040

Секретар

Румяна Иванова Николаева

 

234610040

Член

Емил Здравков Паскалев

 

234610040

Член

Ивайло Сашов Орозов

 

234610040

Член

Ваня Михайлова Додунекова

 

234610040

Член

Стоил Ангелов Божилов

 

234610041

Председател

Росица Стойчева Михайлова

 

234610041

Зам. председател

Чавдар Генчев Стойков

 

234610041

Секретар

Нина Иванова Коларова -Захариева

 

234610041

Член

Александър Кирилов Даскалов

 

234610041

Член

Миглена Светославова Ангелова

 

234610041

Член

Йорданка Николова Божилова

 

234610041

Член

Снежанка Лилиева Зашева

 

234610042

Председател

Стефан Лазаров Ненов

 

234610042

Зам. председател

Красимира Дончева Дячка

 

234610042

Секретар

Петър Илиев Димитров

 

234610042

Член

Анна Георгиева Димова

 

234610042

Член

Ветка Петрова Младенова-Соколова

 

234610042

Член

Мария Стоядинова Ангелова-Георгиева

 

234610042

Член

Светлана Светославова Ангелова

 

234610043

Председател

Юлиян Димитров Будинов

 

234610043

Зам. председател

Мария Атанасова Лечева

 

234610043

Секретар

Румена Димитрова Станчева

 

234610043

Член

Станко Костадинов Томов

 

234610043

Член

Румяна Петрова Стайкова-Шишкова

 

234610043

Член

Тодор Борисов Марков

 

234610043

Член

Диляна Желязкова Петрова

 

234610044

Председател

Вълкан Петров Кадънков

 

234610044

Зам. председател

Атанас Димитров Димитров

 

234610044

Секретар

Ивка Петрова Манчовска

 

234610044

Член

Боряна Станкова Янакиева

 

234610044

Член

Румен Гатев Минчев

 

234610044

Член

Лили Крумова Зашева

 

234610044

Член

Пламен Севделинов Асенов

 

234610045

Председател

Цветанка Трендафилова Иванова-Миленова

 

234610045

Зам. председател

Славчо Петков Миков

 

234610045

Секретар

Светлана Кирилова Харизанова

 

234610045

Член

Емил Любомилов Лачев

 

234610045

Член

Райна Милкова Тасева

 

234610045

Член

Ренета Стефанова Радионова

 

234610045

Член

Милен Славов Манев

 

234610046

Председател

Лилия Мирославова Мирославова

 

234610046

Зам. председател

Нина Христова Илиева-Митева

 

234610046

Секретар

Димитър Славчев Радонов

 

234610046

Член

Райчо Славов Любенов

 

234610046

Член

Ралица Евгениева Янева

 

234610046

Член

Елза Кирилова Тодорова

 

234610046

Член

Пламен Петков Бакърджиев

 

234610047

Председател

Красимир Атанасов Джуров

 

234610047

Зам. председател

Стелиян Христов Събев

 

234610047

Секретар

Кирилка Илиева Иванова

 

234610047

Член

Добринка Асенова Миленкова

 

234610047

Член

Стилиан Георгиев Статков

 

234610047

Член

Емил Методиев Гаврилов

 

234610047

Член

Райна Красимирова Бобилова

 

234610048

Председател

Александър Петров Савов

 

234610048

Зам. председател

Борис Сашков Петров

 

234610048

Секретар

Станислава Георгиева Багелейска

 

234610048

Член

Мартин Сашев Алексиев

 

234610048

Член

Милен Ивов Миленков

 

234610048

Член

Олег Владимиров Костадинов

 

234610048

Член

Пламен Костадинов Арсов

 

234610049

Председател

Стефка Григорова Стоева

 

234610049

Зам. председател

Красимира Красимирова Дукова

 

234610049

Секретар

Лъчезар Радев Радев

 

234610049

Член

Димитър Христов Гяуров

 

234610049

Член

Росица Михайлова Христова

 

234610049

Член

Анелия Веселинова Тонкова

 

234610049

Член

Диана Александрова Кичакова

 

234610050

Председател

Антоанета Иванова Кехайова

 

234610050

Зам. председател

Станка Кирчева Танова

 

234610050

Секретар

Пенка Кирилова Недялкова

 

234610050

Член

Людмила Асенова Христова

 

234610050

Член

Милен Маринов Кутински

 

234610050

Член

Цаню Денев Камов

 

234610050

Член

Димитър Коцев Димитров

 

234610051

Председател

Емилиян Емилов Харизанов

 

234610051

Зам. председател

Даниел Луизов Благов

 

234610051

Секретар

Соня Георгиева Димитрова

 

234610051

Член

Нели Костадинова Манова - Божидарова

 

234610051

Член

Велислав Траянов Марков

 

234610051

Член

Димитър Георгиев Иванов

 

234610051

Член

Димитринка Кръстанова Коцева

 

234610052

Председател

Георги Павлов Алексиев

 

234610052

Зам. председател

Боряна Андреева Георгиева

 

234610052

Секретар

Росица Любенова Калинова

 

234610052

Член

Петранка Иванова Трифонова

 

234610052

Член

Габриела Александрова Тончева

 

234610052

Член

Соня Йорданова Данова

 

234610052

Член

Сашо Кирилов Миланов

 

234610053

Председател

Величка Илиева Терзийска

 

234610053

Зам. председател

Сия Константинова Дуфева

 

234610053

Секретар

Димо Росенов Хитов

 

234610053

Член

Калина Христова Христова

 

234610053

Член

Силвия Георгиева Георгиева

 

234610053

Член

Радослав Димитров Иванов

 

234610053

Член

Радослава Емилова Павлова

 

234610054

Председател

Мариана Стефанова Терзиева

 

234610054

Зам. председател

Наталия Ангелова Попова

 

234610054

Секретар

Калоян Атанасов Койчев

 

234610054

Член

Георги Спасов Спасов

 

234610054

Член

Цветанка Саздова Василева

 

234610054

Член

Виолета Пенова Христова

 

234610054

Член

Ралица Петрова Стаматова

 

234610055

Председател

Любомира Ивайлова Иванова

 

234610055

Зам. председател

Слави Благоев Христов

 

234610055

Секретар

Борислав Райчев Даскалов

 

234610055

Член

Владимир Симеонов Николов

 

234610055

Член

Даниела Атанасова Андонова

 

234610055

Член

Димитринка Иванова Рибарска

 

234610055

Член

Евгения Иванова Грозева

 

234610056

Председател

Маргарита Николова Франсъзова

 

234610056

Зам. председател

Андрея Росен Кирилова

 

234610056

Секретар

Найден Христов Кочов

 

234610056

Член

Александър Фиков Фиков

 

234610056

Член

Йовка Стоянова Арсова

 

234610056

Член

Мария Христова Стоянова

 

234610056

Член

Димитър Димитров Гигов

 

234610057

Председател

Иван Бориславов Михайлов

 

234610057

Зам. председател

Любомир Стаменов Арсов

 

234610057

Секретар

Ваня Красимирова Станева - Гергова

 

234610057

Член

Денислав Николаев Димитров

 

234610057

Член

Елена Събева Ушатова

 

234610057

Член

Николай Екимов Екимов

 

234610057

Член

Изабел Пламен Тодорова

 

234610058

Председател

Камелия Василева Дончева

 

234610058

Зам. председател

Георги Атанасов Кръстев

 

234610058

Секретар

Мадлена Цветанова Фикова

 

234610058

Член

Петър Божилов Димитров

 

234610058

Член

Хелена Пламен Тодорова

 

234610058

Член

Татяна Георгиева Симеонова

 

234610058

Член

Йорданка Иванова Черийска

 

234610059

Председател

Велина Иванова Стаменова

 

234610059

Зам. председател

Ясен Севдалинов Петков

 

234610059

Секретар

Вилислав Йосифов Иванов

 

234610059

Член

Йоан Красимиров Стоянов

 

234610059

Член

Васил Петров Василев

 

234610059

Член

Владимир Малчев Малчев

 

234610059

Член

Велина Димитрова Райновска

 

234610060

Председател

Елена Георгиева Касапинова

 

234610060

Зам. председател

Анелия Бойчова Лалковска

 

234610060

Секретар

Виолета Петрова Христова

 

234610060

Член

Георги Георгиев Добрев

 

234610060

Член

Локреция Михайлова Михайлова

 

234610060

Член

Иво Николаев Димитров

 

234610060

Член

Михаил Михайлов Нейков

 

234610061

Председател

Десислава Десиславова Димова

 

234610061

Зам. председател

Съби Христов Милев

 

234610061

Секретар

Диана Захариева Терзиева

 

234610061

Член

Маргарита Панева Манчева

 

234610061

Член

Цветомир Любомиров Арсов

 

234610061

Член

Йоана Антонова Димитрова

 

234610061

Член

Андрей Владимирович Чижиков

 

234610062

Председател

Станислава Георгиева Димитрова

 

234610062

Зам. председател

Анна Николаева Курти

 

234610062

Секретар

Анета Събчева Събева

 

234610062

Член

Дарин Ненков Колев

 

234610062

Член

Ивайло Кирилов Гиздов

 

234610062

Член

Стоян Цветанов Цветков

 

234610062

Член

Марияна Евгениева Стоилова

 

234610063

Председател

Станислава Николова Георгиева

 

234610063

Зам. председател

Антоанета Иванова Алексиева

 

234610063

Секретар

Емиляна Александрова Димитрова

 

234610063

Член

Ганка Тодорова Мяховска

 

234610063

Член

Павел Любомиров Иванов

 

234610063

Член

Даниела Николова Некова

 

234610063

Член

Николай Красимиров Петров

 

234610064

Председател

Любомир Кирилов Трифонов

 

234610064

Зам. председател

Иван Тодоров Печев

 

234610064

Секретар

Недялко Божидаров Апостолов

 

234610064

Член

Иво Мирославов Рударски

 

234610064

Член

Петър Йорданов Пенев

 

234610064

Член

Елена Кирилова Джигова

 

234610064

Член

Пеньо Танев Танев

 

234610065

Председател

Аглика Петкова Икономова

 

234610065

Зам. председател

Милен Митков Янчев

 

234610065

Секретар

Цветелина Маринова Пенева

 

234610065

Член

Златка Иванова Тинева

 

234610065

Член

Евдокия Йорданова Спасова

 

234610065

Член

Мартин Димитров Павлов

 

234610065

Член

Христина Красимирова Кръстева

 

234610066

Председател

Ина Владимирова Спасова

 

234610066

Зам. председател

Кристиян Емилов Станимиров

 

234610066

Секретар

Антония Петрова Димитрова

 

234610066

Член

Бенямин-Имануел  Хандел

 

234610066

Член

Екатерина Николова Георгиева

 

234610066

Член

Вихрен Димитров Михайлов

 

234610066

Член

Даниела Младенова Петрова-Милослова

 

234610067

Председател

Мария Николова Асими

 

234610067

Зам. председател

Моника Руменова Димитрова

 

234610067

Секретар

Николина Любомирова Христова

 

234610067

Член

Преслава Йонкова Рударска

 

234610067

Член

Марчела Цветкова Кръстева

 

234610067

Член

Георги Мартинов Кунгалов

 

234610067

Член

Наталия Лозанова Христова

 

234610068

Председател

Борислава Ивалинова Стоилова

 

234610068

Зам. председател

Анна Нейкова Нейкова

 

234610068

Секретар

Надка Радославова Йорданова

 

234610068

Член

Ангел Станчев Атанасов

 

234610068

Член

Михаил Методиев Михайлов

 

234610068

Член

Цветелина Петрова Петрова

 

234610068

Член

Пламен Георгиев Евлогиев

 

234610069

Председател

Валентина Михайлова Андонова

 

234610069

Зам. председател

Калоян Евгениев Стефанов

 

234610069

Секретар

Георги Германов Витанов

 

234610069

Член

Самуил Станимиров Златев

 

234610069

Член

Красимира Аглинова Икономова

 

234610069

Член

Северина Максимова Мелникова

 

234610069

Член

Владислава Стоилова Кунгалова

 

234610070

Председател

Сийка Георгиева Алексиева

 

234610070

Зам. председател

Лили Христова Райкова

 

234610070

Секретар

Любов Димитрова Мишева

 

234610070

Член

Иво Ангелов Андреев

 

234610070

Член

Димитър Николаев Манев

 

234610070

Член

Иван Димитров Петров

 

234610070

Член

Младен Асенов Христов

 

234610071

Председател

Кирил Крумов Пенов

 

234610071

Зам. председател

Борислав Николов Божилов

 

234610071

Секретар

Мариета Георгиева Азманова

 

234610071

Член

Лилия Василева Иванова

 

234610071

Член

Антоанета Любенова Чешмеджиева

 

234610071

Член

Ивайло Михалев Братанов

 

234610071

Член

Георги Георгиев Стоянов

 

234610072

Председател

Георги Кирилов Ценков

 

234610072

Зам. председател

Ивайло Вениславов Иванов

 

234610072

Секретар

Мариана Иванова Ангелова

 

234610072

Член

Димитър Райков Бучков

 

234610072

Член

Светослав Петров Иванов

 

234610072

Член

Любослав Пламенов Петров

 

234610072

Член

Глория Димитрова Николова

 

234610073

Председател

Емили Куанг Хоанг

 

234610073

Зам. председател

Павлина Георгиева Иванова

 

234610073

Секретар

Румяна Благоева Йончева

 

234610073

Член

Ива Стоянова Иванова

 

234610073

Член

Асен Атанасов Станчев

 

234610073

Член

Никола Стоянов Младенов

 

234610073

Член

Радостина Костадинова Влахова

 

234610074

Председател

Асен Гергинов Петров

 

234610074

Зам. председател

Камелия Енчева Дановска

 

234610074

Секретар

Николай Крумов Кръстев

 

234610074

Член

Диляна Веселинова Иванова

 

234610074

Член

Станьо Нинов Йончов

 

234610074

Член

Чонка Павлова Иванова

 

234610074

Член

Сергей Николов Колев

 

234610075

Председател

Теодор Красимиров Катранджиев

 

234610075

Зам. председател

Ивайло Божидаров Божинов

 

234610075

Секретар

Виктория Петрова Йорданова

 

234610075

Член

Мартин Георгиев Кунгалов

 

234610075

Член

Тодор Рафаилов Григоров

 

234610075

Член

Вяра Анжелова Кирилова

 

234610075

Член

Мария Стоянова Ризова

 

234610076

Председател

Лили Петромилова Сотирова

 

234610076

Зам. председател

Петранка Иванова Ценкова

 

234610076

Секретар

Евгения Благоева Николова-Иванова

 

234610076

Член

Михаил Хасан Тума

 

234610076

Член

Ивайло Евелинов Генов

 

234610076

Член

Кристина Филипова Русинова

 

234610076

Член

Евелина Венциславова Богданова

 

234610077

Председател

Пламен Пенев Илиев

 

234610077

Зам. председател

Наташа Иванова Тодорова

 

234610077

Секретар

Геновева Събева Андонова

 

234610077

Член

Боян Валентинов Донев

 

234610077

Член

Аксения Евелинова Генова

 

234610077

Член

Силвия Стефанова Сариева

 

234610077

Член

Десислава Божидарова Алексиева-Русинова

 

234610078

Председател

Иван Йорданов Папукчиев

 

234610078

Зам. председател

Цветелина Антонова Филипова

 

234610078

Секретар

Ярослав Димитров Димитров

 

234610078

Член

Лилия Александрова Маринова

 

234610078

Член

Десислава Славчева Каменова

 

234610078

Член

Александър Евгениев Платов

 

234610078

Член

Ильоан Кръстев Тодоров

 

234610079

Председател

Цанка Ботева Александрова

 

234610079

Зам. председател

Емилиян Маринов Антонов

 

234610079

Секретар

Карина Николова Колева

 

234610079

Член

Красимира Милчова Божилова

 

234610079

Член

Румен Иванов Спасов

 

234610079

Член

Аделина Кирилова Зафирова

 

234610079

Член

Димитър Христов Харалампиев

 

234610080

Председател

Данко Йонков Данков

 

234610080

Зам. председател

Теодора Николаева Тонкова

 

234610080

Секретар

Иванка Христова Василева

 

234610080

Член

Тихомир Георгиев Борисов

 

234610080

Член

Жулиета Иванова Димитрова

 

234610080

Член

Йордан Станчев Иванов

 

234610080

Член

Татяна Костадинова Костадинова

 

234610081

Председател

Лилия Петрова Богданова

 

234610081

Зам. председател

Тихомир Георгиев Христов

 

234610081

Секретар

Начко Цветков Найденов

 

234610081

Член

Калина Георгиева Данкова

 

234610081

Член

Ивайло Славчев Димитров

 

234610081

Член

Васил Веселинов Дачев

 

234610081

Член

Станислава Иванова Недева

 

234610082

Председател

Цветелина Красимирова Вълкова

 

234610082

Зам. председател

Цветомира Радославова Иванова

 

234610082

Секретар

Васко Йорданов Василев

 

234610082

Член

Теодор Рафи Саркисян

 

234610082

Член

Валентина Василева Василева

 

234610082

Член

Михаил Бориславов Борисов

 

234610082

Член

Ралица Максимова Ангелова

 

234610083

Председател

Олга Николова Владова

 

234610083

Зам. председател

Адриана Пламенова Стоичкова

 

234610083

Секретар

Магдалена Иванова Вълчева

 

234610083

Член

Антони Николов Ваканов

 

234610083

Член

Красимира Иванова Кръстева

 

234610083

Член

Кристина Борисова Ценова

 

234610083

Член

Николай Георгиев Йотов

 

234610084

Председател

Митко Милчев Методиев

 

234610084

Зам. председател

Добрин Динков Стефкин

 

234610084

Секретар

Василка Владимирова Берова

 

234610084

Член

Виктор Ангелов Дачев

 

234610084

Член

Николай Росенов Николов

 

234610084

Член

Павел Иванов Аршинков

 

234610084

Член

Ирена Петрова Банчева

 

234610085

Председател

Венцислав Крумов Низамски

 

234610085

Зам. председател

Божидара Стефанова Стефанова

 

234610085

Секретар

Иван Крумов Бармов

 

234610085

Член

Магдалена Петрова Стоянова

 

234610085

Член

Анжела Любенова Дойчинова-Методиева

 

234610085

Член

Симона Николаева Василева

 

234610085

Член

Таня Младенова Младенова

 

234610086

Председател

Ивайло Александров Ангелов

 

234610086

Зам. председател

Бетина Красимирова Дичева - Георгиева

 

234610086

Секретар

Мая Атанасова Митева

 

234610086

Член

Ганка Вутова Демирова

 

234610086

Член

Валерий Георгиев Петров

 

234610086

Член

Николета Ивова Симеонова

 

234610086

Член

Камелия Иванова Колева

 

234610087

Председател

Румяна Иванова Бойчева

 

234610087

Зам. председател

Младенка Иванова Алексова

 

234610087

Секретар

Александър Борисов Митрев

 

234610087

Член

Велислава Петрова Паскалева

 

234610087

Член

Христина Тодорова Василева

 

234610087

Член

Венелин Станчев Лазаров

 

234610087

Член

Руска Петрова Кънчева

 

234610088

Председател

Димитър Иванов Коцев

 

234610088

Зам. председател

Даниела Делчева Декова

 

234610088

Секретар

Валентина Атанасова Чонгарова

 

234610088

Член

Панайот Йорданов Парапунски

 

234610088

Член

Евгения Пантелеева Димова

 

234610088

Член

Румен Николаев Попов

 

234610088

Член

Александра Ивова Симеонова

 

234610089

Председател

Лидия Стоянова Кирякова

 

234610089

Зам. председател

Веселина Момчилова Георгиева

 

234610089

Секретар

Милена Миленова Миленкова

 

234610089

Член

Вероника Михалова Борисова

 

234610089

Член

Здравка Борисова Добрева

 

234610089

Член

Елисавета Методиева Вайсилова

 

234610089

Член

Вера Константинова Колева

 

234610090

Председател

Лиляна Петрова Боянова

 

234610090

Зам. председател

Денис Миленов Миленков

 

234610090

Секретар

Евгения Евгениева Щерева

 

234610090

Член

Добрина Георгиева Златева

 

234610090

Член

Александра Радостинова Славова

 

234610090

Член

Минка Пенева Георгиева-Христова

 

234610090

Член

Даниел Нисимов Аврамов

 

234610091

Председател

Вадим Бойков Калчунков

 

234610091

Зам. председател

Лилия Стефанова Христова

 

234610091

Секретар

Рената Кръстева Стайкова

 

234610091

Член

Николай Цветанов Цветков

 

234610091

Член

Стефан Димитров Гаджев

 

234610091

Член

Ана Петрова Гудева

 

234610091

Член

Красимир Георгиев Симеонов

 

234610092

Председател

Светлана Богданова Колева

 

234610092

Зам. председател

Марио Тодоров Димитров

 

234610092

Секретар

Ива Благоева Благоева

 

234610092

Член

Георги Веселинов Бръчков

 

234610092

Член

Милен Иванков Сталев

 

234610092

Член

Теодор Христов Автански

 

234610092

Член

Димитър Стоянов Димитров

 

234610093

Председател

Цветелина Емилова Петрова

 

234610093

Зам. председател

Кети Драгомирова Иванова

 

234610093

Секретар

Десислава Георгиева Бакалчева-Борисова

 

234610093

Член

Петър Емил Паскалев

 

234610093

Член

Габриела Петкова Белева

 

234610093

Член

Дамаскин Иванов Лаков

 

234610093

Член

Станислав Иванов Григоров

 

234610094

Председател

Яна Димитрова Панова

 

234610094

Зам. председател

Александър Благоев Благоев

 

234610094

Секретар

Павлина Йотова Найденова

 

234610094

Член

Камен Ангелов Попов

 

234610094

Член

Вихрен Георгиев Георгиев

 

234610094

Член

Натали Веселинова Христова

 

234610094

Член

Натали Асенова Николова

 

234610095

Председател

Илиян Василев Ботушаров

 

234610095

Зам. председател

Гергана Танева Гицова

 

234610095

Секретар

Деница Пламенова Драгова

 

234610095

Член

Биляна Мирославова Георгиева

 

234610095

Член

Наташа Димирова Трендафилова

 

234610095

Член

Галина Петрова Духова

 

234610095

Член

Методи Георгиев Методиев

 

234610096

Председател

Костадин Иванов Шиколарев

 

234610096

Зам. председател

Светлана Василева Раденкова

 

234610096

Секретар

Елеонора Здравкова Минчева

 

234610096

Член

Ирена Стоянова Димитрова

 

234610096

Член

Мая Недялкова Александрова

 

234610096

Член

Ангелина Иванова Василева

 

234610096

Член

Полина Тодорова Гинева

 

234610097

Председател

Борис Антонов Иванов

 

234610097

Зам. председател

Теодор Емилов Тодоров

 

234610097

Секретар

Анелия Георгиева Будинова

 

234610097

Член

Яна Добромирова Тодорова

 

234610097

Член

Кристияна Атанасова Тасева

 

234610097

Член

Антони Бориславов Чолаков

 

234610097

Член

Тодор Иванов Иванов

 

234610098

Председател

Кристиян Мариов Миленков

 

234610098

Зам. председател

Теодора Атанасова Младенова

 

234610098

Секретар

Михаил Нарцисов Христов

 

234610098

Член

Благовеста Йорданова Шейтанова

 

234610098

Член

Иван Георгиев Николов

 

234610098

Член

Иван Анастасиев Иванов

 

234610098

Член

Димитър Николаев Георгиев

 

234610099

Председател

Калоян Антонов Иванов

 

234610099

Зам. председател

Жанета Стоянова Бабулкова

 

234610099

Секретар

Стоян Иванов Стоянов

 

234610099

Член

Елена Димитрова Ганчева

 

234610099

Член

Симка Милева Мачорска

 

234610099

Член

Йорданка Йорданова Василева

 

234610099

Член

Виктория Валентинова Стойкова

 

234610100

Председател

Захари Рангелов Захариев

 

234610100

Зам. председател

Велислав Боянов Серафимов

 

234610100

Секретар

Цветан Александров Славков

 

234610100

Член

Симеон Костадинов Шиколарев

 

234610100

Член

Милена Иванова Чолакова

 

234610100

Член

Димитринка Йорданова Томова

 

234610100

Член

Румяна Андреева Иванова

 

234610101

Председател

Владимир Владимиров Младенов

 

234610101

Зам. председател

Алла Василиевна Станоева

 

234610101

Секретар

Владимир Стефанов Иванов

 

234610101

Член

Светла Людмилова Стоянова

 

234610101

Член

Мария Иванчева Кисова

 

234610101

Член

Валентина Констадинова Павлова

 

234610101

Член

Елена Стефанова Стефанова

 

234610102

Председател

Деница Стоянова Иванова

 

234610102

Зам. председател

Емилия Станкова Кирилова

 

234610102

Секретар

Севка Георгиева Станкова

 

234610102

Член

Христина Венциславова Георгиева

 

234610102

Член

Найден Янков Янков

 

234610102

Член

Мария Иванова Груйчева

 

234610102

Член

Милен Иванов Бояджиев

 

234610103

Председател

Тамер Танери Чаушев

 

234610103

Зам. председател

Иван Кръстанов Младенов

 

234610103

Секретар

Мария Кирилова Вранчева

 

234610103

Член

Анна Ивайлова Борсучка

 

234610103

Член

Ралица Пламенова Цанева

 

234610103

Член

Невена Иванчева Кисова

 

234610103

Член

Радмила Невенова Пеловска

 

2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Триадица“  .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения