Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“  и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Младост“ с вх. № 113/01.09.2022 г. за назначаване съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 125 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 125 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 125 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 125 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 125 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 125 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 125 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 108 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 95 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 55 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 42 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 30 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ –26 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 19 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 125 /сто двадесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234615001

Председател

Йоланта Юриева Мишовска

 

234615001

Зам. председател

Красимир Ценков Горанов

 

234615001

Секретар

Маргарита Михайлова Зъбова

 

234615001

Член

Георги Пламенов Панчев

 

234615001

Член

Любомир Илиев Андреев

 

234615001

Член

Петър Красимиров Начков

 

234615001

Член

Габриела Емилиева Луканова

 

234615002

Председател

Мария Анатолиева Петкова

 

234615002

Зам. председател

Калинка Чавдарова Георгиева

 

234615002

Секретар

Силвия Христова Моравски

 

234615002

Член

Християн Бориславов Борисов

 

234615002

Член

Десислава Владиславова Цанова

 

234615002

Член

Милена Ясенова Кънева

 

234615002

Член

Георги Ганчев Ганчев

 

234615003

Председател

Александър Илиев Илиевски

 

234615003

Зам. председател

Стефани Даниелова Златанова

 

234615003

Секретар

Анна Тодорова Гиновска

 

234615003

Член

Росена Цонева Екимова

 

234615003

Член

Любка Николова Господинова

 

234615003

Член

Георги Валентинов Съйков

 

234615003

Член

Милена Тодорова Дикова

 

234615004

Председател

Ивайло Йоцов Гиновски

 

234615004

Зам. председател

Юлиян Венциславов Тошев

 

234615004

Секретар

Полина Емануилова Капитанска

 

234615004

Член

Данаил Стефанов Николов

 

234615004

Член

Илияна Борисова Ангелова

 

234615004

Член

Георги Димитров Георгиев

 

234615004

Член

Владимира Иванова Ганчева

 

234615005

Председател

Елена Атанасова Стоянова

 

234615005

Зам. председател

Жанет Красимирова Делибалтова

 

234615005

Секретар

Александра Иванова Куцидимова

 

234615005

Член

Мария Мартинова Дикова

 

234615005

Член

Цветелина Благоева Стефанова

 

234615005

Член

Диян Ненков Иванов

 

234615005

Член

Александър Христов Кандев

 

234615006

Председател

Росица Христова Илиева

 

234615006

Зам. председател

Георги Христов Камеков

 

234615006

Секретар

Огнян Кузманов Кузманов

 

234615006

Член

Димитър Минчев Славейков

 

234615006

Член

Венцислав Александров Тошев

 

234615006

Член

Елеонора Василева Абрашева-Яшова

 

234615006

Член

Людмила Владимирова Петрунова

 

234615007

Председател

Елка Владимирова Кънева

 

234615007

Зам. председател

Александра Марианова Василева

 

234615007

Секретар

Неонила Георгиева Явашева

 

234615007

Член

Любен Бойчев Темелакиев

 

234615007

Член

Спаска Петрова Григорова

 

234615007

Член

Невенка Стоилова Веселинова

 

234615007

Член

Димитър Костадинов Кисьов

 

234615008

Председател

Ивайло Милчов Йорданов

 

234615008

Зам. председател

Рени Любенова Велинова-Добриянова

 

234615008

Секретар

Лъчезар Петров Мичев

 

234615008

Член

Петър Даниелов Бръснаров

 

234615008

Член

Мария Маринова Юнакова

 

234615008

Член

Таня Николова Павлова

 

234615008

Член

Станислав Райнов Пейков

 

234615009

Председател

Светлана Миткова Благоева

 

234615009

Зам. председател

Роза Желязкова Камекова

 

234615009

Секретар

Анна-Мария Маринова Маринова

 

234615009

Член

Йордан Атанасов Йорданов

 

234615009

Член

Иванка Кръстева Стаменова

 

234615009

Член

Даниела Атанасова Димитрова

 

234615009

Член

Линка Рангелова Пискова

 

234615010

Председател

Юри Димитров Димитров

 

234615010

Зам. председател

Георги Стефанов Георгиев

 

234615010

Секретар

Марина Малинова Тиен

 

234615010

Член

Георги Томов Попов

 

234615010

Член

Захарина Петкова Григорова

 

234615010

Член

Татяна Димитрова Михалкова

 

234615010

Член

Георги Борисов Горов

 

234615011

Председател

Милена Петкова Арнаудова

 

234615011

Зам. председател

Наташа Кръстанова Георгиева-Иванова

 

234615011

Секретар

Надка Георгиева Стаменкова

 

234615011

Член

Петко Стоянов Карамитев

 

234615011

Член

Веселка Сашкова Александрова

 

234615011

Член

Станислава Йорданова Яръмова- Горова

 

234615011

Член

Георги Йорданов Величков

 

234615012

Председател

Георги Венциславов Апостолов

 

234615012

Зам. председател

Альоша Димитров Илиев

 

234615012

Секретар

Илия Димитров Марковски

 

234615012

Член

Радка Иванова Мерджева

 

234615012

Член

Евгения Величкова Величкова

 

234615012

Член

Ивелина Красимирова Колчева

 

234615012

Член

Иван Ангелов Божков

 

234615013

Председател

Александър Александров Трендафилов

 

234615013

Зам. председател

Светлана Станева Каназирева

 

234615013

Секретар

Илияна Кирилова Маринова

 

234615013

Член

Андрей Митков Петров

 

234615013

Член

Христо Тошков Христов

 

234615013

Член

Теодора Петрова Павлова

 

234615013

Член

Денис Емилов Христов

 

234615014

Председател

Деница Янкова Янкова

 

234615014

Зам. председател

Ивайло Николаев Ярловски

 

234615014

Секретар

Мария Миленова Йорданова

 

234615014

Член

Мадлена Николаева Николова

 

234615014

Член

Андрея Ивайлова Иванова

 

234615014

Член

Юлиян Илиев Попов

 

234615014

Член

Мартин Стойчев Кръстанов

 

234615015

Председател

Любомир Тодоров Крачунов

 

234615015

Зам. председател

Еми Иванова Тонева

 

234615015

Секретар

Златка Димитрова Карамихова

 

234615015

Член

Дона Георгиева Георгиева

 

234615015

Член

Николай Иванович Харибин

 

234615015

Член

Румен Тодоров Иванов

 

234615015

Член

Ивайло Ивайлов Петков

 

234615016

Председател

Владимир Владимиров Лютов

 

234615016

Зам. председател

Даниела Кирова Кирилова

 

234615016

Секретар

Ангел Георгиев Ангелов

 

234615016

Член

Адриана Петрова Бръснарова

 

234615016

Член

Васил Христов Михайлов

 

234615016

Член

Надя Хасан Хасан

 

234615016

Член

Евелина Ненева Тодорова

 

234615017

Председател

Пламен Митков Костадинов

 

234615017

Зам. председател

Десислава Валентинова Първанова

 

234615017

Секретар

Аксиния Цветомирова Семова

 

234615017

Член

Георги Иванов Кузмев

 

234615017

Член

Ерик Луис Стоянов

 

234615017

Член

Наталия Орлинова Лалева

 

234615017

Член

Емилия Стоичева Геогриева

 

234615018

Председател

Христина Методиева Йорданова

 

234615018

Зам. председател

Десислава Илиева Мангърова-Тончева

 

234615018

Секретар

Антон Габоров Тодоров

 

234615018

Член

Рени Петкова Първанова

 

234615018

Член

Мира Велимирова Арнаудова

 

234615018

Член

Калоян Борисов Йолов

 

234615018

Член

Калоян Андонов Дончев

 

234615019

Председател

Ася Василева Димитрова

 

234615019

Зам. председател

Стефка Василева Милованова

 

234615019

Секретар

Доротея Малинова Кирилова

 

234615019

Член

Кристина Христова Павлова

 

234615019

Член

Татяна Благоева Попова

 

234615019

Член

Веселина Станчева Бецова

 

234615019

Член

Габриела Цветанова Лозанова

 

234615020

Председател

Николай Кирилов Арсов

 

234615020

Зам. председател

Елица Любенова Рошкова

 

234615020

Секретар

Клавдия Захариева Петрова

 

234615020

Член

Петър Николов Павлов

 

234615020

Член

Ангел Йорданов Николов

 

234615020

Член

Румяна Драгомирова Васева

 

234615020

Член

Михаела Емилова Киликчийска

 

234615021

Председател

Георги Димитров Яшов

 

234615021

Зам. председател

Борис Алексиев Алексиев

 

234615021

Секретар

Елена Димитрова Златанова

 

234615021

Член

Светла Веселинова Тодорова

 

234615021

Член

Детелина Любомирова Витанова

 

234615021

Член

Глория Калоянова Курдоманова

 

234615021

Член

Георги Петров Василев

 

234615022

Председател

Гергана Красимирова Маринополска

 

234615022

Зам. председател

Теодора Гичева Данева

 

234615022

Секретар

Таня Петкова Дерменджиева

 

234615022

Член

Кристиян Петев Арсенов

 

234615022

Член

Нина Славова Курдоманова

 

234615022

Член

Цветелина Велкова Нистарова

 

234615022

Член

Юрии Александров Гергинов

 

234615023

Председател

Тодор Петров Гигов

 

234615023

Зам. председател

Веселин Андрианов Харманджиев

 

234615023

Секретар

Михаил Георгиев Георгиев

 

234615023

Член

Божидар Неделчев Бърдаров

 

234615023

Член

Боряна Любова Стойнова

 

234615023

Член

Йорданка Василева Павлова

 

234615023

Член

Йордан Свиленов Стоянов

 

234615024

Председател

Невена Стефанова Благоева

 

234615024

Зам. председател

Владимир Дойков Еленков

 

234615024

Секретар

Надя Гълъбинова Лукарска

 

234615024

Член

Светлана Тодорова Чолакова

 

234615024

Член

Васил Михов Войводинов

 

234615024

Член

Лидия Димитрова Найденова

 

234615024

Член

Яна Стефанова Димитрова

 

234615025

Председател

Габриела Стефанова Стаменкова

 

234615025

Зам. председател

Екатерина Ангелова Велчева

 

234615025

Секретар

Андон Янев Божанин

 

234615025

Член

Цветанка Младенова Бръснарова

 

234615025

Член

Маргарита Стефанова Димитрова

 

234615025

Член

Асен Георгиев Ваклинов

 

234615025

Член

Мариан Ивайлов Михайлов

 

234615026

Председател

Маринка Димитрова Меразова

 

234615026

Зам. председател

Александър Иванов Калайджиев

 

234615026

Секретар

Еми Ангелова Асенова

 

234615026

Член

Лилия Петрова Иванова

 

234615026

Член

Валерия Стоилова Стоилова

 

234615026

Член

София Красимирова Констатинова

 

234615026

Член

Лина Наташева Величкова

 

234615027

Председател

Ивайло Гетов Гечев

 

234615027

Зам. председател

Лазар Петров Стойчев

 

234615027

Секретар

Селман Мустафов Делиибрамов

 

234615027

Член

Мария Ненчева Господинова

 

234615027

Член

Даниела Викторова Пенева

 

234615027

Член

Атанас Сотиров Чулев

 

234615027

Член

Йоан Григориев Колев

 

234615028

Председател

Надежда Радославова Димитрова-Галунска

 

234615028

Зам. председател

Райко Илианов Вътев

 

234615028

Секретар

Мариана Стойнева Герджикова

 

234615028

Член

Мария Кирилова Лесева

 

234615028

Член

Филип Анибал Радичев

 

234615028

Член

Спас Насков Павлов

 

234615028

Член

Божидар Недков Мирчев

 

234615029

Председател

Андрей Александров Лунин

 

234615029

Зам. председател

Надя Минчева Александрова

 

234615029

Секретар

Кирил Георгиев Вълков

 

234615029

Член

Петко Николов Колев

 

234615029

Член

Александър Филипов Радичев

 

234615029

Член

Анелия Иванова Петрова

 

234615029

Член

Пламен Първанов Горанов

 

234615030

Председател

Мария Христова Мариополска

 

234615030

Зам. председател

Златина Стаменова Тенева

 

234615030

Секретар

Дора Димитрова Ненчева

 

234615030

Член

Николай Красимиров Френски

 

234615030

Член

Димитър Василев Димитров

 

234615030

Член

Лъчезар Ангелов Ангелов

 

234615030

Член

Димитрина Владимирова Дамянова

 

234615031

Председател

Йордан Георгиев Сезонов

 

234615031

Зам. председател

Илиана Петкова Симеонова

 

234615031

Секретар

Мария Николова Христова

 

234615031

Член

Даниела Василева Димитрова

 

234615031

Член

Ния Филипова Радичева

 

234615031

Член

Снежанка Лилова Семовска

 

234615031

Член

Светлин Пламенов Илиев

 

234615032

Председател

Мария Петрова Гардакова

 

234615032

Зам. председател

Росица Петрова Антова

 

234615032

Секретар

Виктор Гаврилов Гогин

 

234615032

Член

Александър Огнянов Аврамов

 

234615032

Член

Миглена Николаева Кръстева

 

234615032

Член

Александър Грозданов Грозев

 

234615032

Член

Ивета Чавдарова Младенова

 

234615033

Председател

Румяна Костова Гъркова

 

234615033

Зам. председател

Бранимир Петков Колев

 

234615033

Секретар

Росица Динева Христоскова

 

234615033

Член

Мария Иванова Денчева

 

234615033

Член

Лиляна Рангелова Иванова

 

234615033

Член

Радостина Димитрова Димитрова

 

234615033

Член

Алекс Любомиров Христов

 

234615034

Председател

Екатерина Иванова Митева

 

234615034

Зам. председател

Гергана Великова Овчарова

 

234615034

Секретар

Николай Димитров Карабатаков

 

234615034

Член

Стайко Димитров Ганчев

 

234615034

Член

Даниел Иванов Христосков

 

234615034

Член

Десислава Павлова Горанова

 

234615034

Член

Божана Юлиянова Христова

 

234615035

Председател

Цвета Павлова Йовчева

 

234615035

Зам. председател

Георги Димитров Митев

 

234615035

Секретар

Росица Иванова Грозева

 

234615035

Член

Ася Крумчова Христова

 

234615035

Член

Ивелина Георгиева Герджикова

 

234615035

Член

Стоилка Дойчинова Стоянова-Михнева

 

234615035

Член

Теодор Владимиров Младенов

 

234615036

Председател

Васил Владимиров Стоименов

 

234615036

Зам. председател

Весела Георгиева Данчева

 

234615036

Секретар

Галина Георгиева Антонова-Кандова

 

234615036

Член

Светлана Недева Бонева

 

234615036

Член

Виктор Костов Зидаров

 

234615036

Член

Лора Стоева Ангелова

 

234615036

Член

Енрико Костадинов Фалчи

 

234615037

Председател

Славейка Руменова Антова-Гонтика

 

234615037

Зам. председател

Ани Велинова Серафимова

 

234615037

Секретар

Костас Красимиров Емилов

 

234615037

Член

Габриела Ивайлова Чунчерова

 

234615037

Член

Димитринка Николова Андреева

 

234615037

Член

Иван Георгиев Зъбчев

 

234615037

Член

Момчил Пенков Лисичков

 

234615038

Председател

Геновева Георгиева Титева

 

234615038

Зам. председател

Теодора Стоянова Бухлева

 

234615038

Секретар

Георги Стефчев Колев

 

234615038

Член

Парашкева Георгиева Делчева

 

234615038

Член

Ванюша Димитрова Ангелова

 

234615038

Член

Калин Христов Цветков

 

234615038

Член

Силвия Иванова Пухтова

 

234615039

Председател

Георги Христов Йотов

 

234615039

Зам. председател

Евелина Йорданова Айдарова- Йорданова

 

234615039

Секретар

Стефан Красимиров Димов

 

234615039

Член

Евгения Спасова Ангелова

 

234615039

Член

Наталия Иванова Монова

 

234615039

Член

Елизабета Иванова Чунчерова

 

234615039

Член

Радослав Викторов Гогин

 

234615040

Председател

Антония Иванова Костадинова-Яръмова

 

234615040

Зам. председател

Ивайло Кръстев Кръстев

 

234615040

Секретар

Зорница Димитрова Джони

 

234615040

Член

Дарина Борисова Златарева

 

234615040

Член

Евелин Руменов Евлогиев

 

234615040

Член

Жорж Николов Йорданов

 

234615040

Член

Цветанка Димитрова Димитрова

 

234615041

Председател

Славчо Герасимов Златков

 

234615041

Зам. председател

Виктория Симеонова Тонева

 

234615041

Секретар

Светослав Димитров Христов

 

234615041

Член

Мартин Константинов Костов

 

234615041

Член

Ирина Илиева Папазова

 

234615041

Член

Славчо Петров Стоянов

 

234615041

Член

Нина Илиева Цалова

 

234615042

Председател

Данаил Кирилов Кирилов

 

234615042

Зам. председател

Петър Димитров Манолов

 

234615042

Секретар

Ева Георгиева Попова

 

234615042

Член

Цветина Стефанова Цалова

 

234615042

Член

Емил Красимиров Марков

 

234615042

Член

Надежда Ивайлова Гърбова

 

234615042

Член

Искра Тенева Бояджиева

 

234615043

Председател

Елена Симеонова Симеонова

 

234615043

Зам. председател

Лилия Александрова Мутафчиева-Желева

 

234615043

Секретар

Ралица Георгиева Стефанова

 

234615043

Член

Даниел Александров Айранов

 

234615043

Член

Томислав Владимиров Йолов

 

234615043

Член

Игнат Найденов Игнатов

 

234615043

Член

Невен Викторов Гогин

 

234615044

Председател

Габриела Цветанова Теодосиева

 

234615044

Зам. председател

Боряна Димитрова Хрисимова

 

234615044

Секретар

Росица Милкова Величкова

 

234615044

Член

Анна Димитрова Николова

 

234615044

Член

Ваклин Недков Чолаков

 

234615044

Член

Димитър Светославов Пенчев

 

234615044

Член

Силвия Павлова Готева

 

234615045

Председател

Николинка Ианова Ангелова

 

234615045

Зам. председател

Иво Николаев Събев

 

234615045

Секретар

Десислава Максимова Захариева

 

234615045

Член

Радостина Андреева Ангелова

 

234615045

Член

Кристиян Иванов Ковачев

 

234615045

Член

Атанаска Стаменова Бойкова

 

234615045

Член

Божана Красимирова Иванова

 

234615046

Председател

София Димова Димова

 

234615046

Зам. председател

Иван Евлогиев Зарков

 

234615046

Секретар

Даниела Димитрова Захариева

 

234615046

Член

Мариета Пламенова Маринова

 

234615046

Член

Антоанета Николова Димитрова

 

234615046

Член

Вероника Янкова Георгиева

 

234615046

Член

Павел Пламенов Кузманов

 

234615047

Председател

Любомир Трифонов Статков

 

234615047

Зам. председател

Елисавета Илиева Пенчева

 

234615047

Секретар

Биляна Борисова Манова

 

234615047

Член

Любомир Емилов Йорданов

 

234615047

Член

Александър Симеонов Зарков

 

234615047

Член

Юлия Любенова Дардова

 

234615047

Член

Йоана Андонова Христова

 

234615048

Председател

Велислава Руменова Трънколева

 

234615048

Зам. председател

Гиздава Димитрова Георгиева

 

234615048

Секретар

Петър Лазаров Чамурков

 

234615048

Член

Лиляна Николова Вардарова

 

234615048

Член

Христина Маринова Таскова

 

234615048

Член

Мария Атанасова Стоева

 

234615048

Член

Стойко Димитров Славов

 

234615049

Председател

Божин Красимиров Павлевски

 

234615049

Зам. председател

Дияна Димитрова Маринова

 

234615049

Секретар

Веселин Иванов Георгиев

 

234615049

Член

Надя Георгиева Гергова

 

234615049

Член

Надежда Михайлова Петранова

 

234615049

Член

Мирослав Минев Иванов

 

234615049

Член

Никол Николай Сендова

 

234615050

Председател

Цветанка Стоянова Янкова

 

234615050

Зам. председател

Светла Божинова Павлевска

 

234615050

Секретар

Гинче Генадиева Тодорова

 

234615050

Член

Десислава Альошева Маринова

 

234615050

Член

Яни Андреев Андреев

 

234615050

Член

Петьо Петков Маринов

 

234615050

Член

Нина Иванова Михайлова

 

234615051

Председател

Красен Георгиев Ханджиев

 

234615051

Зам. председател

Светла Пролетцинова Иванова

 

234615051

Секретар

Станка Кирчева Танова

 

234615051

Член

Станислава Емилова Николова

 

234615051

Член

Людмил Райчев Манов

 

234615051

Член

Цветанка Тодорова Драганова

 

234615051

Член

Елена Велинова Васева-Раянова

 

234615052

Председател

Христинка Иванова Янева

 

234615052

Зам. председател

Румен Николов Раянов

 

234615052

Секретар

Стефка Димитрова Четрафилова - Вайсилова

 

234615052

Член

Илияна Георгиева Ранчева

 

234615052

Член

Гергана Георгиева Узунова

 

234615052

Член

Екатерина Юли Кантарджиева

 

234615052

Член

Катерина Иванова Захариева

 

234615053

Председател

Христо Петров Попов

 

234615053

Зам. председател

Росица Любенова Калинова

 

234615053

Секретар

Анелия Добринова Добрева

 

234615053

Член

Маргарита Георгиева Костова

 

234615053

Член

Димитър Георгиев Николов

 

234615053

Член

Бранимир Николаев Георгиев

 

234615053

Член

Мери Георгиева Михайлова

 

234615054

Председател

Анна Бориславова Попова

 

234615054

Зам. председател

Александрина Найденова Тодорова

 

234615054

Секретар

Асен Валентинов Тасев

 

234615054

Член

Невелин Вичев Михайлов

 

234615054

Член

Милена Здравкова Харизанова

 

234615054

Член

Чавдар Костадинов Спасов

 

234615054

Член

Мариета Георгиева Пешева

 

234615055

Председател

Катрин Илиева Петкова

 

234615055

Зам. председател

Райна Владимирова Сергеева

 

234615055

Секретар

Мануела Иванова Ристанова-Гагова

 

234615055

Член

Елена Георгиева Тупарова

 

234615055

Член

Зорница Венциславова Найденова

 

234615055

Член

Анжела Константинова Недялкова

 

234615055

Член

Аделина Стефанова Плявова

 

234615056

Председател

Ваня Ивелинова Петкова

 

234615056

Зам. председател

Радка Иванова Петкова

 

234615056

Секретар

Михаил Кирилов Кирилов

 

234615056

Член

Николай Любомиров Трайков

 

234615056

Член

Виргиния Константинова Георгиева

 

234615056

Член

Елеонора Емилова Симеонова

 

234615056

Член

Десислава Яворова Плявова

 

234615057

Председател

Десислава Петрова Генова

 

234615057

Зам. председател

Мария Стоянова Павлова

 

234615057

Секретар

Кристиян Георгиев Петров

 

234615057

Член

Борис Метов Райчев

 

234615057

Член

Валентина Михайлова Йовчева

 

234615057

Член

Екатерина Зденек Полуда

 

234615057

Член

Маргарита Илиева Шаибова

 

234615058

Председател

Теодор Иванов Пенев

 

234615058

Зам. председател

Пенка Георгиева Гергова

 

234615058

Секретар

Йорданка Александрова Маловска

 

234615058

Член

Здравко Здравков Каишев

 

234615058

Член

Кристиян Димитров Александров

 

234615058

Член

Стефани Красимирова Трифонова-Грънчарова

 

234615058

Член

Антоанета Зиновиева Янис

 

234615059

Председател

Славка Дацова Тодорова

 

234615059

Зам. председател

Николай Любомиров Димитров

 

234615059

Секретар

Пламен Ивайлов Георгиев

 

234615059

Член

Димитър Стефанов Александров

 

234615059

Член

Диана Петкова Малчева

 

234615059

Член

Иван Петров Петров

 

234615059

Член

Ремзие Шаиб Шаиб

 

234615060

Председател

Еди Петров Петьов

 

234615060

Зам. председател

Радост Стоянова Александрова

 

234615060

Секретар

Лилия Светлозарова Георгиева

 

234615060

Член

Лора Стефанова Божанова

 

234615060

Член

Румянка Петкова Присадашка

 

234615060

Член

Росица Тодорова Ценова

 

234615060

Член

Мария Колева Карпачева

 

234615061

Председател

Тинка Иванова Кръстева

 

234615061

Зам. председател

Александър Ламбринов Шпотов

 

234615061

Секретар

Станислава Любчева Нешева

 

234615061

Член

Емилия Симеонова Микова

 

234615061

Член

Цветанка Савова Каракашева

 

234615061

Член

Валентин Каназирев Карапанчев

 

234615061

Член

Мартина Методиева Йорданова

 

234615062

Председател

Стоян Недялков Пенчев

 

234615062

Зам. председател

Екатерина Кирилова Маркова

 

234615062

Секретар

Валентин Илиянов Цветков

 

234615062

Член

Любчо Йосифов Нешев

 

234615062

Член

Георги Чавдаров Давидов

 

234615062

Член

Цветан Пламенов Петров

 

234615062

Член

Светлина Ашраф Абоелрадж

 

234615063

Председател

Любомир Асенова Топалски

 

234615063

Зам. председател

Карина Любославова Телбизова

 

234615063

Секретар

Ивелина Иванова Чалъмова

 

234615063

Член

Мария Андонова Тучева

 

234615063

Член

Катя Драганова Алипиева

 

234615063

Член

Станислав Юриев Дерменджиев

 

234615063

Член

Александър Бориславов Станков

 

234615064

Председател

Йорданка Йорданова Костадинова

 

234615064

Зам. председател

Надка Спасова Здравкова

 

234615064

Секретар

Яна Мирославова Парушева

 

234615064

Член

Кристина Руменова Харизанова

 

234615064

Член

Анелия Димитрова Сребрева

 

234615064

Член

Велизар Веселинов Недев

 

234615064

Член

Таня Илиева Асенова

 

234615065

Председател

Пенка Цанева Бурнева

 

234615065

Зам. председател

Александра Александрова Попова

 

234615065

Секретар

Мария Димитрова Пейчева

 

234615065

Член

Виолета Георгиева Динова

 

234615065

Член

Галя Димитрова Иванова

 

234615065

Член

Ивелина Иванова Пенева

 

234615065

Член

Вячеслав Василев Димитров

 

234615066

Председател

Лилия Красимирова Андонова

 

234615066

Зам. председател

Пенчо Митков Пенев

 

234615066

Секретар

Мария Сергеева Златкова

 

234615066

Член

Маргарита Виолетова Герасимова

 

234615066

Член

Антонио Тодоров Минев

 

234615066

Член

Диана Любенова Колева

 

234615066

Член

Максим Любомиров Павлов

 

234615067

Председател

Александра Вълчанова Атанасова

 

234615067

Зам. председател

Александър Николов Милев

 

234615067

Секретар

Мариян Цветанов Цветанов

 

234615067

Член

Елена Андонова Маркова-Божанина

 

234615067

Член

Ани Георгиева Гаврилова

 

234615067

Член

Магдалена Тодорова Минева

 

234615067

Член

Даниел Валери Иванов

 

234615068

Председател

Танка Борисова Хаджигенева

 

234615068

Зам. председател

Анка Иванова Младенова

 

234615068

Секретар

Паулина Симеонова Георгиева

 

234615068

Член

Кристина Викторова Кръстева

 

234615068

Член

Калина Рачева Панайотова

 

234615068

Член

Величка Серафимова Николова

 

234615068

Член

Мария Георгиева Пожарова

 

234615069

Председател

Лилия Цветанова Тошева

 

234615069

Зам. председател

Иван Николаев Харибин

 

234615069

Секретар

Кристина-Мари  Варошкина

 

234615069

Член

Пламен Белчев Панайотов

 

234615069

Член

Валери Иванов Банов

 

234615069

Член

Петър Славчев Стоянов

 

234615069

Член

Емилия Иларионова Митова

 

234615070

Председател

Георги Асенов Давидков

 

234615070

Зам. председател

Ажда Халим Юсуф

 

234615070

Секретар

Невена Асенова Тодорова

 

234615070

Член

Виталий Петров Велчовски

 

234615070

Член

Юлия Христова Кошова

 

234615070

Член

Снежана Симеонова Рушкова

 

234615070

Член

Марияна Пламенова Кодева

 

234615071

Председател

Лидия Василева Филипова

 

234615071

Зам. председател

Димитър Иванов Сребрев

 

234615071

Секретар

Павлин Венциславов Иванов

 

234615071

Член

Диана Стефанова Стефанова

 

234615071

Член

Камелия Митова Антова

 

234615071

Член

Светла Георгиева Черкелова

 

234615071

Член

Наташа Любомирова Александрова

 

234615072

Председател

Цветомира Славчева Гаврилова

 

234615072

Зам. председател

Николина Асенова Керекова

 

234615072

Секретар

Илиана Руменова Иванова

 

234615072

Член

Янко Йорданов Иванов

 

234615072

Член

Жана Ангелова Цанева

 

234615072

Член

Стефка Петрова Лукова

 

234615072

Член

Вяра Пламенова Маринова

 

234615073

Председател

Милан Николов Николчов

 

234615073

Зам. председател

Габриела Ангелова Пенева

 

234615073

Секретар

Тони Цоков Стаменов

 

234615073

Член

Кристияна Димитрова Ганецовска

 

234615073

Член

Пламен Кирилова Досев

 

234615073

Член

Гергана Панайотова Бакалова

 

234615073

Член

Кристина Христова Личева

 

234615074

Председател

Мирослава Пламенова Младенова

 

234615074

Зам. председател

Екатерина Миланова Субева

 

234615074

Секретар

Доброслав Добрев Зарев

 

234615074

Член

Борис Владимиров Христов

 

234615074

Член

Маргарита Димитрова Христова

 

234615074

Член

Лилия Радичкова Дочева

 

234615074

Член

Емилия Павлова Николова

 

234615075

Председател

Николай Петев Рангелов

 

234615075

Зам. председател

Величка Аргирова Ангелова

 

234615075

Секретар

Маргарита Братанова Дончева

 

234615075

Член

Красен Григоров Николов

 

234615075

Член

Калинка Василева Васева

 

234615075

Член

Нели Георгиева Георгиева

 

234615075

Член

Радослава Недкова Петрова

 

234615076

Председател

Евелина Кирилова Кирилова

 

234615076

Зам. председател

Маргарита Иванова Нитова

 

234615076

Секретар

Деница Славчева Гаврилова

 

234615076

Член

Гергана Димитрова Ганецовска

 

234615076

Член

Антония Христофорова Мокрева

 

234615076

Член

Елана Николова Горова

 

234615076

Член

Петър Тошков Войнов

 

234615077

Председател

Ивайлов Кирилов Герасимов

 

234615077

Зам. председател

Цветелина Цветанова Хаджибонева-Ценова

 

234615077

Секретар

Ваня Йорданова Денева

 

234615077

Член

Николай Симеонов Тодоров

 

234615077

Член

Райна Серафимова Михайлова

 

234615077

Член

Асен Събинов Плявов

 

234615077

Член

Яна Николаева Досева

 

234615078

Председател

Росица Милчева Родева

 

234615078

Зам. председател

Михаела Лъчезарова Кръстева

 

234615078

Секретар

Даниел Пенков Владимиров

 

234615078

Член

София Димитрова Милтенова

 

234615078

Член

Иван Цветков Петраков

 

234615078

Член

Вера Димитрова Паунова

 

234615078

Член

Васил Дианов Тилев

 

234615079

Председател

Нели Димитрова Жечева

 

234615079

Зам. председател

Марио Марианов Бочаров

 

234615079

Секретар

Никола Николов Коцев

 

234615079

Член

Катя Петрова Родева

 

234615079

Член

Василка Борисова Илиева

 

234615079

Член

Евгения Атанасова Илиева

 

234615079

Член

Камелия Благовестова Пешева

 

234615080

Председател

Мария Костадинова Тодорова

 

234615080

Зам. председател

Мария Емилова Младенова

 

234615080

Секретар

Теодор Григоров Атанасов

 

234615080

Член

Христо Константинов Христов

 

234615080

Член

Евелина Захариева Граховска

 

234615080

Член

Катерина Борисова Терзиева

 

234615080

Член

Ася Димитрова Бончева

 

234615081

Председател

Димо Иванов Куцидимов

 

234615081

Зам. председател

Емилия Иванова Кръстева

 

234615081

Секретар

Иван Руменов Новаков

 

234615081

Член

Биляна Божкова Атанасова

 

234615081

Член

Марина Георгиева Петрова

 

234615081

Член

Мартина Юлианова Тодорова

 

234615081

Член

Марина Кристиянова Виденова

 

234615082

Председател

Николай Дачев Начев

 

234615082

Зам. председател

Ваня Емилова Николова

 

234615082

Секретар

Оличка Делчева Вълчева

 

234615082

Член

Ива Любенова Величкова

 

234615082

Член

Дочка Георгиева Димитрова

 

234615082

Член

Лиана Николаева Такова

 

234615082

Член

Камелия Борисова Миланова

 

234615083

Председател

Адрина Георгиева Начева

 

234615083

Зам. председател

Каролина Ивайлова Иванова

 

234615083

Секретар

Пенка Петрова Кожухарова

 

234615083

Член

Николай Младенов Дервишев

 

234615083

Член

Росица Димитрова Ковачева

 

234615083

Член

Михаил Тодоров Евлогиев

 

234615083

Член

Филип Георгиев Пеянков

 

234615084

Председател

Лазар Юлиянов Иванов

 

234615084

Зам. председател

Даниела Николова Фичерова

 

234615084

Секретар

Звездомира Александрова Костова

 

234615084

Член

Керанка Тодорова Дойнова

 

234615084

Член

Ани Тодорова Маркова

 

234615084

Член

Стефка Илиева Пойчева

 

234615084

Член

Мирослав Илиев Илиев

 

234615085

Председател

Нина Георгиева Георгиева

 

234615085

Зам. председател

Ивайло Димитров Янев

 

234615085

Секретар

Цветелина Тодорова Александрова

 

234615085

Член

Борис Златков Димитров

 

234615085

Член

Пламен Връбчев Томов

 

234615085

Член

Йовка Димитрова Новаковска

 

234615085

Член

Кристина Кирилова Илиева

 

234615086

Председател

Александър Бориславов Хитов

 

234615086

Зам. председател

Цветана Иванова Дончева

 

234615086

Секретар

Димитър Бинев Димитров

 

234615086

Член

Венелин Венелинов Дерибеев

 

234615086

Член

Никалъс Николаев Петров

 

234615086

Член

Кристиян Здравков Воденичаров

 

234615086

Член

Бойка Димова Димова

 

234615087

Председател

Анчо Кирилов Анчев

 

234615087

Зам. председател

Боряна Йорданова Петрова

 

234615087

Секретар

Веска Илиева Борисова

 

234615087

Член

Анжела Иванова Димитрова

 

234615087

Член

Лиляна Томова Терзиева

 

234615087

Член

Михаела Цветанова Райчева

 

234615087

Член

Венцислав Алексов Данаилов

 

234615088

Председател

Теодора Валериева Бинева

 

234615088

Зам. председател

Силвия Христова Палийска

 

234615088

Секретар

Венцислав Кирилов Костов

 

234615088

Член

Гергана Петрова Бучова - Младенова

 

234615088

Член

Алекса Иванова Алтънова

 

234615088

Член

Карина Абделкрим Аит Алиуа

 

234615088

Член

Диана Славова Гатева

 

234615089

Председател

Елена Георгиева Цупарска

 

234615089

Зам. председател

Калин Димитров Рушков

 

234615089

Секретар

Давид Людмилов Георгиев

 

234615089

Член

Миролюб Иванов Спасов

 

234615089

Член

Цветелин Дилянов Димитров

 

234615089

Член

Сузана Назим Каракуш

 

234615089

Член

Даниел Веселинов Цаков

 

234615090

Председател

Тодорка Петрова Петкова

 

234615090

Зам. председател

Соня Данчева Панова

 

234615090

Секретар

Богомил Стефанов Пеев

 

234615090

Член

Борислав Спасов Туев

 

234615090

Член

Любка Димитрова Богданова

 

234615090

Член

Адриана Николаева Комитова

 

234615090

Член

Зорница Златанова Христозова

 

234615091

Председател

Марин Митков Мирчев

 

234615091

Зам. председател

Пламен Додев Пойчева

 

234615091

Секретар

Александър Ивайлов Георгиев

 

234615091

Член

Еленка Пенчева Богданова

 

234615091

Член

Аделина Петрова Димитрова

 

234615091

Член

Илиян Антонов Наков

 

234615091

Член

Бистра Димитрова Георгиева

 

234615092

Председател

Лилия Стефанова Славева

 

234615092

Зам. председател

Боряна Войнова Тодорова

 

234615092

Секретар

Христо Георгиев Гатев

 

234615092

Член

Александра Георгиева Бонева

 

234615092

Член

Божидар Николов Генов

 

234615092

Член

Симеон Чавдаров Петков

 

234615092

Член

Светослав Антонов Иванов

 

234615093

Председател

Евгени Николов Тарасов

 

234615093

Зам. председател

Диана Маринова Русева

 

234615093

Секретар

Мариян Митков Цветков

 

234615093

Член

Мария Румянова Хаджийска

 

234615093

Член

Рая Денчева Евстатиева

 

234615093

Член

Христо Минков Ангелов

 

234615093

Член

Валентина Георгиева Иванова

 

234615094

Председател

Пейчо Бойчов Пейов

 

234615094

Зам. председател

Мария Огнянова Недева

 

234615094

Секретар

Цветан Ангелов Филиповски

 

234615094

Член

Магдалина Емилова Чиликчийска

 

234615094

Член

Стилиан Бориславов Борисов

 

234615094

Член

Сиана Ивайлова Данаилова

 

234615094

Член

Емил Николов Тарасов

 

234615095

Председател

Боряна Петрова Иванова

 

234615095

Зам. председател

Юлияна Георгиева Стефанова

 

234615095

Секретар

Иван Иванов Христов

 

234615095

Член

Ани Цветелинова Илийчева

 

234615095

Член

Снежана Серафимова Заекова

 

234615095

Член

Илияна Колева Ковачева

 

234615095

Член

Станислав Ивов Славчев

 

234615096

Председател

Ирослав Ивов Иванов

 

234615096

Зам. председател

Деница Василева Зоина

 

234615096

Секретар

Вероника Владимирова Николова

 

234615096

Член

Иван Антонов Антонов

 

234615096

Член

Александрина Йорданова Богомилова

 

234615096

Член

Ива Валериева Теньова

 

234615096

Член

Борислав Владимиров Владимиров

 

234615097

Председател

Соня Костадинова Панова

 

234615097

Зам. председател

Виктория Павлова Кабакова

 

234615097

Секретар

Ралица Николова Маринова

 

234615097

Член

Костадин Василев Кининчев

 

234615097

Член

Марин Тодоров Геров

 

234615097

Член

Георги Стоянов Илиев

 

234615097

Член

Ралица Димитрова Тагарева

 

234615098

Председател

Татяна Господинова Мирчева - Начкова

 

234615098

Зам. председател

Лъчезар Веселинов Петров

 

234615098

Секретар

Алета Николаева Зоина

 

234615098

Член

Тодор Василев Кининчев

 

234615098

Член

Емилия Радославова Илиева

 

234615098

Член

Боряна Георгиева Димитрова

 

234615098

Член

Тереза Валентинова Йотова

 

234615099

Председател

Виктория Атанасова Атанасова

 

234615099

Зам. председател

Боби Ивайлов Георгиев

 

234615099

Секретар

Светослав Иванов Везенков

 

234615099

Член

Владилен Димитров Петров

 

234615099

Член

Вергиния Бонева Видева

 

234615099

Член

Венета Бонева Николова

 

234615099

Член

Виктор Христов Гебрев

 

234615100

Председател

Юлиан Бойков Мирков

 

234615100

Зам. председател

Силвия Атанасова Атанасова

 

234615100

Секретар

Ангел Калинов Кичуков

 

234615100

Член

Георги Трифонов Вълканов

 

234615100

Член

Василка Кирилова Иванова

 

234615100

Член

Добромира Владимирова Динева

 

234615100

Член

Елица Станимирова Илиева

 

234615101

Председател

Илия Ивайлов Михайлов

 

234615101

Зам. председател

Сергей Стойчев Петров

 

234615101

Секретар

Салтанат Ибрашева Романова

 

234615101

Член

Надежда Костова Иванова

 

234615101

Член

Мирослава Кръстева Пейчинова

 

234615101

Член

Александър Веселинов Симеонов

 

234615101

Член

Йоан Николаев Марков

 

234615102

Председател

Марияна Кирилова Петрова

 

234615102

Зам. председател

Весела Сашова Петрова

 

234615102

Секретар

Ванеса Стефанова Раева

 

234615102

Член

Вирджиния Жирари Халваджян

 

234615102

Член

Димитринка Томова Ценова

 

234615102

Член

Анушка Станчова Стоянова

 

234615102

Член

Магдалена Николова Любенова

 

234615103

Председател

Ивелина Лазарова Петрова

 

234615103

Зам. председател

Иван Драганов Иванов

 

234615103

Секретар

Камен Йорданов Иванов

 

234615103

Член

Аделина Иванова Димитрова

 

234615103

Член

Димитър Атанасов Копривленски

 

234615103

Член

Величко Николов Мърхов

 

234615103

Член

Ванеса Цветанова Ценова

 

234615104

Председател

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615104

Зам. председател

Теодора Василева Гандова

 

234615104

Секретар

Симона Венциславова Владова

 

234615104

Член

Миле Ананиев Ненов

 

234615104

Член

Елеонора Вежен Бакърджиева

 

234615104

Член

Каталина Димова Методиева

 

234615104

Член

Александър Георгиев Алексиев

 

234615105

Председател

Милен Любомиров Станчев

 

234615105

Зам. председател

Катя Методиева Кръстева

 

234615105

Секретар

Ася Веселинова Асенова

 

234615105

Член

Валентина Иванова Цветкова

 

234615105

Член

Даринка Асенова Костадинова

 

234615105

Член

Диана Николаева Димитрова

 

234615105

Член

Цветелин Руменов Петров

 

234615106

Председател

Светослав Христов Артъков

 

234615106

Зам. председател

Мартин Георгиев Осенски

 

234615106

Секретар

Весела Стефанова Кирилова

 

234615106

Член

Райна Димитрова Георгиева

 

234615106

Член

Теодор Йорданов Дяков

 

234615106

Член

Венцислав Георгиев Методиев

 

234615106

Член

Екатерина Мирославова Малинова

 

234615107

Председател

Наско Николаев Малинов

 

234615107

Зам. председател

Виктор Ангелов Хараплампиев

 

234615107

Секретар

Катрин Хабибова Ахмедова

 

234615107

Член

Даяна Валентинова Замбовска

 

234615107

Член

Владимир Иванов Димитров

 

234615107

Член

Памела Пламенова Петрова

 

234615107

Член

Владимир Генчев Илиев

 

234615108

Председател

Красимира Димитрова Ангелова

 

234615108

Зам. председател

Вероника Мариянова Димитрова

 

234615108

Секретар

Яна Георгиева Балабанова

 

234615108

Член

Галина Александрова Замбовска

 

234615108

Член

Валентина Стефанова Илиева

 

234615108

Член

Таня Благоева Златкова

 

234615108

Член

Иван Мирославов Данев

 

234615109

Председател

Венислава Иванова Йотова

 

234615109

Зам. председател

Павлина Крумова Борисова

 

234615109

Секретар

Здравко Панайотов Делчев

 

234615109

Член

Павел Димитров Лулчев

 

234615109

Член

Момчил Георгиев Маринов

 

234615109

Член

Кирил Николаев Найденов

 

234615109

Член

Добрина Николова Клинкова

 

234615110

Председател

Никола Руменов Стоименов

 

234615110

Зам. председател

Пламен Иванов Антонов

 

234615110

Секретар

Еми Иванова Александрова

 

234615110

Член

Пенка Димитрова Сълинска

 

234615110

Член

Виктория Иванова Бобева

 

234615110

Член

Андрей Георгиев Георгиев

 

234615110

Член

Ани Райчева Даскалова

 

234615111

Председател

Моника Иванова Илиева

 

234615111

Зам. председател

Йорданка Михайлова Пешева

 

234615111

Секретар

Драгомира Маринова Михалкова

 

234615111

Член

Маргарита Симеонова Михова

 

234615111

Член

Иван Стойчев Стоев

 

234615111

Член

Александрина Бориславова Димова

 

234615111

Член

Мариян Георгиев Златчев

 

234615112

Председател

Теодора Йорданова Георгиева

 

234615112

Зам. председател

Иво Цветанов Цветанов

 

234615112

Секретар

Силвия Димитрова Ценова

 

234615112

Член

Боряна Стефанова Митрева-Миткова

 

234615112

Член

Ерджан Али Гавалджи

 

234615112

Член

Райна Ангелова Балджиева

 

234615112

Член

Надя Димитрова Терзийска

 

234615113

Председател

Виктория Теодорова Лазарова

 

234615113

Зам. председател

Галина Ненчова Славеева

 

234615113

Секретар

Виктор Владимиров Георгиев

 

234615113

Член

Васил Георгиев Стайков

 

234615113

Член

Румяна Георгиева Димитрова

 

234615113

Член

Янка Любомирова Георгиева

 

234615113

Член

Славянка Тодорова Ангелова

 

234615114

Председател

Цветан Димчев Димов

 

234615114

Зам. председател

Диана Мирчева Станчева

 

234615114

Секретар

Богдан Илиев Димитров

 

234615114

Член

Доника Манолова Чехларска

 

234615114

Член

Светослав Драгомирова Каменов

 

234615114

Член

Дора Кръстева Маринова

 

234615114

Член

Димитър Здравков Димитров

 

234615115

Председател

Георги Пламенова Антонов

 

234615115

Зам. председател

Полина Стоянова Тодорова

 

234615115

Секретар

Николай Христов Палийски

 

234615115

Член

Любомир Иванов Евстатиев

 

234615115

Член

Албена Василева Деянова

 

234615115

Член

Красимир Пламенов Ангелов

 

234615115

Член

Елена Рафаилова Петкова

 

234615116

Председател

Диана Иванова Първанова

 

234615116

Зам. председател

Ангел Лъчезаров Младенов

 

234615116

Секретар

Милен Илиян Пенев

 

234615116

Член

Трифон Ивелинов Иванов

 

234615116

Член

Тони Христова Христова

 

234615116

Член

Любка Стоянова Николова

 

234615116

Член

Ани Радкова Рангелова

 

234615117

Председател

Анелия Иванова Севастакиева-Иванова

 

234615117

Зам. председател

Валентина Григорова Николова

 

234615117

Секретар

Лъчезар Ангелов Младенов

 

234615117

Член

Стефан Стефанов Грудев

 

234615117

Член

Петър Христов Христов

 

234615117

Член

Руска Стоева Богданова

 

234615117

Член

Веско Петров Наков

 

234615118

Председател

Таня Красимирова Иванова

 

234615118

Зам. председател

Любомир Антонов Лукач

 

234615118

Секретар

Елисавета Евтимова Манасиева

 

234615118

Член

Ирина Ангелова Иванова

 

234615118

Член

Веска Христова Тунева

 

234615118

Член

Таня Николова Бошкова

 

234615118

Член

Елина Лазарова Петрова

 

234615119

Председател

Ататаска Георгиева Стефанова

 

234615119

Зам. председател

Ася Николаева Попова

 

234615119

Секретар

Галина Николова Благоева

 

234615119

Член

Георги Руменов Найденов

 

234615119

Член

Магдалена Светославова Тодорова

 

234615119

Член

Валентина Любенова Георгиева

 

234615119

Член

Габриела Николаева Николова

 

234615120

Председател

Диана Александрова Маловска-Лазарова

 

234615120

Зам. председател

Валери Иванов Тодоров

 

234615120

Секретар

Ралица Емилова Тодорова

 

234615120

Член

Йордан Иванов Стефанов

 

234615120

Член

Вера Олегова Степанова

 

234615120

Член

Бесер Митков Костов

 

234615120

Член

Марина Маринова Маринова

 

234615121

Председател

Йорданка Яворова Шопова

 

234615121

Зам. председател

Лъчезар Стоев Стоев

 

234615121

Секретар

Ромео Кръстев Филипов

 

234615121

Член

Евелина Николова Бачева

 

234615121

Член

Петя Стефанова Каменова

 

234615121

Член

Цветелина Иванова Ефтимова

 

234615121

Член

Владимир Генчев Генчев

 

234615122

Председател

Димитър Василев Василев

 

234615122

Зам. председател

Адреан Иванов Андреев

 

234615122

Секретар

Екатерина Маркова Димитрова

 

234615122

Член

Николай Маринов Кременски

 

234615122

Член

Силвана Петрова Банова

 

234615122

Член

Румяна Ангелова Каназирова

 

234615122

Член

Светла Цанкова Филипова

 

234615123

Председател

Евгения Владимирова Костова

 

234615123

Зам. председател

Валя Георгиева Пешева

 

234615123

Секретар

Нанси Веселинова Ангелова

 

234615123

Член

Елена Тодорова Цветкова

 

234615123

Член

Звезделин Еленчов Рангелов

 

234615123

Член

Ивелин Евгениев Петков

 

234615123

Член

Владимир Николаев Николов

 

234615124

Председател

Мария Костадинова Георгиева

 

234615124

Зам. председател

Георги Петров Свещарски

 

234615124

Секретар

Спас Михайлов Шишев

 

234615124

Член

Мила Людмилова Илкова

 

234615124

Член

Десислав Иванов Димитров

 

234615124

Член

Иван Светославов Иванов

 

234615124

Член

Петър Веселинов Павлов

 

234615125

Председател

Александър Димчов Михайлов

 

234615125

Зам. председател

Валери Начев Танев

 

234615125

Секретар

Румен Ангелов Мирчев

 

234615125

Член

Иванка Николова Илкова

 

234615125

Член

Гюрсел Алиев Карамоллов

 

234615125

Член

Александър Александров Барабарев

 

234615125

Член

Мануела Григорова Войнова

 

2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Младост“  .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения