Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски“ с вх. № 115/01.09.2022 г. за назначаване съставите на 53 /петдесет и три/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 53 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 53 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 53 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 53 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 53 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 53 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 53 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 46 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 40 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 23 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 18 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 12 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ –11 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 9 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 53 /петдесет и три/ в СИК в състав от по 7/седем/ район „Студентски“ членове, както следва:

№ на СИК

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

234616001

Председател

Нора Росенова Иванова

 

234616001

Зам. председател

Весислав Руменов Генов

 

234616001

Секретар

Габриела Иванова Иванова

 

234616001

Член

Александър Иванов Недев

 

234616001

Член

Пламен Вълчев Ангелов

 

234616001

Член

Еленор Цветомилова Илиева

 

234616001

Член

Петър Любчев Колев

 

234616002

Председател

Николай Радославов Иванов

 

234616002

Зам. председател

Пламен Руменов Георгиев

 

234616002

Секретар

Тайфун Ружди Хасан

 

234616002

Член

Яна Димитрова Спасова

 

234616002

Член

Йонко Венциславов Йотов

 

234616002

Член

Карлос-Богдан Арнер Байчев

 

234616002

Член

Борислав Руменов Бъчваров

 

234616003

Председател

Георги Валентинов Илиев

 

234616003

Зам. председател

Калин Петров Радлов

 

234616003

Секретар

Анелия Миткова Митева

 

234616003

Член

Мария Димитрова Дженева

 

234616003

Член

Николай Пламенов Бериевски

 

234616003

Член

Никол Ангелова Солакова

 

234616003

Член

Владимир Кръстев Цветанов

 

234616004

Председател

Петър Петър Мичев

 

234616004

Зам. председател

Иван Георгиев Стоянов

 

234616004

Секретар

Преслав Марий Пейчев

 

234616004

Член

Пламен Цветанов Петров

 

234616004

Член

Лазар Томов Аврамов

 

234616004

Член

Зорка Стоянова Чомакова

 

234616004

Член

Иванина Николаева Иванова

 

234616005

Председател

Милена Асенова Ангелова

 

234616005

Зам. председател

Калоян Валентинов Николов

 

234616005

Секретар

Хюлиа Кямилова Салиева

 

234616005

Член

Христо Георгиев Маринов

 

234616005

Член

Тодор Сашев Владимиров

 

234616005

Член

Калчо Иванов Калчев

 

234616005

Член

Красимир Иванов Соколарски

 

234616006

Председател

Живко Николов Станчев

 

234616006

Зам. председател

Вяра Николаева Цветанова

 

234616006

Секретар

Рая Димитрова Топузакова

 

234616006

Член

Ива Пенкова Арабаджиева

 

234616006

Член

Моника Мариева Михайлова

 

234616006

Член

Силвия Христова Жечева

 

234616006

Член

Мартин Владимиров Христов

 

234616007

Председател

Лъчезар Христов Тодоров

 

234616007

Зам. председател

Снежана Миткова Митева

 

234616007

Секретар

Захарий Захария Стоянов

 

234616007

Член

Борислава Петкова Чорбаджийска

 

234616007

Член

Иван Валентинов Петков

 

234616007

Член

Илонка Лазарова Стоянова

 

234616007

Член

Йордан Димитров Йорданов

 

234616008

Председател

Димитър Маринов Вуджиев

 

234616008

Секретар

Александър Илиев Ангелов

 

234616008

Зам. председател

Мария Васкова Тодорова

 

234616008

Член

Антония Тонева Георгиева

 

234616008

Член

Божидар Йорданов Соколов

 

234616008

Член

Хасан Ибрям Чакър

 

234616008

Член

Камен Спасов Ненчев

 

234616009

Председател

Ирена Цанкова Нистерова

 

234616009

Зам. председател

Анна Сергеева Рожкова

 

234616009

Секретар

Добромир Нинов Димитров

 

234616009

Член

Емилия Захария Стоянова

 

234616009

Член

Пламен Цветелинов Маринов

 

234616009

Член

Радка Енчова Михалкова

 

234616009

Член

Айтен Хасан Кьойбаши

 

234616010

Председател

Симона Андреева Йорданова

 

234616010

Зам. председател

Семир Мехмедов Гафилов

 

234616010

Секретар

Нина Георгиева Лазарова

 

234616010

Член

Александър Александров Константинов

 

234616010

Член

Гергана Петрова Търпова

 

234616010

Член

Светлин Петров Стоянов

 

234616010

Член

Росен Иванов Ангелов

 

234616011

Председател

Калинка Илиева Христова

 

234616011

Зам. председател

Албена Димитрова Георгиева

 

234616011

Секретар

Фиданка Първанова Тодорова

 

234616011

Член

Христина Борисова Генчева

 

234616011

Член

Даниела Тончева Георгиева

 

234616011

Член

Маруся Богданова Бъчварова

 

234616011

Член

Ани Цветанова Стоянова

 

234616012

Председател

Янка Йорданова Пешева

 

234616012

Зам. председател

Емилия Величкова Витанова

 

234616012

Секретар

Тереза Илиева Пехливанова

 

234616012

Член

Мария Цветкова Метанова

 

234616012

Член

Константина Бориславова Парталева

 

234616012

Член

Надежда Петрова Шопова

 

234616012

Член

Лидия Александрова Драгомирова

 

234616013

Председател

Деяна Енчева Симончева

 

234616013

Зам. председател

Даниела Илиева Райчева

 

234616013

Секретар

Васил Кирилов Николов

 

234616013

Член

Валентина Георгиева Димитрова

 

234616013

Член

Йоана Петкова Цветкова

 

234616013

Член

Лазарина Йорданова Лазарова

 

234616013

Член

Георги Стойчев Чобанов

 

234616014

Председател

Димитър Александров Танев

 

234616014

Зам. председател

Мила Стефанова Пейкова

 

234616014

Секретар

Желязко Асенов Станишев

 

234616014

Член

Калоян Георгиев Атанасов

 

234616014

Член

Зоя Лозанова Христова

 

234616014

Член

Росица Димитрова Начкова

 

234616014

Член

Добринка Стефанова Кирилова

 

234616015

Председател

Пламена Даниелова Иванова

 

234616015

Зам. председател

Ростислава Ивелинова Игнатова

 

234616015

Секретар

Мартин Василев Василев

 

234616015

Член

Кристина Кирилова Лекова

 

234616015

Член

Ралин Красимиров Кипров

 

234616015

Член

Цветана Светославова Йорданова

 

234616015

Член

Ирена Иванова Чонова

 

234616016

Председател

Даниела Стоянова Игова

 

234616016

Зам. председател

Кристина Боянова Николова

 

234616016

Секретар

Надя Димитрова Петрова

 

234616016

Член

Катерина Кирилова Лекова

 

234616016

Член

Стефка Иванова Стоянова

 

234616016

Член

Виктор Борисов Янакиев

 

234616016

Член

Йоанна Маринова Чонова

 

234616017

Председател

Дамян Крумов Гелев

 

234616017

Зам. председател

Ивета Ивелинова Игнатова

 

234616017

Секретар

Стела Йовкова Петкова

 

234616017

Член

Кристина Любенова Банчева

 

234616017

Член

Красимира Крумова Лекова

 

234616017

Член

Иван Василев Йорданов

 

234616017

Член

Лъчезар Георгиев Зеленков

 

234616018

Председател

Ирина Николова Николова

 

234616018

Зам. председател

Виктор Димитров Атанасов

 

234616018

Секретар

Костадин Василев Атанасов

 

234616018

Член

Росица Румянова Русева

 

234616018

Член

Борис Ангелов Калоянов

 

234616018

Член

Петър Тодоров Банчев

 

234616018

Член

Виктор Ангелов Киров

 

234616019

Председател

Нели Николова Иванова

 

234616019

Зам. председател

Димитър Господинов Георгиев

 

234616019

Секретар

Екатерина Благоева Бацанова

 

234616019

Член

Цветелина Руменова Начева

 

234616019

Член

Елица Любомирова Спасова

 

234616019

Член

Георги Златанов Овчаров

 

234616019

Член

Християн Пенчев Николов

 

234616020

Председател

Лиляна Ивелинова Шапкаджиева-Демерджиева

 

234616020

Зам. председател

Паулина Владимирова Дойчинова

 

234616020

Секретар

Петър Митков Шалев

 

234616020

Член

Иван Венелинов Коларов

 

234616020

Член

Моника Георгиева Игнатова-Романова

 

234616020

Член

Александър Владимиров Иванов

 

234616020

Член

Димитър Цветанов Дишовски

 

234616021

Председател

Мария Маринова Енчева

 

234616021

Зам. председател

Панайот Максимов Чомаков

 

234616021

Секретар

Николина Йорданова Филипова

 

234616021

Член

Георги Михайлов Македонски

 

234616021

Член

Мая Недялкова Петкова

 

234616021

Член

Димитър Георгиев Марков

 

234616021

Член

Роза Иванова Кънчева

 

234616022

Председател

Георги Вилхелм Чолаков

 

234616022

Зам. председател

Йовка Георгиева Левенска

 

234616022

Секретар

Миладин Борисов Иванов

 

234616022

Член

Ива Пламенова Радичкова

 

234616022

Член

Габриела Валентинова Каменова

 

234616022

Член

Ивайло Стоилов Иванов

 

234616022

Член

Изабела Руженова Славчева

 

234616023

Председател

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616023

Зам. председател

Мерал Бехатова Бакалова

 

234616023

Секретар

Илиана Анкова Абаджиева

 

234616023

Член

Златина Тодорова Ташева

 

234616023

Член

Славея Донкова Славкова

 

234616023

Член

Илия Веселинов Ганчев

 

234616023

Член

Едже Гюнай Юсеин

 

234616024

Председател

Виктория Красимирова Петрунова

 

234616024

Зам. председател

Адрияна Николаева Борисова

 

234616024

Секретар

Димитър Пенчев Писков

 

234616024

Член

Алекс Жеков Русев

 

234616024

Член

Кристиян Красимиров Кирилов

 

234616024

Член

Ивайло Веселинов Николов

 

234616024

Член

Добромир Тодоров Добрев

 

234616025

Председател

Пенка Костадинова Цветкова

 

234616025

Зам. председател

Рейме Айдън Юсеин

 

234616025

Секретар

Юлиана Огнянова Георгиева

 

234616025

Член

Мила Миленова Иванова

 

234616025

Член

Лия Лъчезарова Лазарова

 

234616025

Член

Василена Йосиф Йовчева

 

234616025

Член

Анна Димитрова Йорданова

 

234616026

Зам. председател

Лора Анри Леви-Маркова

 

234616026

Секретар

Райна Найденова Данчева

 

234616026

Зам. председател

Виктория Александрова Иванова

 

234616026

Член

Александър Ангелов Григоров

 

234616026

Член

Зорка Стоилова Николова

 

234616026

Член

Борислав Тодоров Савов

 

234616026

Член

Камелия Ангелова Малинова

 

234616027

Председател

Вероника Цветанова Костова

 

234616027

Зам. председател

Румян Стоичков Крумов

 

234616027

Секретар

Диляна Дакова Ветова

 

234616027

Член

Михаил Валентинов Георгиев

 

234616027

Член

Диана Георгиева Маркова

 

234616027

Член

Митко Железанов Железанов

 

234616027

Член

Антон Красимиров Панов

 

234616028

Председател

Атанас Иванов Папазов

 

234616028

Зам. председател

Виторио Едуард Павлов

 

234616028

Секретар

Филип Тодоров Мицанов

 

234616028

Член

Невяна Николаева Вълкова

 

234616028

Член

Теодор Георгиев Илков

 

234616028

Член

Илиян Мирославов Чабуклийски

 

234616028

Член

Петър Тихомиров Христов

 

234616029

Председател

Калина Орлинова Тодорова

 

234616029

Зам. председател

Райна Иванова Папазова

 

234616029

Секретар

Веселинка Стефанова Ралева

 

234616029

Член

Мириам Сайд Асадпур

 

234616029

Член

Йордан Александров Венев

 

234616029

Член

Камелия Пламенова Атанасова

 

234616029

Член

Цветелина Владимирова Колева

 

234616030

Председател

Теодора Валентинова Тодорова

 

234616030

Зам. председател

Панайот Ангелов Кузов

 

234616030

Секретар

Габриела Антонова Иванова

 

234616030

Член

Васислава Стоянова Стоименова

 

234616030

Член

Вергиния Драганова Петкова

 

234616030

Член

Ирина Петрова Дерибеева-Плексидас

 

234616030

Член

Василка Тодорова Кайрякова

 

234616031

Председател

Георги Костадинов Стоянов

 

234616031

Зам. председател

Ваня Петкова Георгиева

 

234616031

Секретар

Марта Владимирова Христова

 

234616031

Член

Георги Ненков Георгиев

 

234616031

Член

Мишел Вячеслав Славов

 

234616031

Член

Борис Николаев Панайотов

 

234616031

Член

Валентина Николова Колева

 

234616032

Председател

Виолета Стефанова Попова

 

234616032

Зам. председател

Селин Динчерова Кърова

 

234616032

Секретар

Зоя Димитрова Кашмерова

 

234616032

Член

Зорница Борисова Зайкова

 

234616032

Член

Ивелина Божидарова Причкапова

 

234616032

Член

Иван Атанасов Папазов

 

234616032

Член

Георги Иванов Величков

 

234616033

Председател

Максим Стефанов Зангов

 

234616033

Зам. председател

Моника Валентинова Иванова

 

234616033

Секретар

Иван Димитров Иванов

 

234616033

Член

Десислава Георгиева Илкова

 

234616033

Член

Тодор Михайлов Чиплаков

 

234616033

Член

Емел Ерхан Емин

 

234616033

Член

Мохамед Зафер Ел

 

234616034

Председател

Габриел Лъчезаров Митев

 

234616034

Зам. председател

Цветелина Георгиева Рашкова

 

234616034

Секретар

Микаела Красимирова Станчева

 

234616034

Член

Мартин Бисеров Хаджиев

 

234616034

Член

Веселина Димитрова Величкова

 

234616034

Член

Володя Методиев Крумов

 

234616034

Член

Валерия Станиславова Йоцова

 

234616035

Председател

Мария Илиева Лозанска

 

234616035

Зам. председател

Полина Тихомирова Велева

 

234616035

Секретар

Таня Бориславова Бойчева

 

234616035

Член

Дениз Сайид Асадпур

 

234616035

Член

Валя Петкова Господинова

 

234616035

Член

Десислава Любенова Евтимова

 

234616035

Член

Денис Динчеров Къров

 

234616036

Председател

Ваня Христова Рътарова-Георгиева

 

234616036

Зам. председател

Георги Киров Враговски

 

234616036

Секретар

Елизабет Драгиева Симончева

 

234616036

Член

Теодора Анатолиева Тодорова

 

234616036

Член

Златка Петкова Крумова

 

234616036

Член

Зоя Славкова Гавазова-Иванова

 

234616036

Член

Джанер Недрет Шюкри

 

234616037

Председател

Мария Иванова Кашмерова

 

234616037

Зам. председател

Калина Красимирова Славова

 

234616037

Секретар

Тодор Димитров Борисов

 

234616037

Член

Снежана Георгиева Димитрова

 

234616037

Член

Цветелина Иванова Йорданова

 

234616037

Член

Цветелина Благоева Юсева

 

234616037

Член

Юлия Димитрова Петрова

 

234616038

Председател

Лефтера Добрева Мутафчийска

 

234616038

Зам. председател

Емил Тодоров Гълъбов

 

234616038

Секретар

Иво Петров Иванов

 

234616038

Член

Мария Стоянова Шошова

 

234616038

Член

Ивета Божидарова Иванова

 

234616038

Член

Милен Цоков Иванов

 

234616038

Член

Христо Стефанов Феодоров

 

234616039

Председател

Росица Йорданова Илиева

 

234616039

Зам. председател

Ерай Ерхан Емин

 

234616039

Секретар

Петко Георгиев Боянов

 

234616039

Член

Вилиан Живков Жеков

 

234616039

Член

Димитър Милчев Филиповски

 

234616039

Член

Велин Росенов Иванов

 

234616039

Член

Галина Тодорова Иванова

 

234616040

Председател

Наско Стефанов Смиленов

 

234616040

Зам. председател

Мирослав Георгиев Петров

 

234616040

Секретар

Дейвид Жаншарл Махитци

 

234616040

Член

Румяна Христова Георгиева

 

234616040

Член

Беатрис Йошкова Христова

 

234616040

Член

Ивайло Димитров Мартинов

 

234616040

Член

Камелия Стефанова Николова

 

234616041

Председател

Денис Айханов Фахрединов

 

234616041

Зам. председател

Любима Йорданова Димитрова

 

234616041

Секретар

Даниел Димитров Митев

 

234616041

Член

Вивиян Андреева Цветкова

 

234616041

Член

Кристина Бойкова Костадинова

 

234616041

Член

Весела Иванова Иванова

 

234616041

Член

Силвия Пасева Тодорова

 

234616042

Председател

Симеон Георгиев Върбанов

 

234616042

Зам. председател

Райна Руменова Пешева

 

234616042

Секретар

Живко Михайлов Михалев

 

234616042

Член

Памела-Габриел Захариева Петкова

 

234616042

Член

Мария Йонева Йорданова

 

234616042

Член

Мариана Васкова Георгиева

 

234616042

Член

Елис Айханова Фахрединова

 

234616043

Председател

Кристина Цанкова Цанкова

 

234616043

Зам. председател

Калин Василев Крачунов

 

234616043

Секретар

Марияна Валентинова Вангелова

 

234616043

Член

Лиляна Симеонова Михайлова

 

234616043

Член

Георги Емилов Чушев

 

234616043

Член

Искрена Сашева Генчева

 

234616043

Член

Мерал Ергинова Хюсеинова

 

234616044

Председател

Таня Георгиева Ананиева

 

234616044

Зам. председател

Петър Марианов Стефанов

 

234616044

Секретар

Стефка Евстатиева Папазова

 

234616044

Член

Денислав Христов Михайлов

 

234616044

Член

Стилиян Стоянов Иванов

 

234616044

Член

Диана Атанасова Гогова

 

234616044

Член

Мустафа Ахмед Сюлейман

 

234616045

Председател

Слави Цеков Цеков

 

234616045

Зам. председател

Ивайло Господинов Господинов

 

234616045

Секретар

Светослав Николаев Василев

 

234616045

Член

Десислава Иванова Божинова

 

234616045

Член

Драга Веселинова Желкова

 

234616045

Член

Николай Кръстев Цоков

 

234616045

Член

Катя Стефанова Петкова

 

234616046

Председател

Надежда Николова Михалева

 

234616046

Зам. председател

Катя Кремчева Дилова

 

234616046

Секретар

Боряна Недкова Кирилова-Асенова

 

234616046

Член

Стефан Александров Павлов

 

234616046

Член

Димитър Кирков Марчев

 

234616046

Член

Галя Боянова Спасова

 

234616046

Член

Дияна Лазарова Панова

 

234616047

Председател

Грета Бориславова Попова

 

234616047

Зам. председател

Елена Николаева Станева

 

234616047

Секретар

Юлиана Цветанова Милтенова

 

234616047

Член

Адриана Василева Василева

 

234616047

Член

Виктория Николаева Цокова

 

234616047

Член

Екатерина Славчева Иванова

 

234616047

Член

Красимир Левтеров Георгиев

 

234616048

Председател

Иван Ненчев Кьорленски

 

234616048

Зам. председател

Алпер Салиев Сюлейманов

 

234616048

Секретар

Виктория Димитрова Тодорова

 

234616048

Член

Ирена Миткова Дойчева

 

234616048

Член

Мария  Войческа-Христова

 

234616048

Член

Бание Исуфова Георгиева

 

234616048

Член

Спасидар Дечков Хаджипасев

 

234616049

Председател

Динко Вълков Присадашки

 

234616049

Зам. председател

Петко Михайлов Михайлов

 

234616049

Секретар

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616049

Член

Георги Пенков Пенев

 

234616049

Член

Джулиана Георгиева Георгиева

 

234616049

Член

Кристиян Красимиров Атанасов

 

234616049

Член

Стелиана Иванова Кемчева

 

234616050

Председател

Надежда Спас Дамянова

 

234616050

Зам. председател

Славейка Георгиева Вукадинова

 

234616050

Секретар

Олга Валентинова Иванова

 

234616050

Член

Александрина Крумова Зрънчева

 

234616050

Член

Ангел Танев Арахангелов

 

234616050

Член

Кристиан Пламенов Ганчев

 

234616050

Член

Велислава Пеева Дренска

 

234616051

Председател

Миледи Кирилова Минчева

 

234616051

Зам. председател

Цветелина Генчева Тикова

 

234616051

Секретар

Аделина Александрова Георгиева

 

234616051

Член

Невелин Митков Гугутков

 

234616051

Член

Орлин Йорданов Тенчев

 

234616051

Член

Галина Атанасова Йорданова

 

234616051

Член

Онур Нуртен Шекеров

 

234616052

Председател

Любомир Анатолиев Любомиров

 

234616052

Зам. председател

Станислава Благовестова Михова

 

234616052

Секретар

Йосиф Александров Йосков

 

234616052

Член

Тея Христова Петрова

 

234616052

Член

Христо Денчев Димов

 

234616052

Член

Рени Стойнова Апостолова

 

234616052

Член

Мария Стоянова Стефанова

 

234616053

Председател

Десислава Людмилова Петрова

 

234616053

Зам. председател

Шабан Себахтин Шабан

 

234616053

Секретар

Димитър Иванов Марков

 

234616053

Член

Румяна Емилова Димова

 

234616053

Член

Диана Краисмирова Атанасова

 

234616053

Член

Мартин Димитров Кръстев

 

234616053

Член

Радослав Иванов Рядков

 

 2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Студентски.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения