Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“  и утвърждаване списъците с резерви

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Витоша“ с вх. № 106/31.08.2022 г. за назначаване съставите на 73 /седемдесет и три/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 73 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 73 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 73 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 73 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 73 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 73 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 73 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 63 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 56 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 32 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 24 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 18 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ –15 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 11 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 73 /седемдесет и три/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234617001

Председател

Моника Атанасова Воденичарова

 

234617001

Зам. председател

Елин Иванов Иванчев

 

234617001

Секретар

Петър Йорданов Николов

 

234617001

Член

Марияна Христова Георгиева

 

234617001

Член

Дарин Даринов Костов

 

234617001

Член

Катя Иванова Бобойчева

 

234617001

Член

Татяна Валентинова Иванова

 

234617002

Председател

Ванина Пламенова Калушкова

 

234617002

Зам. председател

Николай Атанасов Тасков

 

234617002

Секретар

Христина Василева Христова

 

234617002

Член

Радослав Петров Петков

 

234617002

Член

Даниел Стефанов Иванов

 

234617002

Член

Христина Илиева Костадинова

 

234617002

Член

Йоско Аврамов Молхов

 

234617003

Председател

Любен Иванов Крумов

 

234617003

Зам. председател

Красимира Стоянова Сорокина

 

234617003

Секретар

Анджела Атанасова Николова-Стаменова

 

234617003

Член

Галя Цветанова Шаркова

 

234617003

Член

Янка Илиева Джамова

 

234617003

Член

Емилия Николова Иванова

 

234617003

Член

Силвия Иванова Ценова

 

234617004

Председател

Ясен Ясенов Здравков

 

234617004

Зам. председател

Александър Ивайлов Савов

 

234617004

Секретар

Силвия Иванова Крумова

 

234617004

Член

Любка Димитрова Лазарова

 

234617004

Член

Марийка Иванова Ангелова

 

234617004

Член

Живко Александров Димов

 

234617004

Член

Габриела Адрианова Иванова

 

234617005

Председател

Добринка Велинова Арсова

 

234617005

Зам. председател

Диана Христова Ангелова

 

234617005

Секретар

Мирела Иванова Констатинова

 

234617005

Член

Лилия Стефанова Георгиева

 

234617005

Член

Димитър Симеонов Михайлов

 

234617005

Член

Евтимия Марчева Димитрова

 

234617005

Член

Александра Георгиева Златкова

 

234617006

Председател

Атанас Димов Констатинов

 

234617006

Зам. председател

Захари Панчев Захариев

 

234617006

Секретар

Мариана Фидел Барух

 

234617006

Член

Васил Генчев Чолаков

 

234617006

Член

Дилян Руменов Талев

 

234617006

Член

Раделина Димитрова Димова

 

234617006

Член

Дафинка Атанасова Цветкова

 

234617007

Председател

Марио Найденов Пеловски

 

234617007

Зам. председател

Жеко Добрев Гюров

 

234617007

Секретар

Тодор Тодоров Тотев

 

234617007

Член

Татяна Миткова Стойкова

 

234617007

Член

Яна Янкова Проданова

 

234617007

Член

Антоанета Димитрова Илиева

 

234617007

Член

Румяна Неткова Стоянова

 

234617008

Председател

Светлана Тодорова Кучинова

 

234617008

Зам. председател

Марияна Паунова Каравасилева

 

234617008

Секретар

Любов Николаева Давидкова-Чакърова

 

234617008

Член

Людмила Стефанова Върбанова

 

234617008

Член

Моника Стойчева Чакърова

 

234617008

Член

Павел Йорданов Баръмов

 

234617008

Член

Панайот Бориславов Бориславов

 

234617009

Председател

Александър Димитров Андров

 

234617009

Зам. председател

Георги Николаев Петров

 

234617009

Секретар

Биляна Трайчева Божилова

 

234617009

Член

Станислав Валентинов Петров

 

234617009

Член

Мария Димитрова Батчева

 

234617009

Член

Сокол Кънев Киров

 

234617009

Член

Първолета Спасова Стоичкова

 

234617010

Председател

Венцислав Николаев Станоев

 

234617010

Зам. председател

Николай Любомиров Чакъров

 

234617010

Секретар

Благовеста Атанасова Кенарова

 

234617010

Член

Боян Димитров Иванов

 

234617010

Член

Цветан Георгиев Георгиев

 

234617010

Член

Данаил Йорданов Дунков

 

234617010

Член

Христо Сашев Стефанов

 

234617011

Председател

Велислав Васков Стоянов

 

234617011

Зам. председател

Румяна Иванова Голд

 

234617011

Секретар

Мартин Любомиров Лалов

 

234617011

Член

Ангел Петров Пенков

 

234617011

Член

Никол Боянова Иванова

 

234617011

Член

Валентин Димитров Димитров

 

234617011

Член

Юлиана Русева Зашева

 

234617012

Председател

Румяна Милушева Младенова

 

234617012

Зам. председател

Борислав Иванов Борисов

 

234617012

Секретар

Мартин Владимиров Георгиев

 

234617012

Член

Ивона Петьова Събева

 

234617012

Член

Владислав Димитров Димитров

 

234617012

Член

Алекс Милчев Младенов

 

234617012

Член

Виктор Тенчев Папазов

 

234617013

Председател

Юлиян Галинов Моллов

 

234617013

Зам. председател

Теменужка Илиева Мишева

 

234617013

Секретар

Благовеста Феодорова Кудрявцева

 

234617013

Член

Йоан Михаилов Попзлатев

 

234617013

Член

Стефани Венциславова Стефанова

 

234617013

Член

Даниела Стоянова Георгиева

 

234617013

Член

Виржиния Тодорова Петрова

 

234617014

Председател

Лили Валентинова Станимирова

 

234617014

Зам. председател

Снежанка Велинова Лашкова

 

234617014

Секретар

Бойко Миланов Андреев

 

234617014

Член

Милена Гергинова Левтерова

 

234617014

Член

Евелина Славчева Александрова

 

234617014

Член

Теодора Иванова Заркова

 

234617014

Член

Михаела Красимирова Кунчева

 

234617015

Председател

Румяна Петрова Капланова

 

234617015

Зам. председател

Адриана Георгиева Харалампиева

 

234617015

Секретар

Гергана Кифирчова Станимирова

 

234617015

Член

Гергана Славчева Христова

 

234617015

Член

Иванка Йорданова Александрова

 

234617015

Член

Александър Георгиев Илиев

 

234617015

Член

Виктория Иванова Кунчева

 

234617016

Председател

Антоанета Иванова Балканска

 

234617016

Зам. председател

Таня Ефремова Симеонова

 

234617016

Секретар

Иван Велков Павлов

 

234617016

Член

Димитър Василев Цветанов

 

234617016

Член

Зоя Йорданова Петрова

 

234617016

Член

Емануил Каменов Павлов

 

234617016

Член

Маргарита Валентинова Стефанова

 

234617017

Председател

Любомир Викторов Евтимов

 

234617017

Зам. председател

Светла Златкова Давчева

 

234617017

Секретар

Христо Георгиев Алексиев

 

234617017

Член

Георги Георгиев Александров

 

234617017

Член

Цветана Генчова Мирчева

 

234617017

Член

Галина Аббас Попова

 

234617017

Член

Мариана Златева Иванова

 

234617018

Председател

Антанас Методиев Мирчев

 

234617018

Зам. председател

Ина Красимирова Георгиева

 

234617018

Секретар

Лиляна Стефанова Славова

 

234617018

Член

Кристияна Колева Колева

 

234617018

Член

Емил Драгомиров Михайлов

 

234617018

Член

Станка Николова Стефанова

 

234617018

Член

Маргарита Веселинова Чуканова

 

234617019

Председател

Георги Крумов Данков

 

234617019

Зам. председател

Пламен Александров Давчев

 

234617019

Секретар

Радослава Атанасова Александрова- Милчева

 

234617019

Член

Виолета Димитрова Богданова

 

234617019

Член

Маргарита Райнова Стойкова

 

234617019

Член

Виктор Тодоров Георгиев

 

234617019

Член

Валентин Здравков Янков

 

234617020

Председател

Васил Недялков Василев

 

234617020

Зам. председател

Калинка Николаева Василева

 

234617020

Секретар

Нели Симеонова Шопова

 

234617020

Член

Диман Радков Радев

 

234617020

Член

Габриела Светославова Станкова

 

234617020

Член

Доника Климент Иванова

 

234617020

Член

Георги Георгиев Димитров

 

234617021

Председател

Саад Таммам Алуани

 

234617021

Зам. председател

Илиян Николаев Митков

 

234617021

Секретар

Мирела Иванова Спасова

 

234617021

Член

Йордан Янчев Иванов

 

234617021

Член

Здравко Христов Андонов

 

234617021

Член

Величка Станкова Николова

 

234617021

Член

Димитър Иванов Палов

 

234617022

Председател

Хрисимир Василев Вълов

 

234617022

Зам. председател

Елена Аврамова Радева

 

234617022

Секретар

Симеонка Йорданова Кърджова

 

234617022

Член

Магдалена Димитрова Димитрова

 

234617022

Член

Живко Георгиев Гочев

 

234617022

Член

Христо Костадинов Танев

 

234617022

Член

Йорданка Панайотова Янакиева

 

234617023

Председател

Габриела Денчева Денчева

 

234617023

Зам. председател

Величка Александрова Димитрова

 

234617023

Секретар

Десислава Филипова Спасова

 

234617023

Член

Камелия Николова Петрова-Тодорова

 

234617023

Член

Данка Момчилова Емануилова

 

234617023

Член

Красимир Кирилов Русинов

 

234617023

Член

Нели Милчова Илиева

 

234617024

Председател

Павлина Владимирова Герасимова

 

234617024

Зам. председател

Спас Йорданов Панков

 

234617024

Секретар

Ивалина Борисова Иванова

 

234617024

Член

Славка Розева Александрова

 

234617024

Член

Маргарита Йорданова Георгиева

 

234617024

Член

Данчо Руменов Асенов

 

234617024

Член

Тамара Бойкова Танева

 

234617025

Председател

Виолета Славчева Тодорова-Петрова

 

234617025

Зам. председател

Никита Драгомиров Георгиев

 

234617025

Секретар

Мартин Руменов Николов

 

234617025

Член

Калоян Първанов Григоров

 

234617025

Член

Александра Лазарова Николова

 

234617025

Член

Ивелин Стефанов Попов

 

234617025

Член

Биляна Крумова Батова

 

234617026

Председател

Даниел Стоянов Зубев

 

234617026

Зам. председател

Емил Милчев Спасов

 

234617026

Секретар

Галиана Лъчезар Евгениева

 

234617026

Член

Александър Цветанов Попов

 

234617026

Член

Наташа Димитрова Колева

 

234617026

Член

Въльо Добрев Гергевски

 

234617026

Член

Александрина Ивайло Легоманова

 

234617027

Председател

Юлиян Елинов Асенов

 

234617027

Зам. председател

Божидар Иванов Емануилов

 

234617027

Секретар

Вяра Николаева Николова

 

234617027

Член

Анелия Йорданова Лазарова

 

234617027

Член

Светослав Тодоров Стоянов

 

234617027

Член

Боянка Василева Гойлашка

 

234617027

Член

Недка Петрова Колева

 

234617028

Председател

Росен Ангелов Тимчев

 

234617028

Зам. председател

Лиза Петкова Бочева - Славкова

 

234617028

Секретар

Галя Владимирова Колева

 

234617028

Член

Гергана Милчева Стоева

 

234617028

Член

Снежа Данаилова Христова

 

234617028

Член

Кремена Димитрова Трайкова

 

234617028

Член

Нели Денова Божинова

 

234617029

Председател

Елиза Чавдарова Славкова

 

234617029

Зам. председател

Босилка Асенова Митева

 

234617029

Секретар

Красимира Иванова Григорова

 

234617029

Член

Константин Пенев Димов

 

234617029

Член

Боряна Георгиева Кондова

 

234617029

Член

Иво Иванов Стойнев

 

234617029

Член

Биляна Гоцева Ерменкова

 

234617030

Председател

Калин Цветанов Манолов

 

234617030

Зам. председател

Даниела Миткова Пеева

 

234617030

Секретар

Росица Николова Велева

 

234617030

Член

Изабела Великова Великова

 

234617030

Член

Божидар Емилов Танев

 

234617030

Член

Десислава Димитрова Атанасова

 

234617030

Член

Митошка Иванова Стоянова

 

234617031

Председател

Виолета Тихомирова Велкова

 

234617031

Зам. председател

Даниела Гергинова Димитрова

 

234617031

Секретар

Луиза Хрант Сараян

 

234617031

Член

Теменужка Костадинова Четкушева

 

234617031

Член

Йордан Димитров Йорданов

 

234617031

Член

Велислава Александрова Анастасова

 

234617031

Член

Веска Станева Игнатова

 

234617032

Председател

Ренета Александрова Копринкова

 

234617032

Зам. председател

Габриела Емил Игнатова

 

234617032

Секретар

Кристиян Любомиров Любенов

 

234617032

Член

Цветомир Веселинов Димитров

 

234617032

Член

Станислав Йежи Пац

 

234617032

Член

Пламен Иванов Четкушев

 

234617032

Член

Спаска Крумова Панайотова

 

234617033

Председател

Георги Асенов Димитров

 

234617033

Зам. председател

Георги Динев Копринков

 

234617033

Секретар

Елена Стефанова Ангелова

 

234617033

Член

Светла Младенова Цолова

 

234617033

Член

Иван Михайлов Михайлов

 

234617033

Член

Катя Петрова Йорданова

 

234617033

Член

Росица Иванова Стоянова

 

234617034

Председател

Християн Жоржев Янев

 

234617034

Зам. председател

Стефан Иванов Геров

 

234617034

Секретар

Росица Стефанова Костадинова

 

234617034

Член

Янка Атанасова Голомеева

 

234617034

Член

Андриана Богомилова Тодорова

 

234617034

Член

Станислав Андреев Неделчев

 

234617034

Член

Димитрина Христова Кюрчийска

 

234617035

Председател

Тодор Николов Белчев

 

234617035

Зам. председател

Маргарита Симеонова Петрова

 

234617035

Секретар

Велина Красимирова Андонова

 

234617035

Член

Цветелина Йорданова Лазарова

 

234617035

Член

Силвия Борисова Гигова

 

234617035

Член

Лилия Карамфилова Лозанова

 

234617035

Член

Нина Любенова Цачева

 

234617036

Председател

Филип Иванов Иванов

 

234617036

Зам. председател

Мартин Светозаров Илиев

 

234617036

Секретар

Анита Георгиева Терзиева

 

234617036

Член

Поля Бориславова Павлова

 

234617036

Член

Методи Венциславов Иванов

 

234617036

Член

Ася Николова Христова

 

234617036

Член

Иванка Пеева Златанова

 

234617037

Председател

Биляна Емилова Петрова

 

234617037

Зам. председател

Атанас Колов Атанасов

 

234617037

Секретар

Мариела Веселинова Станулова

 

234617037

Член

Александра Тодорова Лосева

 

234617037

Член

Натали Томиславова Якимова

 

234617037

Член

Анка Димитрова Иванова

 

234617037

Член

Албена Василева Асенова

 

234617038

Председател

Силва Сашова Асенова

 

234617038

Зам. председател

Никола Каменов Матеев

 

234617038

Секретар

Евдокия Никифорова Иванова

 

234617038

Член

Румяна Малинова Дончева

 

234617038

Член

Димитър Георгиев Ганчев

 

234617038

Член

Даниела Руменова Симеонова

 

234617038

Член

Христо Василев Въжаров

 

234617039

Председател

Евгени Колев Георгиев

 

234617039

Зам. председател

Димитринка Иванова Апостолова Илиева

 

234617039

Секретар

Светослав Пенчев Младенов

 

234617039

Член

Калина Димитрова Димитрова

 

234617039

Член

Кирил Любомиров Петров

 

234617039

Член

Маргарита Ангелова Грозданова

 

234617039

Член

Венцислав Колев Гинев

 

234617040

Председател

Румен Цанков Джилджов

 

234617040

Зам. председател

Ивона Георгиева Петрова-Паисова

 

234617040

Секретар

Вержиния Иванова Велинова

 

234617040

Член

Васко Димитров Апостолов

 

234617040

Член

Галя Йотова Ангелова

 

234617040

Член

Петър Спасков Ганчев

 

234617040

Член

Владислав Георгиев Георгиев

 

234617041

Председател

Ивайло Емилов Павлов

 

234617041

Зам. председател

Симона Стефанова Стефанова

 

234617041

Секретар

Димитър Пламенов Личев

 

234617041

Член

Божидар Любенов Жеков

 

234617041

Член

Николина Свилкова Антова

 

234617041

Член

Виолета Димитрова Йорданова-Николова

 

234617041

Член

Мара Димитрова Ташева

 

234617042

Председател

Павел Иванов Димитров

 

234617042

Зам. председател

Александра Бончева Шейнова

 

234617042

Секретар

Калин Иванов Пейков

 

234617042

Член

Вилизар Димитров Лозанов

 

234617042

Член

Йоанна Иванова Николова

 

234617042

Член

Здравка Петрова Филипова-Раковска

 

234617042

Член

Юлия Николова Бояджиева

 

234617043

Председател

Мирослава Цветанова Георгиева

 

234617043

Зам. председател

Димитринка Дакова Джахова-Маймункова

 

234617043

Секретар

Елвира Асенова Неделчева

 

234617043

Член

Добринка Белчева Добрева

 

234617043

Член

Джамил  Аккад

 

234617043

Член

Илияз Бюрханов Абазов

 

234617043

Член

Марио Георгиев Спасов

 

234617044

Председател

Мария Димитрова Стефанова

 

234617044

Зам. председател

Гергана Драганова Николинска

 

234617044

Секретар

Калоян Даниел Захариев

 

234617044

Член

Снежанка Рангелова Димова

 

234617044

Член

Красимира Илиева Димитрова

 

234617044

Член

Вергиния Стефанова Филева

 

234617044

Член

Владислав Бойков Гойлашки

 

234617045

Председател

Светослава Евгениева Стоилова

 

234617045

Зам. председател

Даниела Димитрова Панкева

 

234617045

Секретар

Венета Андреева Андреева

 

234617045

Член

Мария Левитова Владимирова

 

234617045

Член

Христо Димитров Стоев

 

234617045

Член

Катя Тодорова Прокопиева

 

234617045

Член

Милена Рангелова Петкова

 

234617046

Председател

Пламен Георгиев Кювлиев

 

234617046

Зам. председател

Иванка Вълева Терзиева

 

234617046

Секретар

Михаела Иванова Фильова

 

234617046

Член

Кирил Валериев Спасов

 

234617046

Член

Марияна Атанасова Колева

 

234617046

Член

Росилина Николова Хесапчиева

 

234617046

Член

Теодора Бориславова Гергова

 

234617047

Председател

Владимир Емилов Трендафилов

 

234617047

Зам. председател

Пламен Пламенов Петров

 

234617047

Секретар

Аделина Иванова Любикова

 

234617047

Член

Марияна Александрова Лозанова

 

234617047

Член

Росен Росенов Минчев

 

234617047

Член

Диана Димитрова Стефанова

 

234617047

Член

Йорданка Борисова Карастоянова

 

234617048

Председател

Марияна Пилигримова Хубавенска

 

234617048

Зам. председател

Ивайло Генчев Николов

 

234617048

Секретар

Цеца Ангелова Михайлова

 

234617048

Член

Ивайло Бойков Фильов

 

234617048

Член

Стефан Емилов Атанасов

 

234617048

Член

Ваня Христова Кондева

 

234617048

Член

Донка Божидарова Чолакова

 

234617049

Председател

Симона Ивова Хесапчиева

 

234617049

Зам. председател

Александра Петрова Младенова

 

234617049

Секретар

Виктория Бориславова Велкова

 

234617049

Член

Васил Тасков Чавански

 

234617049

Член

Маргарита Стефанова Ганчева

 

234617049

Член

Теодор Владимиров Димитров

 

234617049

Член

Анета Атанасова Никифорова

 

234617050

Председател

Димитър Бориславов Маймунков

 

234617050

Зам. председател

Радка Димитрова Бранкова

 

234617050

Секретар

Йони Радославова Младенова

 

234617050

Член

Берна Муамерова Абазова

 

234617050

Член

Станка Петрова Милошова

 

234617050

Член

Йордан Николов Зафиров

 

234617050

Член

Маргарета Георгиева Георгиева

 

234617051

Председател

Николай Тошков Николов

 

234617051

Зам. председател

Кристина Лъчезаровна Апостолова

 

234617051

Секретар

Василка Стоянова Иванчева

 

234617051

Член

Иван Трайков Стефанов

 

234617051

Член

Синан Бюрханов Абазов

 

234617051

Член

Ралица Георгиева Вачкова

 

234617051

Член

Васил Орлинов Попов

 

234617052

Председател

Любомир Христов Стоичков

 

234617052

Зам. председател

Петя Петрова Милошова

 

234617052

Секретар

Илияна Илиева Големинова

 

234617052

Член

Гинка Иванова Йорданова

 

234617052

Член

Теодор Радославов Младенов

 

234617052

Член

Емил Иванов Вълчев

 

234617052

Член

Николай Петров Минков

 

234617053

Председател

Керанка Иванова Саркизова

 

234617053

Зам. председател

Борислав Александров Младенов

 

234617053

Секретар

Диан Василев Василев

 

234617053

Член

Магдалена Иванова Иванова

 

234617053

Член

Мариана Тодорова Димитрова

 

234617053

Член

Георги Йорданов Гатев

 

234617053

Член

Румен Младенов Гоцев

 

234617054

Председател

Ангелина Яниславова Петева

 

234617054

Зам. председател

Ивайло Йотов Тодоров

 

234617054

Секретар

Искра Симеонова Станчева-Станоева

 

234617054

Член

Снежанка Иванова Тодорова

 

234617054

Член

Елена Руменова Пейчева

 

234617054

Член

Катрин Димитрова Пенчева

 

234617054

Член

Пламен Димитров Димитров

 

234617055

Председател

Иван Димитров Димитров

 

234617055

Зам. председател

Бистра Иванова Петрова

 

234617055

Секретар

Мими Петрова Ковачева

 

234617055

Член

Силвия Григорова Саздова

 

234617055

Член

Борис Никифоров Цанков

 

234617055

Член

Ива Ицкова Гьонева

 

234617055

Член

Мария Стайкова Спасова

 

234617056

Председател

Яна Христова Стригачева

 

234617056

Зам. председател

Никола Пламенов Соколов

 

234617056

Секретар

Деляна Стоянова Димитрова

 

234617056

Член

Васил Яворов Кирилов

 

234617056

Член

Юлия Борисова Атанасова

 

234617056

Член

Васил Антонов Атанасов

 

234617056

Член

Тянко Тодорова Тодоров

 

234617057

Председател

Величка Иванова Славова

 

234617057

Зам. председател

Калоян Страшимиров Янков

 

234617057

Секретар

Николай Георгиев Хаджистоянов

 

234617057

Член

Ваньо Каменов Методиев

 

234617057

Член

Ирена Пламенова Арсова

 

234617057

Член

Борислав Руменов Секулов

 

234617057

Член

Теодора Антонова Тодорова

 

234617058

Председател

Вергиния Любомирова Стоичкова

 

234617058

Зам. председател

Иван Красимиров Иванов

 

234617058

Секретар

Елена Радева Кунева

 

234617058

Член

Христо Христо Савов

 

234617058

Член

Габриела Иванова Домбева

 

234617058

Член

Илиян Цачев Балтов

 

234617058

Член

Янина Георгиева Яцидо

 

234617059

Председател

Иво Георгиев Морянов

 

234617059

Зам. председател

Надежда Жорова Янева

 

234617059

Секретар

Иван Борисов Димитров

 

234617059

Член

Дарина Христова Стоева

 

234617059

Член

Илиана Бориславова Иванова

 

234617059

Член

Светлана Тошева Атанасова

 

234617059

Член

Надежда Илева Кесарова

 

234617060

Председател

Юлий Ненков Ненков

 

234617060

Зам. председател

Виктор Ванков Митов

 

234617060

Секретар

Стефан Любомиров Каралеев

 

234617060

Член

Татяна Левитова Тодорова

 

234617060

Член

Светлин Василев Гарев

 

234617060

Член

Марио Пламенов Кръстев

 

234617060

Член

Красимир Димитров Гръков

 

234617061

Председател

Димитър Лазаринов Боянов

 

234617061

Зам. председател

Гергана Паскова Декова

 

234617061

Секретар

Иван Стоянов Дуков

 

234617061

Член

Василена Тодорова Младенова

 

234617061

Член

Ваня Маринова Станчева

 

234617061

Член

Иван Йозов Рабаджийски

 

234617061

Член

Емилия Стоева Македонска

 

234617062

Председател

Антония Йосифова Бонева

 

234617062

Зам. председател

Аника Иванова Григорова

 

234617062

Секретар

Васка Кирилова Николова

 

234617062

Член

Петко Спасов Панчев

 

234617062

Член

Йордан Динев Христов

 

234617062

Член

Бисера Тихомирова Добчева

 

234617062

Член

Иван Йорданов Крумов

 

234617063

Председател

Валентина Димитрова Симеонова

 

234617063

Зам. председател

Зоя Трайчева Харизанова-Колева

 

234617063

Секретар

Радостина Валентинова Пехливанова-Георгиева

 

234617063

Член

Мирослав Емилов Петров

 

234617063

Член

Райна Григорова Димитрова

 

234617063

Член

Христина Антониос Ригатос

 

234617063

Член

Цветан Николаев Панкев

 

234617064

Председател

Ивайло Кирилов Анастасов

 

234617064

Зам. председател

Иван Петков Петков

 

234617064

Секретар

Здравка Бойкова Йорданова

 

234617064

Член

Пепа Йорданова Мицова

 

234617064

Член

Росица Христова Райкова

 

234617064

Член

Камен Никифоров Цанков

 

234617064

Член

Атанас Станев Димитров

 

234617065

Председател

Борис Йорданов Борисов

 

234617065

Зам. председател

Петър Седефчов Петров

 

234617065

Секретар

Наташа Борисова Тодорова

 

234617065

Член

Виктория Тодорова Александрова

 

234617065

Член

Даниела Кирилова Димитрова

 

234617065

Член

Цветана Тодорова Томова-Павлова

 

234617065

Член

Снежана Антонова Манахова

 

234617066

Председател

Стефка Мичева Бошнакова

 

234617066

Зам. председател

Владимир Рашков Георгиев

 

234617066

Секретар

Калин Христов Мечкарски

 

234617066

Член

Кристина Бориславова Чаева

 

234617066

Член

Тодор Йорданов Димитров

 

234617066

Член

Мариянка Александрова Желязкова

 

234617066

Член

Виолета Николова Антова

 

234617067

Председател

Александър Благоев Тошев

 

234617067

Зам. председател

Кирил Веселинов Вичев

 

234617067

Секретар

Петър Данчев Петров

 

234617067

Член

Ваня Константинова Танева

 

234617067

Член

Петя Колева Митева

 

234617067

Член

Добринка Панайотова Добрева

 

234617067

Член

Лидия Йосифова Мусова

 

234617068

Председател

Иван Димитров Атанасов

 

234617068

Зам. председател

Петя Николайчева Пейчева

 

234617068

Секретар

Аделина Емилова Караджова

 

234617068

Член

Снежанка Димитрова Томева

 

234617068

Член

Соня Георгиева Пехльова

 

234617068

Член

Стефан Димитров Тодоров

 

234617068

Член

Радка Станчева Томова

 

234617069

Председател

Станислав Димитров Събев

 

234617069

Зам. председател

Марио Николаев Димитров

 

234617069

Секретар

Красимира Красимирова Господинова

 

234617069

Член

Светла Ангелова Ваташка

 

234617069

Член

Десислава Георгиева Янева

 

234617069

Член

Невена Петрова Андонова

 

234617069

Член

Маргарита Христова Георгиева

 

234617070

Председател

Валентин Петров Младенов

 

234617070

Зам. председател

Калин Огнянов Маринов

 

234617070

Секретар

Петя Бориславова Рибарска

 

234617070

Член

Василка Ваньова Каменова

 

234617070

Член

Едуард Яни Иванов

 

234617070

Член

Георги Василев Николов

 

234617070

Член

Цветелина Любомирова Станкова

 

234617071

Председател

Виктор Атанасов Рибарски

 

234617071

Зам. председател

Петя Евгениева Георгиева

 

234617071

Секретар

Надя Валентинова Стойнева-Митрова

 

234617071

Член

Веска Божилова Пулийска

 

234617071

Член

Мирослава Александрова Бежанска

 

234617071

Член

Виктория Николаева Иванова

 

234617071

Член

Лиляна Константинова Петкова

 

234617072

Председател

Ирена Бориславова Лазарова

 

234617072

Зам. председател

Здравка Евгениева Димитрова

 

234617072

Секретар

Йордан Ивайлов Йорданов

 

234617072

Член

Зарко Любенов Любенов

 

234617072

Член

Росен Георгиев Георгиев

 

234617072

Член

Генчо Йотов Генов

 

234617072

Член

Радка Томова Михалева

 

234617073

Председател

Грета Тодорова Харитонова

 

234617073

Зам. председател

Йордан Иванов Друмев

 

234617073

Секретар

Латинка Георгиева Разпопова

 

234617073

Член

Михаил Красимиров Книжаров

 

234617073

Член

Видка Иванова Блянтова

 

234617073

Член

Богомил Ненов Консулов

 

234617073

Член

Огнян Бецов Велков

 

2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Витоша“  .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения