Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Създаване на работни групи и разпределяне членовете на РИК 23 в работните групи

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

За обезпечаване работата и за осигуряване на вътрешно разпределение на членовете на работните групи, се определят следите работни групи:

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Триадица", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Метин Сюлейман
 • Надя Ангелова
 • Димитър Петров
 • Лилия Николова 
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Лозенец", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Метин Сюлейман
 • Надя Ангелова
 • Райна Евтимова
 • Страшимир Кучев 
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Красно село", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Стоян Кожухаров
 • Александър Янкулов
 • Райна Евтимова
 • Денислава Петрова 
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Витоша", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Красимир Сираков

 

 • Стоян Кожухаров
 • Райна Евтимова
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Студентски", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Миладин Рангелов
 • Милен Ревански
 • Надя Ангелова
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Изгрев", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Миладин Рангелов
 • Калоян Колев
 • Полина Витанова 
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Панчарево", както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. Състав:
 • Полина Витанова
 • Калоян Колев
 • Живка Котева 
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Младост", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Живка Котева
 • Калин Ангелов
 • Денислава Петрова
 • Лилия Николова
 1. Работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне на проекти за решения в състав от слените членове:
 • Надя Ангелова
 • Миладин Рангелов
 • Александър Янкулов
 • Калин Ангелов
 • Стоян Кожухаров
 1. Работна група по организационно-техническите въпроси в състав от следните членове: Борислав Тасев,  Полина Витанова. Живка Котева и Райна Евтимова

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:26 часа

Календар

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения