Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“  и утвърждаване списъците с резерви

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Панчарево“ с вх. № 111/01.09.2022 г. за назначаване съставите на 32 /тридесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 32 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 32 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 32 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 32 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 32 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 32 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 32 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 28 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 24 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 14 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 11 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 8 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ - 6 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 5 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на 32 /тридесет и два/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234623001

Председател

Маргарита Павлова Георгиева

 

234623001

Зам. председател

Радослав Стефанов Оряшков

 

234623001

Секретар

Марио Димитров Златков

 

234623001

Член

Любомира Петрова Камберова

 

234623001

Член

Десислава Каменова Пенчева

 

234623001

Член

Христинка Иванова Милева

 

234623001

Член

Виктор Цветанов Видолов

 

234623002

Председател

Адрияна Юлиянова Накова

 

234623002

Зам. председател

Дима Божидарова Йорданова

 

234623002

Секретар

Иван Емилов Дамянов

 

234623002

Член

Димитър Божилов Божилов

 

234623002

Член

Донка Събева Милева

 

234623002

Член

Емилия Георгиева Аначкова

 

234623002

Член

Маргарита Илиянова Александрова

 

234623003

Председател

Чавдар Койчев Панев

 

234623003

Зам. председател

Йорданка Вълова Козарска

 

234623003

Секретар

Златко Ганчев Минчев

 

234623003

Член

Калоян Кирилов Вандов

 

234623003

Член

Стиляна Данайлова Коцева

 

234623003

Член

Васка Емануилова Младенова

 

234623003

Член

Александър Антонов Спасов

 

234623004

Председател

Ивета Валентинова Тасева

 

234623004

Зам. председател

Росица Стефанова Трайкова

 

234623004

Секретар

Кирил Антонов Павлов

 

234623004

Член

Лъчезар Бориславов Стойнов

 

234623004

Член

Симеон Атанасов Илиев

 

234623004

Член

Весела Благовестова Атанасова

 

234623004

Член

Деница Ангелова Ангелова

 

234623005

Председател

Вероника Христова Цакова

 

234623005

Зам. председател

Кристиян Георгиев Кръстев

 

234623005

Секретар

Станка Здравкова Добриянова

 

234623005

Член

Спас Малинов Ангелов

 

234623005

Член

Александър Йорданов Александров

 

234623005

Член

Марияна Йорданова Иванова

 

234623005

Член

Елена Александрова Маринова

 

234623006

Председател

Стефка Тодорова Пешева

 

234623006

Зам. председател

Ани Милчева Коцева

 

234623006

Секретар

Румен Кръстев Кръстев

 

234623006

Член

Християн Йорданов Паличов

 

234623006

Член

Коце Коцев Близнашки

 

234623006

Член

Стефан Ангелов Стоев

 

234623006

Член

Елеонора Симоенова Божинова

 

234623007

Председател

Кристиян Сергеев Миронов

 

234623007

Зам. председател

Лидия Йорданова Гъркова

 

234623007

Секретар

Мария Илиева Кръстева

 

234623007

Член

Мила Ваклинова Ваклинова

 

234623007

Член

Николай Влайков Влаев

 

234623007

Член

Мария Ненова Маринска

 

234623007

Член

Ивайло Илянов Павлов

 

234623008

Председател

Даниела Петрова Киакова

 

234623008

Зам. председател

Цвета Методиева Деянова

 

234623008

Секретар

Силвия Василева Станчева

 

234623008

Член

Красимира Ангелова Ангелова

 

234623008

Член

Иван Тодоров Иванов

 

234623008

Член

Калоян Красимиров Петров

 

234623008

Член

Благовестина Манчева Петрова

 

234623009

Председател

Светла Стоянова Донева

 

234623009

Зам. председател

Ани Боянова Стойкова-Маламова

 

234623009

Секретар

Велина Стоянова Дескова

 

234623009

Член

Светла Василева Сотирова

 

234623009

Член

Даниел Николаев Христов

 

234623009

Член

Виктория Красимирова Вергиева

 

234623009

Член

Иван Пенчев Пенчев

 

234623010

Председател

Татяна Петрова Душанова

 

234623010

Зам. председател

Жанет Стоянова Бешпарова

 

234623010

Секретар

Стефани Георгиева Станчева

 

234623010

Член

Росен Димитров Геновски

 

234623010

Член

Иван Георгиев Стоилков

 

234623010

Член

Борислава Емилова Георгиева

 

234623010

Член

Светлен Генчев Стефанов

 

234623011

Председател

Асен Асенов Николов

 

234623011

Зам. председател

Мартин Даниелов Манчев

 

234623011

Секретар

Невена Гениева Станчева

 

234623011

Член

Юлия Веселинова Янкова

 

234623011

Член

Георги Антонов Купенов

 

234623011

Член

Снежана Деянова Данева

 

234623011

Член

Спаска Йорданова Александрова

 

234623012

Председател

Величка Василева Велинова

 

234623012

Зам. председател

Николай Георгиев Владимиров

 

234623012

Секретар

Виктор Панаретов Милев

 

234623012

Член

Юлияна Петрова Иванова

 

234623012

Член

Мирослава Стоянова Йорданова

 

234623012

Член

Румяна Борисова Колева

 

234623012

Член

Даниела Георгиева Николова

 

234623013

Председател

Албена Стойчева Панайотова

 

234623013

Зам. председател

Димана Михаил Табакова

 

234623013

Секретар

Габриела Симеонова Тодорова

 

234623013

Член

Илиян Георгиев Станчев

 

234623013

Член

Стела Павлова Павлова

 

234623013

Член

Силвия Милчова Китанова

 

234623013

Член

Тотка Иванова Трифанова

 

234623014

Председател

Алтънка Кръстева Ангелова

 

234623014

Зам. председател

Йордан Пламенов Мирославов

 

234623014

Секретар

Анисия Христова Йоцова

 

234623014

Член

Калина Радославова Трайкова

 

234623014

Член

Цвете Николаева Пазителова-Андонова

 

234623014

Член

Десислава Каменова Любомирова

 

234623014

Член

Валя Райчева Андонова

 

234623015

Председател

Виолета Веселинова Борисова

 

234623015

Зам. председател

Бранимир Момчилов Йотов

 

234623015

Секретар

Таня Китанова Китанова

 

234623015

Член

Валентина Стоянова Асенова

 

234623015

Член

Елена Боянова Димитрова

 

234623015

Член

Нели Атанасова Георгиева

 

234623015

Член

Оля Савова Величкова

 

234623016

Председател

Лилия Кирилова Софрониева

 

234623016

Зам. председател

Венцислав Венелинов Баков

 

234623016

Секретар

Георги Кирилов Стефчов

 

234623016

Член

Гергана Любомирова Станоева

 

234623016

Член

Веселин Стоянов Божков

 

234623016

Член

Цветанка Петрунова Сотирова

 

234623016

Член

Иван Ивайлов Борсучки

 

234623017

Председател

Милчо Владимиров Станков

 

234623017

Зам. председател

Валентина Георгиева Димитрова-Тодорова

 

234623017

Секретар

Мария Димитрова Крумова

 

234623017

Член

Татяна Николова Станоева

 

234623017

Член

Анелия Тодорова Велковска

 

234623017

Член

Виолета Рангелова Бонева

 

234623017

Член

Весела Валентинова Велинова

 

234623018

Председател

Севда Любенова Накова

 

234623018

Зам. председател

Велислава Димова Стоилова

 

234623018

Секретар

Натали Томова Русева

 

234623018

Член

Лъчезар Руменов Лянчов

 

234623018

Член

Петя Кирилова Туечка

 

234623018

Член

Камелия Маринова Лисева

 

234623018

Член

Надя Иванова Георгиева

 

234623019

Председател

Орлин Георгиев Петков

 

234623019

Зам. председател

Татяна Симоенова Станкова

 

234623019

Секретар

Цветанка Славчова Велкова

 

234623019

Член

Божин Николаев Георгиев

 

234623019

Член

Марияна Стоянова Попова

 

234623019

Член

Соня Костадинова Кръстева

 

234623019

Член

Емануела Валентинова Иванова

 

234623020

Председател

Емилия Трендафилова Китанова

 

234623020

Зам. председател

Антоанета Георгиева Цанева

 

234623020

Секретар

Ивелина Райчева Костадинова

 

234623020

Член

Радка Любенова Лалова

 

234623020

Член

Иванка Кирова Дуралийска

 

234623020

Член

Снежанка Иванова Лисева

 

234623020

Член

Цветанка Петкова Хаджиянева

 

234623021

Председател

Василка Гълъбинова Станенова

 

234623021

Зам. председател

Боряна Димитрова Желева

 

234623021

Секретар

Росица Георгиева Владимирова

 

234623021

Член

Десислава Жорова Кадийска

 

234623021

Член

Милена Григорова Алексиева

 

234623021

Член

Петър Иванов Тосков

 

234623021

Член

Камен Кирилов Донков

 

234623022

Председател

Петър Емилов Ангелов

 

234623022

Зам. председател

Пламен Василев Владов

 

234623022

Секретар

Патриция Даниелова Радева

 

234623022

Член

Давид Пламенов Лиджев

 

234623022

Член

Миглена Стоянова Стойкова

 

234623022

Член

Галина Стефанова Борисова

 

234623022

Член

Йордан Стефчов Бончев

 

234623023

Председател

Патриша Любомирова Спасова

 

234623023

Зам. председател

Никола Стефанов Мерджанов

 

234623023

Секретар

Диляна Бориславова Славчева

 

234623023

Член

Десислава Иванова Кузмова

 

234623023

Член

Ива Илиева Петкова

 

234623023

Член

Светлин Веселинов Цветанов

 

234623023

Член

Йорданка Петрова Тодорова

 

234623024

Председател

Лилия Георгиева Александрова

 

234623024

Зам. председател

Маргаритка Крумова Стамболийска

 

234623024

Секретар

Сабах Маруан Хури

 

234623024

Член

Атидже Байрям Уруч

 

234623024

Член

Илиана Миткова Игнатова

 

234623024

Член

Мартин Иванов Цветков

 

234623024

Член

Алекс Стефанов Мерджанов

 

234623025

Председател

Ани Иванова Ангелова

 

234623025

Зам. председател

Кристиян Арменов Александров

 

234623025

Секретар

Даниела Атанасова Милева

 

234623025

Член

Мариета Венциславова Борисова

 

234623025

Член

Мартина Николай Спиридонова

 

234623025

Член

Борислава Георгиева Борисова

 

234623025

Член

Гергана Минчова Шопова

 

234623026

Председател

Янка Ивова Дръндова

 

234623026

Зам. председател

Йорданка Илкова Калфина

 

234623026

Секретар

Венета Николова Тодорова

 

234623026

Член

Димитър Сашов Амзин

 

234623026

Член

Илия Руменов Стамболийски

 

234623026

Член

Иван Куманов Куманов

 

234623026

Член

Евгения Атанасова Колева

 

234623027

Председател

Даниела Сашова Амзина-Недкова

 

234623027

Зам. председател

Емил Йорданов Тодоров

 

234623027

Секретар

Чавдар Николаев Маринов

 

234623027

Член

Галина Пламенова Цветанова

 

234623027

Член

Стоян Светославов Стефанов

 

234623027

Член

Людмила Иванова Йорданова

 

234623027

Член

Антон Ивайлов Анчев

 

234623028

Председател

Мариета Койчева Събкова

 

234623028

Зам. председател

Александър Стефанов Фъртунков

 

234623028

Секретар

Емилия Георгиева Галева

 

234623028

Член

Евгения Георгиева Гьорева

 

234623028

Член

Николета Валентинова Петкова

 

234623028

Член

Лора Християнова Желязкова

 

234623028

Член

Женя Стефанова Обрешкова

 

234623029

Председател

Виолета Сашова Амзина

 

234623029

Зам. председател

Илияна Димитрова Динова

 

234623029

Секретар

Йоана Георгиева Георгиева

 

234623029

Член

Десислава Николаева Нанова

 

234623029

Член

Атанас Димитров Проданов

 

234623029

Член

Йорданка Цветкова Панталеева

 

234623029

Член

Венци Огнянов Мичинов

 

234623030

Председател

Маргарита Димитрова Петрова

 

234623030

Зам. председател

Мариана Петрова Георгиева

 

234623030

Секретар

Радослав Гергинов Рангелов

 

234623030

Член

Николай Божидаров Венев

 

234623030

Член

Богомил Милков Бояджиев

 

234623030

Член

Надежда Тодорова Дойчинова

 

234623030

Член

Трънка Спасова Филипова

 

234623031

Председател

Светослав Василев Танев

 

234623031

Зам. председател

Зоя Кирилова Гергинова

 

234623031

Секретар

Стефка Василева Ковачка

 

234623031

Член

Емилия Василева Цветанова

 

234623031

Член

Снежана Петрова Дойчинова

 

234623031

Член

Йорданка Петрова Андреева

 

234623031

Член

Катрин Апостолова Георгиева

 

234623032

Председател

Ирина Симоенова Пенчева

 

234623032

Зам. председател

Татяна Живкова Хинова

 

234623032

Секретар

Станислава Емилова Игнатова

 

234623032

Член

Татяна Райчова Венева

 

234623032

Член

Паулина Любомирова Георгиева

 

234623032

Член

Диана Владимирова Иванова

 

234623032

Член

Нели Христова Ангелова

 

 2. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Панчарево.  .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения