Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
София, 05.09.2022

ОТНОСНО: Увеличаване на възнагражденията на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК 23 - София

Като взе предвид решение № 1358-НС от 01.09.2022 г. на ЦИК, с което се създава нова т. 7.5, а именно: "7.5. Когато РИК с решение определи по-малък брой специалисти, без намаляване на обема на работа за подпомагане на районната избирателна комисия, възнаграждението може да бъде по-високо, като общият размер на средствата за месеца не може да надвишава предвидените средства за специалисти за съответната РИК."

На основание чл. 63 от Изборния кодекс и Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК и Решение № 1358-НС от 01.09.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК 23)

РЕШИ

 1. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Мария Петрова Праматарова-Щуркова, с ЕГН:………., назначена за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.
 2. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Виолета Борисова Борисова, с ЕГН: ………., назначена за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.
 3. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Десислав Стоянов Стоянов, с ЕГН: ………., назначен за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.
 4. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Антоанета Захариева Крумова, с ЕГН: ………., назначена за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.
 5. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Ирина Теодорова Иванова, с ЕГН: ………., назначена за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.
 6. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Лазаринка Тодорова Гелева, с ЕГН: ………., назначена за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.
 7. УВЕЛИЧАВА възнаграждението на Йоанна Илиян Донева, с ЕГН: ………., назначена за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК 23 с 210 лева, считано от 05.09.2022 г.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Областния управител на София-град за сключване на споразумение/анекс към сключените договори с назначените лица.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

 • № 151-НС / 02.10.2022

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

 • № 150-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения