Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
София, 08.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

 

 На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 1266-НС от 15.08.2022 г. и Решение № 1350-НС от 31.08.2022 г. на ЦИК и писмо изх.№ НС-15-32/05.09.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

 

РЕШИ:

 

ОДОБРЯВА графичен файл с предпечатен образец на бюлетина, генерирана в Уеб базираната система за одобрение на бюлетините изпратена от ЦИК - https://pe.demax.bg/, в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. за Двадесет и трети изборен район – София.

 

ОДОБРЯВА определения от ЦИК тираж от 422 300 /четиристотин и двадесет и две хиляди и триста/ броя на бюлетините за отпечатване за Двадесет и трети изборен район – София.

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.09.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения