Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
София, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Красно село”

 

В РИК 23 са постъпило писмо с вх. № 179/14.09.2022г. подписани от секретаря на район “Красно село” с предложение за освобождаване на общо 5 членове в 5 СИК, както следва: от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ -0 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: 

№ на секция

Длъжност в СИК

Освобождава:

ЕГН

Назначава:

ЕГН

Име , презиме , фамилия

Име , презиме , фамилия

23460242

Член

Александър Димитров Рачев

 

Надежда Димитрова Александрова

 

23460260

Член

Надежда Димитрова Александрова

 

Марияна Николаева Стефанова

 

23460245

Член

Мартин Пламенов Денчев

 

Мая Петкова Колева

 

23460281

Член

Ивелин Васков Карамфилов

 

Алекс Иванов Николов

 

23460282

Член

Васко Веселинов Карамфилов

 

Боряна Димитрова Димитрова

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения