Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК

На основание чл. 63 от Изборния кодекс и Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК 23)

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА Мария Петрова Праматарова-Щуркова, с ЕГН: за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК.
 2. НАЗНАЧАВА Виолета Борисова Борисова, с ЕГН: за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 850 лв, месечно.

 1. НАЗНАЧАВА Антоанета Захариева Крумова, с ЕГН: за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 2. НАЗНАЧАВА Ирина Теодорова Иванова, с ЕГН: за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 3. НАЗНАЧАВА Лазаринка Тодорова Гелева, с ЕГН: за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 640 лв, месечно.

НАЗНАЧЕНИТЕ по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 /четиринадесет/ дни включително от произвеждане на изборите – 16 октомври 2022 г.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Областния управител на София-град за сключване на договори с назначените лица.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:27 часа

Календар

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения