Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
София, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Изгрев”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 192/16.09.2022г., подписано от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 4 членове в 4 СИК, както следва: от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 2 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234608014

Зам. председател

Антония Руменова Тренева

 

Моника Спасова Миленкова

 

234608008

Председател

Сергей Георгиев Михайлов

 

Телият Осман Калчев

 

234608024

Председател

Джорджия Емилова Кирилова

 

Димитър Стоянов Стоянов

 

234608031

Член

Десислава Иванова Василева

 

Лора Емилова Чавова

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения