Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
София, 16.09.2022

ОТНОСНО: Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане.

 

Във връзка с разпоредбата на чл. 288а от Изборния кодекс и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 22-24 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Утвърждава режим на достъп до зоната на РИК 23 София в прилежащи фоайета и пространства до зала 1 на Национален дворец на културата /НДК/ София, в която ще се приемат книжата от СИК в изборния ден, както следва:

Право на достъп до Изчислителния пункт /ИП/ на РИК 23 София и до пространствата, имат:

- отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК, техническите сътрудници и специалистите на РИК, техническия екип на Столична община и техническия екип на ОА София-град,   членовете  приносители на протоколи от СИК/ССИК/ПСИК;

- кандидати, застъпници и представители на иницативните  комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1  регистрирали кандидатите, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване.

- Регистрираните кандидати, наблюдателите, застъпниците  и  представителите на инициативните комитети регистрирали кандидати, могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на СИК/ССИК/ПСИК на предварително определените от РИК места, при осигурена пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.

- Наблюдателите, застъпниците  и  представителите на инициативните комитети регистрирали кандидати и анкетьорите от регистрирана социологическа агенция имат право на по един свой представител, който се придружава до и от определената за тях зона от член или технически сътрудник на РИК 23 София.

При запълване на капацитета на мястото, допускането на допълнителен брой от различните категории длъжностни лица посочени в чл. 288а ИК, ще се осъществява при освобождаване на пространство.

Във всички хипотези посочени в настоящото решение и неуредените такива, Председателят и Секретарят  на РИК 23 София дават изрично указание за допускане.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения