Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
София, 19.09.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София с Вх. № 196/17.09.2022 г. е постъпила обобщена информация от Столична община Изх. № СОА22-ИЗ10-147/17.09.2022 г. за постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по реда на чл. 37 от ИК. В същата е посочено, че в районните администрации на територията на 23-ти изборен район са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

02 Красно село – 47 броя

08 Изгрев – 21 броя

09 Лозенец – 10 броя

10 Триадица – 32 броя

15 Младост – 33 броя

16 Студентски – 1 броя

17 Витоша – 22 броя

23 Панчарево – 5 брой.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., както следва:

1 бр. ПСИК на територията на административен район Красно село;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Изгрев

1 бр. ПСИК на територията на административен район Лозенец;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Триадица;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Младост;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Витоша.

ОПРЕДЕЛЯ общият брой на подвижните избирателни кутии в 23 изборен район е 6 /шест/ броя.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Райна Константинова Евтимова

* Публикувано на 19.09.2022 в 16:52 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения