Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
София, 19.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

На основание чл. чл.8, ал. 1 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК, Решение 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК и съобразно решение Решение № 73-НС от 19.09.2022 г. на РИК-23 и е издадена Заповед № СОА22-РД-09-1619/19.09.2022 г. на Кмета на Столична община за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, определен е номер и адрес на секциите, като с това са изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.6 от ИК, във с чл. 90 ИК , Решение 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК и съобразно решение Решение № 73-НС от 19.09.2022 г.  на РИК-23 и е издадена Заповед № СОА22-РД-09-1619/19.09.2022 г на Кмета на Столична община, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА единните номера на подвижните секционни избирателни комисии, съгласно Решение № 73-НС от 19.09.2022 г. на РИК-23, както следва:

 

Район ''Красно село''

234602096

Район „Изгрев“

234608049

Район „Лозенец“

234609082

Район „Триадица“

234610118

Район „Младост“

234615128

Район „Витоша“

234617075

 

където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

02 е номерът на административния район ''Красно село'', съгласно ЕКАТТЕ,

08 е номерът на административния район „Изгрев“, съгласно ЕКАТТЕ,

09 е номерът на административния район „Лозенец“, съгласно ЕКАТТЕ

10 е номерът на административния район „Триадица“, съгласно ЕКАТТЕ,

15 е номерът на административния район „Младост“, съгласно ЕКАТТЕ,

17 е номерът на административния район „Витоша“, съгласно ЕКАТТЕ,

096 е номера на служебните секции в административните райони

049 е номера на служебните секции в административните райони

082 е номера на служебните секции в административните райони

118 е номера на служебните секции в административните райони

128 е номера на служебните секции в административните райони

075 е номера на служебните секции в административните райони

 

В районните администрации, в които няма образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, но има подадени заявления за гласуване до 02.10.2022 г., независимо от техния брой, да бъдат обслужени от подвижните секционни избирателни комисии, както следва:

Район „Младост“ – за район „Панчарево“

Район „Лозенец – за район „Студентски“

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Райна Константинова Евтимова

* Публикувано на 20.09.2022 в 09:16 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения