Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
София, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Триадица”

В РИК-23 е постъпило писмо с вх. № 202/19.09.2022г., подписано от кмета на район “Триадица” с предложение за освобождаване на общо 66 членове в 52 СИК, както следва: от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 20 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ –6 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 4 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 6 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 29 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610057

Зам. председател

Радостин Атанасов Панайотов

 

Любомир Стаменов Арсов

 

234610056

Член

Любомир Стаменов Арсов

 

Йовка Стоянова Арсова

 

234610054

Секретар

Илиян Кузманов Илиев

 

Калоян Атанасов Койчев

 

234610055

Председател

Калоян Атанасов Койчев

 

Любомира Ивайлова Иванова

 

234610072

Зам. председател

Мартин Юлиянов Будинов

 

Ивайло Вениславов Иваенов

 

234610013

Член

Пламен Красимиров Пандалиев

 

Янчо Илиев Стоянов

 

234610093

Секретар

Катя Александрова Милушева

 

Десислава Георгиева Бакалчева-Борисова

 

234610086

Председател

Мартин Бойков Митков

 

Ивайло Александров Ангелов

 

234610014

Член

Росица Костадинова Вангелова

 

Румяна Крумова Ангелова

 

234610015

Член

Кирил Вълков Вълков

 

Станиш Христов Рангелов

 

234610020

Председател

Лилия Манушева Найденова

 

Десислава Любомирова Корчева

 

234610051

Член

Гошко Петров Цеков

 

Велислав Траянов Марков

 

234610098

Член

Деляна Димитрова Христова

 

Иван Анастасиев Иванов

 

234610103

Член

Емилия Стефанова Миланова

 

Анна Ивайлова Борсучка

 

234610021

Председател

Александър Стойков Койнов

 

Станислава Живкова Джисова

 

234610006

Член

Валентина Генчова Чакърова-Бачева

 

Мартин Иванов Георгиев

 

234610019

Член

Цветан Денчев Христов

 

Зоя Захариева Винарова

 

234610030

Член

Теодора Здравкова Герушина

 

Георги Валентинов Митев

 

234610032

Зам. председател

Любен Ангелов Диков

 

Йорданка Александрова Александрова

 

234610033

Член

Екатерина Милкова Василева

 

Васил Петров Петров

 

234610034

Член

Оля Иванова Манова-Кавърджикова

 

Михаил Красимиров Димитров

 

234610035

Член

Соня Димитрова Карталска

 

Филчо Атанасов Филев

 

234610037

Член

Ива Тончева Златарова

 

Александър Асенов Тончев

 

234610039

Член

Люсиена Алексиева Костова

 

Богдан Занков Миланов

 

234610040

Председател

Славейка Велкова Векилска

 

Наталия Захариева Кузманова

 

234610043

Член

Рангел Димитров Доков

 

Диляна Желязкова Петрова

 

234610047

Член

Марчела Руменова Дремсизова-Петрова

 

Емил Методиев Гаврилов

 

234610050

Член

Весела Генчева Цанева

 

Димитър Коцев Димитров

 

234610051

Член

Димитринка Георгиева Ставрева

 

Димитър Георгиев Иванов

 

234610054

Член

Тодорка Стоянова Миладинова

 

Виолета Пенова Христова

 

234610064

Член

Миглена Георгиева Танчева-Настева

 

Пеньо Танев Танев

 

234610067

Член

Таня Цветанова Жекова

 

Наталия Лозанова Христова

 

234610068

Член

Анна-Мария Валентин Жекова

 

Пламен Георгиев Евлогиев

 

234610070

Член

Виолета Искренова Иванова

 

Младен Асенов Христов

 

234610072

Член

Емилиян Венциславов Динов

 

Димитър Райков Бучков

 

234610081

Член

Мая Георгиева Зарчева

 

Станислава Иванова Недева

 

234610088

Член

Милена Ангелова Джиджева

 

Панайот Йорданов Парапунски

 

234610090

Член

Светлана Жак Авдала

 

Даниел Нисимов Аврамов

 

234610015

Член

Даниел Нисимов Аврамов

 

Фатме Сабитова Вехова

 

234610091

Член

Димитрина Ангелова Илиева

 

Ана Петрова Гудева

 

234610092

Член

Албена Иванова Славчева

 

Георги Веселинов Бръчков

 

234610093

Член

Людмила Кръстева Кръстева-Маврикова

 

Станислав Иванов Григоров

 

234610101

Член

Майя Иванова Пачникова-Риминчан

 

Валентина Костадинова Павлова

 

234610102

Член

Иво Димитров Златаров

 

Найден Янков Янков

 

234610067

Председател

Ивайло Георгиев Маринов

 

Мария Николова Асими

 

234610100

Член

Емилия Атанасова Кринчева

 

Димитринка Йорданова Томова

 

234610050

Член

Димитринка Йорданова Томова

 

Цаню Денев Камов

 

234610023

Председател

Калоян Маринов Трулев

 

Николай Тошков Симеонов

 

234610024

Председател

Ева Георгиева Костова

 

Живка Декова Тенева

 

234610027

Секретар

Николай Николаев Николов

 

Асен Филотеев Евденов

 

234610056

Секретар

Юлия Цветанова Стойканова

 

Найден Христов Кочов

 

234610057

Секретар

Емил Василев Стойканов

 

Ваня Красимирова Станева - Гергова

 

234610067

Зам. председател

Илияна Петрова Жечкова

 

Моника Руменова Димитрова

 

234610068

Секретар

Анна Любенова Тулилова

 

Надка Радославова Йорданова

 

234610070

Председател

Емануела Петева Братованова

 

Сийка Георгиева Алексиева

 

234610076

Зам. председател

Даниела Николаева Панайотова

 

Петранка Иванова Ценкова

 

234610077

Председател

Фредерика Димитрова Денева

 

Пламен Пенев Илиев

 

234610080

Зам. председател

Благовест Деянов Иванов

 

Теодора Николаева Тонкова

 

234610081

Председател

Любомир Пламенов Гърдев

 

Лилия Петрова Богданова

 

234610082

Секретар

Елизабета Янакиева Славчева

 

Васко Йорданов Василев

 

234610083

Зам. председател

Изабела Иванова Николова

 

Адриана Пламенова Стоичкова

 

234610084

Секретар

Сергей Петров Славчев

 

Василка Владимирова Берова

 

234610086

Зам. председател

Янита Сергеева Славчева

 

Бетина Красимирова Дичева - Георгиева

 

234610089

Председател

Тодор Огнянов Севастакиев

 

Лидия Стоянова Кирякова

 

234610095

Зам. председател

Виолета Йорданова Пенева

 

Гергана Танева Гицова

 

234610097

Председател

Десислава Георгиева Бакалчева-Борисова

 

Борис Антонов Иванов

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Райна Константинова Евтимова

* Публикувано на 19.09.2022 в 16:52 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения