Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Секретаря на район „Красно село“ с вх. № 207/20.09.2022 г. за назначаване състава на 1 /един/ брой подвижна СИК, в състав от 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството,  като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ –1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 0  бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 1 /един / брой ПСИК в състав от 7 /седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602096

Председател

Александър Димитров Рачев

 

234602096

Зам. председател

Олег Данаилов Данаилов

 

234602096

Секретар

Мартин Георгиев Тодоров

 

234602096

Член

Людмила Викторовна Бурдун

 

234602096

Член

Гергана Георгиева Иванова

 

234602096

Член

Стефан Стоянов Стоянов

 

234602096

Член

Мария Ангелова Грозданова

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на ПСИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:11 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

 • № 151-НС / 02.10.2022

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

 • № 150-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения