Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район район “Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район район “Изгрев” с вх. № 218/20.09.2022 г. за назначаване състава на 1 /един/ брой подвижна СИК, в състав от 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството,  като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ –1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 0 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 0 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 0  бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 1 /един / брой ПСИК в състав от 7 /седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608049

Председател

Юлиан Венциславов Ябанджиев

 

234608049

Зам. председател

Емил Любомиров Трънкаров

 

234608049

Секретар

Карина Бойкова Блажева

 

234608049

Член

Теменужка Пламенова Димитрова-Петрова

 

234608049

Член

Венета Блажева Линкова

 

234608049

Член

Георги Иванов Близнаков

 

234608049

Член

Методи Георгиев Савов

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на ПСИК, представен с предложението на Кмета на район район “Изгрев”.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

 • № 151-НС / 02.10.2022

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

 • № 150-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения