Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Лозенец” и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Секретаря на район “Лозенец” с вх. № 216/20.09.2022 г. за назначаване състава на 1 /един/ брой подвижна СИК, в състав от 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството,  като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ –1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 0  бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 1 /един / брой ПСИК в състав от 7 /седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609082

Председател

Вежен Иванов Неделчев

 

234609082

Зам. председател

Йоана Петрова Пенелова-Петрова

 

234609082

Секретар

Румен Владимиров Владимиров

 

234609082

Член

Филипа Стоянова Русева

 

234609082

Член

Владимир Маринов Марин

 

234609082

Член

Веселин Цеков Пеев

 

234609082

Член

Тодор Илиев Владимиров

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на ПСИК, представен с предложението на Кмета на район “Лозенец”.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

 • № 151-НС / 02.10.2022

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

 • № 150-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения