Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Секретаря на район “Витоша” с вх. № 229/21.09.2022 г. за назначаване състава на 1 /един/ брой подвижна СИК, в състав от 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството,  като същото е както следва: общ брой членове – КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ –1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 1 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 1 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 0  бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1281–НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 1 /един / брой ПСИК в състав от 7 /седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234617075

Председател

Румяна Любомирова Панчева

 

234617075

Зам. председател

Любомир Асенов Василев

 

234617075

Секретар

Ивелин Николаев Страхилов

 

234617075

Член

Панайот Бориславов Бориславов

 

234617075

Член

Аглика Николаева Станина

 

234617075

Член

Ганка Рангелова Ваташка

 

234617075

Член

Христо Димитров Стоев

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на ПСИК, представен с предложението на Кмета на район “Витоша”.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:14 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

 • № 151-НС / 02.10.2022

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

 • № 150-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения