Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Студентски”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 220/20.09.2022г., подписано от кмета на район “ Студентски” с предложение за освобождаване на общо 119 членове в 51 СИК, както следва: от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 0 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 45 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 12 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 22 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 12 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 8 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 20 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234616001

Секретар

Алекс Владимиров Коновалов

 

Габриела Иванова Иванова

 

234616001

Зам. председател

Николета Георгиева Налбантова

 

Весислав Руменов Генов

 

234616001

Член

Георги Ангелов Иванов

 

Петър Любчев Колев

 

234616002

Член

Ива Иванова Петкова

 

Борислав Руменов Бъчваров

 

234616002

Председател

Сузана Андонова Веселинова

 

Николай Радославов Иванов

 

234616003

Зам. председател

Даниел Живков Желязков

 

Калин Петров Радлов

 

234616003

Член

Иво Станков Миликин

 

Никол Ангелова Солакова

 

234616004

Член

Ромелия Недкова Кирилова

 

Пламен Цветанов Петров

 

234616004

Секретар

Мариян Ангелов Ников

 

Преслав Марий Пейчев

 

234616005

Член

Петя Велчева Томова

 

Красимир Иванов Соколарски

 

234616005

Председател

Анета Христова Христова

 

Милена Асенова Ангелова

 

234616005

Член

Александър Ангелов Григоров

 

Калчо Иванов Калчев

 

234616006

Председател

Калоян Стефанов Стефанов

 

Живко Николов Станчев

 

234616006

Член

Атанас Ангелов Тошев

 

Моника Мариева Михайлова

 

234616006

Секретар

Антония Тонева Георгиева

 

Рая Димитрова Топузакова

 

234616007

Член

Невена Георгиева Георгиева

 

Иван Валентинов Петков

 

234616007

Член

Григор Генчев Калчев

 

Илонка Лазарова Стоянова

 

234616007

Зам. председател

Петър Любчев Колев

 

Снежана Миткова Митева

 

234616008

Зам. председател

Цоню Илиев Иванов

 

Хасан Ибрям Чакър

 

234616008

Секретар

Снежана Димитрова Джункова

 

Александър Илиев Ангелов

 

234616008

Член

Елена Димитрова Христова

 

Антония Тонева Георгиева

 

234616008

Член

Денис Тодоров Георгиев

 

Божидар Йорданов Соколов

 

234616009

Член

Иван Станиславов Станков

 

Радка Енчова Михалкова

 

234616009

Председател

Николай Василев Статев

 

Ирена Цанкова Нистерова

 

234616009

Член

Мартин Александров Манолов

 

Пламен Цветелинов Маринов

 

234616010

Зам. председател

Ралица Веселинова Христова

 

Семир Мехмедов Гафилов

 

234616010

Член

Анита Юлианова Стоянова

 

Светлин Петров Стоянов

 

234616011

Председател

Стефка Иванова Стоянова

 

Калинка Илиева Христова

 

234616011

Секретар

Костадин Николов Ценов

 

Фиданка Първанова Тодорова

 

234616011

Член

Георги Стоянов Манов

 

Ани Цветанова Стоянова

 

234616012

Член

Анка Димитрова Чифлиджанова

 

Надежда Петрова Шопова

 

234616012

Председател

Моника Мариева Михайлова

 

Янка Йорданова Пешева

 

234616013

Член

Димитър Милчев Филиповски

 

Валентина Георгиева Димитрова

 

234616014

Секретар

Наталия Красимирова Керемидчиева

 

Желязко Асенов Станишев

 

234616015

Зам. председател

Иванка Стефанова Чолакова

 

Ростислава Ивелинова Игнатова

 

234616015

Член

Мария Йонева Йорданова

 

Ралин Красимиров Кипров

 

234616015

Член

Рая Петрова Бакова

 

Кристина Кирилова Лекова

 

234616016

Секретар

Илчо Борисов Илиев

 

Надя Димитрова Петрова

 

234616016

Член

Иван Василев Йорданов

 

Стефка Иванова Стоянова

 

234616017

Зам. председател

Петя Маринова Николова

 

Ивета Ивелинова Игнатова

 

234616017

Член

Десислава Огнянова Петрова

 

Иван Василев Йорданов

 

234616018

Секретар

Константина Красимирова Цветанова

 

Костадин Василев Атанасов

 

234616020

Секретар

Стоян Иванов Чолаков

 

Петър Митков Шалев

 

234616020

Член

Мюгей Сунай Салиева

 

Димитър Цветанов Дишовски

 

234616021

Член

Айлин Айдън Серкан

 

Георги Михайлов Македонски

 

234616021

Член

Мария  Войческа - Христова

 

Димитър Георгиев Марков

 

234616022

Зам. председател

Михаела Михайлова Петрова

 

Йовка Георгиева Левенска

 

234616023

Председател

Вилия Миткова Михова

 

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616024

Член

Надя Димитрова Петрова

 

Добромир Тодоров Добрев

 

234616024

Зам. председател

Боян Рангелов Рангелов

 

Адрияна Николаева Борисова

 

234616025

Член

Зоя Господинова Дунова

 

Анна Димитрова Йорданова

 

234616025

Председател

Юлиян Ивайлов Христов

 

Пенка Костадинова Цветкова

 

234616026

Член

Биляна Валериева Дунова

 

Борислав Тодоров Савов

 

234616026

Член

Мариана Драгомирова Ненова

 

Зорка Стоилова Николова

 

234616026

Член

Габриел Петров Петров

 

Александър Ангелов Григоров

 

234616027

Зам. председател

Моника Валентинова Иванова

 

Диана Георгиева Маркова

 

234616027

Секретар

Миледи Кирилова Минчева

 

Диляна Дакова Ветова

 

234616028

Член

Румяна Христова Георгиева

 

Илиян Мирославов Чабуклийски

 

234616029

Секретар

Надежда Димитрова Боянова

 

Веселинка Стефанова Ралева

 

234616029

Член

Александра Антонио Сакъджийска

 

Цветелина Владимирова Колева

 

234616030

Член

Анна Петрова Иванова

 

Вергиния Драганова Петкова

 

234616031

Председател

Мерал Ергинова Хюсеинова

 

Георги Костадинов Стоянов

 

234616031

Член

Илияна Петьова Кокотанекова

 

Валентина Николова Колева

 

234616031

Член

Кремена Анкова Абаджиева

 

Георги Ненков Георгиев

 

234616032

Секретар

Неделина Иванова Стоянова

 

Зоя Димитрова Кашмерова

 

234616033

Член

Иван Ангелов Иванов

 

Тодор Михайлов Чиплаков

 

234616033

Член

Радостина Руменова Палазова

 

Мохамед Зафер Ел Дарис

 

234616033

Зам. председател

Диана Георгиева Маркова

 

Моника Валентинова Иванова

 

234616033

Секретар

Наско Стефанов Смиленов

 

Иван Димитров Иванов

 

234616035

Член

Стефан Нелков Славев

 

Денис Динчеров Къров

 

234616035

Председател

Юлита Георгиева Димитрова-Василева

 

Мария Илиева Лозанска

 

234616036

Зам. председател

Лили Христофорова Велякова

 

Георги Киров Враговски

 

234616036

Член

Светла Танева Иванова

 

Зоя Славкова Гавазова-Иванова

 

234616037

Председател

Атанаска Славейкова Енчева

 

Мария Иванова Кашмерова

 

234616037

Секретар

Георги Ненков Георгиев

 

Тодор Димитров Борисов

 

234616038

Зам. председател

Велизар Александров Величков

 

Емил Тодоров Гълъбов

 

234616038

Член

Мирослав Георгиев Петров

 

Ивета Божидарова Иванова

 

234616039

Член

Валентина Георгиева Димитрова

 

Димитър Милчев Филиповски

 

234616040

Член

Цвета Симеонова Ангелова

 

Румяна Христова Георгиева

 

234616040

Зам. председател

Ивета Божидарова Иванова

 

Мирослав Георгиев Петров

 

234616040

Член

Александра Иванова Андреева

 

Камелия Стефанова Николова

 

234616040

Председател

Иван Димитров Иванов

 

Наско Стефанов Смиленов

 

234616041

Зам. председател

Галина Симеонова Брейчева

 

Любима Йорданова Димитрова

 

234616041

Член

Иван Вутов Лилов

 

Силвия Пасева Тодорова

 

234616042

Член

Йоан Милков Николов

 

Мария Йонева Йорданова

 

234616043

Член

Нелиз Изетова Акифова

 

Мерал Ергинова Хюсеинова

 

234616043

Секретар

Димитър Петков Георгиев

 

Марияна Валентинова Вангелова

 

234616043

Член

Снежана Методиева Димитрова

 

Георги Емилов Чушев

 

234616044

Член

Иззет Акифов Халилов

 

Мустафа Ахмед Сюлейман

 

234616044

Член

Николай Георгиев Дочев

 

Стилиян Стоянов Иванов

 

234616044

Председател

Деница Славчева Стойкова

 

Таня Георгиева Ананиева

 

234616045

Зам. председател

Даниела Иванова Симеонова

 

Ивайло Господинов Господинов

 

234616045

Член

Даниел Мартинов Иванов

 

Катя Стефанова Петкова

 

234616045

Член

Рени Стойнова Апостолова

 

Драга Веселинова Желкова

 

234616046

Член

Евгений Александоров Семьонов

 

Галя Боянова Спасова

 

234616046

Председател

Ангел Танев Арахангелов

 

Надежда Николова Михалева

 

234616046

Секретар

Мария Николова Славчева

 

Боряна Недкова Кирилова - Асенова

 

234616047

Член

Огнян Ангелов Рангелов

 

Красимир Левтеров Георгиев

 

234616047

Член

Симона Георгиева Георгиева

 

Екатерина Славчева Иванова

 

234616048

Зам. председател

Емануела Методиева Ташкова

 

Алпер Салиев Сюлейманов

 

234616048

Член

Тюркан Исмаилова Ахмед

 

Бание Исуфова Георгиева

 

234616048

Член

Светлозара Тодорова Тонева

 

Мария  Войческа - Христова

 

234616048

Зам. председател

Емануела Методиева Ташкова

 

Василена Петрова Иванова

 

234616049

Секретар

Милена Иванова Ненова

 

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616049

Член

Ива Ангелова Данаилова

 

Георги Пенков Пенев

 

234616049

Член

Бояна Калинова Георгиева

 

Кристиян Красимиров Атанасов

 

234616049

Зам. председател

Миглена Христова Христова

 

Петко Михайлов Михайлов

 

234616050

Член

Олга Димитрова Янакиева

 

Кристиан Пламенов Ганчев

 

234616050

Член

Симеон Пламенов Мичев

 

Ангел Танев Арахангелов

 

234616050

Зам. председател

Динко Георгиев Стоянов

 

Славейка Георгиева Вукадинова

 

234616051

Член

Мария Илиева Лозанска

 

Онур Нуртен Шекеров

 

234616051

Член

Стефани Цветанова Узунова

 

Галина Атанасова Йорданова

 

234616051

Член

Емил Искренов Красенов

 

Невелин Митков Гугутков

 

234616051

Председател

Иванка Христофорова Гугалова

 

Миледи Кирилова Минчева

 

234616052

Член

Сиана Ивайлова Данаилова

 

Мария Стоянова Стефанова

 

234616052

Член

Георги Емилов Чушев

 

Рени Стойнова Апостолова

 

234616053

Зам. председател

Красимир Сърпионов Панов

 

Шабан Себахтин Шабан

 

234616053

Секретар

Фиданка Първанова Тодорова

 

Димитър Иванов Марков

 

234616053

Член

Георги Господинов Георгиев

 

Мартин Димитров Кръстев

 

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения