Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 230/21.09.2022г., подписано от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 27 членове в 23 СИК, както следва: от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 0 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 6 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 5 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 14 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234617008

Секретар

Себиха Али Шанкова

 

Любов Николаева Давидкова-Чакърова

 

234617008

Член

Марияна Николаева Петрова

 

Панайот Бориславов Бориславов

 

234617010

Зам. председател

Петър Виденов Чаков

 

Николай Любомиров Чакъров

 

234617011

Секретар

Емили Даниелова Червенкова

 

Мартин Любомиров Лалов

 

234617013

Член

Галина Емилова Петрова

 

Стефани Венциславова Стефанова

 

234617017

Член

Радослав Венциславов Христов

 

Мариана Златева Иванова

 

234617021

Зам. председател

Антоанета Методиева Асенова

 

Илиян Николаев Митков

 

234617024

Член

Силва Сашова Асенова

 

Славка Розева Александрова

 

234617038

Председател

Евгения Георгиева Георгиева

 

Силва Сашова Асенова

 

234617038

Член

Боян Александров Пантев

 

Марияна Илиева Ичевска

 

234617040

Член

Вероника Деянова Чолакова

 

Владислав Георгиев Георгиев

 

234617044

Член

Дарин Иванов Тодоров

 

Красимира Илиева Димитрова

 

234617045

Член

Кирил Златков Великов

 

Христо Димитров Стоев

 

234617046

Зам. председател

Десислава Иванова Цанкова

 

Иванка Вълева Терзиева

 

234617047

Член

Антония Йосифова Бонева

 

Росен Росенов Минчев

 

234617048

Член

Георги Методиев Стоянов

 

Невена Стилиянова Станчева

 

234617055

Член

Адриян Георгиев Георгиев

 

Ивайло Трифонов Минов

 

234617056

Член

Станислава Николова Василева

 

Иван Георгиев Атанасов

 

234617057

Председател

Свилен Димитров Станев

 

Иво Михайлов Буров

 

234617059

Член

Емануела Благоева Иванова

 

Иглика Христова Филипова

 

234617061

Член

Александра Стоилова Везенкова

 

Иван Йозов Рабаджийски

 

234617061

Член

Ренета Петрова Йоневска

 

Александра Стоилова Везенкова

 

234617062

Председател

Александър Георгиев Войнов

 

Антония Йосифова Бонева

 

234617062

Член

Николай Ангелов Йоневски

 

Иван Георгиев Стефанов

 

234617065

Член

Христина Светославова Атанасова

 

Виктория Тодорова Александрова

 

234617071

Член

Цветанка Александрова Йорданова

 

Геничка Панайотова Плочева Георгиева

 

234617073

Член

Волен Стефанов Николов

 

Михаил Красимиров Книжаров

 

234617074

Председател

Димитрина Василева Димитрова

 

Иванка Цветанова Атанасова

 

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения