Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

На основание, чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК и Заповед № СОА22-РД-09-1379 от 11.08.2022 г. на Кмета на Столична община, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК 23)

РЕШИ

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., както следва:

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на изборния район – за Двадесет и трети район – София –23

ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ - за София – 46

СС е номерът на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: 17- Витоша, 08-Изгрев, 02-Красно село, 09-Лозенец, 15-Младост, 23-Панчарево, 16-Студентски, 10-Триадица

ХХХ е номерът на секцията в административния район, както следва:

“ВИТОША”                         от №001 до №073

 

“ИЗГРЕВ”                             от №001 до №045

 

“КРАСНО СЕЛО”              от №001 до №092

 

”ЛОЗЕНЕЦ”                         от №001 до №079

 

“МЛАДОСТ”                       от №001 до №125

 

“ПАНЧАРЕВО”                  от №001 до №032

 

“СТУДЕНТСКИ”               от №001 до №053

 

 “ТРИАДИЦА”                    от №001 до №103

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:28 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения