ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александър Николов Жеков№ 001/28.09.2022 г.
Мария Александрова Попова-Христова№ 002/28.09.2022 г.
Вергиния Иванова Стоянова№ 003/28.09.2022 г.
Никола Петров Маринов№ 004/28.09.2022 г.
Красимира Йорданова Гъделева№ 005/28.09.2022 г.
Цветомир Велчев Жеков№ 006/28.09.2022 г.
Бисер Николаев Дамяновски№ 007/28.09.2022 г.
Стойчо Тодоров Томов№ 008/28.09.2022 г.
Павлета Руменова Пеловска№ 009/28.09.2022 г.
Веселин Атанасов Петков№ 010/28.09.2022 г.
Калин Иванов Стойчев№ 011/28.09.2022 г.
Димитър Стефанов Хаджикотев№ 012/28.09.2022 г.
Михаил Божидаров Николов№ 013/28.09.2022 г.
Славей Иванов Спасов№ 014/28.09.2022 г.
Ивайло Славеев Спасов№ 015/28.09.2022 г.
Таня Нарцис Църноречка№ 016/28.09.2022 г.
Стилиян Цветанов Илиев№ 017/28.09.2022 г.
Христо Веселинов Минковски№ 018/28.09.2022 г.
Огнян Иванов Кунев№ 019/28.09.2022 г.
Диана Методиева Цекова№ 020/28.09.2022 г.
Аркади Георгиев Иванов№ 021/28.09.2022 г.
Иво Василев Гогев№ 022/28.09.2022 г.
Силвия Светланова Богоева№ 023/28.09.2022 г.
Олга Димитрова Якимова№ 024/28.09.2022 г.
Даринка Йорданова Гогева№ 025/28.09.2022 г.
Пламен Хараламбев Ламбев№ 026/28.09.2022 г.
Аниния Бойкова Ненкова№ 027/28.09.2022 г.
Олга Бориславова Гошина№ 028/28.09.2022 г.
Румен Валериев Дикин№ 029/28.09.2022 г.
Иван Александров Кутлин№ 030/28.09.2022 г.
Цветелина Савова Бусерска№ 031/28.09.2022 г.
Христо Тодоров Бусерски№ 032/28.09.2022 г.
Илиана Тодорова Тодорова№ 033/28.09.2022 г.
Христина Христова Вълчева№ 034/28.09.2022 г.
Силвана Цветанова Братанова№ 035/28.09.2022 г.
Цветелина Венциславова Дескова№ 036/28.09.2022 г.
Маргарита Кирилова Серафимова-Василева№ 037/28.09.2022 г.
Гергана Мирославова Мицева№ 038/28.09.2022 г.
Тошо Николаев Йосифов№ 039/28.09.2022 г.
Майя Стоянова Йорданова№ 040/28.09.2022 г.
Елка Петрова Ангелова№ 041/28.09.2022 г.
Дафина Василева Чобанова№ 042/28.09.2022 г.
Пламен Омуртагов Беловски№ 043/28.09.2022 г.
Георги Стефанов Георгиев№ 044/28.09.2022 г.
Емануела Здравкова Спасова№ 045/28.09.2022 г.
Анжелина Любенова Тотева№ 046/28.09.2022 г.
Станимир Каменов Зашев№ 047/28.09.2022 г.
Владимир Иванов Писев№ 048/28.09.2022 г.
Стефан Минчев Кереков№ 049/28.09.2022 г.
Албена Николова Тарапанова№ 050/28.09.2022 г.
Виктор Димчев Маджаров№ 051/28.09.2022 г.
Илиан Манолов Илиев№ 052/28.09.2022 г.
Любомир Тодоров Крачунов№ 053/28.09.2022 г.
Емил Николаев Шопов№ 054/28.09.2022 г.
Димо Красимиров Василев№ 055/28.09.2022 г.
Антония Антониева Запрянова№ 056/28.09.2022 г.
Румяна Стефанова Георгиева№ 057/28.09.2022 г.
Владимир Иванов Иванов№ 058/28.09.2022 г.
Петър Любомиров Петров№ 059/28.09.2022 г.
Ирина Димитрова Митакева№ 060/28.09.2022 г.
Светослав Димитров Белемезов№ 061/28.09.2022 г.
Николай Александров Серафимов№ 062/28.09.2022 г.
Иван Атанасов Игнатов№ 063/28.09.2022 г.
Димитър Стоянов Димитров№ 064/28.09.2022 г.
Георги Йорданов Пешов№ 065/28.09.2022 г.
Даниела Ивова Дръндова№ 066/28.09.2022 г.
Стефан Костов Маджаров№ 067/28.09.2022 г.
Владо Веселинов Дулев№ 068/28.09.2022 г.
Георги Сандов Николов№ 069/28.09.2022 г.
Стефка Георгиева Николова№ 070/28.09.2022 г.
Нина Маринова Димитрова№ 071/28.09.2022 г.
Николай Дойчинов Сремкин№ 072/28.09.2022 г.
Стоян Кирилов Илиев№ 073/28.09.2022 г.
Даниел Николаев Лалов№ 074/28.09.2022 г.
Наталия Николаева Билгеч№ 075/28.09.2022 г.
Емилия Методиева Сотирова№ 076/28.09.2022 г.
Красимира Янкова Бочева№ 077/28.09.2022 г.
Емилия Георгиева Бързакова-Ценева№ 078/28.09.2022 г.
Венелин Петров Баков№ 079/28.09.2022 г.
Иво Сашев Зашев№ 080/28.09.2022 г.
Антон Владимиров Владимиров№ 081/28.09.2022 г.
Маргарита Мартинова Николова№ 082/28.09.2022 г.
Янка Петрова Стоянова№ 083/28.09.2022 г.
Васил Любомиров Станчев№ 084/28.09.2022 г.
Изабел Мариянова Христова№ 085/28.09.2022 г.
Иван Николаев Иванчев№ 086/28.09.2022 г.
Костадин Василев Атанасов№ 087/28.09.2022 г.
Симона Славова Михайлова№ 088/28.09.2022 г.
Иван Йонов Йонов№ 089/28.09.2022 г.
Славчо Добрев Славов№ 090/28.09.2022 г.
Теодор Иванов Маринов№ 091/28.09.2022 г.
Елена Андонова Бояджиева№ 092/28.09.2022 г.
Симона Руменова Маджурова№ 093/28.09.2022 г.
Тодор Василев Вуков№ 094/28.09.2022 г.
Станимир Пенев Стаматев№ 095/28.09.2022 г.
Петър Руменов Вълчовски№ 096/28.09.2022 г.
Явор Стефанов Стоянов№ 097/28.09.2022 г.
Георги Александров Иванов№ 098/28.09.2022 г.
Даниел Живков Желязков№ 099/28.09.2022 г.
Калоян Стефанов Стефанов№ 100/28.09.2022 г.
Мария Николова Славчева№ 101/28.09.2022 г.
Христина Борисова Начева№ 102/28.09.2022 г.
Катрин Стоянова Начева№ 103/28.09.2022 г.
Стоян Николов Начев№ 104/28.09.2022 г.
Борис Димитров Малиновски№ 105/28.09.2022 г.
Здравко Владимиров Мицов№ 106/28.09.2022 г.
Таня Миленова Владова№ 107/28.09.2022 г.
Юлиян Миленов Иванов№ 108/28.09.2022 г.
Борислав Михайлов Владов№ 109/28.09.2022 г.
Емилия Божидарова Николова№ 110/28.09.2022 г.
Ваня Петрова Бърдарова№ 111/28.09.2022 г.
Ирина Йорданова Радева№ 112/28.09.2022 г.
Борислав Иванов Бабалев№ 113/28.09.2022 г.
Милица Станимирова Генчева№ 114/28.09.2022 г.
Антоний Венциславов Кръстев№ 115/28.09.2022 г.
Станислава Георгиева Цанкова№ 116/28.09.2022 г.
Станислав Димитров Иванов№ 117/28.09.2022 г.
Калина Милчева Ячкова-Петрова№ 118/28.09.2022 г.
Владимир Михайлов Владов№ 119/28.09.2022 г.
Александрина Ернесто Христова№ 120/28.09.2022 г.
Даниел Красимиров Георгиев№ 121/28.09.2022 г.
Венцислав Николаев Мишев№ 122/28.09.2022 г.
Никола Ангелов Ганчев№ 123/28.09.2022 г.
Станислав Бориславов Бабалев№ 124/28.09.2022 г.
Наталия Асенова Генчева№ 125/28.09.2022 г.
Соня Михайлова Янкова№ 126/28.09.2022 г.
Ангел Георгиев Янков№ 127/28.09.2022 г.
Борил Петров Петров№ 128/28.09.2022 г.
Красимир Димитров Младенов№ 129/28.09.2022 г.
Аниела Станимирова Съботинова№ 130/28.09.2022 г.
Марина Дончева Шойлева-Тепавичарова№ 131/28.09.2022 г.
Иван Тодоров Александров№ 132/28.09.2022 г.
Евгения Атанасова Христова№ 133/28.09.2022 г.
Стоян Николаев Николов№ 134/28.09.2022 г.
Мартин Свиленов Харизанов№ 135/28.09.2022 г.
Слав Стефанов Стойчев№ 136/28.09.2022 г.
Снежина Димитрова Динева№ 137/28.09.2022 г.
Николай Стоянов Николов№ 138/28.09.2022 г.
Кремена Михайлова Илиева№ 139/28.09.2022 г.
Антон Стойков Николов№ 140/28.09.2022 г.
Калоян Сашов Илиев№ 141/28.09.2022 г.
Николай Александров Цветков№ 142/28.09.2022 г.
Здравко Тодоров Петров№ 143/28.09.2022 г.
Антоанета Ангелова Стоянова№ 144/28.09.2022 г.
Петко Николаев Димов№ 145/28.09.2022 г.
Ива Георгиева Илкова№ 146/28.09.2022 г.
Златка Красимирова Младенова№ 147/28.09.2022 г.
Кристиана Тенчева Лозанова№ 148/28.09.2022 г.
Димитър Минчев Минчев№ 149/28.09.2022 г.
Николай Тошков Николов№ 150/28.09.2022 г.
Даниела Любенова Петрова№ 151/28.09.2022 г.
Лилия Атанасова Борисова№ 152/28.09.2022 г.
Младен Петров Пейчев№ 153/28.09.2022 г.

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения