Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 130–НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии

 

I.В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 295/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 25 членове в 19 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 4 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 2 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „Български възход“ – 12 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени

II В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 338/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 6 членове в 6 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 0 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „Български възход“ – 1 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

III В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 348/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 30 членове в 28 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 3 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 5 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „Български възход“ – 13 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

IV В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 316/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 22 членове в 19 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 0 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 4 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 4 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 6 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „Български възход“ – 6 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

V В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 292/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Студентски” с предложение за освобождаване на общо 2 членове в 2 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 1 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „Български възход“ – 1 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

VI. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 288/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 17 членове в 14 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 0 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 4 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 5 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „Български възход“ – 5 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

VII В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 317/02.04.2023 г., подписано от кмета на район „Панчарево” с предложение за освобождаване на общо 3 членове в 3 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ – 0 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „Български възход“ – 0 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

I 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602005

Секретар

Десислава Кирова Кюмюрджиева

 

Илия Манолов Илиев

 

234602010

Член

Правда Велинова Колева

 

Асен Мурадов Ел Медкури

 

234602016

Член

Борис Александров Василев

 

Димитър Цветанов Денков

 

234602029

Секретар

Борислава Станимирова Станимирова

 

Никола Иванов Колев

 

234602033

Зам. председател

Алекс Бориславов Станимиров

 

Михаела Кирилова Страхилова

 

234602035

Член

Радмила Невенова Пеловска

 

Неделчо Атанасов Неделчев

 

234602041

Член

Михаил Димитров Михайлов

 

Ивайло Василев Ангелов

 

234602057

Член

Надя Иванова Никова

 

Миглена Асенова Каракушева-Борисова

 

234602058

Член

Милчо Воин Захаренов

 

Цветелина Петкова Стоянова-Стефанова

 

234602065

Член

Надя Викторова Чернева

 

Светлозар Цветков Гогов

 

234602066

Член

Тано Иванов Танев

 

Георги Стефанов Динев

 

234602079

Член

Мария Иванова Петрова

 

Димитър Симеонов Михайлов

 

234602082

Член

Ирина Славчева Которова

 

Александър Сичеонов Греков

 

234602040

Секретар

Милена Вихрова Янкова

 

Венелин Стефков Терзиев

 

234602087

Секретар

Мерал Махмуд Мохамед Али

 

Диян Димитров Иванов

 

234602041

Председател

Надя Георгиева Илиева

 

Августина Юлий Дойчинова

 

234602041

Зам.председател

Мартин Георгиев Николов

 

Надя Георгиева Илиева

 

234602037

Зам.председател

Александър Димитров Рачев

 

Румен Димитров Кръстев

 

234602094

Зам.председател

Светломир Георгиев Георгиев

 

Кирил Бориславов Карабельов

 

234602048

Председател

СТЕФКА ЦОНОВА Късльовска

 

Орхан Мехмед Салим

 

234602048

Зам.председател

Велин Ивайлов Величков

 

СТЕФКА ЦОНОВА Късльовска

 

234602058

Зам.председател

Ангел Петров Пенков

 

Вилизар Николаев Йорданов

 

234602058

Секретар

Ивет Теодорова Спасова

 

Ангел Петров Пенков

 

234602091

Председател

Лучия Иванова Иванова

 

Хатидже Мустафа Шериф

 

234602091

Зам.председател

Петко Деянов Калагарски

 

Лучия Иванова Иванова

 

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове

II 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234608024

Председател

Веселин Тодоров Киров

 

Александра Павлинова Райчева

 

234608040

Член

Цветан Иванов Александров

 

Божидар Чавдаров Апостолов

 

234608049

Член

Данка Иванова Стоилкова

 

Виктор Ангелов Киров

 

234608020

Член

Велка Василева Харизанова

 

Радостина Пламенова Богданова

 

234608003

Член

Светла Любомирова Ковачева

 

Манол Михайлов Киричков

 

234608001

Член

Десислава Георгиева Божкова

 

Кристина Димитриос Цабала

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

 III 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триaдица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610082

Председател

Ира Димитрова Попова

 

Даниел Красимиров Георгиев

 

234610092

Зам. председател

Цветанка Митова Николова

 

Марио Тодоров Димитров

 

234610037

Член

Пламен Векилов Тутунаров

 

Ивайло Стефанов Попов

 

234610042

Член

Мариана Николова Аначкова

 

Никол Николаева Павлова

 

234610052

Член

Гергана Иванова Аврамова-Петрова

 

Соня Йорданова Данова

 

234610045

Зам. председател

Емилиян Венциславов Динов

 

Борислав Райчев Даскалов

 

234610115

Секретар

Анелия Велизарова Делчева

 

Илияна Младенова Дановска

 

234610063

Член

Нонка Николова Йорданова

 

Даниела Николова Некова

 

234610002

Член

Рени Панайотова Георгиева-Стефкова

 

Стоянчо Панайотов Георгиев

 

234610036

Секретар

Андон Димитров Филчев

 

Петър Алексиев Петров

 

234610042

Зам. председател

Милена Цолова Пешева

 

Иво Петров Василев

 

234610101

Зам. председател

Василка Велинова Арнаудова

 

Десислава Любомирова Николова

 

234610048

Член

Христо Огнянов Златев

 

Иван Минков Иванов

 

234610049

Член

Мирослава Веселинова Койчева

 

Димчо Тинчев Тинчев

 

234610006

Секретар

Милен Михайлов Петков

 

Кристина Лазаровна Апостолова

 

234610051

Член

Християн Ивайлов Иванов

 

Александър Милков Алексиев

 

234610073

Член

Стефани Костадинова Илиева

 

Николай Стоянов Узунов

 

234610011

Секретар

Полина Павлова Нинова

 

Мартин Красимиров Гюзелев

 

234610078

Член

Ивайло Ивайлов Палатов

 

Ангел Георгиев Вангелов

 

234610103

Член

Павлинка Иванова Вълкова

 

Вилислав Пламенов Ранков

 

234610079

Член

Светослава Сергеева Рожкова

 

Марио Йорданов Калеев

 

234610090

Член

Цветан Стефанов Върбанов

 

Илиян Колев Илиев

 

234610094

Председател

Виолета Генчева Въртовска

 

Нели Дилянова Дикова

 

234610089

Секретар

Дмитрий Костадинович Костов

 

Елена Стефанова Стефанова

 

234610116

Зам. председател

Цветомира Бориславова Петрова

 

Силвана Христова Стоянова

 

234610090

Секретар

Бранимир Руменов Стоянов

 

Божидара Стефанова Стефанова

 

234610033

Секретар

Любозар Иванов Гурков

 

Виктор Александров Александров

 

234610058

Председател

Преслав Павлов Гетов

 

Кирил Мирославов Иванов

 

234610083

Член

Мирела Георгиева Петкова

 

Марио Димитров Александров

 

234610072

Член

Йордан Георгиев Атанасов

 

Венцислав Росинов Гърбов

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

 IV 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615006

Член

Ивка Симеонова Павлова-Казакова

 

Красимир Маринов Маринов

 

234615009

Секретар

Габриела Йорданова Жекова

 

Анна-Мария Маринова Маринова

 

234615011

Зам. председател

Богдана Йорданова Тодорова - Конникова

 

Виктор Красимиров Иванов

 

234615014

Член

Мария Анатолиева Петкова

 

Веселка Петрова Маркова

 

234615016

Председател

Васил Василев Колчев

 

Пламен Митков Костадинов

 

234615021

Председател

Александра Илиева Цанкова

 

Николай Младенов Дервишев

 

234615021

Член

Мария Румянова Симеонова

 

Албена Христова Велчева

 

234615024

Зам. председател

Генчо Димитров Иванов

 

Александър Димитров Дяков

 

234615041

Член

Надя Александрова Велчева

 

Денис Бойков Йорданов

 

234615046

Член

Даниела Николаева Недева

 

Вили Илиянова Кръстева

 

234615052

Член

Стефан Костадинов Кумчев

 

Екатерина Иванова Захариева

 

234615053

Зам. председател

Даниел Любомиров Любенов

 

Даниела Николаева Недева

 

234615063

Член

Станимир Николаев Кузманов

 

Людмила Кирилова Георгиева

 

234615063

Член

Цветелина Иванова Маркова

 

Елисавета Георгиева Лулчева

 

234615063

Член

Румен Валентинов Банчев

 

Ивета Радославова Василева

 

234615077

Член

Нели Димитрова Гоневска

 

Радослав Руменов Лазаров

 

234615099

Член

Николай Стайков Вълков

 

Денка Тодорова Павлова

 

234615110

Секретар

Зарифка Адил Иброшева

 

Иван Мирославов Данев

 

234615113

Член

Яна Петкова Димитрова

 

Милен Георгиев Костадинов

 

234615114

Член

Денка Тодорова Павлова

 

Мартин Стойчев Кръстанов

 

234615119

Председател

Александър Владимиров Иванов

 

Александър Димчов Михайлов

 

234615125

Член

Емил Витомиров Митов

 

Константин Пламенов Луканов

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове
 3. V. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234616046

Член

Дисислав Георгиев Георгиев

 

Мариана Драгомирова Ненова

 

234616029

Зам.-председател

Ебру Селяхтин Юмер

 

Димитър Йорданов Хлебарски

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове. 

 VI 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234617016

Секретар

Вера Николаева Василева

 

Благовеста Парашкевова Георгиева

 

234617026

Председател

Петя Йорданова Галинова

 

Христофор Мариов Димитров

 

234617042

Секретар

Мария Ангелова Виденова

 

Асен Дойчинов Илиев

 

234617042

Секретар

Кристина Ивова Желева

 

Мария Ангелова Виденова

 

234617016

Секретар

Благовеста Парашкевова Георгиева

 

Варвара Горанова Николова

 

234617018

Зам. Председател

Роки Петков Бакърджиев

 

Мартин Зелюнков Мутафалов

 

234617035

Член

Георги Хистов Карчев

 

Кирил Цветанов Радев

 

234617045

Председател

Веселина Атанасова Гайдарджиева

 

Янка Георгиева Димитрова

 

234617047

Председател

Преслав Пламенов Чернев

 

Бонка Миткова Атанасова

 

234617021

Член

Марта Ванева Александрова

 

Габриела Светославова Станкова

 

234617033

Секретар

Стефан Кирилов Кирилов

 

Емилия Ангелова Никова

 

234617042

Член

Сема Исмаил Ибрям

 

Здравка Петрова Филипова Раковска

 

234617055

Член

Мартин Михайлов Тодоров

 

Иван Димитров Димитров

 

234617050

Член

Еманушка Исмаилова Врачева

 

Мирослав Емилов Петров

 

234617003

Член

Стоян Костадинов Радев

 

Кръстьо Митков Инчев

 

234617051

Член

Владислав Бойков Гойлашки

 

Павлина Богданова Антова

 

234617036

Член

Християн Йорданов Русев

 

Гергана Симеонова Йонкова

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

VII. 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Панчарево” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234623001

Зам. председател

Симона Венциславова Виткова

 

Калина Александрова Савова

 

234623002

Зам. председател

Николай Костадинов Витков

 

Иван Емилов Дамянов

 

234623012

Секретар

Боян Димитров Иванов

 

Нели Стефанова Николова

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

                                                                   

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 06.04.2023 в 09:20 часа

Календар

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения