Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.04.2023 г., до 13.00 ч.

Председателят на РИК 23 - София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 02.04.2023 г., до 13.00 ч., вкл. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 - София:

 1. В РИК 23 - София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 - София на 02.04.2023 г. в 08.26 ч. Сигналът е заведен с вх. № 286/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 – София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в ОДЧ 07 РУ е подаден сигнал, че в 34-та СИК в 08 СУ гласоподавател с видимо психически отклонения е смачкал изборната бюлетина и си я е прибрала в джоба, след което я е върнала. Посочено е, че сигналът се проверява от органите на СИП 07 РУ и ОИП СДВР.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че в същия не се излагат данни за нарушение на изборното законодателство доколкото гласоподавателката е върната бюлетината. Що се отнася до евентуалното нарушение на обществения ред, то компетентни да извършат проверката са именно органите на СДВР, които е посочено, че работят по сигнала.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Енчо Динев, получен по електронната поща на РИК 23 – София на 02.04.2023 г., в 08.29 ч. Сигналът е заведен с вх. № 287/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 – София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 125 СОУ няма паравани, а тъмни стаички и 26 СИК не са чели указанията по измененията на ИК.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че СИК 26 са приложили указанията на ЦИК в писмо изх. № НС-06-86/28.03.2023 г. и в СИК е поставен параван съгласно изискванията на ИК.

 1. В РИК 23 - София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 09.23 часа. Жалбата е заведена с вх. № 289/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 - София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234617002 в 64 ОУ-Симеоново, ул. „Симеоновска“ № 1 е поставена непрозрачна кутия за бюлетините от машинния вот. Моли се да се установи нарушение на изборния кодекс и да се предприемат нужните действия за протичане на нормален и законосъобразен изборен процес.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа жалбата установи, че в конкретния случай е нарушена разпоредбата на чл. 212 от ИК и Методическите указания на ЦИК. РИК 23 съвместно с район Витоша, Столична община са осигурили необходимите кутии и са дадени указания на председателя на СИК за спазване на изискванията на ИК и МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал/жалба от Александър Ненков, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 09.50 часа. Сигналът е заведен с вх. № 290/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В 11.35 часа на имейла на РИК 23 е постъпил същия сигнал, препратен от ЦИК /техен Вх. № С-13/02.04.2023 г./, заведен с вх. № 306/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 9-та СИК, находяща се в район Красно село, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, член на СИК подканва желаещите да гласуват да гласуват само с машината в нарушение на чл. 206, ал. 1 от ИК. Посочва се, че това е нарушение на ИК доколкото в чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от ИК доколкото избор на избирателя е по какъв начин да упражни правото си на глас.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че действително се касае за нарушение на разпоредбите на ИК и е дала указания на председателя на комисията за стриктно спазване на разпоредбите на кодекса, както и на МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 09.44 часа. Жалбата е заведена с вх. № 291/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234610038 в 47мо СОУ „Хр. Г. Данов“, ул. „Димитър Манов“ № 18 членовете на СИК не слагат печат на машинните бюлетини. Моли се да се предприемат необходимите действия и да бъдат инструктирани членовете на СИК да спазват указанията на ЦИК.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че действително се касае за нарушение на правилата на изборния процес като е дала указания на председателя на комисията за стриктно спазване на разпоредбите на кодекса, както и на МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 10.01 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 293/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В 11.43 часа на имейла на РИК 23 е постъпил повторен сигнал от СДВР, заведен с Вх. № 311/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 09.40 часа в ОДЧ 07 в ОДЦ-СДВР е получен сигнал от г-н Иванов, който посочва, че в 62 ра СИК в 39 то СУ, жк. Младост 2 зад бл. 205 председателят на СИК е от криминален контингент. Сигналът е подаден на СИП 07 РУ за извършване на проверка и ОИП СДВР да контрол като е изготвена и ДЗ по случая от 07 РУ. В повторно подадения сигнал е уточнено, че след извършена проверка се касае за СИК 234615060.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че същият не се отнася до нарушение на изборния процес доколкото в чл. 95 ИК не се съдържат други ограничения към членовете на СИК, освен същите да имат право да гласуват в съответния вид избор и да владеят български език.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 10.26 часа. Жалбата е заведена с вх. № 294/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в голямата част в СИК в 118 СОУ район Младост не са разположени паравани за хартиено гласуване, с тъмни стаички.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, към жалбата няма приложен снимков материал, от който да може да се направи заключение дали параваните отговарят на изискванията на ИК и МУ на ЦИК и Писмо Изх. № НС-06-86/28.03.2023 г. на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 10.40 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 296/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 10.21 часа в 112 в ОДЦ-СДВР е получен сигнал от г-жа Иванова, че в жк. Бъкстон в близост до 05то ОУ на сградата на ул. Иван Сусанин № 125 А, сграда, облепена с агитационни материали на ПП-ГЕРБ. Сигналът е предаден на СИП 06 РУ. Изготвена е ДЗ по случая от 06 РУ.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като се извърши проверка на място от представителите на район Витоша е установено, че агитационните материали са свалени, за което е приложен и съответен снимков материал.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 10.49 часа. Жалбата е заведена с вх. № 297/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В 11.16 часа на имейла на РИК 23 е постъпила идентична жалба от адв. Александър Иванов, заведена с вх. № 303/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се посочва, че машината в СИК 234609071 не работи , което е нарушение на изборния процес и следва да се предприемат съответните действия.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, е уведомена от СИК и е получила съответните протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 234609071 по образец – Приложение № 5 към МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЧАСТ ПЪРВА на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК и протокол - Приложение № 4 към Методическите указания.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал/жалба от Александър Ненков, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 10.48 часа. Сигналът е заведен с вх. № 298/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В 11.26 часа на имейла на РИК 23 е постъпил същия сигнал, заведен с вх. № 304/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 31-ва СИК в 10то СОУ в район Младост, член на СИК подканва желаещите да гласуват да гласуват само с машината в нарушение на чл. 206, ал. 1 от ИК. Посочва се, че това е нарушение на ИК доколкото в чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от ИК доколкото избор на избирателя е по какъв начин да упражни правото си на глас.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че действително се касае за нарушение на разпоредбите на ИК и е дала указания на председателя на комисията за стриктно спазване на разпоредбите на кодекса, както и на МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 10.50 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 299/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че машината в СИК 02 в район Студентски не работи.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че машината работи нормално.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.03 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 300/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В 12.09 на имейла на РИК 23 от страна на СДВР същият сигнал е постъпил повторно, заведен с Вх. № 318/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В 12.37 на имейла на РИК 23 от страна на Александра Стеркова, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, същият сигнал е постъпил за трети път, заведен с Вх. № 321/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 39та СИК гласоподавателят е гласувал на машина като с първата карта машината не е отпечатала бюлетина от машината, а при предоставена втора карта лицето е получило две бюлетини от машината.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че е получила информация за случая още преди получаването на сигнала като е указала на председателя на СИК как да постъпи в случая и да констатира същия.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Никола Стефанов Николов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.21 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 302/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че лицето е искало да гласува машинно в СИК 60, Младост 2, 39 СОУ, стая 208, но е получило информация, че машината не работи.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че сигнал за неработещата машина в СИК е постъпил още сутринта, но проблемът е отстранен.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал/жалба от Александър Ненков, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.24 часа. Сигналът е заведен с вх. № 305/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 49 СИК в район Младост и 11 СИК в район Изгрев машината не отпечатва бюлетина от машинното гласуване, а вместо това издават празни разписки в нарушение на чл. 212, ал. 4 от ИК. Посочва се, че аналогични сигнали се получават и от други секции на територията на гр. София.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че машините към момента на проверката работят. Дадени са указания на председателите на СИК как да процедират при повреда на машините съгласно МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.35 часа. Жалбата е заведена с вх. № 307/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234616047 не е разположен параван за хартиено гласуване, а тъмна стаичка.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разглежда жалбата намира, че няма приложен снимков материал, от който да може да се направи заключение дали параваните отговарят на изискванията на ИК и МУ на ЦИК и Писмо Изх. № НС-06-86/28.03.2023 г. на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Дончо Глухаров, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.40 часа. Сигналът е заведен с вх. № 308/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в СИК 68, район Витоша, училище Иван Вазов, машината не работи нормално и не печата бюлетини всеки път.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала е дала указания на председателя на СИК съгласно МУ на ЦИК и писмо Изх. № НС-15-351/02.04.2023 г. на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.42 часа. Жалбата е заведена с вх. № 309/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234617029 СУЕМГ е преустановила работа.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че към момента на проверката машина работи като е дала указания на председателя на СИК съгласно МУ на ЦИК и писмо Изх. № НС-15-351/02.04.2023 г. на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Дани Бечева, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.42 часа, препратен от ЦИК. Сигналът е заведен с вх. № 310/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че разлика от предходните избори на тези има двойно по-малко машини и на избирателите се налага да изчакват пред изборните помещения, за да упражнят правото си на глас с машина.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че същият касае правомощие на ЦИК съгласно чл. 57, т. 29 от ИК и РИК 23 не може да се произнесе по него.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.47 часа. Жалбата е заведена с вх. № 312/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234616055 в район Студентски членовете на СИК не поставят печат на гърба на бюлетината от машината. Моли се да се предприемат действия по компетентност.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка, е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на ИК и МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.50 часа. Жалбата е заведена с вх. № 313/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234616001 в район Студентски членовете на СИК не поставят печат на гърба на бюлетината от машината. Моли се да се предприемат действия по компетентност.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка, е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на ИК и МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 - София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.53 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 314/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в избирателна секция 50 в 05 ОУ жк. Бъкстон поради събралата се голяма опашка за машинно гласуване, председателят на СИК е казал на чакащите, че който иска да гласува с хартиена бюлетина може да влезе. Сигналът е подаден на СИП 06 РУ и е изготвена ДЗ по случая.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че в сигналът не се съдържат данни за извършено нарушение на изборните правила, ИК и МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Надежда Цветкова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 11.53 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 315/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в СИК 60 в 126то училище в коридора пред секцията е поставено указание само за гласуване с хартия, но не и за гласуване с машина. След разговор с представител на секцията, инструкция е била поставена и пред изборното помещение.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че в случая СИК е изпълнила МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от район Красно село, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 12.13 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 319/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се посочва, че на територията на район Красно село непосредствено до прозирна ограда на ПИ 68134.204.212 има поставени агитационни материали във връзка с предстоящите избори за народни представители. В сигнала е описано, че посоченото място е извън тези, утвърдени със заповедта на кмета на Столична община и подлежат на премахване по реда на чл. 186, ал. 1 от ИК. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че РИК 23 е оправомощена съгласно ИК да се произнася относно поставянето на агитационни материали във времето от началото на предизборната кампания до 24 часа на 31.03.2023 г.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, е извън правомощията си да разглежда и да се произнася по същия. В настоящата хипотеза следва да се приложи разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от ИК при наличие на условията, посочени в същата.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от Жулиета Мандаджиева, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 12.36 часа. Жалбата е заведена с вх. № 320/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 6/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234602013 в район Красно село членовете на СИК не поставят печат на гърба на бюлетината от машината. Моли се да се предприемат действия по компетентност и да се укаже на членовете на СИК да спазват стриктно МУ на ЦИК.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка, е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на ИК и МУ на ЦИК.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:20 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения