Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.04.2023 г., до 17:00 ч.

Председателят на РИК 23 - София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 02.04.2023 г., до 17:00 ч., вкл. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 - София:

 1. В РИК 23 - София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, получен по електронната поща на РИК 23 - София на 02.04.2023 г. в 13:00 ч. Сигналът е заведен с вх. № 323/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 – София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в секция № 234616053 на образеца на бюлетината, разположен пред изборната секция е отбелязана конкретна партия – ГЕРБ.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа жалбата установи, че е налице погрешно попълнен образец и са дадени указания за попълване и поставяне на нова бюлетина с надпис "Образец".

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 – София на 02.04.2023 г., в 13:01 ч. Сигналът е заведен с вх. № 324/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 – София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че гласоподавател е дигнал скандал, че неможе да гласува с машина, като е установено, че машината е имала технически проблем. Гласоподавателят е продължил да се държи агресивно, и твърди че член от комисията на СИК го е заплашил с думите "сега ще видиш какво ще стане отвън".

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че изнесената информация е извън правомощията на РИК за установяване на нарушение, които са разписани в Изборния кодекс.

 1. В РИК 23 - София е постъпил сигнал от Невена Иванова, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 13:17 часа. Сигналът е заведена с вх. № 325/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 - София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В сигнала се излагат твърдения, че член на СИК от ДПС е на ръководна позиция в секцията "секретар", но нямал желание да присъства при предаване на изборните книжа и материали. Излага се също, че след разговор в комисията е постигнато разбиране за предаване на изборните книжа и материали.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК, като единствено приема за сведение подадения сигнал.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от Евгения Алексиева, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 13:19 часа. Сигналът е заведен с вх. № 326/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 34-та и 35-та СИК – район Триадица, се предлагат на избирателите директно срещу лична карта – карта за машинен вот, а не се разясняват правата на избирателя.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа жалбата установи, че е налице нарушение на чл. 206, ал. 1 ИК, като на 34-та и 35-та СИК, е указано да преустановят нарушението и да спазват разпоредбите на ИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 13:44 часа. Жалбата е заведена с вх. № 327/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234616003 СУЕМГ не работи.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа жалбата установи, че проблемът е бил отстранен незабавно и машината е продължила работа.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Евгени Петров, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 12:13 ч. Сигналът е заведен с вх. № 329/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В него се твърди, че избирателят е пожелал да си направи снимка как пуска бюлетината в урната, но е било отказано от СИК 234617005.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че СИК е взела неправилно решение. На секционната комисия е указано, че следва да разрешава на избирател заснемането единствено при пускане на бюлетината в урната от негова страна, ако избирателят има това желание, респ. такова разрешение няма да противоречи на ИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 13:20 часа. Жалбата е заведена с вх. № 334/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234617009 при непълно разпечатване на бюлетината от машинно гласуване, избирателите са карани на дописват вота си, което е недопустимо.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, установява, че СИК не спазват разписаното в писмо с изх. № НС-15-351 от 02.04.2023 г. на ЦИК. На секционната комисия са дадени указания да спазва указанията дадени в писмото на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 14:06 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 332/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в в 13:33 ч., в ОДЦ – СДВР е получен сигнал от ОДЧ 06 РУ, че в 142-ро СУ ул. Пчела № 21, служител на 60-та СИК, иска съдействие за лице, което снима с камера изборния ден, като не се е бил легитимирал. При извършена проверка е констатирано, че лицето е журналист, който е акредитиран от МВнР, към Китайска информационна агенция.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, констатира, че изнесеното в сигнала не представлява нарушение на ИК.

 1. В РИК 23 - София е постъпил сигнал от Любомира Камберова, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 13:58 часа. Сигналът е заведена с вх. № 331/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 - София в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В сигнала се излагат твърдения, че член на СИК от ДПС е на ръководна позиция в секцията "заместник-председател", но нямал желание да присъства при предаване на изборните книжа и материали. Излага се също, че след разговор в комисията е постигнато разбиране за предаване на изборните книжа и материали.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК, като единствено приема за сведение подадения сигнал.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Институт за развитие на публичната среда, регистриран с решение № 1753-ПВР/НС от 13.03.2023 г., получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 14:10 часа. Сигналът е заведен с вх. № 333/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В сигнала се изнасят данни, че в СИК 234617009, кв. Драгалевци, членовете на СИК не са представили възможност на избиратели повторно гласуване при проблем с разписките от машини.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, установява, че СИК не спазват разписаното в писмо с изх. № НС-15-351 от 02.04.2023 г. на ЦИК. На секционната комисия са дадени указания да спазва указанията дадени в писмото на ЦИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Бориана Муссева, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 14:19 ч. Сигналът е заведен с Вх. № 336/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че машината в СИК 234617040, находяща се в 26 СУ на ул. Кореняците № 40, машината е разположена в нарушение на ИК, като се вижда изборът на избирателят.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че е налице извършено нарушение за осигуряване тайната на вота. На секционната комисия е указано да преместят машината и да спазват разпоредбите на ИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпил сигнал от Клементина Караколева, получен по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 14:26 часа. Сигналът е заведен с вх. № 337/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същия се излагат данни, че в 19-та в 125 СУ, район Младост, се предлагат на избирателите директно срещу лична карта – карта за машинен вот, а не се разясняват правата на избирателя.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа жалбата установи, че е налице нарушение на чл. 206, ал. 1 ИК, като на 19-та СИК, е указано да преустановят нарушението и да спазват разпоредбите на ИК.

 1. В РИК 23 – София е постъпила жалба от адв. Александър Иванов, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 г. в 14:45 часа. Жалбата е заведена с вх. № 339/02.04.2023 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 7/02.04.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. В същата се излагат данни, че в СИК 234617065, е преустановено гласуването с СУЕМГ.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разглежда жалбата и след като извърши проверка се констатира, че е имало проблем със СУЕМГ, но е отстранен и гласуването е продължило в секцията нормално.

 1. В РИК 23 е постъпил сигнал от Татяна Георгиева, упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ с вх.№ 335/02.04.2023 год. по електронна поща в 14.17 часа. В него е посочено, че в СИК 234615011 машината за гласуване отпечатвала празни бюлетини, които се пускали в урната за машинно гласуване.

Предвид гореизложеното, РИК 23, като разгледа сигнала и извърши проверка, е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на ИК и МУ на ЦИК, като при отпечатване на празна машинна бюлетина, същата да не бъде пускана в избирателната урна, а на избирателя да бъде дадена възможност по избор да гласува с хартиена или машинна бюлетина.

 1. В РИК 23 е постъпил сигнал от Боряна Мусева, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 год. в 14.39 часа с вх.№ 340/02.04.2023 год. В сигнала е посочено, машината за гласуване в СИК 234617065 не работи, като не се предприемали действия за нейното поправяне, а членовете на СИК указвали на избирателите да гласуват с хартиени бюлетини. Член на РИК се свърза със зам.председателя на СИК, който потвърди, че в СИК 065 в район Витоша има проблеми с устройството за машинно гласуване и неколкократно е посетил техник на Сиела Норма.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, установи, че нарушения на изборния процедс не бяха установени.

 1. В РИК 23 е постъпила жалба от Венцислав Бнов – упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ по електронната поща на РИК 23 София на 02.04.2023 год. в 14.44 ч. В жалбата е изложено, че в СИК 234616040 при гласуване с машинна бюлетина и поставяне на печат върху нея хартията на машинната бюлетина прозирала и това позволявало да се види числото на избраната партия, както и евентуално преференцията на определен кандидат.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, се свърза с Председателя на СИК 040 в район Студентски като изложеното в жалбата не бе потвърдено. Освен това хартията за гласуване с машинни бюлетини е еднаква във всички СИК, в които има машинно гласуване.

 1. В РИК 23 е постъпила жалба от Биляна Русева – упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕЛОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ по електронната поща с вх.№ 342/02.04.2023 год. в 14.59 ч. В него е посочено, че в СИК 234616004 в район Студентски не се поставя „печат върху разписката от специализираните устройства за гласуване“.

Предвид гореизложеното, РИК 23 се свърза с Председателя на СИК, като бе указано да бъде поставян по един печат на гърба на всяка машинна бюлетина. На СИК бе разяснено също, че липсата на печат върху машинната бюлетина не я прави недействителна.

 1. В РИК 23 е постъпил сигнал от СДВР по електронната поща на РИК с вх.№ 343/02.04.2023 год. в 15.23 часа. В него е посочено, че в ОДЦ-СДВР е получен сигнал от Председателя на СИК 234616054, че представител на партия бил извършил неправомерни действия, изразяващи се в заснемане с мобилен телефон на четири поредни лица в момент на гласуване.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка, е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на ИК и МУ на ЦИК.

 1. В РИК 23 е постъпила жалба от Борислав Ганчев – упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕЛОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ по електронната поща с вх.№ 344/02.04.2023 год. в 15.36 ч. В него е посочено, че в СИК в район Лозенец, 175 ОДЗ представители на КП ГЕРБ-СДС посещавали всички секции, изисквали ХЕШ-КОДА и твърдяли, че същият не съответствал и искали предкратяване на машинното гласуване.

Предвид гореизложеното, РИК 23 – София, като разгледа сигнала и извърши проверка, е дала указания на председателите на СИК за стриктно спазване на ИК и МУ на ЦИК.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения