Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615042

В РИК 23 са постъпили с вх. № 349/02.04.2023 г., съставен и подписан Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 234615042. Протоколът е по образец – Приложение № 5 към МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЧАСТ ПЪРВА на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК и протокол - Приложение № 4 към Методическите указания.

От протоколите се установява, че има проблем с хартиената ролка като „принтерът реже бюлетината предварително без да изкарва бюлетина или резултат“.

Въз основа на горното, РИК 23 констатира, че са налице непреодолими външни обстоятелства по см. на чл. 269 ИК и Методически указания на ЦИК, а именно - поради непредвидими действия или събития машинното гласуване е възпрепятствано до степен на невъзможност да бъде произведено по определения технологичен ред и не позволява на избирателите да упражнят правото си на глас чрез машина за гласуване.

РИК 23 предварително е информирал ЦИК за възможното наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 234615042 и е получил предварително съгласуване на решението за преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини.

Предвид изложеното и на основание чл. 269 ИК и Методически указания, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район - София

РЕШИ

В СИК № 234615042 да се премине към гласуване само с хартиени бюлетини.

Препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба от Цветелина Пенева

  • № 140-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

  • № 139-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения