Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№  43-НС
София, 02.03.2023

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Боян Росенов Кръстев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ като взе предвид писмо с вх. № 81/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, в което същата е посочила, че след извършване на проверка по реда на Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. На ЦИК, кандидатът Боян Росенов Кръстев, ЕГН ………., регистриран с Решение № 31-НС от 27.02.2023 г. на РИК 23 – София, под № 30 в кандидатската листа, предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно няма да има навършени 21 години към датата на изборите, поради което не са изпълнени изискванията на Изборния кодекс.

На 02.03.2023 г. ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД" са уведомени за посоченото по-горе писмо на Централната избирателна комисия като са заявили, че няма да предлагат друг кандидат на мястото на Боян Росенов Кръстев.

На основание чл. 244 от ИК и чл. 72, ал. 1, т. 9 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител Боян Росенов Кръстев, ЕГН ………, регистриран с Решение № 31-НС от 27.02.2023 г. на РИК 23 – София, под № 30 в кандидатската листа, предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД".

На основание т. 27 от Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. на ЦИК, мястото на кандидата остава незаето, а при изписване на номерата и имената в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на кандидата се вписва „заличен“

АНУЛИРА издаденото удостоверение на кандидата.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му.

Зам. председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.03.2023 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения