Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
София, 02.03.2023

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Николина Ивайлова Вучкова, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на КП "ЛЕВИЦАТА"

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ като взе предвид писмо с вх. № 81/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, в което същата е посочила, че след извършване на проверка по реда на Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. на ЦИК, кандидатът Николина Ивайлова Вучкова, ЕГН ………., регистрирана с Решение № 38-НС от 28.02.2023 г. на РИК 23 – София, под № 9 в кандидатската листа, предложена от КП "ЛЕВИЦАТА", не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно няма да има навършени 21 години към датата на изборите, поради което не са изпълнени изискванията на Изборния кодекс.

На 02.03.2023 г. КП "ЛЕВИЦАТА" са уведомени за посоченото по-горе писмо на Централната избирателна комисия като са заявили, че на мястото на кандидата Николина Ивайлова Вучкова ще посочат друг кандидат за народен представител. Със заявление вх. № 89/02.03.2023 г. във входящия регистър на РИК 23 е постъпило заявление, подписано от Виктор Владимиров Йочев, пълномощник на представляващия коалицията Валери Мирчев Жаблянов, с което на мястото на Николина Ивайлова Вучкова е предложен Николай Николаев Наков. Към заявлението, приложение № 59-НС от изборните книжа, е приложено заявление-декларация, приложение № 61-НС от изборните книжа.

На основание чл. 244 от ИК и чл. 72, ал. 1, т. 9 от ИК, и т. 23 от Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител Николина Ивайлова Вучкова, ЕГН ………, регистрирана с Решение № 38-НС от 28.02.2023 г. на РИК 23 – София, под № 9 в кандидатската листа, предложена от КП "ЛЕВИЦАТА".

АНУЛИРА издаденото удостоверение на кандидата.

РЕГИСТРИРА на мястото на заличения кандидат под номер 9 в листата за кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на КП "ЛЕВИЦАТА" Николай Николаев Наков.ЕГН ……….

ИЗДАВА удостоверение на регистрирания кандидат.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му.

Зам. председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.03.2023 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения