Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
София, 02.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за народни представители, в кандидатската листа, предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г.

С Решение № 25-НС/27.02.2023 г. Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, е отказала регистрация на четирима каднидати, от кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г., , както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Климент

Братиславов

Талев

6

 

Пачко

Пеков

Петков

10

 

Анелия

Ангелова

Симеонова

13

 

Ивайло

Симеонов

Симеонов

 

Със същото решение Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, е регистрирала всички останалите 12 броя каднидати в кандидатската листа за народни представители, предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Решението на РИК - 23, с което е отказана регистрацията на посочените четирима кандидати е обжалвано от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".

С Решение №  1719-НС / 1 март 2023 г., ЦИК е отменила решението в обжалваната от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", като със същото е указано на РИК-23 да регистрира кандидатите за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложени от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., съгласно номерацията на предложената листа, както следва:

1 Климент Братиславов Талев;

6 Пачко Петков Петков;

10 Анелия Ангелова Симеонова;

11 Ивайло Симеонов Симеонов.

Предвид изложеното РИК-23 приема, че представените от посочените четирима кандидата отговарят на особените изисквания на закона и са представени необходимите документи, респ. налице са изискванията на ИК и Решение № 1651-НС от 14.02.2023 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, вр. с чл. 258, ал. 1 и ал. 2 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

Р Е Ш И

РЕГИСТРИРА като кандидати за народни представители в  кандидатската листа предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"в Двадесет и трети изборен район – София, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г., със съответните поредни номера, съгласно предложение с вх. № 41 от 23.02.2023 г. от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Климент

Братиславов

Талев

6

 

Пачко

Пеков

Петков

10

 

Анелия

Ангелова

Симеонова

13

 

Ивайло

Симеонов

Симеонов

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му.

Зам. председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.03.2023 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения