Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Красно село“ с вх. № 78/01.03.2023 г. за назначаване съставите на 92 /деветдесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 92 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 92 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 92 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 92 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 92 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 92 бр. членове, КП „Български възход“ – 92 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ 77 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 61 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 42 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 31 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 28 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 23 бр. членове, КП „Български възход“ – 14 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 92 /деветдесет и два/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

 

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602001

Председател

Кристина Пьотр Стелмаховска

 

234602001

Зам. председател

Иван Стефанов Страхинов

 

234602001

Секретар

Никола Александров Бакърджиев

 

234602001

Член

Искра Галинова Стоянова-Димитрова

 

234602001

Член

Николай Цветанов Иванов

 

234602001

Член

Зоя Бориславова Симеонова

 

234602001

Член

Йордан Димитров Енев

 

234602002

Председател

Валентина Георгиева Тотева

 

234602002

Зам. председател

Биляна Славчева Грозданова

 

234602002

Секретар

Лозанка Тодорова Първанова

 

234602002

Член

Рени Михайлова Гърбева

 

234602002

Член

Димитър Георгиев Гълъбов

 

234602002

Член

Антоан Валериев Данаилов

 

234602002

Член

Антония Петрова Веселинова

 

234602003

Председател

Галина Йорданова Господинова

 

234602003

Зам. председател

Силвия Пламенова Грозданова

 

234602003

Секретар

Робърт Владимиров Яшов

 

234602003

Член

Жак Овед Таджер

 

234602003

Член

Тони Михайлов Евтимов

 

234602003

Член

Радослава Гинчева Гинчева

 

234602003

Член

Сашо Пашанков Досев

 

234602004

Председател

Силвия Симеонова Попова

 

234602004

Зам. председател

Михаил Петров Вичев

 

234602004

Секретар

Емилия Петрова Михайлова

 

234602004

Член

Елка Миленова Иванова

 

234602004

Член

Иво Симеонов Георгиев

 

234602004

Член

Златко Димитров Йорданов

 

234602004

Член

Борис Борисов Иванов

 

234602005

Председател

Калин Николов Единаков

 

234602005

Зам. председател

Йоланта Филипова Попова

 

234602005

Секретар

Илия Манолов Илиев

 

234602005

Член

Сабит Лютви Малунски

 

234602005

Член

Любомира Димчева Йорданова

 

234602005

Член

Милка Пенева Цветанова

 

234602005

Член

Светлан Симеонов Георгиев

 

234602006

Председател

Мария Вълчева Митева

 

234602006

Зам. председател

Моника Методиева Станимирова

 

234602006

Секретар

Кристина Костадинова Котева

 

234602006

Член

Едита Венчова Генадиева

 

234602006

Член

Любчо Харалампиев Костов

 

234602006

Член

Красимира Йорданова Христова

 

234602006

Член

Ралица Ангелова Ангелова

 

234602007

Председател

Георги Иванов Дянков

 

234602007

Зам. председател

Екатерина Михайлова Паничарова-Анаткова

 

234602007

Секретар

Любомира Йорданова Веселинова

 

234602007

Член

Георги Витков Илиев

 

234602007

Член

Марин Георгиев Георгиев

 

234602007

Член

Теодора Колева Йотова

 

234602007

Член

Милен Досев Дончев

 

234602008

Председател

Ахмед Мехмед Кардаш

 

234602008

Зам. председател

Димитринка Стоянова Тодорова

 

234602008

Секретар

Николай Марков Николов

 

234602008

Член

Яница Тодорова Маркова

 

234602008

Член

Соня Николова Бонева

 

234602008

Член

Мария Емилова Златева

 

234602008

Член

Даниел Йорданов Василев

 

234602009

Председател

Изабела Мартинова Хаджиева

 

234602009

Зам. председател

Боян Рубинов Стоилов

 

234602009

Секретар

Борислава Пейчева Пройчева

 

234602009

Член

Росица Първанова Първанова-Балабанова

 

234602009

Член

Байрам Мустафов Шайгов

 

234602009

Член

Йолита Валентинова Панчева

 

234602009

Член

Стилиянка Цанева Добрева

 

234602010

Председател

Михаил Каменов Апостолов

 

234602010

Зам. председател

Лалка Трифонова Цанева

 

234602010

Секретар

Венцислав Никифоров Михайлов

 

234602010

Член

Магдалена Атанасова Спирова

 

234602010

Член

Яни Цветанов Педов

 

234602010

Член

Петьофи Димитров Балтов

 

234602010

Член

Ванеса Георгиева Василева

 

234602011

Председател

Тодор Милев Милев

 

234602011

Зам. председател

Венцислав Стоянов Величков

 

234602011

Секретар

Кирилка Лазарова Стефанова

 

234602011

Член

Николай Христов Ланджов

 

234602011

Член

Димитър Иванов Миленков

 

234602011

Член

Юлиян Антонов Трифонов

 

234602011

Член

Александра Петкова Филипова

 

234602012

Председател

Радина Светославова Стоянова

 

234602012

Зам. председател

Румен Евгениев Борисов

 

234602012

Секретар

Михаил Кръстев Кръстев

 

234602012

Член

Елина Стоянова Стоянова

 

234602012

Член

Петър Венчов Топузов

 

234602012

Член

Полина Димитрова Чолакова-Соса

 

234602012

Член

Стефка Иванова Харизанова

 

234602013

Председател

Димитър Неделчов Попов

 

234602013

Зам. председател

Димитрина Георгиева Кирилова

 

234602013

Секретар

Моника Лазарова Кирова

 

234602013

Член

Илия Лазаров Игралищев

 

234602013

Член

Марио Иванов Съев

 

234602013

Член

Мая Делчова Панчева

 

234602013

Член

Петър Георгиев Фурнаджиев

 

234602014

Председател

Мартин Мирославов Ликов

 

234602014

Зам. председател

Минчо Йорданов Александров

 

234602014

Секретар

Ангел Тончев Томов

 

234602014

Член

Анелия Бончева Ангелова-Тодорова

 

234602014

Член

Ивайло Петров Петров

 

234602014

Член

Евелина Валентинова Димитрова

 

234602014

Член

Цветан Илиев Атанасов

 

234602015

Председател

Майя Кирилова Исаева

 

234602015

Зам. председател

Красимирка Георгиева Тодорова

 

234602015

Секретар

Патриша Любомирова Спасова

 

234602015

Член

Иво Михайлов Буров

 

234602015

Член

Лозинка Петранкова Райкова

 

234602015

Член

Адриян Иринеев Христов

 

234602015

Член

Благой Николов Златинчин

 

234602016

Председател

Саит Владимиров Граховски

 

234602016

Зам. председател

Карина Емилова Цекова

 

234602016

Секретар

Силвия Христова Никодимова

 

234602016

Член

Екатерина Петрова Димитрова

 

234602016

Член

Димитър Цветанов Денков

 

234602016

Член

Димитър Любомиров Арнаудов

 

234602016

Член

Александрина Александрова Първова

 

234602017

Председател

Ася Борисова Назиф

 

234602017

Зам. председател

Владимир Василев Кинов

 

234602017

Секретар

Стефан Димитров Никодимов

 

234602017

Член

Татяна Ганчева Стоева

 

234602017

Член

Милена Иванова Чолакова

 

234602017

Член

Наско Асенов Башев

 

234602017

Член

Димитър Ангелов Ангеличин

 

234602018

Председател

Емил Николов Киров

 

234602018

Зам. председател

Геновева Иванова Тодорова

 

234602018

Секретар

Теодор Николаев Сербезов

 

234602018

Член

Бойка Стоянова Минева

 

234602018

Член

Петър Евтинов Айков

 

234602018

Член

Аелита Светлозарова Нуцова

 

234602018

Член

Иванка Петрова Иванова

 

234602019

Председател

Нора Владимиров Иванова-Едлетцбергер

 

234602019

Зам. председател

Диляна Николова Пенджурова

 

234602019

Секретар

Славея Кирилова Цекова

 

234602019

Член

Йордан Петрониев Атанасов

 

234602019

Член

Камен Стелиянов Стойков

 

234602019

Член

Стела Лазарова Керенска

 

234602019

Член

Николай Иванов Петров

 

234602020

Председател

Георгит Георгиева Илиева

 

234602020

Зам. председател

Милан Василев Златарев

 

234602020

Секретар

Рашо Герганов Казанджиев

 

234602020

Член

Маруся Димитрова Русева

 

234602020

Член

Елеонора Петрова Тодорова

 

234602020

Член

Зоя Венкова Радайска

 

234602020

Член

Анка Крумова Славкова

 

234602021

Председател

Павлина Петрова Иванова

 

234602021

Зам. председател

Пламен Павлов Андонов

 

234602021

Секретар

Станислав Тодоров Тодоров

 

234602021

Член

Зорница Руменова Милушева

 

234602021

Член

Таня Георгиева Кадийска

 

234602021

Член

Ивайло Николаев Николов

 

234602021

Член

Катя Димитрова Аначкова

 

234602022

Председател

Виктория Бориславова Велкова

 

234602022

Зам. председател

Иринка Димитрова Раденкова

 

234602022

Секретар

Георги Генадиев Стоянов

 

234602022

Член

Мартин Цветанов Мицев

 

234602022

Член

Стефчо Димов Кръстев

 

234602022

Член

Меделин Емил Живкова

 

234602022

Член

Стефка Николова Йорданова

 

234602023

Председател

Соня Тенчева Дакова

 

234602023

Зам. председател

Робърт Светлинов Димитров

 

234602023

Секретар

Наско Борисов Раденков

 

234602023

Член

Христо Иванов Христов

 

234602023

Член

Велика Костадинова Дъскарева

 

234602023

Член

Десислава Марио Пашева

 

234602023

Член

Сашка Христова Николова

 

234602024

Председател

Светлана Веселинова Прангова

 

234602024

Зам. председател

Пепа Стоянова Икономова

 

234602024

Секретар

Иван Георгиев Стойчев

 

234602024

Член

Анджела Томова Томова

 

234602024

Член

Христо Иванов Христов

 

234602024

Член

Боряна Любомирова Дъскарева-Тончева

 

234602024

Член

Мариус Захариев Захариев

 

234602025

Председател

Кристиян Емилиянов Стоилов

 

234602025

Зам. председател

Стоян Жоров Керефейн

 

234602025

Секретар

Албена Константинова Търпенова-Николова

 

234602025

Член

Иван Димитров Колев

 

234602025

Член

Валентина Младенова Исаева-Михайлова

 

234602025

Член

Георги Димитров Алексиев

 

234602025

Член

Любен Петров Димитров

 

234602026

Председател

Надежда Дмитриевна Атанасова

 

234602026

Зам. председател

Патриция Даниелова Радева

 

234602026

Секретар

Василианна Ахмад Мерхеб

 

234602026

Член

Йоанна Добромирова Обретенова

 

234602026

Член

Марина Димитрова Маринова

 

234602026

Член

Зоя Кирилова Бранкова

 

234602026

Член

Радослава Славова Белева

 

234602027

Председател

Николай Костов Стойков

 

234602027

Зам. председател

Татяна Любенова Костова

 

234602027

Секретар

Златина Стефанова Нецова

 

234602027

Член

Миглена Захариева Иванова

 

234602027

Член

Милена Гергинова Луканова

 

234602027

Член

Ана Райчева Димчева

 

234602027

Член

Георги Димитров Пантев

 

234602028

Председател

Симеон Георгиев Йорданов

 

234602028

Зам. председател

Боян Янков Монев

 

234602028

Секретар

Таня Стаматова Георгиева

 

234602028

Член

Христиан Тихомиров Христов

 

234602028

Член

Иванка Вълкова Колева

 

234602028

Член

Ася Петрова Витанова

 

234602028

Член

Димитър Георгиев Алексиев

 

234602029

Председател

Полина Николова Петрова

 

234602029

Зам. председател

Димитър Димитров Керелов

 

234602029

Секретар

Никола Иванов Колев

 

234602029

Член

Нина Георгиева Алексиева

 

234602029

Член

Александра Иванова Бойчева

 

234602029

Член

Мариела Тодорова Прошева

 

234602029

Член

Боян Младенов Петров

 

234602030

Председател

Мая Харалампиева Бакърджиева

 

234602030

Зам. председател

Иван Красимиров Георгиев

 

234602030

Секретар

Мария Христославова Христова

 

234602030

Член

Магда Миткова Димитрова

 

234602030

Член

Нели Йорданова Водева-Цветкова

 

234602030

Член

Юлия Стефанова Иванова

 

234602030

Член

Ванина Огнянова Кондова

 

234602031

Председател

Марина Пламенова Гроздарева

 

234602031

Зам. председател

Светла Тодорова Бонева

 

234602031

Секретар

Татяна Цонкова Димитрова

 

234602031

Член

Йоанна Димитрова Цветкова

 

234602031

Член

Ангелина Шидерова Казакова

 

234602031

Член

Пламен Любомиров Стайков

 

234602031

Член

Десислава Петрова Янкова

 

234602032

Председател

Румен Василев Васев

 

234602032

Зам. председател

Марияна Недялкова Лазарова

 

234602032

Секретар

Филиппа Красимирова Кирякова

 

234602032

Член

Майя Кръстева Берчева

 

234602032

Член

Исмаил Али Рамадан

 

234602032

Член

Джейлян Адемова Мехмедова

 

234602032

Член

Петя Тодорова Тошева

 

234602033

Председател

Владислава Веселинова Андонова

 

234602033

Зам. председател

Михаела Кирилова Страхилова

 

234602033

Секретар

Ерина Кирилова Ал-Атаси

 

234602033

Член

Георги Богданов Биволарски

 

234602033

Член

Димитър Чавдаров Панайотов

 

234602033

Член

Александър Николов Гълъбов

 

234602033

Член

Дияна Тодорова Йончева

 

234602034

Председател

Божидарка Кирилова Хамид

 

234602034

Зам. председател

Анастас Богомилов Джидров

 

234602034

Секретар

Горица Ангелова Вълчева

 

234602034

Член

София Иванова Ганевска

 

234602034

Член

Николай Антонов Колев

 

234602034

Член

Георги Атанасов Тодоров

 

234602034

Член

Лазар Ангелов Цураков

 

234602035

Председател

Детелина Макавеева Георгиева-Тошева

 

234602035

Зам. председател

Иван Илиев Бонеков

 

234602035

Секретар

Виктор Валентинов Тодоров

 

234602035

Член

Теодора Стоилова Колева

 

234602035

Член

Добромир Здравков Драгостинов

 

234602035

Член

Вера Стоянова Гюрова

 

234602035

Член

Мартина Василева Гигова

 

234602036

Председател

Елка Димитрова Иванова

 

234602036

Зам. председател

Николина Иванова Петрова

 

234602036

Секретар

Маргарита Неделчева Наумова

 

234602036

Член

Лора Петрова Дубина

 

234602036

Член

Владислав Иванов Тачев

 

234602036

Член

Мириам Йорданова Петрова

 

234602036

Член

Николета Владимирова Танева

 

234602037

Председател

Валентин Митков Вутов

 

234602037

Зам. председател

Румен Димитров Кръстев

 

234602037

Секретар

Христо Николов Козарев

 

234602037

Член

Александър Димитров Рачев

 

234602037

Член

Светла Евстатиева Шаранкова

 

234602037

Член

Нина Милчова Николова

 

234602037

Член

Василена Юриева Бовянска

 

234602038

Председател

Мария Александрова Александрова

 

234602038

Зам. председател

Румяна Николова Самунева

 

234602038

Секретар

Димитър Маринов Геренов

 

234602038

Член

Иван Стефанов Панайотов

 

234602038

Член

Борис Стефанов Рачев

 

234602038

Член

Десислава Евелинова Никова

 

234602038

Член

Борислава Асенова Андонова

 

234602039

Председател

Шенол Ахмед Назиф

 

234602039

Зам. председател

Мария Христова Владимирова

 

234602039

Секретар

Ирена Иванова Иванова

 

234602039

Член

Велислав Светославов Николаев

 

234602039

Член

Георги Антониев Илиев

 

234602039

Член

Венцислав Димитров Михайлов

 

234602039

Член

Теодора Иванова Добрева

 

234602040

Председател

Людмила Иванова Тонева-Хаджийска

 

234602040

Зам. председател

Симона Кирилова Илиева

 

234602040

Секретар

Венелин Стефков Терзиев

 

234602040

Член

Георги Асенов Янкулов

 

234602040

Член

Тихомир Павлов Попов

 

234602040

Член

Веселин Емилов Московски

 

234602040

Член

Йорданка Кирилова Ботева

 

234602041

Председател

Августина Юлий Дойчинова

 

234602041

Зам. председател

Надя Георгиева Илиева

 

234602041

Секретар

Христо Петров Градинаров

 

234602041

Член

Цеко Борисов Ненов

 

234602041

Член

Валентина Владимирова Цветкова

 

234602041

Член

Ивайло Василев Ангелов

 

234602041

Член

Мартин Георгиев Николов

 

234602042

Председател

Мариана Добринова Братоева - Аврамова

 

234602042

Зам. председател

Мими Илиянова Петрова

 

234602042

Секретар

Тодор Здравков Литовски

 

234602042

Член

Любен Стоилов Любенов

 

234602042

Член

Людмила Василева Миланова

 

234602042

Член

Иван Паолинов Русимов

 

234602042

Член

Слав Йорданов Георгиев

 

234602043

Председател

Елица Ангелова Колева

 

234602043

Зам. председател

Олга Христофорова Иванова

 

234602043

Секретар

Сенко Калинов Конжилов

 

234602043

Член

Иван Димитров Караньотов

 

234602043

Член

Виктория Василева Танева

 

234602043

Член

Дорина Андреева Спасова

 

234602043

Член

Катя Петрова Василева

 

234602044

Председател

Мерлин Сайме Мехмед

 

234602044

Зам. председател

Пламен Луканов Луканов

 

234602044

Секретар

Даниела Мирославова Ковачева

 

234602044

Член

Стефани Георгиева Кръстева

 

234602044

Член

Христо Ваньов Киров

 

234602044

Член

Ваня Стефанова Компаниева-Ненова

 

234602044

Член

Марияна Петрова Антонова

 

234602045

Председател

Антонина Петрова Бъчварова

 

234602045

Зам. председател

Станислав Петров Димитров

 

234602045

Секретар

Тодор Славков Славков

 

234602045

Член

Лоренцо Валентинов Николов

 

234602045

Член

Надежда Данаилова Сарафидова

 

234602045

Член

Кристиян Веселинов Христов

 

234602045

Член

Даниела Петрова Сакеларева

 

234602046

Председател

Радостин Бориславов Момчилов

 

234602046

Зам. председател

Иван Асенов Делчов

 

234602046

Секретар

Янко Янков Командов

 

234602046

Член

Пламен Петров Добрев

 

234602046

Член

Невена Данаилова Сарафидова

 

234602046

Член

Анета Савова Андонова

 

234602046

Член

Диана Калчева Калева

 

234602047

Председател

Светлана Николова Каракушева

 

234602047

Зам. председател

Любима Велинова Карадачка

 

234602047

Секретар

Венцислав Цветанов Вълчев

 

234602047

Член

Райна Гълабова Амуджева

 

234602047

Член

Анна Ивелинова Жейнова

 

234602047

Член

Ния Станиславова Христова

 

234602047

Член

Цветанка Димитрова Сезонова

 

234602048

Председател

Орхан Мехмед Салим

 

234602048

Зам. председател

Стефка Цонова Късльовска

 

234602048

Секретар

Лиляна Владимирова Александрова

 

234602048

Член

Анна Йорданова Стоянова

 

234602048

Член

Борис Бойков Биров

 

234602048

Член

Ирена Тодорова Христова

 

234602048

Член

Елена Тодорова Георгиева

 

234602049

Председател

Любомир Божинов Божинов

 

234602049

Зам. председател

Веселин Христов Христов

 

234602049

Секретар

Мариана  Чеке

 

234602049

Член

Стилиян Димитров Илиев

 

234602049

Член

Сенко Ангелов Славов

 

234602049

Член

Иван Божидаров Иванов

 

234602049

Член

Габриела Стоянова Денчева

 

234602050

Председател

Ваня Желязкова Николова

 

234602050

Зам. председател

Павел Добромиров Савов

 

234602050

Секретар

Мая Петкова Колева

 

234602050

Член

Тенизля Рефик Абиб

 

234602050

Член

Цветомира Красимирова Христова

 

234602050

Член

Добрин Стефанов Добрев

 

234602050

Член

Стоян Петров Еленков

 

234602051

Председател

Татяна Бертранова Стефанова

 

234602051

Зам. председател

Мартин Илчев Илиев

 

234602051

Секретар

Христина Симеонова Найденова

 

234602051

Член

Борис Валериев Цветков

 

234602051

Член

Александър Георгиев Сребров

 

234602051

Член

Зорка Иванова Атанасова

 

234602051

Член

Галина Милославова Чомпова

 

234602052

Председател

Костадин Милков Милев

 

234602052

Зам. председател

Теодора Иванова Ширкова

 

234602052

Секретар

Ивайло Ангелов Атанасов

 

234602052

Член

Емануил Стефанов Димитров

 

234602052

Член

Мартин Михайлов Михайлов

 

234602052

Член

Марина Стефанова Ангелска

 

234602052

Член

Емили Иванова Григорова

 

234602053

Председател

Йорданка Кръстева Кръстева

 

234602053

Зам. председател

Калоян Радославов Нецов

 

234602053

Секретар

Марина Петрова Цвятковска

 

234602053

Член

Николай Георгиев Маразов

 

234602053

Член

Николай Младенов Найденов

 

234602053

Член

Иван Даринов Тодоров

 

234602053

Член

Йонка Цолова Илиева

 

234602054

Председател

Симеон Радославов Нецов

 

234602054

Зам. председател

Ирена Георгиева Иванова

 

234602054

Секретар

Владислав Бойков Станков

 

234602054

Член

Теодора Цвяткова Пущинакова

 

234602054

Член

Светла Асенова Панайотова

 

234602054

Член

Тодорка Димитрова Василева

 

234602054

Член

Маргарита Иванова Тасева

 

234602055

Председател

Камелия Симеонова Начева-Благова

 

234602055

Зам. председател

Елена Михайловна Атанасова

 

234602055

Секретар

Иванка Илиева Цонева

 

234602055

Член

Иван Тачев Тачев

 

234602055

Член

Методи Щерев Игнатов

 

234602055

Член

Мария Йорданова Янакиева

 

234602055

Член

Даниела Венциславова Димитрова

 

234602056

Председател

Пламен Ангелов Денчев

 

234602056

Зам. председател

Даниела Георгиева Николова

 

234602056

Секретар

Детелина Михайлова Шопова

 

234602056

Член

Мария Славчева Темелкова

 

234602056

Член

Деница Иванова Треновска

 

234602056

Член

Любомир Любчев Борисов

 

234602056

Член

Александра Димитрова Антова

 

234602057

Председател

Елена Георгиева Хаджиева

 

234602057

Зам. председател

Лилия Димитрова Врабчанска

 

234602057

Секретар

Мирослав Стоянов Маринов

 

234602057

Член

Димитър Стоянов Стоянов

 

234602057

Член

Миглена Асенова Каракушева-Борисова

 

234602057

Член

Милена Валентинова Големинова

 

234602057

Член

Лили Венелин Велева

 

234602058

Председател

Антонина Ивановна Аловацкая

 

234602058

Зам. председател

Вилизар Николаев Йорданов

 

234602058

Секретар

Росен Йорданов Георгиев

 

234602058

Член

Никола Георгиев Радионов

 

234602058

Член

Ивет Теодорова Спасова

 

234602058

Член

Катя Тодорова Балабанова

 

234602058

Член

Цветелина Петкова Стоянова-Стефанова

 

234602059

Председател

Борислава Йосифова Иванова

 

234602059

Зам. председател

Милен Божидаров Христов

 

234602059

Секретар

Димитър Андреев Ерменков

 

234602059

Член

Иван Петров Пенков

 

234602059

Член

Калоян Стефанов Тодоров

 

234602059

Член

Ани Радкова Петрова

 

234602059

Член

Любен Иванов Пицов

 

234602060

Председател

Евелин Илиев Миндев

 

234602060

Зам. председател

Иванка Валериева Генкова

 

234602060

Секретар

Теодора Панайотова Събева

 

234602060

Член

Петър Емилов Събев

 

234602060

Член

Мария Христова Ламбова

 

234602060

Член

Венета Димитрова Костова

 

234602060

Член

Йоан Илиянов Каменов

 

234602061

Председател

Владимир Венелинов Марков

 

234602061

Зам. председател

Станислав Емануилов Александров

 

234602061

Секретар

Славомир Петьов Димитров

 

234602061

Член

Йордан Андреев Асенов

 

234602061

Член

Албена Ненчева Пършорова

 

234602061

Член

Вяра Атанасова Танчева

 

234602061

Член

Христо Радков Бенков

 

234602062

Председател

Радослав Емилов Иванов

 

234602062

Зам. председател

Катя Драганова Накова

 

234602062

Секретар

Цветана Йончева Алипиева

 

234602062

Член

Марияна Николаева Стефанова

 

234602062

Член

Гергана Лъчезарова Адамска-Тодорова

 

234602062

Член

Георги Янеков Димитров

 

234602062

Член

Христо Петров Иванов

 

234602063

Председател

Елена Петрова Иванова

 

234602063

Зам. председател

Елена Милан Крижан-Величкова

 

234602063

Секретар

Благовест Стефанов Димитров

 

234602063

Член

Недялко Валтеров Качов

 

234602063

Член

Даниела Георгиева Грънчарова

 

234602063

Член

Кирил Найденов Венев

 

234602063

Член

Галина Димитрова Николова

 

234602064

Председател

Мариана Иванова Спасова

 

234602064

Зам. председател

Цанко Дреков Бъчваров

 

234602064

Секретар

Милен Симеонов Елкин

 

234602064

Член

Самуил Ивайлов Петков

 

234602064

Член

Невена Валериева Стаменова-Стоянова

 

234602064

Член

Георги Огнянов Грънчаров

 

234602064

Член

Венцислав Спасов Иванов

 

234602065

Председател

Даниела Иванова Лесидренска

 

234602065

Зам. председател

Стелиян Стефанов Петров

 

234602065

Секретар

Жана Владимирова Лозанова

 

234602065

Член

Десислава Леонидова Ангелова

 

234602065

Член

Стефан Петров Ганев

 

234602065

Член

Жан Иванов Рангелов

 

234602065

Член

Лорена Росенова Костадинова

 

234602066

Председател

Елеонора Кирилова Гонева

 

234602066

Зам. председател

Петър Делчев Радев

 

234602066

Секретар

Виталия Александровна Дойчинова

 

234602066

Член

Георги Стефанов Динев

 

234602066

Член

София Красимирова Кирова

 

234602066

Член

Йоан Софрониев Йорданов

 

234602066

Член

Лилияна Велчева Василева

 

234602067

Председател

Диана Миткова Николкова

 

234602067

Зам. председател

Елена Славчева Дюлгерова

 

234602067

Секретар

Георги Атанасов Митов

 

234602067

Член

Димитър Тодоров Димитров

 

234602067

Член

Валентин Иванов Илиев

 

234602067

Член

Мирослав Бориславов Миладинов

 

234602067

Член

Мира Харалампиева Бакърджиева

 

234602068

Председател

Мария Йосифова Рангелова

 

234602068

Зам. председател

Стефания Свиленова Коларова

 

234602068

Секретар

Йорданка Христова Димитрова

 

234602068

Член

Александър Мирославов Попов

 

234602068

Член

Емил Цанков Карталов

 

234602068

Член

Соня Йорданова Маркова

 

234602068

Член

Вера Павлова Грънчарова

 

234602069

Председател

Красимира Дечева Дечева

 

234602069

Зам. председател

Цветанка Трифонова Трифонова

 

234602069

Секретар

Раиф Любов Софтев

 

234602069

Член

Валери Митков Марков

 

234602069

Член

Йовка Георгиева Стоянова

 

234602069

Член

Мая Тодорова Козинарова

 

234602069

Член

Валентина Любомирова Кинова

 

234602070

Председател

Радослав Емилов Цеков

 

234602070

Зам. председател

Юлиян Асенов Русев

 

234602070

Секретар

Ясен Тодоров Литовски

 

234602070

Член

Искра Илиева Пиралкова

 

234602070

Член

Димитър Радев Христов

 

234602070

Член

Иван Петков Митевски

 

234602070

Член

Красимира Райнова Петрова

 

234602071

Председател

Захари Кирилов Захариев

 

234602071

Зам. председател

Ремзие Джамал Читак

 

234602071

Секретар

Даяна Свиленова Радева

 

234602071

Член

Силвия Василева Спасова

 

234602071

Член

Виолета Георгиева Тодорова

 

234602071

Член

Генади Ванков Антов

 

234602071

Член

Виолета Димитрова Канджева

 

234602072

Председател

Лилияна Стойнева Караджова

 

234602072

Зам. председател

Анна Йорданова Йорданова

 

234602072

Секретар

Борислава Кирилова Борисова

 

234602072

Член

Андрей Димитров Найденов

 

234602072

Член

Велислава Илиянова Дикова

 

234602072

Член

Вероника Красенова Давидова

 

234602072

Член

Мариела Веселинова Станулова

 

234602073

Председател

Антония Боянова Белчева

 

234602073

Зам. председател

Деян Людмилов Везюв

 

234602073

Секретар

Атанас Тодоров Кисов

 

234602073

Член

Султанка Атанасова Маринова

 

234602073

Член

Павлина Вергилова Шопова

 

234602073

Член

Николай Добромиров Драгостинов

 

234602073

Член

Виктор Димитров Гюров

 

234602074

Председател

Юрий Янков Георгиев

 

234602074

Зам. председател

Николай Крайчев Краев

 

234602074

Секретар

Слав Петков Власаков

 

234602074

Член

Пенко Ангелов Поибренски

 

234602074

Член

Антонина Петрова Бочева

 

234602074

Член

Димитър Стоилов Моллов

 

234602074

Член

Ирина Константинова Якимова

 

234602075

Председател

Радослава Иванова Христова

 

234602075

Зам. председател

Катя Добрева Стоименова

 

234602075

Секретар

Маргарита Борисова Малчевска

 

234602075

Член

Марин Светозаров Спиров

 

234602075

Член

Юлиян Николай Цонев

 

234602075

Член

Диана Цветанова Налбантова

 

234602075

Член

Диана Максимова Йосифова

 

234602076

Председател

Марияна Иванова Бонекова

 

234602076

Зам. председател

Милен Димитров Димитров

 

234602076

Секретар

Петко Милушев Янакиев

 

234602076

Член

Свобода Григорова Найденова

 

234602076

Член

Мина Здравкова Йонова

 

234602076

Член

Елена Йорданова Водева

 

234602076

Член

Силвия Иванова Генчева

 

234602077

Председател

Владислав Влатков Димов

 

234602077

Зам. председател

Мариана Станчева Йорданова

 

234602077

Секретар

Росица Михайлова Манолова

 

234602077

Член

Ивета Огнянова Бандулова

 

234602077

Член

Йоанна Борисова Илиева

 

234602077

Член

Георги Кирилов Топалов

 

234602077

Член

Галина Атанасова Димитрова

 

234602078

Председател

Антони Руменов Николаев

 

234602078

Зам. председател

Славина Петрова Райкова

 

234602078

Секретар

Георги Димитров Брусийски

 

234602078

Член

Генчо Димитров Въртовски

 

234602078

Член

Мария Николова Карамфилова

 

234602078

Член

Юлиана Благовестова Костадинова-Топалова

 

234602078

Член

Валентина Ангелова Цветкова

 

234602079

Председател

Владислав Орлинов Венков

 

234602079

Зам. председател

Ния Климент Петрова

 

234602079

Секретар

Илияна Иванова Бонекова

 

234602079

Член

Огнян Здравков Хаджиев

 

234602079

Член

Илияна Димитрова Палазова

 

234602079

Член

Верка Димитрова Бъчварова

 

234602079

Член

Людмила Бориславова Райчева

 

234602080

Председател

Веска Красимирова Вергиева

 

234602080

Зам. председател

Ерол Сергеев Шейнов

 

234602080

Секретар

Надежда Василева Богатинова

 

234602080

Член

Никита Викторов Проданов

 

234602080

Член

Лилия Руменова Рикевска

 

234602080

Член

Виктор Асенов Брънчев

 

234602080

Член

Лиляна Кирилова Иванова

 

234602081

Председател

Йордан Христов Йорданов

 

234602081

Зам. председател

Ася Кирилова Дишкова

 

234602081

Секретар

Цветанка Георгиева Ерменкова

 

234602081

Член

Евелина Димитрова Ганева-Ел-Хаким

 

234602081

Член

Николина Йорданова Ряпова

 

234602081

Член

Адриана Методиева Божанкова

 

234602081

Член

Сандрина Мариус Захариева

 

234602082

Председател

Виолета Иванова Кичева

 

234602082

Зам. председател

Мария Иванова Бонекова

 

234602082

Секретар

Цецо Каменов Попов

 

234602082

Член

Ресим Айдънов Хасанов

 

234602082

Член

Костадинка Пантелеева Иванова

 

234602082

Член

Светломира Братанова Нинова

 

234602082

Член

Йоан Иванов Петрушинов

 

234602083

Председател

Таня Николова Николова

 

234602083

Зам. председател

Виктория Венциславова Вълчева

 

234602083

Секретар

Жоана Емил Табет-Димитрова

 

234602083

Член

Антоанида Николаева Дойчева

 

234602083

Член

Иван Александров Беловеждов

 

234602083

Член

Цветомира Петрова Комитова

 

234602083

Член

Теодор Тихомиров Дилов

 

234602084

Председател

Юла Емилова Котева

 

234602084

Зам. председател

Вероника Здравкова Стоилкова

 

234602084

Секретар

Антония Василева Георгиева

 

234602084

Член

Надя Димитрова Патишанова - Марков

 

234602084

Член

Васка Тодорова Ангелова

 

234602084

Член

Жана Бориславова Асенова

 

234602084

Член

Евелина Стоименова Ворона

 

234602085

Председател

Виктория Леонидова Ангелова

 

234602085

Зам. председател

Паолина Любенова Георгиева

 

234602085

Секретар

Бистра Славчева Дилова

 

234602085

Член

Сейхан Илхан Даил

 

234602085

Член

Велизар Мирославов Тончев

 

234602085

Член

Георги Ивайлов Велчев

 

234602085

Член

Виктория Владимирова Гьокова

 

234602086

Председател

Любомир Любомиров Попантонов

 

234602086

Зам. председател

Валентина Захариева Попова

 

234602086

Секретар

Благородка Недкова Тодорова

 

234602086

Член

Женета Йорданова Рогова

 

234602086

Член

Божидар Пенев Величков

 

234602086

Член

Вирджиния Христова Градинарова

 

234602086

Член

Росица Георгиева Нинова

 

234602087

Председател

Ирена Стоименова Вукадинова

 

234602087

Зам. председател

Николай Стефанов Генков

 

234602087

Секретар

Диян Димитров Иванов

 

234602087

Член

Петя Велянова Христова

 

234602087

Член

Димчо Димитров Солаков

 

234602087

Член

Мерал Махмуд Мохамед Али

 

234602087

Член

Оля Кирилова Василева

 

234602088

Председател

Пламен Веселинов Заяков

 

234602088

Зам. председател

Ралица Красимирова Костадинова-Стоянова

 

234602088

Секретар

Митко Борков Петров

 

234602088

Член

Севдалин Сергеев Асенов

 

234602088

Член

Анна Георгиева Ткачова

 

234602088

Член

Жулиета Владимирова Ханджиева

 

234602088

Член

Ангел Иванов Манев

 

234602089

Председател

Диляна Хинова Илиева

 

234602089

Зам. председател

Димитър Асенов Пенев

 

234602089

Секретар

Мария Илиева Налбанска

 

234602089

Член

Пресиян Мак Печанов

 

234602089

Член

Людмила Ангелова Манева

 

234602089

Член

Михаил Максимов Бехар

 

234602089

Член

Красимира Иванова Методиева

 

234602090

Председател

Надя Костадинова Костова

 

234602090

Зам. председател

Момчил Здравков Тодоров

 

234602090

Секретар

Александра Красимирова Димитрова

 

234602090

Член

Нели Ангелова Христова

 

234602090

Член

Людмила Викторовна Бурдун

 

234602090

Член

Емил Христов Якимов

 

234602090

Член

Боян Димитров Наумов

 

234602091

Председател

Хатидже Мустафа Шерив

 

234602091

Зам. председател

Лучия Иванова Иванова

 

234602091

Секретар

Теодор Спасов Спасов

 

234602091

Член

Денис Чавдаров Димитров

 

234602091

Член

Мария Станимирова Карлова

 

234602091

Член

Петко Деянов Калагларски

 

234602091

Член

Върба Тодорова Гидикова

 

234602092

Председател

Николета Руменова Андреева

 

234602092

Зам. председател

Драган Атанасов Митов

 

234602092

Секретар

Ася Иванова Асенова-Спасова

 

234602092

Член

Иван Маринов Петков

 

234602092

Член

Искра Кръстева Гидикова

 

234602092

Член

Мариана Лукова Филчева-Иванова

 

234602092

Член

Ангел Георгиев Караколев

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 80-НС / 24.03.2023

  относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

 • № 79–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

 • № 78–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения