Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев“ с вх. № 91/02.03.2023 г. за назначаване съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 45 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 45 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 45 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 45 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 45 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 45 бр. членове, КП „Български възход“ – 45 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 38 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 30 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 20 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 13 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 15 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 12 бр. членове, КП „Български възход“ – 7 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 45 /четиридесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608001

Председател

Васил Коцев Василев

 

234608001

Зам. председател

Юлияна Александрова Тончева

 

234608001

Секретар

Снежа Трянова Кръстева

 

234608001

Член

Калина Иванова Илиева

 

234608001

Член

Красимир Делчев Делчев

 

234608001

Член

Кристина Димитриос Цабала

 

234608001

Член

Силвия Георгиева Иванова

 

234608002

Председател

Божидар Стефанов Христов

 

234608002

Зам. председател

Мария Маринова Енчева

 

234608002

Секретар

Анна Николаева Стамова

 

234608002

Член

Елица Янчева Карамихалева

 

234608002

Член

Къдри Къдриев Менков

 

234608002

Член

Франческа Станимирова Иванова

 

234608002

Член

Гергана Димитрова Козарова

 

234608003

Председател

Петя Василева Василева

 

234608003

Зам. председател

Теодора Любомирова Димитрова

 

234608003

Секретар

Пламен Нейков Нейчев

 

234608003

Член

Елмедина Алиева Чолакова

 

234608003

Член

Росен Мариянов Филипов

 

234608003

Член

Антонио Михайлов Владимиров

 

234608003

Член

Трайко Грозданов Кирилов

 

234608004

Председател

Веселина Людмилова Гачева-Зафирова

 

234608004

Зам. председател

Валя Тодорова Томова-Андреева

 

234608004

Секретар

Наделина Георгиева Шехтанова-Кирилова

 

234608004

Член

Ивайло Георгиев Иванов

 

234608004

Член

Ивана Иванова Андонова

 

234608004

Член

Пенка Савова Велкова

 

234608004

Член

Мирослав Милков Илиев

 

234608005

Председател

Анелия Маринова Канева

 

234608005

Зам. председател

Александра Иванова Карамихалева

 

234608005

Секретар

Гинка Иванова Стоева

 

234608005

Член

Божидара Христова Динева

 

234608005

Член

Весела Георгиева Аврамова

 

234608005

Член

Иван Искренов Йорданов

 

234608005

Член

Васил Цветанов Василев

 

234608006

Председател

Диляна Недялкова Недялкова

 

234608006

Зам. председател

Николинка Лазарова Младенова

 

234608006

Секретар

Тодор Бисеров Банчев

 

234608006

Член

Невенка Христова Томова

 

234608006

Член

Виолета Живкова Горанова

 

234608006

Член

Александра Дончева Ходжева

 

234608006

Член

Беатрис Светославова Вутова

 

234608007

Председател

Георги Ангелов Стоянов

 

234608007

Зам. председател

Николай Илиев Чамбов

 

234608007

Секретар

Ивайло Анжелов Живков

 

234608007

Член

Галина Иванова Кинчева-Шверчина

 

234608007

Член

Богдан Драгоилов Цветанов

 

234608007

Член

Лиляна Николова Боева

 

234608007

Член

Александър Йорданов Димитров

 

234608008

Председател

Иван Петров Чикеров

 

234608008

Зам. председател

Ангел Илиев Пенев

 

234608008

Секретар

Георги Иванов Михайлов

 

234608008

Член

Стилян Василев Тодоров

 

234608008

Член

Даниела Ганева Ганчева

 

234608008

Член

Йордан Георгиев Димитров

 

234608008

Член

Христо Александров Томов

 

234608009

Председател

Иван Николаев Стамболиев

 

234608009

Зам. председател

Райна Георгиева Комитова

 

234608009

Секретар

Иванка Иванова Начева

 

234608009

Член

Цветанка Огнянова Сотирова

 

234608009

Член

Айше Мехмед Ибрахим

 

234608009

Член

Петя Людмилова Димитрова

 

234608009

Член

Ефросина Велева Велева-Иванова

 

234608010

Председател

Ангел Пламенов Спасов

 

234608010

Зам. председател

Милена Георгиева Чикерова

 

234608010

Секретар

Елеонора Георгиева Михайлова

 

234608010

Член

Васил Идакиев Стоянчов

 

234608010

Член

Лидия Василева Иванова

 

234608010

Член

Надя Емилова Николова

 

234608010

Член

Ева Василева Васева

 

234608011

Председател

Александра Иванова Чикерова

 

234608011

Зам. председател

Габриела Петрова Тушева

 

234608011

Секретар

Мартин Николаев Керефейски

 

234608011

Член

Камелия Митрошинова Здравкова

 

234608011

Член

Боян Петков Боев

 

234608011

Член

Георги Симов Георгиев

 

234608011

Член

Даниела Йорданова Мартинова

 

234608012

Председател

Димитър Николаев Дуковски

 

234608012

Зам. председател

Детелинка Вангелова Маркова-Рангелова

 

234608012

Секретар

Роза Григорова Владимирова

 

234608012

Член

Констанс Божидарова Петрова

 

234608012

Член

Валентина Идакиева Петкова

 

234608012

Член

Мартин Свиленов Кръстев

 

234608012

Член

Мария Славчева Илиева

 

234608013

Председател

Петър Иванов Пейчинов

 

234608013

Зам. председател

Велизар Николаев Начев

 

234608013

Секретар

Мариянка Йорданова Великова

 

234608013

Член

Валентина Петрова Диканчева

 

234608013

Член

Кунка Николова Гигова

 

234608013

Член

Красимира Колева Иванова

 

234608013

Член

Ирена Несторова Горанова

 

234608014

Председател

Лилия Йорданова Иванова

 

234608014

Зам. председател

Антония Руменова Тренева

 

234608014

Секретар

Юлий Викторов Цветков

 

234608014

Член

Ивелина Каролинова Младенова

 

234608014

Член

Цветелина Гаврилова Гаврилова

 

234608014

Член

Теодора Георгиева Иванова

 

234608014

Член

Даниел Йорданов Попов

 

234608015

Председател

Благовеста Руменова Николова

 

234608015

Зам. председател

Венелин Георгиев Василев

 

234608015

Секретар

Мирослава Маринова Кръстева

 

234608015

Член

Иванка Тодорова Войнова

 

234608015

Член

Емилия Василева Граматикова

 

234608015

Член

Исмет Фикри Юсеин

 

234608015

Член

Анатоли Владимиров Йосифов

 

234608016

Председател

Дора Димитрова Даракчиева

 

234608016

Зам. председател

Малина Стефанова Донкова

 

234608016

Секретар

Емилия Владимирова Михова

 

234608016

Член

Василена Георгиева Тулешкова

 

234608016

Член

Мариана Миронова Стоянова

 

234608016

Член

Людмил Илиев Вучев

 

234608016

Член

Божил Станиславов Желев

 

234608017

Председател

Жечка Димитрова Димитрова

 

234608017

Зам. председател

Димитринка Йорданова Димитрова

 

234608017

Секретар

Александра Делянова Павлова

 

234608017

Член

Красимира Кръстева Железарова - Варсамова

 

234608017

Член

Данка Щерева Николова

 

234608017

Член

Иван Димитров Иванов

 

234608017

Член

Анатолий Цанев Байчев

 

234608018

Председател

Стефка Георгиева Николова

 

234608018

Зам. председател

Еленка Александрова Иванова

 

234608018

Секретар

Мария Владимирова Михова

 

234608018

Член

Галина Атанасова Караколева

 

234608018

Член

Радослав Георгиев Маринов

 

234608018

Член

Иванка Христова Панкова

 

234608018

Член

Господин Иванов Иванов

 

234608019

Председател

Рени Миткова Илиева

 

234608019

Зам. председател

Радинка Колева Атанасова

 

234608019

Секретар

Станой Павлов Делев

 

234608019

Член

Силвия Крумова Томова

 

234608019

Член

Борислав Томов Янев

 

234608019

Член

Радина Стоянова Виденова

 

234608019

Член

Надя Георгиева Игнатова

 

234608020

Председател

Мадлен Ивова Илиева

 

234608020

Зам. председател

Красимира Димова Начева

 

234608020

Секретар

Евгения Златанова Георгиева

 

234608020

Член

Ганчо Христов Бакалов

 

234608020

Член

Детелина Иванова Цонева

 

234608020

Член

Георги Ивайлов Ковачев

 

234608020

Член

Таня Тодорова Мавродиева

 

234608021

Председател

Иван Иванов Илиев

 

234608021

Зам. председател

Константина Николова Корчева-Маринова

 

234608021

Секретар

Марин Димитров Моллов

 

234608021

Член

Йордан Георгиев Йорданов

 

234608021

Член

Елеонора Маринова Стоянова

 

234608021

Член

Веселин Каменов Диков

 

234608021

Член

Соня Янакиева Иванова

 

234608022

Председател

Надежда Филипповна Шишова

 

234608022

Зам. председател

Методи Борисов Христов

 

234608022

Секретар

Ани Андреева Цветкова

 

234608022

Член

Петя Руменова Петрова

 

234608022

Член

Павлина Иванова Атке

 

234608022

Член

Галина Величкова Савова-Петрова

 

234608022

Член

Иван Йорданов Кънев

 

234608023

Председател

Димитър Маринов Моллов

 

234608023

Зам. председател

Камен Антонов Зафиров

 

234608023

Секретар

Денис Басел Бакир

 

234608023

Член

Диана Симеонова Савова

 

234608023

Член

Росица Ванкова Петкова

 

234608023

Член

Мартин Антоний Парушев

 

234608023

Член

Георги Чавдаров Игнатов

 

234608024

Председател

Акександра Павлинова Райева

 

234608024

Зам. председател

Александра Александрова Доганджийска

 

234608024

Секретар

Евелина Димитрова Димитрова

 

234608024

Член

Тодорка Василева Манолова

 

234608024

Член

Велислава Венциславова Петрова

 

234608024

Член

Кристиян Красинов Радински

 

234608024

Член

Николай Митков Стоянов

 

234608025

Председател

Георги Димитров Димитров

 

234608025

Зам. председател

Свилен Младенов Балабанов

 

234608025

Секретар

Милена Кирилова Владимирова

 

234608025

Член

Десислава Руменова Треновска

 

234608025

Член

Красимира Лазарова Лазарова

 

234608025

Член

Теодора Каменова Перничева

 

234608025

Член

Невена Ангелова Пешева

 

234608026

Председател

Маргарита Дончева Дикова

 

234608026

Зам. председател

Катерина Георгиева Давидова

 

234608026

Секретар

Йордан Динков Кънчев

 

234608026

Член

Георги Николов Николов

 

234608026

Член

Милен Александров Ташев

 

234608026

Член

Петко Михайлов Малчев

 

234608026

Член

Марина Георгиева Маринова

 

234608027

Председател

Стойчо Кирилов Милев

 

234608027

Зам. председател

Румяна Йорданова Мартинова

 

234608027

Секретар

Райне Боянова Бондикова-Милева

 

234608027

Член

Мария Иванова Миленкова-Бункин

 

234608027

Член

Симонета Божинова Бонева

 

234608027

Член

Росен Красимиров Иванов

 

234608027

Член

Красимир Веселинов Красенов

 

234608028

Председател

Любомира Любомирова Недялкова

 

234608028

Зам. председател

Елена Любомирова Меченова

 

234608028

Секретар

Симона Людмилова Любенова

 

234608028

Член

Николай Стойков Николов

 

234608028

Член

Николай Иванов Шидеров

 

234608028

Член

Борислав Петров Тодоров

 

234608028

Член

Ирен Георгиева Павлова

 

234608029

Председател

Евгения Гошова Петрова

 

234608029

Зам. председател

Явор Ериков Рангелов

 

234608029

Секретар

Димитър Стефанов Кръстев

 

234608029

Член

Данчо Петров Георгиев

 

234608029

Член

Иво Иванов Чергаров

 

234608029

Член

Петър Цонев Петров

 

234608029

Член

Калин Александров Симеонов

 

234608030

Председател

Атанас Георгиев Радев

 

234608030

Зам. председател

Искра Цветкова Петрова

 

234608030

Секретар

Габриела Тодорова Добрева

 

234608030

Член

Маргарита Иванова Петрова

 

234608030

Член

Стефан Любенов Ченешков

 

234608030

Член

Симона Руменова Чекова

 

234608030

Член

Йорданка Цветанова Маловска

 

234608031

Председател

Красимир Мирославов Беневски

 

234608031

Зам. председател

Нели Йорданова Куртева

 

234608031

Секретар

Валерия Василева Василева- Петрова

 

234608031

Член

Мария Игнатова Маловска

 

234608031

Член

Мариета Тодорова Райчева

 

234608031

Член

Весела Здравкова Станкова

 

234608031

Член

Йорданка Петрова Апостолова

 

234608032

Председател

Румен Петров Младенов

 

234608032

Зам. председател

Мая Иванова Венева

 

234608032

Секретар

Мария Владимирова Горненска

 

234608032

Член

Виолета Стоева Кираджийска

 

234608032

Член

Константин Каменов Диков

 

234608032

Член

Кирил Спасов Кирилов

 

234608032

Член

Мартин Мариов Кирков

 

234608033

Председател

Златко Борисов Барс-Димитров

 

234608033

Зам. председател

Кръстьо Николов Петков

 

234608033

Секретар

Мадлена Петрова Вълкова

 

234608033

Член

Николай Василев Василев

 

234608033

Член

Ангел Бисеров Бешовишки

 

234608033

Член

Анна Симеонова Маркова

 

234608033

Член

Ралица Евгениева Гроздева

 

234608034

Председател

Анастасия Николова Петрова

 

234608034

Зам. председател

Рада Кирилова Георгиева

 

234608034

Секретар

Цветелина Емилова Руневска

 

234608034

Член

Мариян Красимиров Карашки

 

234608034

Член

Дора Димитрова Димитрова

 

234608034

Член

Данка Иванова Стоилкова

 

234608034

Член

Десислава Василева Милева

 

234608035

Председател

Руслан Антонов Николов

 

234608035

Зам. председател

Боян Чавдаров Кроснов

 

234608035

Секретар

Мария Томова Томова

 

234608035

Член

Цветан Красимиров Карашки

 

234608035

Член

Димитър Георгиев Димитров

 

234608035

Член

Николинка Якимова Илиева

 

234608035

Член

Стефан Райчев Лютов

 

234608036

Председател

Денис Василев Бункин

 

234608036

Зам. председател

Румелия Иванова Знаменова-Першенлиева

 

234608036

Секретар

Ивайло Георгиев Белчев

 

234608036

Член

Петър Първанов Петров

 

234608036

Член

Оксана Ивановна Стоянова

 

234608036

Член

Донка Иванова Николова

 

234608036

Член

Сергей Георгиев Михайлов

 

234608037

Председател

Стефка Красенова Конова

 

234608037

Зам. председател

Жана Светославова Станкулова

 

234608037

Секретар

Дочка Генчева Гинева

 

234608037

Член

Делян Петров Вълков

 

234608037

Член

Георги Димитров Рангелов

 

234608037

Член

Николай Илич Данчев

 

234608037

Член

Елена Георгиева Пенкова-Бойчева

 

234608038

Председател

Яна Димитрова Констанцалиева

 

234608038

Зам. председател

Мариана Николаева Маркова

 

234608038

Секретар

Веселин Ангелов Шопов

 

234608038

Член

Калина Иванова Андреева

 

234608038

Член

Драга Петрова Гигова

 

234608038

Член

Катя Антонова Антонова

 

234608038

Член

Детелина Колева Николова

 

234608039

Председател

Симеон Маринов Трулев

 

234608039

Зам. председател

Орлин Любенов Аврамов

 

234608039

Секретар

Стоянка Николаева Атанасова

 

234608039

Член

Стефан Петков Петков

 

234608039

Член

Севдалин Арсов Милковски

 

234608039

Член

Борис Сергеев Стефанов

 

234608039

Член

Гено Стойменов Георгиев

 

234608040

Председател

Йоанна Михайлова Атанасова

 

234608040

Зам. председател

Румяна Сергеева Кирилова

 

234608040

Секретар

Николина Александрова Порожанова

 

234608040

Член

Никола Иванов Иванов

 

234608040

Член

Николинка Стоянова Петрова

 

234608040

Член

Божидар Чавдаров Апостолов

 

234608040

Член

Стилияна Владиславова Гълъбова

 

234608041

Председател

Рени Мирославова Върбанова

 

234608041

Зам. председател

Иво Боянов Бунгурков

 

234608041

Секретар

Елена Петрова Трифонова

 

234608041

Член

Мира Любомирова Петкова Мансуриан Карагозлу

 

234608041

Член

Радион Стефанов Стоев

 

234608041

Член

Петя Георгиева Куманова

 

234608041

Член

Радослав Красимиров Лазаров

 

234608042

Председател

Десислава Горанова Върбанова

 

234608042

Зам. председател

Теодор Димитров Иванчев

 

234608042

Секретар

Владимир Иванов Димитров

 

234608042

Член

Калин Валериев Траянски

 

234608042

Член

Симона Станиславова Митова

 

234608042

Член

Сергей Борисов Стефанов

 

234608042

Член

Славянка Иванова Пунова

 

234608043

Председател

Джейна Михайлова Георгиева

 

234608043

Зам. председател

Весела Трянова Даракчиева

 

234608043

Секретар

Илия Борисов Досев

 

234608043

Член

Траяна Асенова Стефанова

 

234608043

Член

Георги Генов Георгиев

 

234608043

Член

Веселка Филипова Вълкова

 

234608043

Член

Гюлнар Хилми Соколова

 

234608044

Председател

Ванцета Георгиева Тушева

 

234608044

Зам. председател

Златка Велева Златанова

 

234608044

Секретар

Атанас Христов Балджиев

 

234608044

Член

Валентин Делянов Вълков

 

234608044

Член

Живко Христов Димитров

 

234608044

Член

Марио Любенов Николовски

 

234608044

Член

Роза Стефанова Соколова

 

234608045

Председател

Кирил Андреев Кирилов

 

234608045

Зам. председател

Емил Йорданов Карагьозов

 

234608045

Секретар

Зоя Бориславова Чанкова

 

234608045

Член

Димитрина Желязкова Желязкова

 

234608045

Член

Борислав Красимиров Цоков

 

234608045

Член

Евгений Димитров Паисиев

 

234608045

Член

Диана Иванова Вутова

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Изгрев“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

                                 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения