Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец“ с вх. № 86/02.03.2023 г. за назначаване съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 79 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 79 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 79 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 79 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 79 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 79 бр. членове, КП „Български възход“ – 79 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 66 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 52 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 36 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 27 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 24 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 20 бр. членове, КП „Български възход“ – 12 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 79 /седемдесет и девет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609001

Председател

Татяна Петкова Атанасова

 

234609001

Зам. председател

Калин Руменов Кюркчийски

 

234609001

Секретар

Иван Иванов Братоев

 

234609001

Член

Бисерка Минчова Иванова

 

234609001

Член

Жулиена Данчева Костадинова

 

234609001

Член

Юлиана Павлова Паскалева

 

234609001

Член

Красимир Николов Стоянов

 

234609002

Председател

Никита Калинова Божилова

 

234609002

Зам. председател

Михаил Любомиров Капитански

 

234609002

Секретар

Румен Бориславов Кюркчийски

 

234609002

Член

Здравко Русев Русев

 

234609002

Член

Елин Георгиев Стоянов

 

234609002

Член

Веселин Пламенов Истатков

 

234609002

Член

Галя Григорова Ерменкова

 

234609003

Председател

Мария Георгиева Нанковска

 

234609003

Зам. председател

Красимир Лазаров Христов

 

234609003

Секретар

Кристиан Евгениев Иванов

 

234609003

Член

Мима Иванова Иванова

 

234609003

Член

Здравко Живков Григоров

 

234609003

Член

Диана Антонова Георгиева

 

234609003

Член

Димитър Пламенов Димитров

 

234609004

Председател

Полина Константинова Христова

 

234609004

Зам. председател

Младен Стоев Стоев

 

234609004

Секретар

Марио Цветанов Илчев

 

234609004

Член

Миглена Миролюбова Вълкова

 

234609004

Член

Ивелин Георгиев Георгиев

 

234609004

Член

Йоана Стефчова Кочовска

 

234609004

Член

Крум Любчов Божанов

 

234609005

Председател

Лиляна Атанасова Марина

 

234609005

Зам. председател

Светлана Стоянова Маринова

 

234609005

Секретар

Ния Асенова Богомилова

 

234609005

Член

Валери Стоянов Боянов

 

234609005

Член

Даниел Бориславов Йосифов

 

234609005

Член

Иванка Гашева Гашева

 

234609005

Член

Цветанка Петрова Толева

 

234609006

Председател

Жанет Петкова Аврамова

 

234609006

Зам. председател

Светла Костадинова Кюркчийска

 

234609006

Секретар

Стоян Илиев Илиев

 

234609006

Член

Катерина Светлинова Димитрова

 

234609006

Член

Виолета Йосифова Накова

 

234609006

Член

Спас Илиев Стоев

 

234609006

Член

Стефка Йорданова Кавалджиева

 

234609007

Председател

Борислав Георгиев Льонов

 

234609007

Зам. председател

Стефка Данаилова Антова

 

234609007

Секретар

Ирина Христова Божкова

 

234609007

Член

Емил Гаврилов Петков

 

234609007

Член

Антония Боянова Бонева-Белниколова

 

234609007

Член

Йордан Дамянов Попов

 

234609007

Член

Марта Пламенова Масленска

 

234609008

Председател

Пламен Емилов Сотиров

 

234609008

Зам. председател

Владимира Владимирова Дончева

 

234609008

Секретар

Марусия Маринова Скилева

 

234609008

Член

Христо Георгиев Стоянов

 

234609008

Член

Владимир Михайлов Василев

 

234609008

Член

Антоанета Николова Маринова

 

234609008

Член

Емилия Стефанова Иванова

 

234609009

Председател

Юлиян Бисеров Ташчиев

 

234609009

Зам. председател

Стефан Бориславов Радев

 

234609009

Секретар

Галина Стойнева Мухтарска-Аргирова

 

234609009

Член

Георги Стойчев Йорданов

 

234609009

Член

Ренета Александрова Петкова

 

234609009

Член

Илко Димитров Ковачев

 

234609009

Член

Милан Костов Петров

 

234609010

Председател

Константин Николаев Кръстев

 

234609010

Зам. председател

Мари Гребенарова Гребенарова

 

234609010

Секретар

Ана-Милена Бисерова Димитрова

 

234609010

Член

Ивайло Димитров Грозданов

 

234609010

Член

Лилия Лазарова Станоева

 

234609010

Член

Даниела Ивайлова Калайджиева

 

234609010

Член

Николай Иванов Мангачев

 

234609011

Председател

Росица Бориславова Футекова-Христова

 

234609011

Зам. председател

Стефка Маринова Братанова

 

234609011

Секретар

Николай Енчев Колев

 

234609011

Член

Марин Страшимиров Казачки

 

234609011

Член

Ивайло Николов Кюров

 

234609011

Член

Валентин Тодоров Делипавлов

 

234609011

Член

Димитър Здравков Йорданов

 

234609012

Председател

Емил Борисов Сотиров

 

234609012

Зам. председател

Васко Васков Гигов

 

234609012

Секретар

Петя Кирилова Киронова

 

234609012

Член

Владимир Данчов Цветанов

 

234609012

Член

Елизабет Александрова Латева

 

234609012

Член

Лилия Костова Костова

 

234609012

Член

Калоян Димитров Йорданов

 

234609013

Председател

Жана Георгиева Щъркова

 

234609013

Зам. председател

Светлана Василева Цецулникова

 

234609013

Секретар

Аршалуис Бедрос Ангелова

 

234609013

Член

Георги Димитров Панделиев

 

234609013

Член

Цветомира Йорданова Георгиева

 

234609013

Член

Бранимир Атанасов Атанасов

 

234609013

Член

Тони Илиев Тонев

 

234609014

Председател

Ивайло Чавдаров Начев

 

234609014

Зам. председател

Юри Йорданов Димитров

 

234609014

Секретар

Анна Стефанова Пъневска

 

234609014

Член

Румен Иванов Стоянов

 

234609014

Член

Петранка Стефанова Ламбева

 

234609014

Член

Росица Георгиева Широкова

 

234609014

Член

Весела Димова Димова

 

234609015

Председател

Ралица Иванова Кавлакова

 

234609015

Зам. председател

Антон Людмилов Ценев

 

234609015

Секретар

Валентин Михайлов Стоянов

 

234609015

Член

Антоанета Рангелова Димитрова-Генадиева

 

234609015

Член

Димитринка Спасова Тодорова

 

234609015

Член

Светла Иванова Кънова

 

234609015

Член

Исмаил Ибрахим Бильов

 

234609016

Председател

Ивайло Георгиев Стоименов

 

234609016

Зам. председател

Васил Тодоров Чобанов

 

234609016

Секретар

Антоанета Петрова Толева

 

234609016

Член

Градимир Валериев Стоянов

 

234609016

Член

Снежана Тодорова Христова

 

234609016

Член

Димитър Ненчев Ненчев

 

234609016

Член

Любен Иванов Крумов

 

234609017

Председател

Божидар Владимиров Петровски

 

234609017

Зам. председател

Мария Венциславова Филиповска

 

234609017

Секретар

Калоян Михайлов Цировски

 

234609017

Член

Цветомир Василев Цветанов

 

234609017

Член

Венеция Асенова Николова

 

234609017

Член

Стойко Йорданов Киричин

 

234609017

Член

Валентина Цветанова Тодорова

 

234609018

Председател

Лилия Христова Гунчева-Иванова

 

234609018

Зам. председател

Христина Владимирова Шиянкова

 

234609018

Секретар

Росен Стефанов Камунински

 

234609018

Член

Любомир Бойков Горанов

 

234609018

Член

Трифон Трифонов Попов

 

234609018

Член

Силвия Иванова Крумова

 

234609018

Член

Августа Константинова Кръстева

 

234609019

Председател

Владимира Генадиев Колев

 

234609019

Зам. председател

Стефан Красимиров Димов

 

234609019

Секретар

Евелина Венелинова Велчева

 

234609019

Член

Петър Свиленов Боянов

 

234609019

Член

Калина Валентинова Тутева-Василева

 

234609019

Член

Петко Тодоров Денчев

 

234609019

Член

Александър Андреев Желев

 

234609020

Председател

Северина Иванова Михайлова

 

234609020

Зам. председател

Борислав Славчов Лазаров

 

234609020

Секретар

Елена Радкова Димитрова

 

234609020

Член

Галин Нешев Маринов

 

234609020

Член

Николай Атанасов Савов

 

234609020

Член

Елка Стоилова Кръстева

 

234609020

Член

Стефка Пенева Колева

 

234609021

Председател

Ирена Людмилова Нанева

 

234609021

Зам. председател

Еми Стоянова Желязкова

 

234609021

Секретар

Жанет Давид Соломон

 

234609021

Член

Димитър Николов Галчев

 

234609021

Член

Лиляна Владимирова Самсонова

 

234609021

Член

Атанас Боянов Кавракиров

 

234609021

Член

Никололай Йорданов Колев

 

234609022

Председател

Петьо Кирилов Чупетловски

 

234609022

Зам. председател

Милослав Здравков Христов

 

234609022

Секретар

Валери Георгиев Коцев

 

234609022

Член

Ботьо Димитров Иванов

 

234609022

Член

Димо Петков Петков

 

234609022

Член

Ивайло Койчев Добрев

 

234609022

Член

Здравко Кирилов Димитров

 

234609023

Председател

Петър Ивов Гогев

 

234609023

Зам. председател

Еню Златинов Тепсиев

 

234609023

Секретар

Вилиана Михайлова Стоянова

 

234609023

Член

Росен Кирилов Пандурски

 

234609023

Член

Милица Светозарова Калипацева-Петкова

 

234609023

Член

Катя Ганчева Колева

 

234609023

Член

Маргарита Илиева Коларска

 

234609024

Председател

Антонина Георгиева Кенова

 

234609024

Зам. председател

Васил Христова Гелов

 

234609024

Секретар

Иван Илиев Партулов

 

234609024

Член

Калоян Любомиров Вачев

 

234609024

Член

Петър Стоянов Тренчев

 

234609024

Член

Пламен Георгиев Вучков

 

234609024

Член

Анета Спасова Атанасова

 

234609025

Председател

Димитър Михайлов Димитрова-Генадиева

 

234609025

Зам. председател

Роси Валентинова Дирекова

 

234609025

Секретар

Любомир Борисов Ризов

 

234609025

Член

Александър Александров Инджов

 

234609025

Член

Милен Христов Христов

 

234609025

Член

Даниел Емилов Иванов

 

234609025

Член

Калоян Йорданов Христов

 

234609026

Председател

Богомила Георгиева Даскалова

 

234609026

Зам. председател

Мартин Асенов Великов

 

234609026

Секретар

Красимир Методиев Цонкин

 

234609026

Член

Красимир Георгиев Митов

 

234609026

Член

Николина Димитрова Недялкова

 

234609026

Член

Алдин Алдинов Балабанов

 

234609026

Член

Йоана Динева Димитрова

 

234609027

Председател

Румен Кръстев Кръстев

 

234609027

Зам. председател

Снежана Ганчова Костадинова

 

234609027

Секретар

Драгомир Георгиев Качишмиров

 

234609027

Член

Петър Ганчев Георгиев

 

234609027

Член

Мартин Александров Величков

 

234609027

Член

Катя Иванова Филипова

 

234609027

Член

Ивайло Иванов Кискинов

 

234609028

Председател

Дафинка Цветанова Граховска

 

234609028

Зам. председател

Марио Едуард Хаджигеоргиев

 

234609028

Секретар

Борислав Светославов Хлусов

 

234609028

Член

Методи Веселинов Георгиев

 

234609028

Член

Руслан Иванов Петров

 

234609028

Член

Милена Любомирова Миленкова

 

234609028

Член

Даяна Юлиянова Доспатлиева

 

234609029

Председател

Васил Костадинов Коцев

 

234609029

Зам. председател

Жулиета Йорданова Михайлова

 

234609029

Секретар

Емил Петков Кръстев

 

234609029

Член

Георги Иванов Величков

 

234609029

Член

Ингрид Владимирова Рангелова

 

234609029

Член

Христо Митков Илиев

 

234609029

Член

Мария Петрова Златева

 

234609030

Председател

Ясен Иванов Дженков

 

234609030

Зам. председател

Момчил Енчев Куцаров

 

234609030

Секретар

Гергана Николаева Чамова

 

234609030

Член

Лазар Георгиев Каферинов

 

234609030

Член

Елизабет Василева Костадинова

 

234609030

Член

Петър Йорданов Николов

 

234609030

Член

Дияна Динева Димитрова

 

234609031

Председател

Лиляна Кирилова Сотирова

 

234609031

Зам. председател

Методи Георгиев Малински

 

234609031

Секретар

Васил Милков Василев

 

234609031

Член

Петър Димитров Петров

 

234609031

Член

Миглена Петрова Илиева

 

234609031

Член

Здравко Найчов Негров

 

234609031

Член

Емил Милчев Василев

 

234609032

Председател

Ива Веселинова Москова

 

234609032

Зам. председател

Вероника Саркис Саркисян

 

234609032

Секретар

Елена Славева Семкова

 

234609032

Член

Здравко Георгиев Рагин

 

234609032

Член

Трифон Стоянов Трифонов

 

234609032

Член

Ваня Николова Колева

 

234609032

Член

Галина Цветанова Гандева

 

234609033

Председател

Иванка Димитрова Ставрева

 

234609033

Зам. председател

Емил Тихомиров Кърпаров

 

234609033

Секретар

Анна Ангелова Тодорова

 

234609033

Член

Димитър Иванов Григоров

 

234609033

Член

Йордан Георгиев Благоев

 

234609033

Член

Снежанка Колева Стойнова

 

234609033

Член

Пламен Цветанов Цветков

 

234609034

Председател

Константин Георгиев Петров

 

234609034

Зам. председател

Иван Тодоров Ставрев

 

234609034

Секретар

Ангелина Иванова Стоичкова

 

234609034

Член

Христо Петков Илиев

 

234609034

Член

Лиляна Иванова Иванова

 

234609034

Член

Георги Юлиян Константинов

 

234609034

Член

Димитринка Антонова Антонова

 

234609035

Председател

Евдокия Цветанова Чалъкова

 

234609035

Зам. председател

Момчил Александров Тошев

 

234609035

Секретар

Марин Маринов Вачевски

 

234609035

Член

Евгений Владков Ралчев

 

234609035

Член

Ирма Петкова Пенева

 

234609035

Член

Ния Христова Нинова

 

234609035

Член

Веска Атанасова Илиева

 

234609036

Председател

Калина Ангелова Таскова

 

234609036

Зам. председател

Янинка Николова Давидова

 

234609036

Секретар

Росен Паунов Любенов

 

234609036

Член

Любомир Петков Добрев

 

234609036

Член

Милена Цанкова Манева

 

234609036

Член

Анита Владимирова Йорданова

 

234609036

Член

Жанет Димова Хаджидимова

 

234609037

Председател

Зорница Емилова Клисуркина

 

234609037

Зам. председател

Минко Пенчев Пенчев

 

234609037

Секретар

Любомир Василев Вълчев

 

234609037

Член

Мариела Николаева Джунева

 

234609037

Член

Богомила Миланова Георгиева

 

234609037

Член

Ивелин Радославов Куленски

 

234609037

Член

Красимира Василева Петрова

 

234609038

Председател

Бенджамин Барух Чакъров

 

234609038

Зам. председател

Кристина Христова Иванова

 

234609038

Секретар

Катрин Кирилова Митова

 

234609038

Член

Илиян Сашев Спасов

 

234609038

Член

Любка Георгиева Василева

 

234609038

Член

Силвия Пантелеева Павлова

 

234609038

Член

Нели Тодорова Григорова

 

234609039

Председател

Иванка Милчева Стоянова

 

234609039

Зам. председател

Руси Стойчев Стойчев

 

234609039

Секретар

Мариана Тодорова Димитрова

 

234609039

Член

Спас Владимиров Шииковенски

 

234609039

Член

Катрин Руменова Йорданова-Сингх

 

234609039

Член

Вероника Николаева Бенчева

 

234609039

Член

Поли Владиславова Русанова

 

234609040

Председател

Ивайла Велиславова Атанасова

 

234609040

Зам. председател

Ивелина Людмилова Кирова

 

234609040

Секретар

Владимир Димитров Нанев

 

234609040

Член

Даниела Илиева Мошекова

 

234609040

Член

Любослава Владимирова Костова

 

234609040

Член

Елена Миткова Спасова

 

234609040

Член

Людмила Светославова Пехливанова

 

234609041

Председател

Стефана Любенова Караджова

 

234609041

Зам. председател

Кристиан Величков Филипов

 

234609041

Секретар

Диана Ценова Георгиева

 

234609041

Член

Ралица Петрова Базайтова

 

234609041

Член

Йордан Христов Йорданов

 

234609041

Член

Иво Живков Тачев

 

234609041

Член

Мирен Маринов Стоев

 

234609042

Председател

Калоян Владков Павлов

 

234609042

Зам. председател

Янка Динева Цекова

 

234609042

Секретар

Георги Иванов Карагеоргиев

 

234609042

Член

Тодорка Йорданова Вачевска

 

234609042

Член

Аделина Ара Македонска

 

234609042

Член

Ани Златкова Вучкова-Гюрова

 

234609042

Член

Росица Стоянчова Стоянова

 

234609043

Председател

Христо Станчев Димитров

 

234609043

Зам. председател

Женя Веселинова Григорова

 

234609043

Секретар

Живка Маноилова Ставрева

 

234609043

Член

Ралица Георгиева Стоичкова

 

234609043

Член

Боряна Стефанова Карагьозова

 

234609043

Член

Велика Георгиева Хаджикостова

 

234609043

Член

Адриан Венцеславов Димитров

 

234609044

Председател

Иван Стоянчов Цвеов

 

234609044

Зам. председател

Антония Валентинова Пенчева

 

234609044

Секретар

Тодор Колев Иванов

 

234609044

Член

Наталия Петрова Стайкова

 

234609044

Член

Росен Тодоров Василев

 

234609044

Член

Паолина Борисова Арабаджиева

 

234609044

Член

Миляна Бисерова Гюрова

 

234609045

Председател

Юлиян Дъглас Макгрегър

 

234609045

Зам. председател

Руси Кирилов Русев

 

234609045

Секретар

Анна Атанасова Чолакова

 

234609045

Член

Лалка Йотова Христова

 

234609045

Член

Станка Дачева Димитрова

 

234609045

Член

Яничка Методиева Якимова

 

234609045

Член

Мартин Йорданов Минчев

 

234609046

Председател

Иван Спасов Борисов

 

234609046

Зам. председател

Бранимира Георгиева Малканова

 

234609046

Секретар

Екатерина Руменова Високалийска

 

234609046

Член

Екатерина Иванова Иванова

 

234609046

Член

Боряна Кирилова Дживджанова

 

234609046

Член

Виляна Борисова Джакова

 

234609046

Член

Георги Христов Пенчев

 

234609047

Председател

Калинка Василева Ганчева

 

234609047

Зам. председател

Гергана Василева Стоилова

 

234609047

Секретар

Адриана Николова Перпериева

 

234609047

Член

Иво Иванов Брейчев

 

234609047

Член

Васка Димитрова Костадинова

 

234609047

Член

Петя Руменова Иванова

 

234609047

Член

Мелина-Вали Светославова Савова

 

234609048

Председател

Кирил Александров Георгиев

 

234609048

Зам. председател

Николай Валентинов Филев

 

234609048

Секретар

Цветелина Бориславова Григорова

 

234609048

Член

Елена Любенова Тофраджийска

 

234609048

Член

Лилия Трендафилова Цицелкова

 

234609048

Член

Емилия Петрова Рангелова

 

234609048

Член

Лиляна Цветанова Григорова

 

234609049

Председател

Паулина Иванова Иванова

 

234609049

Зам. председател

Лилия Валентинова Шаханова

 

234609049

Секретар

Добринка Стоянова Атанасова

 

234609049

Член

Мария Иванова Иванова

 

234609049

Член

Звезделин Михайлов Геров

 

234609049

Член

Николай Валериев Казълов

 

234609049

Член

Яни Янчев Янчев

 

234609050

Председател

Василен Светославов Митев

 

234609050

Зам. председател

Александър Кирилов Георгиев

 

234609050

Секретар

София Симеонова Василева

 

234609050

Член

Любка Горчева Иванова

 

234609050

Член

Михаил Василев Станимиров

 

234609050

Член

Венета Лазарова Грозданова

 

234609050

Член

Арвен Костадинова Косьова

 

234609051

Председател

София Георгиева Букурещлиева

 

234609051

Зам. председател

Гергана Павлова Янева

 

234609051

Секретар

Григор Янушев Яниславов

 

234609051

Член

Петя Петрова Петрова

 

234609051

Член

Александра Здравкова Стефанова

 

234609051

Член

Истилиян Димитров Иванов

 

234609051

Член

Веселин Юлиянов Новков

 

234609052

Председател

Николай Михайлов Атанасов

 

234609052

Зам. председател

Теодора Йорданова Стоименова

 

234609052

Секретар

Пламен Николов Трайков

 

234609052

Член

Радостина Аспарухова Асенова

 

234609052

Член

Йоланта Иванова Хаджийска

 

234609052

Член

Васко Огнянов Василев

 

234609052

Член

Иво Николаев Тодор

 

234609053

Председател

Светослав Василев Митев

 

234609053

Зам. председател

Валентина Делчева Байчева

 

234609053

Секретар

Никол Кристофорова Павлова

 

234609053

Член

Славчо Илиев Ранев

 

234609053

Член

Костадин Йорданов Костов

 

234609053

Член

Димитър Бориславов Барбуков

 

234609053

Член

Десислава Йорданова Накова

 

234609054

Председател

Керачка Бедрос Михаел

 

234609054

Зам. председател

Миглена Атанасова Атанасова

 

234609054

Секретар

Симеон Васков Василев

 

234609054

Член

Стефан Иванов Илиев

 

234609054

Член

Яна Янкова Петрова

 

234609054

Член

Мирослава Валентинова Тодорова

 

234609054

Член

Йорданка Горчева Петкова

 

234609055

Председател

Георги Желев Георгиев

 

234609055

Зам. председател

Антония Добринова Тасева

 

234609055

Секретар

Георги Андреев Стоянов

 

234609055

Член

Мирослав Наков Николов

 

234609055

Член

Николай Ненков Готев

 

234609055

Член

Явор Стефанов Генев

 

234609055

Член

Габриела Бойчова Ерменкова

 

234609056

Председател

Ема Георгиева Богданова-Цветкова

 

234609056

Зам. председател

Ивелина Ганчева Ганчева

 

234609056

Секретар

Адриан Адрианов Димитров

 

234609056

Член

Тома Славчев Томов

 

234609056

Член

Николай Кирилов Коцев

 

234609056

Член

Екатерина Николаева Савова

 

234609056

Член

Цветанка Христов Начев

 

234609057

Председател

Мерал Бехатова Бакалова

 

234609057

Зам. председател

Фотка Димитрова Илиева

 

234609057

Секретар

Борислав Славчев Борисов

 

234609057

Член

Дора Кънчева Събева

 

234609057

Член

Катрин Димитрова Василева

 

234609057

Член

Благовеста Христова Начева

 

234609057

Член

Николай Красимиров Кръстев

 

234609058

Председател

Йордан Атанасов Тасев

 

234609058

Зам. председател

Ивелин Тихомиров Марков

 

234609058

Секретар

Емилия Кирова Брейчева

 

234609058

Член

Божидар Христов Паскалев

 

234609058

Член

Гергана Милчева Василева

 

234609058

Член

Лили Чавдарова Христова

 

234609058

Член

Силвияна Русинова Иванова

 

234609059

Председател

Ели Йоцова Върбанова-Цонева

 

234609059

Зам. председател

Георги Кирилов Борисов

 

234609059

Секретар

Кристиян Славов Попов

 

234609059

Член

Георги Христов Ботев

 

234609059

Член

Здравка Златанова Златанова

 

234609059

Член

Бойко Любомиров Ленков

 

234609059

Член

Петър Венциславов Михалев

 

234609060

Председател

Валентина Йорданова Живкова

 

234609060

Зам. председател

Емилиян Стефанов Георгиев

 

234609060

Секретар

Емилия Димитрова Пройнова-Божаровска

 

234609060

Член

Стоян Руменов Яков

 

234609060

Член

Тодор Христов Станев

 

234609060

Член

Явор Иванов Иванов

 

234609060

Член

Гергана Миткова Исаева

 

234609061

Председател

Явор Спасов Драганов

 

234609061

Зам. председател

Християн Николаев Георгиев

 

234609061

Секретар

Мадлена Радославова Радева

 

234609061

Член

Анжелика Анжелова Авгелова

 

234609061

Член

Цветелина-Рая Огнянова Деспотова

 

234609061

Член

Иван Николаев Петков

 

234609061

Член

Яна Владимирова Христова

 

234609062

Председател

Яна Бориславова Йовчева

 

234609062

Зам. председател

Радослав Йорданов Александров

 

234609062

Секретар

Ивайло Янкулов Месалски

 

234609062

Член

Милена Димитрова Ангелова

 

234609062

Член

Серафима Ивайлова Дочева

 

234609062

Член

Николай Стойков Симеонов

 

234609062

Член

Мариана Димитрова Папазова

 

234609063

Председател

Станислав Йорданов Александров

 

234609063

Зам. председател

Марина Георгиева Михайлова

 

234609063

Секретар

Славея Александров Димова

 

234609063

Член

Николай Кирилов Петров

 

234609063

Член

Мария Николова Николова

 

234609063

Член

Добрина Маринова Иванова

 

234609063

Член

Естел Християн Георгиева

 

234609064

Председател

Светослава Сергеева Рожкова

 

234609064

Зам. председател

Йордан Станчев Александров

 

234609064

Секретар

Кольо Ганев Йоновски

 

234609064

Член

Марио Михалев Кочев

 

234609064

Член

Траян Добринов Милушев

 

234609064

Член

Янислав Християнов Георгиев

 

234609064

Член

Димитър Веженов Неделчев

 

234609065

Председател

Радослав Тодоров Радев

 

234609065

Зам. председател

Илиана Атанасова Божанина

 

234609065

Секретар

Невена Асенова Кръстева

 

234609065

Член

Милкана Стоилова Христова

 

234609065

Член

Христо Георгиев Кордев

 

234609065

Член

Слави Христов Белев

 

234609065

Член

Йонка Стойчева Христова

 

234609066

Председател

Таня Станиславова Станева

 

234609066

Зам. председател

Йоана Валентинова Неделчева

 

234609066

Секретар

Теодор Мирославов Субашки

 

234609066

Член

Милена Костадинова Кръстева

 

234609066

Член

Мирослав Генчов Тодоров

 

234609066

Член

Ерол Каменов Сандански

 

234609066

Член

Петър Дечев Цанев

 

234609067

Председател

Мариана Генадиева Любенова

 

234609067

Зам. председател

Серафим Христов Кузов

 

234609067

Секретар

Валентин Ангелов Миленов

 

234609067

Член

Владимир Любомиров Борисов

 

234609067

Член

Галина Кръстанова Райкова

 

234609067

Член

Гергана Петева Боева

 

234609067

Член

Кирил Георгиев Борисов

 

234609068

Председател

Елисавета Любомирова Петрушева

 

234609068

Зам. председател

Ани Йорданова Пильова

 

234609068

Секретар

Георги Аспарухов Аврамов

 

234609068

Член

Денислава Димитрова Атанасова

 

234609068

Член

Димитър Ганчев Ганчев

 

234609068

Член

Светослав Иванов Филипов

 

234609068

Член

Боряна Русева Иванова

 

234609069

Председател

София Василева Панайотова

 

234609069

Зам. председател

Олег Евлогиев Матеев

 

234609069

Секретар

Веселин Пламенов Гергинов

 

234609069

Член

Евгени Стоянов Йорданов

 

234609069

Член

Кирил Христов Нинов

 

234609069

Член

Ани Тодорова Таскова

 

234609069

Член

Георги Петров Ангелов

 

234609070

Председател

Васил Стоянов Василев

 

234609070

Зам. председател

Латинка Йорданова Василева

 

234609070

Секретар

Джанет Веселинова Тодорова

 

234609070

Член

Георги Петров Кирилов

 

234609070

Член

Ралица Емилова Найденова

 

234609070

Член

Дарина Радославова Петрова

 

234609070

Член

Сийка Николова Димитрова

 

234609071

Председател

Христо Стефанов Ганчев

 

234609071

Зам. председател

Лидия Николова Лазарова

 

234609071

Секретар

Гергана Атанасова Атанасова

 

234609071

Член

Ирен Милошева Такева

 

234609071

Член

Росен Христов Бонев

 

234609071

Член

Невена Георгиева Младенова

 

234609071

Член

Цветанка Алексансдрова Григорова

 

234609072

Председател

Марио Руменов Добрев

 

234609072

Зам. председател

Юри Георгиев Съпонджиев

 

234609072

Секретар

Борислав Лазаров Иванов

 

234609072

Член

Георги Николаев Баров

 

234609072

Член

Станислава Георгиева Димитрова

 

234609072

Член

Евангелина Димитрова Коцева

 

234609072

Член

Евелина Божидарова Георгиева

 

234609073

Председател

Пламена Димитрова Димитрова

 

234609073

Зам. председател

Ния Николаева Цонева

 

234609073

Секретар

Жанна Иванова Иванова

 

234609073

Член

Християна Иванова Василева

 

234609073

Член

Илиян Данаилов Миленов

 

234609073

Член

Десислава Георгиева Михалева

 

234609073

Член

Александър Александров Бойнов

 

234609074

Председател

Борислав Иванов Господинов

 

234609074

Зам. председател

Емил Иванов Живков

 

234609074

Секретар

Бойка Венцимирова Божаровска

 

234609074

Член

Жанет Емилова Джорова

 

234609074

Член

Стоил Тодоров Георгиев

 

234609074

Член

Велимира Тодорова Петрова

 

234609074

Член

Магдалена Калоянова Янкова

 

234609075

Председател

Жасмина Траянова Радева

 

234609075

Зам. председател

Калин Венциславов Попов

 

234609075

Секретар

Йоанна Илиянова Миланова

 

234609075

Член

Румен Любомиров Петров

 

234609075

Член

Преслав Петрова Драков

 

234609075

Член

Иванка Велкова Атанасова

 

234609075

Член

Гергана Николаева Колева

 

234609076

Председател

Валери Гергинов Царев

 

234609076

Зам. председател

Биляна Людмила Здравкова

 

234609076

Секретар

Янита Пеньова Вълчева

 

234609076

Член

Йордан Ражелов Димитров

 

234609076

Член

Георги Алелсандров Новев

 

234609076

Член

Веселина Георгиева Панайотова

 

234609076

Член

Стефан Христов Гигов

 

234609077

Председател

Евгения Богданова Селвелиева

 

234609077

Зам. председател

Боряна Димитрова Велинова

 

234609077

Секретар

Флорина Траянова Георгиева

 

234609077

Член

Запрянка Миткова Димитрова

 

234609077

Член

Николай Красимиров Кръстанов

 

234609077

Член

Емил Живков Михайлов

 

234609077

Член

Кръстина Славейкова Василева

 

234609078

Председател

Елена Борисова Гелова

 

234609078

Зам. председател

Зорница Красимирова Стоянова

 

234609078

Секретар

Иван Хуго Нековар

 

234609078

Член

Михаил Алексеевич Чистополов

 

234609078

Член

Филип Сашов Кънчев

 

234609078

Член

Мая Димитрова Стамболиева

 

234609078

Член

Калоян Георгиев Петров

 

234609079

Председател

Кристиан Сергеев Антонов

 

234609079

Зам. председател

Снежа Димитрова Табакова

 

234609079

Секретар

Милка Атанасова Кръстева

 

234609079

Член

Антон Емилов Кънчев

 

234609079

Член

Ростислава Радославова Шапова

 

234609079

Член

Димитър Бойков Сотиров

 

234609079

Член

Александър Барух Лазаров

 

         

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Лозенец“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________

                                                                                    БОРИСЛАВ ТАСЕВ

 

 

                                                                        ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: __П______________

                                                                                    ЖИВКА КОТЕВА

Решението е обявено на Информационното табло на РИК, както следва:

 

Дата

Час

Член РИК

Член РИК

Поставяне

 

 

 

 

Сваляне

 

 

 

 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ

 

гр. София, район "Триадица", ул. "Алабин" № 54, ет. 3. стая 301 (заседателна зала) и ст. 302 телефон за контакт – 0882 510896, 028054130 и 028054131, e-mail: [email protected]

 

РЕШЕНИЕ № 48-НС/07.03.2023 г.

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец“ с вх. № 86/02.03.2023 г. за назначаване съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 79 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 79 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 79 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 79 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 79 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 79 бр. членове, КП „Български възход“ – 79 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 66 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 52 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 36 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 27 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 24 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 20 бр. членове, КП „Български възход“ – 12 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 79 /седемдесет и девет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609001

Председател

Татяна Петкова Атанасова

 

234609001

Зам. председател

Калин Руменов Кюркчийски

 

234609001

Секретар

Иван Иванов Братоев

 

234609001

Член

Бисерка Минчова Иванова

 

234609001

Член

Жулиена Данчева Костадинова

 

234609001

Член

Юлиана Павлова Паскалева

 

234609001

Член

Красимир Николов Стоянов

 

234609002

Председател

Никита Калинова Божилова

 

234609002

Зам. председател

Михаил Любомиров Капитански

 

234609002

Секретар

Румен Бориславов Кюркчийски

 

234609002

Член

Здравко Русев Русев

 

234609002

Член

Елин Георгиев Стоянов

 

234609002

Член

Веселин Пламенов Истатков

 

234609002

Член

Галя Григорова Ерменкова

 

234609003

Председател

Мария Георгиева Нанковска

 

234609003

Зам. председател

Красимир Лазаров Христов

 

234609003

Секретар

Кристиан Евгениев Иванов

 

234609003

Член

Мима Иванова Иванова

 

234609003

Член

Здравко Живков Григоров

 

234609003

Член

Диана Антонова Георгиева

 

234609003

Член

Димитър Пламенов Димитров

 

234609004

Председател

Полина Константинова Христова

 

234609004

Зам. председател

Младен Стоев Стоев

 

234609004

Секретар

Марио Цветанов Илчев

 

234609004

Член

Миглена Миролюбова Вълкова

 

234609004

Член

Ивелин Георгиев Георгиев

 

234609004

Член

Йоана Стефчова Кочовска

 

234609004

Член

Крум Любчов Божанов

 

234609005

Председател

Лиляна Атанасова Марина

 

234609005

Зам. председател

Светлана Стоянова Маринова

 

234609005

Секретар

Ния Асенова Богомилова

 

234609005

Член

Валери Стоянов Боянов

 

234609005

Член

Даниел Бориславов Йосифов

 

234609005

Член

Иванка Гашева Гашева

 

234609005

Член

Цветанка Петрова Толева

 

234609006

Председател

Жанет Петкова Аврамова

 

234609006

Зам. председател

Светла Костадинова Кюркчийска

 

234609006

Секретар

Стоян Илиев Илиев

 

234609006

Член

Катерина Светлинова Димитрова

 

234609006

Член

Виолета Йосифова Накова

 

234609006

Член

Спас Илиев Стоев

 

234609006

Член

Стефка Йорданова Кавалджиева

 

234609007

Председател

Борислав Георгиев Льонов

 

234609007

Зам. председател

Стефка Данаилова Антова

 

234609007

Секретар

Ирина Христова Божкова

 

234609007

Член

Емил Гаврилов Петков

 

234609007

Член

Антония Боянова Бонева-Белниколова

 

234609007

Член

Йордан Дамянов Попов

 

234609007

Член

Марта Пламенова Масленска

 

234609008

Председател

Пламен Емилов Сотиров

 

234609008

Зам. председател

Владимира Владимирова Дончева

 

234609008

Секретар

Марусия Маринова Скилева

 

234609008

Член

Христо Георгиев Стоянов

 

234609008

Член

Владимир Михайлов Василев

 

234609008

Член

Антоанета Николова Маринова

 

234609008

Член

Емилия Стефанова Иванова

 

234609009

Председател

Юлиян Бисеров Ташчиев

 

234609009

Зам. председател

Стефан Бориславов Радев

 

234609009

Секретар

Галина Стойнева Мухтарска-Аргирова

 

234609009

Член

Георги Стойчев Йорданов

 

234609009

Член

Ренета Александрова Петкова

 

234609009

Член

Илко Димитров Ковачев

 

234609009

Член

Милан Костов Петров

 

234609010

Председател

Константин Николаев Кръстев

 

234609010

Зам. председател

Мари Гребенарова Гребенарова

 

234609010

Секретар

Ана-Милена Бисерова Димитрова

 

234609010

Член

Ивайло Димитров Грозданов

 

234609010

Член

Лилия Лазарова Станоева

 

234609010

Член

Даниела Ивайлова Калайджиева

 

234609010

Член

Николай Иванов Мангачев

 

234609011

Председател

Росица Бориславова Футекова-Христова

 

234609011

Зам. председател

Стефка Маринова Братанова

 

234609011

Секретар

Николай Енчев Колев

 

234609011

Член

Марин Страшимиров Казачки

 

234609011

Член

Ивайло Николов Кюров

 

234609011

Член

Валентин Тодоров Делипавлов

 

234609011

Член

Димитър Здравков Йорданов

 

234609012

Председател

Емил Борисов Сотиров

 

234609012

Зам. председател

Васко Васков Гигов

 

234609012

Секретар

Петя Кирилова Киронова

 

234609012

Член

Владимир Данчов Цветанов

 

234609012

Член

Елизабет Александрова Латева

 

234609012

Член

Лилия Костова Костова

 

234609012

Член

Калоян Димитров Йорданов

 

234609013

Председател

Жана Георгиева Щъркова

 

234609013

Зам. председател

Светлана Василева Цецулникова

 

234609013

Секретар

Аршалуис Бедрос Ангелова

 

234609013

Член

Георги Димитров Панделиев

 

234609013

Член

Цветомира Йорданова Георгиева

 

234609013

Член

Бранимир Атанасов Атанасов

 

234609013

Член

Тони Илиев Тонев

 

234609014

Председател

Ивайло Чавдаров Начев

 

234609014

Зам. председател

Юри Йорданов Димитров

 

234609014

Секретар

Анна Стефанова Пъневска

 

234609014

Член

Румен Иванов Стоянов

 

234609014

Член

Петранка Стефанова Ламбева

 

234609014

Член

Росица Георгиева Широкова

 

234609014

Член

Весела Димова Димова

 

234609015

Председател

Ралица Иванова Кавлакова

 

234609015

Зам. председател

Антон Людмилов Ценев

 

234609015

Секретар

Валентин Михайлов Стоянов

 

234609015

Член

Антоанета Рангелова Димитрова-Генадиева

 

234609015

Член

Димитринка Спасова Тодорова

 

234609015

Член

Светла Иванова Кънова

 

234609015

Член

Исмаил Ибрахим Бильов

 

234609016

Председател

Ивайло Георгиев Стоименов

 

234609016

Зам. председател

Васил Тодоров Чобанов

 

234609016

Секретар

Антоанета Петрова Толева

 

234609016

Член

Градимир Валериев Стоянов

 

234609016

Член

Снежана Тодорова Христова

 

234609016

Член

Димитър Ненчев Ненчев

 

234609016

Член

Любен Иванов Крумов

 

234609017

Председател

Божидар Владимиров Петровски

 

234609017

Зам. председател

Мария Венциславова Филиповска

 

234609017

Секретар

Калоян Михайлов Цировски

 

234609017

Член

Цветомир Василев Цветанов

 

234609017

Член

Венеция Асенова Николова

 

234609017

Член

Стойко Йорданов Киричин

 

234609017

Член

Валентина Цветанова Тодорова

 

234609018

Председател

Лилия Христова Гунчева-Иванова

 

234609018

Зам. председател

Христина Владимирова Шиянкова

 

234609018

Секретар

Росен Стефанов Камунински

 

234609018

Член

Любомир Бойков Горанов

 

234609018

Член

Трифон Трифонов Попов

 

234609018

Член

Силвия Иванова Крумова

 

234609018

Член

Августа Константинова Кръстева

 

234609019

Председател

Владимира Генадиев Колев

 

234609019

Зам. председател

Стефан Красимиров Димов

 

234609019

Секретар

Евелина Венелинова Велчева

 

234609019

Член

Петър Свиленов Боянов

 

234609019

Член

Калина Валентинова Тутева-Василева

 

234609019

Член

Петко Тодоров Денчев

 

234609019

Член

Александър Андреев Желев

 

234609020

Председател

Северина Иванова Михайлова

 

234609020

Зам. председател

Борислав Славчов Лазаров

 

234609020

Секретар

Елена Радкова Димитрова

 

234609020

Член

Галин Нешев Маринов

 

234609020

Член

Николай Атанасов Савов

 

234609020

Член

Елка Стоилова Кръстева

 

234609020

Член

Стефка Пенева Колева

 

234609021

Председател

Ирена Людмилова Нанева

 

234609021

Зам. председател

Еми Стоянова Желязкова

 

234609021

Секретар

Жанет Давид Соломон

 

234609021

Член

Димитър Николов Галчев

 

234609021

Член

Лиляна Владимирова Самсонова

 

234609021

Член

Атанас Боянов Кавракиров

 

234609021

Член

Никололай Йорданов Колев

 

234609022

Председател

Петьо Кирилов Чупетловски

 

234609022

Зам. председател

Милослав Здравков Христов

 

234609022

Секретар

Валери Георгиев Коцев

 

234609022

Член

Ботьо Димитров Иванов

 

234609022

Член

Димо Петков Петков

 

234609022

Член

Ивайло Койчев Добрев

 

234609022

Член

Здравко Кирилов Димитров

 

234609023

Председател

Петър Ивов Гогев

 

234609023

Зам. председател

Еню Златинов Тепсиев

 

234609023

Секретар

Вилиана Михайлова Стоянова

 

234609023

Член

Росен Кирилов Пандурски

 

234609023

Член

Милица Светозарова Калипацева-Петкова

 

234609023

Член

Катя Ганчева Колева

 

234609023

Член

Маргарита Илиева Коларска

 

234609024

Председател

Антонина Георгиева Кенова

 

234609024

Зам. председател

Васил Христова Гелов

 

234609024

Секретар

Иван Илиев Партулов

 

234609024

Член

Калоян Любомиров Вачев

 

234609024

Член

Петър Стоянов Тренчев

 

234609024

Член

Пламен Георгиев Вучков

 

234609024

Член

Анета Спасова Атанасова

 

234609025

Председател

Димитър Михайлов Димитрова-Генадиева

 

234609025

Зам. председател

Роси Валентинова Дирекова

 

234609025

Секретар

Любомир Борисов Ризов

 

234609025

Член

Александър Александров Инджов

 

234609025

Член

Милен Христов Христов

 

234609025

Член

Даниел Емилов Иванов

 

234609025

Член

Калоян Йорданов Христов

 

234609026

Председател

Богомила Георгиева Даскалова

 

234609026

Зам. председател

Мартин Асенов Великов

 

234609026

Секретар

Красимир Методиев Цонкин

 

234609026

Член

Красимир Георгиев Митов

 

234609026

Член

Николина Димитрова Недялкова

 

234609026

Член

Алдин Алдинов Балабанов

 

234609026

Член

Йоана Динева Димитрова

 

234609027

Председател

Румен Кръстев Кръстев

 

234609027

Зам. председател

Снежана Ганчова Костадинова

 

234609027

Секретар

Драгомир Георгиев Качишмиров

 

234609027

Член

Петър Ганчев Георгиев

 

234609027

Член

Мартин Александров Величков

 

234609027

Член

Катя Иванова Филипова

 

234609027

Член

Ивайло Иванов Кискинов

 

234609028

Председател

Дафинка Цветанова Граховска

 

234609028

Зам. председател

Марио Едуард Хаджигеоргиев

 

234609028

Секретар

Борислав Светославов Хлусов

 

234609028

Член

Методи Веселинов Георгиев

 

234609028

Член

Руслан Иванов Петров

 

234609028

Член

Милена Любомирова Миленкова

 

234609028

Член

Даяна Юлиянова Доспатлиева

 

234609029

Председател

Васил Костадинов Коцев

 

234609029

Зам. председател

Жулиета Йорданова Михайлова

 

234609029

Секретар

Емил Петков Кръстев

 

234609029

Член

Георги Иванов Величков

 

234609029

Член

Ингрид Владимирова Рангелова

 

234609029

Член

Христо Митков Илиев

 

234609029

Член

Мария Петрова Златева

 

234609030

Председател

Ясен Иванов Дженков

 

234609030

Зам. председател

Момчил Енчев Куцаров

 

234609030

Секретар

Гергана Николаева Чамова

 

234609030

Член

Лазар Георгиев Каферинов

 

234609030

Член

Елизабет Василева Костадинова

 

234609030

Член

Петър Йорданов Николов

 

234609030

Член

Дияна Динева Димитрова

 

234609031

Председател

Лиляна Кирилова Сотирова

 

234609031

Зам. председател

Методи Георгиев Малински

 

234609031

Секретар

Васил Милков Василев

 

234609031

Член

Петър Димитров Петров

 

234609031

Член

Миглена Петрова Илиева

 

234609031

Член

Здравко Найчов Негров

 

234609031

Член

Емил Милчев Василев

 

234609032

Председател

Ива Веселинова Москова

 

234609032

Зам. председател

Вероника Саркис Саркисян

 

234609032

Секретар

Елена Славева Семкова

 

234609032

Член

Здравко Георгиев Рагин

 

234609032

Член

Трифон Стоянов Трифонов

 

234609032

Член

Ваня Николова Колева

 

234609032

Член

Галина Цветанова Гандева

 

234609033

Председател

Иванка Димитрова Ставрева

 

234609033

Зам. председател

Емил Тихомиров Кърпаров

 

234609033

Секретар

Анна Ангелова Тодорова

 

234609033

Член

Димитър Иванов Григоров

 

234609033

Член

Йордан Георгиев Благоев

 

234609033

Член

Снежанка Колева Стойнова

 

234609033

Член

Пламен Цветанов Цветков

 

234609034

Председател

Константин Георгиев Петров

 

234609034

Зам. председател

Иван Тодоров Ставрев

 

234609034

Секретар

Ангелина Иванова Стоичкова

 

234609034

Член

Христо Петков Илиев

 

234609034

Член

Лиляна Иванова Иванова

 

234609034

Член

Георги Юлиян Константинов

 

234609034

Член

Димитринка Антонова Антонова

 

234609035

Председател

Евдокия Цветанова Чалъкова

 

234609035

Зам. председател

Момчил Александров Тошев

 

234609035

Секретар

Марин Маринов Вачевски

 

234609035

Член

Евгений Владков Ралчев

 

234609035

Член

Ирма Петкова Пенева

 

234609035

Член

Ния Христова Нинова

 

234609035

Член

Веска Атанасова Илиева

 

234609036

Председател

Калина Ангелова Таскова

 

234609036

Зам. председател

Янинка Николова Давидова

 

234609036

Секретар

Росен Паунов Любенов

 

234609036

Член

Любомир Петков Добрев

 

234609036

Член

Милена Цанкова Манева

 

234609036

Член

Анита Владимирова Йорданова

 

234609036

Член

Жанет Димова Хаджидимова

 

234609037

Председател

Зорница Емилова Клисуркина

 

234609037

Зам. председател

Минко Пенчев Пенчев

 

234609037

Секретар

Любомир Василев Вълчев

 

234609037

Член

Мариела Николаева Джунева

 

234609037

Член

Богомила Миланова Георгиева

 

234609037

Член

Ивелин Радославов Куленски

 

234609037

Член

Красимира Василева Петрова

 

234609038

Председател

Бенджамин Барух Чакъров

 

234609038

Зам. председател

Кристина Христова Иванова

 

234609038

Секретар

Катрин Кирилова Митова

 

234609038

Член

Илиян Сашев Спасов

 

234609038

Член

Любка Георгиева Василева

 

234609038

Член

Силвия Пантелеева Павлова

 

234609038

Член

Нели Тодорова Григорова

 

234609039

Председател

Иванка Милчева Стоянова

 

234609039

Зам. председател

Руси Стойчев Стойчев

 

234609039

Секретар

Мариана Тодорова Димитрова

 

234609039

Член

Спас Владимиров Шииковенски

 

234609039

Член

Катрин Руменова Йорданова-Сингх

 

234609039

Член

Вероника Николаева Бенчева

 

234609039

Член

Поли Владиславова Русанова

 

234609040

Председател

Ивайла Велиславова Атанасова

 

234609040

Зам. председател

Ивелина Людмилова Кирова

 

234609040

Секретар

Владимир Димитров Нанев

 

234609040

Член

Даниела Илиева Мошекова

 

234609040

Член

Любослава Владимирова Костова

 

234609040

Член

Елена Миткова Спасова

 

234609040

Член

Людмила Светославова Пехливанова

 

234609041

Председател

Стефана Любенова Караджова

 

234609041

Зам. председател

Кристиан Величков Филипов

 

234609041

Секретар

Диана Ценова Георгиева

 

234609041

Член

Ралица Петрова Базайтова

 

234609041

Член

Йордан Христов Йорданов

 

234609041

Член

Иво Живков Тачев

 

234609041

Член

Мирен Маринов Стоев

 

234609042

Председател

Калоян Владков Павлов

 

234609042

Зам. председател

Янка Динева Цекова

 

234609042

Секретар

Георги Иванов Карагеоргиев

 

234609042

Член

Тодорка Йорданова Вачевска

 

234609042

Член

Аделина Ара Македонска

 

234609042

Член

Ани Златкова Вучкова-Гюрова

 

234609042

Член

Росица Стоянчова Стоянова

 

234609043

Председател

Христо Станчев Димитров

 

234609043

Зам. председател

Женя Веселинова Григорова

 

234609043

Секретар

Живка Маноилова Ставрева

 

234609043

Член

Ралица Георгиева Стоичкова

 

234609043

Член

Боряна Стефанова Карагьозова

 

234609043

Член

Велика Георгиева Хаджикостова

 

234609043

Член

Адриан Венцеславов Димитров

 

234609044

Председател

Иван Стоянчов Цвеов

 

234609044

Зам. председател

Антония Валентинова Пенчева

 

234609044

Секретар

Тодор Колев Иванов

 

234609044

Член

Наталия Петрова Стайкова

 

234609044

Член

Росен Тодоров Василев

 

234609044

Член

Паолина Борисова Арабаджиева

 

234609044

Член

Миляна Бисерова Гюрова

 

234609045

Председател

Юлиян Дъглас Макгрегър

 

234609045

Зам. председател

Руси Кирилов Русев

 

234609045

Секретар

Анна Атанасова Чолакова

 

234609045

Член

Лалка Йотова Христова

 

234609045

Член

Станка Дачева Димитрова

 

234609045

Член

Яничка Методиева Якимова

 

234609045

Член

Мартин Йорданов Минчев

 

234609046

Председател

Иван Спасов Борисов

 

234609046

Зам. председател

Бранимира Георгиева Малканова

 

234609046

Секретар

Екатерина Руменова Високалийска

 

234609046

Член

Екатерина Иванова Иванова

 

234609046

Член

Боряна Кирилова Дживджанова

 

234609046

Член

Виляна Борисова Джакова

 

234609046

Член

Георги Христов Пенчев

 

234609047

Председател

Калинка Василева Ганчева

 

234609047

Зам. председател

Гергана Василева Стоилова

 

234609047

Секретар

Адриана Николова Перпериева

 

234609047

Член

Иво Иванов Брейчев

 

234609047

Член

Васка Димитрова Костадинова

 

234609047

Член

Петя Руменова Иванова

 

234609047

Член

Мелина-Вали Светославова Савова

 

234609048

Председател

Кирил Александров Георгиев

 

234609048

Зам. председател

Николай Валентинов Филев

 

234609048

Секретар

Цветелина Бориславова Григорова

 

234609048

Член

Елена Любенова Тофраджийска

 

234609048

Член

Лилия Трендафилова Цицелкова

 

234609048

Член

Емилия Петрова Рангелова

 

234609048

Член

Лиляна Цветанова Григорова

 

234609049

Председател

Паулина Иванова Иванова

 

234609049

Зам. председател

Лилия Валентинова Шаханова

 

234609049

Секретар

Добринка Стоянова Атанасова

 

234609049

Член

Мария Иванова Иванова

 

234609049

Член

Звезделин Михайлов Геров

 

234609049

Член

Николай Валериев Казълов

 

234609049

Член

Яни Янчев Янчев

 

234609050

Председател

Василен Светославов Митев

 

234609050

Зам. председател

Александър Кирилов Георгиев

 

234609050

Секретар

София Симеонова Василева

 

234609050

Член

Любка Горчева Иванова

 

234609050

Член

Михаил Василев Станимиров

 

234609050

Член

Венета Лазарова Грозданова

 

234609050

Член

Арвен Костадинова Косьова

 

234609051

Председател

София Георгиева Букурещлиева

 

234609051

Зам. председател

Гергана Павлова Янева

 

234609051

Секретар

Григор Янушев Яниславов

 

234609051

Член

Петя Петрова Петрова

 

234609051

Член

Александра Здравкова Стефанова

 

234609051

Член

Истилиян Димитров Иванов

 

234609051

Член

Веселин Юлиянов Новков

 

234609052

Председател

Николай Михайлов Атанасов

 

234609052

Зам. председател

Теодора Йорданова Стоименова

 

234609052

Секретар

Пламен Николов Трайков

 

234609052

Член

Радостина Аспарухова Асенова

 

234609052

Член

Йоланта Иванова Хаджийска

 

234609052

Член

Васко Огнянов Василев

 

234609052

Член

Иво Николаев Тодор

 

234609053

Председател

Светослав Василев Митев

 

234609053

Зам. председател

Валентина Делчева Байчева

 

234609053

Секретар

Никол Кристофорова Павлова

 

234609053

Член

Славчо Илиев Ранев

 

234609053

Член

Костадин Йорданов Костов

 

234609053

Член

Димитър Бориславов Барбуков

 

234609053

Член

Десислава Йорданова Накова

 

234609054

Председател

Керачка Бедрос Михаел

 

234609054

Зам. председател

Миглена Атанасова Атанасова

 

234609054

Секретар

Симеон Васков Василев

 

234609054

Член

Стефан Иванов Илиев

 

234609054

Член

Яна Янкова Петрова

 

234609054

Член

Мирослава Валентинова Тодорова

 

234609054

Член

Йорданка Горчева Петкова

 

234609055

Председател

Георги Желев Георгиев

 

234609055

Зам. председател

Антония Добринова Тасева

 

234609055

Секретар

Георги Андреев Стоянов

 

234609055

Член

Мирослав Наков Николов

 

234609055

Член

Николай Ненков Готев

 

234609055

Член

Явор Стефанов Генев

 

234609055

Член

Габриела Бойчова Ерменкова

 

234609056

Председател

Ема Георгиева Богданова-Цветкова

 

234609056

Зам. председател

Ивелина Ганчева Ганчева

 

234609056

Секретар

Адриан Адрианов Димитров

 

234609056

Член

Тома Славчев Томов

 

234609056

Член

Николай Кирилов Коцев

 

234609056

Член

Екатерина Николаева Савова

 

234609056

Член

Цветанка Христов Начев

 

234609057

Председател

Мерал Бехатова Бакалова

 

234609057

Зам. председател

Фотка Димитрова Илиева

 

234609057

Секретар

Борислав Славчев Борисов

 

234609057

Член

Дора Кънчева Събева

 

234609057

Член

Катрин Димитрова Василева

 

234609057

Член

Благовеста Христова Начева

 

234609057

Член

Николай Красимиров Кръстев

 

234609058

Председател

Йордан Атанасов Тасев

 

234609058

Зам. председател

Ивелин Тихомиров Марков

 

234609058

Секретар

Емилия Кирова Брейчева

 

234609058

Член

Божидар Христов Паскалев

 

234609058

Член

Гергана Милчева Василева

 

234609058

Член

Лили Чавдарова Христова

 

234609058

Член

Силвияна Русинова Иванова

 

234609059

Председател

Ели Йоцова Върбанова-Цонева

 

234609059

Зам. председател

Георги Кирилов Борисов

 

234609059

Секретар

Кристиян Славов Попов

 

234609059

Член

Георги Христов Ботев

 

234609059

Член

Здравка Златанова Златанова

 

234609059

Член

Бойко Любомиров Ленков

 

234609059

Член

Петър Венциславов Михалев

 

234609060

Председател

Валентина Йорданова Живкова

 

234609060

Зам. председател

Емилиян Стефанов Георгиев

 

234609060

Секретар

Емилия Димитрова Пройнова-Божаровска

 

234609060

Член

Стоян Руменов Яков

 

234609060

Член

Тодор Христов Станев

 

234609060

Член

Явор Иванов Иванов

 

234609060

Член

Гергана Миткова Исаева

 

234609061

Председател

Явор Спасов Драганов

 

234609061

Зам. председател

Християн Николаев Георгиев

 

234609061

Секретар

Мадлена Радославова Радева

 

234609061

Член

Анжелика Анжелова Авгелова

 

234609061

Член

Цветелина-Рая Огнянова Деспотова

 

234609061

Член

Иван Николаев Петков

 

234609061

Член

Яна Владимирова Христова

 

234609062

Председател

Яна Бориславова Йовчева

 

234609062

Зам. председател

Радослав Йорданов Александров

 

234609062

Секретар

Ивайло Янкулов Месалски

 

234609062

Член

Милена Димитрова Ангелова

 

234609062

Член

Серафима Ивайлова Дочева

 

234609062

Член

Николай Стойков Симеонов

 

234609062

Член

Мариана Димитрова Папазова

 

234609063

Председател

Станислав Йорданов Александров

 

234609063

Зам. председател

Марина Георгиева Михайлова

 

234609063

Секретар

Славея Александров Димова

 

234609063

Член

Николай Кирилов Петров

 

234609063

Член

Мария Николова Николова

 

234609063

Член

Добрина Маринова Иванова

 

234609063

Член

Естел Християн Георгиева

 

234609064

Председател

Светослава Сергеева Рожкова

 

234609064

Зам. председател

Йордан Станчев Александров

 

234609064

Секретар

Кольо Ганев Йоновски

 

234609064

Член

Марио Михалев Кочев

 

234609064

Член

Траян Добринов Милушев

 

234609064

Член

Янислав Християнов Георгиев

 

234609064

Член

Димитър Веженов Неделчев

 

234609065

Председател

Радослав Тодоров Радев

 

234609065

Зам. председател

Илиана Атанасова Божанина

 

234609065

Секретар

Невена Асенова Кръстева

 

234609065

Член

Милкана Стоилова Христова

 

234609065

Член

Христо Георгиев Кордев

 

234609065

Член

Слави Христов Белев

 

234609065

Член

Йонка Стойчева Христова

 

234609066

Председател

Таня Станиславова Станева

 

234609066

Зам. председател

Йоана Валентинова Неделчева

 

234609066

Секретар

Теодор Мирославов Субашки

 

234609066

Член

Милена Костадинова Кръстева

 

234609066

Член

Мирослав Генчов Тодоров

 

234609066

Член

Ерол Каменов Сандански

 

234609066

Член

Петър Дечев Цанев

 

234609067

Председател

Мариана Генадиева Любенова

 

234609067

Зам. председател

Серафим Христов Кузов

 

234609067

Секретар

Валентин Ангелов Миленов

 

234609067

Член

Владимир Любомиров Борисов

 

234609067

Член

Галина Кръстанова Райкова

 

234609067

Член

Гергана Петева Боева

 

234609067

Член

Кирил Георгиев Борисов

 

234609068

Председател

Елисавета Любомирова Петрушева

 

234609068

Зам. председател

Ани Йорданова Пильова

 

234609068

Секретар

Георги Аспарухов Аврамов

 

234609068

Член

Денислава Димитрова Атанасова

 

234609068

Член

Димитър Ганчев Ганчев

 

234609068

Член

Светослав Иванов Филипов

 

234609068

Член

Боряна Русева Иванова

 

234609069

Председател

София Василева Панайотова

 

234609069

Зам. председател

Олег Евлогиев Матеев

 

234609069

Секретар

Веселин Пламенов Гергинов

 

234609069

Член

Евгени Стоянов Йорданов

 

234609069

Член

Кирил Христов Нинов

 

234609069

Член

Ани Тодорова Таскова

 

234609069

Член

Георги Петров Ангелов

 

234609070

Председател

Васил Стоянов Василев

 

234609070

Зам. председател

Латинка Йорданова Василева

 

234609070

Секретар

Джанет Веселинова Тодорова

 

234609070

Член

Георги Петров Кирилов

 

234609070

Член

Ралица Емилова Найденова

 

234609070

Член

Дарина Радославова Петрова

 

234609070

Член

Сийка Николова Димитрова

 

234609071

Председател

Христо Стефанов Ганчев

 

234609071

Зам. председател

Лидия Николова Лазарова

 

234609071

Секретар

Гергана Атанасова Атанасова

 

234609071

Член

Ирен Милошева Такева

 

234609071

Член

Росен Христов Бонев

 

234609071

Член

Невена Георгиева Младенова

 

234609071

Член

Цветанка Алексансдрова Григорова

 

234609072

Председател

Марио Руменов Добрев

 

234609072

Зам. председател

Юри Георгиев Съпонджиев

 

234609072

Секретар

Борислав Лазаров Иванов

 

234609072

Член

Георги Николаев Баров

 

234609072

Член

Станислава Георгиева Димитрова

 

234609072

Член

Евангелина Димитрова Коцева

 

234609072

Член

Евелина Божидарова Георгиева

 

234609073

Председател

Пламена Димитрова Димитрова

 

234609073

Зам. председател

Ния Николаева Цонева

 

234609073

Секретар

Жанна Иванова Иванова

 

234609073

Член

Християна Иванова Василева

 

234609073

Член

Илиян Данаилов Миленов

 

234609073

Член

Десислава Георгиева Михалева

 

234609073

Член

Александър Александров Бойнов

 

234609074

Председател

Борислав Иванов Господинов

 

234609074

Зам. председател

Емил Иванов Живков

 

234609074

Секретар

Бойка Венцимирова Божаровска

 

234609074

Член

Жанет Емилова Джорова

 

234609074

Член

Стоил Тодоров Георгиев

 

234609074

Член

Велимира Тодорова Петрова

 

234609074

Член

Магдалена Калоянова Янкова

 

234609075

Председател

Жасмина Траянова Радева

 

234609075

Зам. председател

Калин Венциславов Попов

 

234609075

Секретар

Йоанна Илиянова Миланова

 

234609075

Член

Румен Любомиров Петров

 

234609075

Член

Преслав Петрова Драков

 

234609075

Член

Иванка Велкова Атанасова

 

234609075

Член

Гергана Николаева Колева

 

234609076

Председател

Валери Гергинов Царев

 

234609076

Зам. председател

Биляна Людмила Здравкова

 

234609076

Секретар

Янита Пеньова Вълчева

 

234609076

Член

Йордан Ражелов Димитров

 

234609076

Член

Георги Алелсандров Новев

 

234609076

Член

Веселина Георгиева Панайотова

 

234609076

Член

Стефан Христов Гигов

 

234609077

Председател

Евгения Богданова Селвелиева

 

234609077

Зам. председател

Боряна Димитрова Велинова

 

234609077

Секретар

Флорина Траянова Георгиева

 

234609077

Член

Запрянка Миткова Димитрова

 

234609077

Член

Николай Красимиров Кръстанов

 

234609077

Член

Емил Живков Михайлов

 

234609077

Член

Кръстина Славейкова Василева

 

234609078

Председател

Елена Борисова Гелова

 

234609078

Зам. председател

Зорница Красимирова Стоянова

 

234609078

Секретар

Иван Хуго Нековар

 

234609078

Член

Михаил Алексеевич Чистополов

 

234609078

Член

Филип Сашов Кънчев

 

234609078

Член

Мая Димитрова Стамболиева

 

234609078

Член

Калоян Георгиев Петров

 

234609079

Председател

Кристиан Сергеев Антонов

 

234609079

Зам. председател

Снежа Димитрова Табакова

 

234609079

Секретар

Милка Атанасова Кръстева

 

234609079

Член

Антон Емилов Кънчев

 

234609079

Член

Ростислава Радославова Шапова

 

234609079

Член

Димитър Бойков Сотиров

 

234609079

Член

Александър Барух Лазаров

 

         

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Лозенец“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 80-НС / 24.03.2023

  относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

 • № 79–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

 • № 78–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения