Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 103 /сто и три/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица“ с вх. № 88/02.03.2023 г. за назначаване съставите на 103 /сто и три/  броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 103 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 103 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 103 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 103 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 103 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 103 бр. членове, КП „Български възход“ – 103 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 87 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 68 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 47 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 35 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 31 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 26 бр. членове, КП „Български възход“ – 15 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 103 /сто и три/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234610001

Председател

Петър Юлиянов Петков

 

234610001

Зам. председател

Георги Станиславов Стоилов

 

234610001

Секретар

Радина Ангелова Георгиева

 

234610001

Член

Филип Даниелов Аврамов

 

234610001

Член

Калоян Първанов Мазнев

 

234610001

Член

София Костадинова Георгиева

 

234610001

Член

Станислав Цонков Иванов

 

234610002

Председател

Васил Иванов Тенев

 

234610002

Зам. председател

Мирослав Тодоров Минков

 

234610002

Секретар

Веселина Стойчова Джикова

 

234610002

Член

Красимир Йосифов Иванов

 

234610002

Член

Крася Димитрова Титянова

 

234610002

Член

Калоян Стаменков Стаменков

 

234610002

Член

Ангела Антонова Казанджиева

 

234610003

Председател

Павел Пенчев Савов

 

234610003

Зам. председател

Вани Богомилов Славчев

 

234610003

Секретар

Елена Илиева Каменова

 

234610003

Член

Венцислав Георгиев Миланов

 

234610003

Член

Невена Цветанова Маринска

 

234610003

Член

Политими Христова Паунова

 

234610003

Член

Екатерина Желева Генова

 

234610004

Председател

Стефка Ивайлова Веселинова

 

234610004

Зам. председател

Мариян Пламенов Павлов

 

234610004

Секретар

Лиляна Цветанова Маринска

 

234610004

Член

Александър Христов Паунов

 

234610004

Член

Антонио Красимиров Колев

 

234610004

Член

Катя Стоянова Чакърова

 

234610004

Член

Мартин Пламенов Стоянов

 

234610005

Председател

Камелия Валентинова Калчева

 

234610005

Зам. председател

Калин Петров Василев

 

234610005

Секретар

Албена Иванова Славчева

 

234610005

Член

Весела Христова Вътева

 

234610005

Член

Сузана Теодору Калфас

 

234610005

Член

Йорданка Стоянова Танева

 

234610005

Член

Златиян Стоянов Карайотов

 

234610006

Председател

Стефан Маринов Славов

 

234610006

Зам. председател

Виктория Владимирова Рангелова

 

234610006

Секретар

Владимир Сталинов Антонов

 

234610006

Член

Елена Руменова Василева

 

234610006

Член

Калоян Руменов Кънчев

 

234610006

Член

Милена Ангелова Джиджева

 

234610006

Член

Дориана Ангелова Дойчева

 

234610007

Председател

Ирина Христова Пискулийска

 

234610007

Зам. председател

Христо Йорданов Станков

 

234610007

Секретар

Красимир Георгиев Ръджов

 

234610007

Член

Ивайло Тончев Стоянов

 

234610007

Член

Явор Красимиров Стойчев

 

234610007

Член

Симона Божидарова Иванова

 

234610007

Член

Надка Петкова Минкова

 

234610008

Председател

Антоанета Антонова Титянова-Милчева

 

234610008

Зам. председател

Десислава Стоянова Страхилова

 

234610008

Секретар

Иван Райков Иванов

 

234610008

Член

Владимир Кирилов Владимиров

 

234610008

Член

Владимир Мирчев Наков

 

234610008

Член

Лилия Йорданова Врачовска

 

234610008

Член

Лора Миленова Ганева

 

234610009

Председател

Симеонка Илиева Филовска

 

234610009

Зам. председател

Йордан Асенов Георгиев

 

234610009

Секретар

Изабела Мирославова Башлийска

 

234610009

Член

Димитър Добрев Димитров

 

234610009

Член

Трайчо Кирилов Андонов

 

234610009

Член

Жулиета Красимирова Авджийска-Стаменкова

 

234610009

Член

Юлияна Миткова Искренова

 

234610010

Председател

Стоян Росенов Боюклийски

 

234610010

Зам. председател

Галина Цанкова Стойкова

 

234610010

Секретар

Стефан Георгиев Стефанов

 

234610010

Член

Ирина Стефанова Стоянова

 

234610010

Член

Цветелина Илиева Гергова

 

234610010

Член

Надежда Сотева Стефанова

 

234610010

Член

Анжела Кирилова Козева

 

234610011

Председател

Любомир Петров Христов

 

234610011

Зам. председател

Рени Борисова Петрунова

 

234610011

Секретар

Александър Николаев Савов

 

234610011

Член

Мартин Иванов Янев

 

234610011

Член

Мария Мирославова Ценова

 

234610011

Член

Георги Георгиев Добрев

 

234610011

Член

Нели Христова Цанева

 

234610012

Председател

Момчил Ивов Даскалов

 

234610012

Зам. председател

Иван Костов Денчев

 

234610012

Секретар

Любомира Свиленова Григорова

 

234610012

Член

Божидар Иванов Янев

 

234610012

Член

Милена Тодорова Василева

 

234610012

Член

Марин Трайков Антонов

 

234610012

Член

Розита Василева Стоянова

 

234610013

Председател

Николета Димитрова Попова

 

234610013

Зам. председател

Павлина Цанкова Иванова

 

234610013

Секретар

Венцислав Петров Асенов

 

234610013

Член

Даниел Нисимов Аврамов

 

234610013

Член

Жоржета Димитрова Матвеева

 

234610013

Член

Венета Николова Иванова

 

234610013

Член

Валентин Иванов Николов

 

234610014

Председател

Соня Димитрова Карталска

 

234610014

Зам. председател

Мартин Огнянов Георгиев

 

234610014

Секретар

Видин Константинов Христов

 

234610014

Член

Валентина Владимировна Иванова

 

234610014

Член

Гошко Петров Цеков

 

234610014

Член

Микаела Димитрова Матвеева

 

234610014

Член

Росица Костадинова Вангелова

 

234610015

Председател

Виолета Димитрова Петрова

 

234610015

Зам. председател

Теодора Здравкова Герушина

 

234610015

Секретар

Емилия Кирилова Лазарова-Павлова

 

234610015

Член

Анелия Йошкова Монева

 

234610015

Член

Мариета Мартинова Иванова

 

234610015

Член

Пламен Людмилов Денов

 

234610015

Член

Таня Борисова Димитрова

 

234610016

Председател

Нели Стоянова Минчева

 

234610016

Зам. председател

Велислава Маринова Антова

 

234610016

Секретар

Цветан Денчев Христов

 

234610016

Член

Тошко Славчев Тодоров

 

234610016

Член

Радослав Гошков Цеков

 

234610016

Член

Петя Анастасова Тутева

 

234610016

Член

Полина Колева Драгиева

 

234610017

Председател

Искра Страхилова Велинова

 

234610017

Зам. председател

Златка Ганчева Тодорова

 

234610017

Секретар

Адриян Петров Димитров

 

234610017

Член

Венцеслав Борисов Коцев

 

234610017

Член

Стефка Красимирова Спасова

 

234610017

Член

Валерия Емилова Тодорова

 

234610017

Член

Росица Иванова Мутафова

 

234610018

Председател

Иван Петров Илиев

 

234610018

Зам. председател

Юан Рио Укегава

 

234610018

Секретар

Красимир Йорданов Стоянов

 

234610018

Член

Цанка Маринова Маринова

 

234610018

Член

Анита Ангелова Николова

 

234610018

Член

Мариана Георгиева Димитрова

 

234610018

Член

Росица Григорова Неофитова

 

234610019

Председател

Елена Венцеславова Антонова

 

234610019

Зам. председател

Анна Любомирова Стефанова

 

234610019

Секретар

Ваня Божидарова Любенова

 

234610019

Член

Биляна Радославова Василева

 

234610019

Член

Кристиян Сергеев Миронов

 

234610019

Член

Илиян Георгиев Камджилов

 

234610019

Член

Дарина Стефанова Цацова

 

234610020

Председател

Ивайло Георгиев Маринов

 

234610020

Зам. председател

Александър Бориславов Сарафов

 

234610020

Секретар

Мартин Славчев Бърдаров

 

234610020

Член

Никола Петров Боянов

 

234610020

Член

Анка Маринова Ивчева

 

234610020

Член

Светослава Николова Бейнова-Малчева

 

234610020

Член

Анастасия Чернева Апостолова

 

234610021

Председател

Камен Борисов Василев

 

234610021

Зам. председател

Цветанка Иванова Димитрова

 

234610021

Секретар

Маргарита Николаева Укегава

 

234610021

Член

Митко Захариев Мудрев

 

234610021

Член

Виктория Михайлова Милчева

 

234610021

Член

Светла Николова Петрова

 

234610021

Член

Роза Веселинова Тризлова

 

234610022

Председател

Димитър Николаев Иванов

 

234610022

Зам. председател

Кевин Божидаров Тимов

 

234610022

Секретар

Фатме Сабитова Вехова

 

234610022

Член

Ана Мирчева Велкова

 

234610022

Член

Георги Зашев Панов

 

234610022

Член

Георги Николов Христов

 

234610022

Член

Дарина Ангелова Чапанова

 

234610023

Председател

Цветослав Пешов Стоев

 

234610023

Зам. председател

Владимир Стефанов Иванов

 

234610023

Секретар

Росен Иванов Иванов

 

234610023

Член

Васил Евтимов Сивов

 

234610023

Член

Маргарита Миткова Димитрова

 

234610023

Член

Светлин Петков Мирчев

 

234610023

Член

Райна Кирилова Панова

 

234610024

Председател

Николай Николаев Николов

 

234610024

Зам. председател

Първолетка Георгиева Дункова

 

234610024

Секретар

Виолетка Стойнова Маринова

 

234610024

Член

Илонка Николова Петрова

 

234610024

Член

Диана Савкова Хаджиева

 

234610024

Член

Анели Дмитриева Количева

 

234610024

Член

Племимира Петрова Тошкова

 

234610025

Председател

Пламен Стефанов Евтимов

 

234610025

Зам. председател

Галя Цветкова Аспарухова

 

234610025

Секретар

Анелия Георгиева Георгиева

 

234610025

Член

Силвия Анатолиева Иванова

 

234610025

Член

Антоанета Георгиева Петрова

 

234610025

Член

Лилия Христова Панева

 

234610025

Член

Румяна Бориславова Ценкова-Иванова

 

234610026

Председател

Николай Петров Борисов

 

234610026

Зам. председател

Иван Кирилов Кирилов

 

234610026

Секретар

Йордан Владимиров Григоров

 

234610026

Член

Цветелина Найденова Стефанова

 

234610026

Член

Тодорка Стоянова Миланова

 

234610026

Член

Валентина Иванова Маслинкова

 

234610026

Член

Венета Димитрова Божкова

 

234610027

Председател

Людмила Иванова Атанасова

 

234610027

Зам. председател

Олга Тодоровна Стефанова

 

234610027

Секретар

Михаела Михайлова Коларова

 

234610027

Член

Христо Георгиев Костадинов

 

234610027

Член

Ивелина Динкова Иванова

 

234610027

Член

Йорданка Ангелова Славкова

 

234610027

Член

Елиза Павлова Владимирова-Борисова

 

234610028

Председател

Милена Спиридонова Спирова

 

234610028

Зам. председател

Георги Любомиров Антонов

 

234610028

Секретар

Калин Илиев Кузманов

 

234610028

Член

Рени Богоева Стоименова

 

234610028

Член

Росен Димов Хитов

 

234610028

Член

Нина Иванова Николчова-Костадинова

 

234610028

Член

Георги Атанасов Петров

 

234610029

Председател

Румен Христов Телбизов

 

234610029

Зам. председател

Пламен Димитров Будинов

 

234610029

Секретар

Жана Спасова Джеджева

 

234610029

Член

Мирян Валериев Методиев

 

234610029

Член

Симона Атанасова Петрова

 

234610029

Член

Снежанка Александрова Тодорова

 

234610029

Член

Лилия Димитрова Драганова

 

234610030

Председател

Андрей Веселинов Васев

 

234610030

Зам. председател

Борислав Янков Янков

 

234610030

Секретар

Борислав Петров Петров

 

234610030

Член

Сия Иванова Делибалтова

 

234610030

Член

Петър Ценков Иванов

 

234610030

Член

Елена Борисова Николова

 

234610030

Член

Албена Димитрова Бешкова-Гяурова

 

234610031

Председател

Милена Харампиева Цветанова

 

234610031

Зам. председател

Жулиета Денчова Трайкова

 

234610031

Секретар

Асен Петков Петков

 

234610031

Член

Петър Георгиев Стоянов

 

234610031

Член

Георги Михайлов Бончев

 

234610031

Член

Анелия Николова Дошева

 

234610031

Член

Анхела Янчева Стоичкова

 

234610032

Председател

Мая Георгиева Зарчева

 

234610032

Зам. председател

Катерина Георгиева Георгиева

 

234610032

Секретар

Михаил Иванов Миленков

 

234610032

Член

Павлин Русанов Тодоров

 

234610032

Член

Естер Александрова Георгиева

 

234610032

Член

Цветелина Бисерова Иванова

 

234610032

Член

Венетка Стойнева Миланова

 

234610033

Председател

Янчо Кирилов Димитров

 

234610033

Зам. председател

Милена Димитрова Димитрова

 

234610033

Секретар

Виктор Александров Александров

 

234610033

Член

Момчил Петков Чернев

 

234610033

Член

Майа Иванова Пачникова-Риминчан

 

234610033

Член

Габриела Георгиева Пападопова-Чомова

 

234610033

Член

Димитрина Ценкова Банкова

 

234610034

Председател

Юлия Иванова Пранджева- Кюркчиева

 

234610034

Зам. председател

Йордан Найденов Иванов

 

234610034

Секретар

Христинка Димитрова Цветкова

 

234610034

Член

Мартин Николаев Николов

 

234610034

Член

Паулина Руменова Банова

 

234610034

Член

Наталия Христова Идакиева

 

234610034

Член

Пенка Йорданова Пелова

 

234610035

Председател

Маргита Николова Франсъзова

 

234610035

Зам. председател

Найден Йорданов Иванов

 

234610035

Секретар

Марияна Георгиева Грънчарова

 

234610035

Член

Милен Красимиров Иванов

 

234610035

Член

Пламен Руменов Стоичков

 

234610035

Член

Ива Асенова Асенова

 

234610035

Член

Снежана Петкова Гусева

 

234610036

Председател

Тодор Иванов Петров

 

234610036

Зам. председател

Димитрина Асенова Ненова

 

234610036

Секретар

Петър Алексиев Петров

 

234610036

Член

Детелина Григорова Стоилова

 

234610036

Член

Марчела Руменова Дремсизова-Петрова

 

234610036

Член

Емили Максим Делибалтова

 

234610036

Член

Ана Костова Червенкова

 

234610037

Председател

Люсиена Алексиева Костова

 

234610037

Зам. председател

Маргарита Василева Донева

 

234610037

Секретар

Никол Ангелова Ангелова

 

234610037

Член

Цветелин Атанасов Нинов

 

234610037

Член

Ани Наскова Стоянова

 

234610037

Член

Ивайло Стефанов Попов

 

234610037

Член

Стефка Кръстанова Николова

 

234610038

Председател

Милена Дамянова Конова

 

234610038

Зам. председател

Никол Атанасова Левакова

 

234610038

Секретар

Иван Костадинов Зашев

 

234610038

Член

Петьо Павлов Ангелов

 

234610038

Член

Цвета Иванова Икономова

 

234610038

Член

Диана Красимирова Тодорова

 

234610038

Член

Иванка Кирилова Асенова

 

234610039

Председател

Пламен Огнянов Петков

 

234610039

Зам. председател

Светослав Людмилов Паунов

 

234610039

Секретар

Румен Гатев Минчев

 

234610039

Член

Галя Богданова Бобошевска

 

234610039

Член

Иван Георгиев Николов

 

234610039

Член

Снежанка Петрова Лачева

 

234610039

Член

Любка Атанасова Фиркова

 

234610040

Председател

Ерджихан Исмаилов Ибрямов

 

234610040

Зам. председател

Росица Стойчева Михайлова

 

234610040

Секретар

Александър Кирилов Даскалов

 

234610040

Член

Цветелина Цветанова Хаджибонева-Ценова

 

234610040

Член

Христина Красимирова Кръстева

 

234610040

Член

Стоян Иванов Мутафов

 

234610040

Член

Емилиян Венциславов Инов

 

234610041

Председател

Владимир Михайлов Владов

 

234610041

Зам. председател

Илия Янков Илиев

 

234610041

Секретар

Иван Александров Въжаров

 

234610041

Член

Цветелин Руменов Димитров

 

234610041

Член

Антон Бориславов Цветанов

 

234610041

Член

Емил Здравков Паскалев

 

234610041

Член

Миглена Светославова Ангелова

 

234610042

Председател

Никола Каменов Симеонов

 

234610042

Зам. председател

Иво Петров Василев

 

234610042

Секретар

Веселина Стефанова Вълева

 

234610042

Член

Светлана Светославова Ангелова

 

234610042

Член

Ветка Петрова Младенова-Соколова

 

234610042

Член

Десислава Пламенова Пенкова

 

234610042

Член

Анна Георгиева Димова

 

234610043

Председател

Юлиян Димитров Будинов

 

234610043

Зам. председател

Георги Атанасов Кръстев

 

234610043

Секретар

Румена Димитрова Станчева

 

234610043

Член

Светослав Жак Авдала

 

234610043

Член

Даниела Самуилова Керкелова

 

234610043

Член

Маргарита Христова Стоева

 

234610043

Член

Ани Петрова Ангелова

 

234610044

Председател

Юлия Валериева Михайлова

 

234610044

Зам. председател

Йоана Николаева Павлова

 

234610044

Секретар

Росина Златкова Кондова

 

234610044

Член

Мариела Ташкова Попова

 

234610044

Член

Миглена Георгиева Танчева-Настева

 

234610044

Член

Петьо Христов Христов

 

234610044

Член

Силвия Вълчева Атанасова

 

234610045

Председател

Цветанка Трендафилова Иванова-Миленова

 

234610045

Зам. председател

Борислав Райчев Даскалов

 

234610045

Секретар

Симона Димитрова Атанасова

 

234610045

Член

Маргарита Димитрова Алексиева

 

234610045

Член

Емил Любомилов Лачев

 

234610045

Член

Ренета Стефанова Радионова

 

234610045

Член

Райна Милкова Тасева

 

234610046

Председател

Тодор Борисов Марков

 

234610046

Зам. председател

Нина Христова Илиева-Митева

 

234610046

Секретар

Димитър Славчев Радонов

 

234610046

Член

Камелия Славкова Гечовска

 

234610046

Член

Дария Мартинова Кожухарова

 

234610046

Член

Райчо Славов Любенов

 

234610046

Член

Албена Павлова Филипова

 

234610047

Председател

Ганка Георгиева Димитрова

 

234610047

Зам. председател

Стелиян Христов Събев

 

234610047

Секретар

Нели Николаева Павлова

 

234610047

Член

Оля Иванова Манова-Кавърджикова

 

234610047

Член

Атила Фадили Шериф

 

234610047

Член

Райна Красимирова Бобилова

 

234610047

Член

Йордан Георгиев Георгиев

 

234610048

Председател

Пламен Костадинов Арсов

 

234610048

Зам. председател

Борис Сашков Петров

 

234610048

Секретар

Олег Владимиров Костадинов

 

234610048

Член

Иван Минков Иванов

 

234610048

Член

Светлана Димитрова Бялкова

 

234610048

Член

Милен Ивов Миленков

 

234610048

Член

Мартин Сашев Алексиев

 

234610049

Председател

Мирослава Славчева Димова

 

234610049

Зам. председател

Красимира Красимирова Дукова

 

234610049

Секретар

Лъчезар Радев Радев

 

234610049

Член

Камелия Драганова Александрова-Йонева

 

234610049

Член

Димчо Тинчев Тинчев

 

234610049

Член

Юлия Цветанова Стойканова

 

234610049

Член

Антон Михайлов Берберов

 

234610050

Председател

Антоанета Иванова Кехайова

 

234610050

Зам. председател

Гергана Иванова Рангелова

 

234610050

Секретар

Пенка Кирилова Недялкова

 

234610050

Член

Весела Стефчова Цонева

 

234610050

Член

Екатерина Милкова Василева

 

234610050

Член

Людмила Асенова Христова

 

234610050

Член

Ангелина Йорданова Куришева

 

234610051

Председател

Стефан Асенов Крумов

 

234610051

Зам. председател

Димитър Христов Гяуров

 

234610051

Секретар

Диана Александрова Кичатова

 

234610051

Член

Александър Милков Алексиев

 

234610051

Член

Атанаска Петрова Аврамова

 

234610051

Член

Теодора Николаева Бечева

 

234610051

Член

Димитринка Кръстанова Коцева

 

234610052

Председател

Георги Павлов Алексиев

 

234610052

Зам. председател

Боряна Андреева Георгиева

 

234610052

Секретар

Нина Иванова Коларова -Захариева

 

234610052

Член

Александра Алексеевна Гусева

 

234610052

Член

Емил Василев Стойканов

 

234610052

Член

Петранка Иванова Трифонова

 

234610052

Член

Соня Йорданова Данова

 

234610053

Председател

Радостина Маринова Христова

 

234610053

Зам. председател

Ясен Стефанов Янакиев

 

234610053

Секретар

Калина Христова Христова

 

234610053

Член

Александър Андреев Караджа

 

234610053

Член

Борис Константинов Маринов

 

234610053

Член

Радослав Димитров Иванов

 

234610053

Член

Любомир Симеонов Рангелов

 

234610054

Председател

Елин Иванов Иванчев

 

234610054

Зам. председател

Димитър Иванов Денев

 

234610054

Секретар

Илия Кузманов Илиев

 

234610054

Член

Стефка Петрова Стоянова

 

234610054

Член

Ваня Иванова Петкова-Александрова

 

234610054

Член

Сашо Кирилов Миланов

 

234610054

Член

Цветанка Симеонова Рангелова-Деветашка

 

234610055

Председател

Калоян Атанасов Койчев

 

234610055

Зам. председател

Мариета Георгиева Казакова

 

234610055

Секретар

Владимир Борисов Джумалиев

 

234610055

Член

Петър Руменов Петров

 

234610055

Член

Иванка Николова Иванова

 

234610055

Член

Владимир Симеонов Николов

 

234610055

Член

Димитринка Иванова Рибарска

 

234610056

Председател

Васил Петров Василев

 

234610056

Зам. председател

Стоимен Иванов Петков

 

234610056

Секретар

Ивка Симеонова Павлова-Казакова

 

234610056

Член

Николай Екимов Екимов

 

234610056

Член

Мария Христова Стоянова

 

234610056

Член

Любомир Стаменов Арсов

 

234610056

Член

Милен Георгиев Евтимов

 

234610057

Председател

Юлиян Серафимов Ралинов

 

234610057

Зам. председател

Радостин Анастасов Панайотов

 

234610057

Секретар

Мадлена Цветанова Фикова

 

234610057

Член

Владислав Георгиев Данов

 

234610057

Член

Анета Георгиева Аргакиева

 

234610057

Член

Божидар Асенов Маликов

 

234610057

Член

Денислав Николаев Димитров

 

234610058

Председател

Мариана Стефанова Терзиева

 

234610058

Зам. председател

Иван Тодоров Печев

 

234610058

Секретар

Петър Божилов Димитров

 

234610058

Член

Симеон Спасов Вангелов

 

234610058

Член

Татяна Георгиева Симеонова

 

234610058

Член

Спас Тодоров Тодоров

 

234610058

Член

Евгений Атанасов Добрев

 

234610059

Председател

Радослав Йорданов Георгиев

 

234610059

Зам. председател

Хризолина Костадинова Митева

 

234610059

Секретар

Веселка Михайлова Тошева

 

234610059

Член

Иво Авакумов Манов

 

234610059

Член

Евгения Иванова Грозева

 

234610059

Член

Владимир Малчев Малчев

 

234610059

Член

Йоан Красимиров Стоянов

 

234610060

Председател

Антония Петрова Димитрова

 

234610060

Зам. председател

Локреция Михайлова Михайлова

 

234610060

Секретар

Виолета Петрова Христова

 

234610060

Член

Весела Христофор Бакърджиева

 

234610060

Член

Георги Валентинов Георгиев

 

234610060

Член

Бойка Николова Вълчева

 

234610060

Член

Иво Николаев Димитров

 

234610061

Председател

Румян Стоичков Крумов

 

234610061

Зам. председател

Живко Георгиев Тонев

 

234610061

Секретар

Велислав Боянов Серафимов

 

234610061

Член

Самуил Станимиров Златев

 

234610061

Член

Маргарита Панева Манчева

 

234610061

Член

Андрей Владимирович Чижиков

 

234610061

Член

Екатерина Николаева Ангелова

 

234610062

Председател

Любомир Стоичков Русимов

 

234610062

Зам. председател

Станислава Георгиева Димитрова

 

234610062

Секретар

Анета Събчева Събева

 

234610062

Член

Калин Антонов Василев

 

234610062

Член

Ангел Боянов Иванов

 

234610062

Член

Марияна Евгениева Стойлова

 

234610062

Член

Ивайло Кирилов Гиздов

 

234610063

Председател

Станислава Николова Георгиева

 

234610063

Зам. председател

Антоанета Иванова Алексиева

 

234610063

Секретар

Магда Цветанова Стоилова

 

234610063

Член

Нина Христова Симеонова

 

234610063

Член

Веселин Тодоров Киров

 

234610063

Член

Ганка Тодорова Мяховска

 

234610063

Член

Даниела Николова Некова

 

234610064

Председател

Любомир Кирилов Трифонов

 

234610064

Зам. председател

Христина Пламенова Филипова

 

234610064

Секретар

Недялко Божидаров Апостолов

 

234610064

Член

Мирослава Дойчинова Дойчинова

 

234610064

Член

Сергей Николов Колев

 

234610064

Член

Ганка Вутова Демирова

 

234610064

Член

Зорница Петрова Петрова

 

234610065

Председател

Мартин Димитров Павлов

 

234610065

Зам. председател

Надя Руменова Асенова

 

234610065

Секретар

Цветелина Маринова Пенева

 

234610065

Член

Веселин Георгиев Донков

 

234610065

Член

Гергана Руменова Русева

 

234610065

Член

Аглика Петкова Икономова

 

234610065

Член

Евдокия Йорданова Спасова

 

234610066

Председател

Бенямин-Имануел  Хандел

 

234610066

Зам. председател

Павел Иванов Аршинков

 

234610066

Секретар

Вера Константинова Колева

 

234610066

Член

Виолета Василева Цанова

 

234610066

Член

Анна Любенова Тулилова

 

234610066

Член

Василка Павлова Стоименова

 

234610066

Член

Ина Владимирова Спасова

 

234610067

Председател

Мария Николова Асими

 

234610067

Зам. председател

Сия Константинова Дуфева

 

234610067

Секретар

Наташа Иванова Тодорова

 

234610067

Член

Златка Иванова Тинева

 

234610067

Член

Райка Николова Петрова

 

234610067

Член

Красимира Аглинова Икономова

 

234610067

Член

Стефан Денчев Попов

 

234610068

Председател

Емилия Илиева Илиева

 

234610068

Зам. председател

Венелин Рашков Диков

 

234610068

Секретар

Анна Нейкова Нейкова

 

234610068

Член

Стоян Пейков Стоянов

 

234610068

Член

Ивайло Йорданов Иванов

 

234610068

Член

Ангел Станчев Атанасов

 

234610068

Член

Адриана Людмилова Герова

 

234610069

Председател

Валентина Михайлова Андонова

 

234610069

Зам. председател

Анелия Петрова Груева-Чирова

 

234610069

Секретар

Александър-Михаил Пламенов Начев

 

234610069

Член

Фаня Петрова Гогова

 

234610069

Член

Елена Василева Филипова

 

234610069

Член

Христо Димитров Атанасов

 

234610069

Член

Емилия Стефанова Миланова

 

234610070

Председател

Екатерина Павлова Георгиева

 

234610070

Зам. председател

Лили Христова Райкова

 

234610070

Секретар

Любов Димитрова Мишева

 

234610070

Член

Димитър Иванов Кабакчиев

 

234610070

Член

Ивана Крумова Иванова

 

234610070

Член

Иво Ангелов Андреев

 

234610070

Член

Василка Велинова Арнаудова

 

234610071

Председател

Иван Атанасов Енчев

 

234610071

Зам. председател

Борислав Николаев Божилов

 

234610071

Секретар

Кирил Крумов Пенов

 

234610071

Член

Ивайло Михалев Братанов

 

234610071

Член

Александра Альошева Пътова

 

234610071

Член

Венцислав Иванов Христов

 

234610071

Член

Дамян Русимов Иванов

 

234610072

Председател

Мариана Иванова Ангелова

 

234610072

Зам. председател

Румен Николаев Попов

 

234610072

Секретар

Милена Миленова Миленкова

 

234610072

Член

Павлина Георгиева Дебърска

 

234610072

Член

Венцислав Росинов Гърбов

 

234610072

Член

Стоян Георгиев Христов

 

234610072

Член

Василка Костадинова Пановска

 

234610073

Председател

Виталий Викторович Анточ

 

234610073

Зам. председател

Шабан Мехмедов Моллов

 

234610073

Секретар

Румяна Благоева Йончева

 

234610073

Член

Николай Стоянов Узунов

 

234610073

Член

Мария Стоянова Явахчова

 

234610073

Член

Светослав Петров Иванов

 

234610073

Член

Иванка Иванова Радова

 

234610074

Председател

Асен Гергинов Петров

 

234610074

Зам. председател

Станьо Нинов Йончов

 

234610074

Секретар

Даниела Николаева Панайотова

 

234610074

Член

Диляна Веселинова Иванова

 

234610074

Член

Йорданка Йорданова Василева

 

234610074

Член

Живко Цанков Иванов

 

234610074

Член

Тома Владимиров Жуглев

 

234610075

Председател

Мохарем Иса Хаджибекир

 

234610075

Зам. председател

Емануела Петева Братованова

 

234610075

Секретар

Атанас Кръстев Иванов

 

234610075

Член

Петранка Трифонова Кръстева

 

234610075

Член

Кристин Даниелов Кирков

 

234610075

Член

Вяра Анжелова Кирилова

 

234610075

Член

Тодор Рафаилов Григоров

 

234610076

Председател

Мариета Емилова Грудева

 

234610076

Зам. председател

Зоя Димитрова Каменова

 

234610076

Секретар

Евгения Благоева Николова-Иванова

 

234610076

Член

Никол Николаева Стоименова

 

234610076

Член

Божидар Златев Николов

 

234610076

Член

Евелина Венциславова Богданова

 

234610076

Член

Кристина Филипова Русинова

 

234610077

Председател

Фредерика Димитрова Денева

 

234610077

Зам. председател

Михаил Методиев Михайлов

 

234610077

Секретар

Мартин Божидаров Германов

 

234610077

Член

Ирена Петрова Банчева

 

234610077

Член

Десислава Божидарова Алексиева-Русинова

 

234610077

Член

Боян Валентинов Донев

 

234610077

Член

Силвия Стефанова Сариева

 

234610078

Председател

Иван Йорданов Папукчиев

 

234610078

Зам. председател

Цветелина Антонова Филипова

 

234610078

Секретар

Ярослав Димитров Димитров

 

234610078

Член

Ангел Георгиев Вангелов

 

234610078

Член

Стефан Красимиров Миладинов

 

234610078

Член

Мариян Георгиев Златчев

 

234610078

Член

Лилия Александрова Маринова

 

234610079

Председател

Цанка Ботева Александрова

 

234610079

Зам. председател

Ивана Николаева Иванчева

 

234610079

Секретар

Карина Николова Колева

 

234610079

Член

Марио Йорданов Калеев

 

234610079

Член

Ирена Станиславова Пухлева-Миладинова

 

234610079

Член

Елена Цветанова Иванова

 

234610079

Член

Благовеста Йорданова Шейтанова

 

234610080

Председател

Явор Димитров Рачев

 

234610080

Зам. председател

Даниел Любомиров Любенов

 

234610080

Секретар

Иванка Христова Василева

 

234610080

Член

Светлозара Банкова Христова

 

234610080

Член

Иван Гергинов Петров

 

234610080

Член

Николета Радостинова Падърова

 

234610080

Член

Валерий Георгиев Петров

 

234610081

Председател

Любомир Пламенов Гърдев

 

234610081

Зам. председател

Ивайло Георгиев Илиев

 

234610081

Секретар

Начко Цветков Найденов

 

234610081

Член

Юлиян Алексеев Маринов

 

234610081

Член

Матей Славчев Панчев

 

234610081

Член

Кристиян Йорданов Петров

 

234610081

Член

Васил Веселинов Дачев

 

234610082

Председател

Даниел Красимиров Георгиев

 

234610082

Зам. председател

Емилиян Маринов Антонов

 

234610082

Секретар

Кристина Георгиева Колева

 

234610082

Член

Десислава Георгиева Бакалчева- Борисова

 

234610082

Член

Филип Лъчезаров Георгиев

 

234610082

Член

Росита Николаева Георгиева

 

234610082

Член

Теодор Рафи Саркисян

 

234610083

Председател

Олга Николова Владова

 

234610083

Зам. председател

Александра Велкова Велева

 

234610083

Секретар

Магдалена Иванова Вълчева

 

234610083

Член

Марио Димитров Александров

 

234610083

Член

Камелия Иванова Колева

 

234610083

Член

Михаил Емилов Рангелов

 

234610083

Член

Антони Николов Ваканов

 

234610084

Председател

Елисавета Николаева Петрова

 

234610084

Зам. председател

Добрин Динков Стефкин

 

234610084

Секретар

Благовест Деянов Иванов

 

234610084

Член

Славей Василев Кьосев

 

234610084

Член

Павел Иванов Бонев

 

234610084

Член

Дмитрий Костадинович Костов

 

234610084

Член

Светла Людмилова Стоянова

 

234610085

Председател

Марияна Пилигримова Хубавенска

 

234610085

Зам. председател

Елка Георгиева Христова-Ралчева

 

234610085

Секретар

Иван Крумов Бармов

 

234610085

Член

Светлин Христов Савчев

 

234610085

Член

Емилия Петрова Велкова

 

234610085

Член

Петър Емил Паскалев

 

234610085

Член

Таня Младенова Младенова

 

234610086

Председател

Атанас Димитров Димитров

 

234610086

Зам. председател

Данко Йонков Данков

 

234610086

Секретар

Камелия Енчева Дановска

 

234610086

Член

Борислав Георгиев Борисов

 

234610086

Член

Методи Георгиев Методиев

 

234610086

Член

Веселин Ангелов Цветков

 

234610086

Член

Константин Росенов Василев

 

234610087

Председател

Румяна Иванова Бойчева

 

234610087

Зам. председател

Сабиха Мехмедова Баркурт

 

234610087

Секретар

Тодор Иванов Иванов

 

234610087

Член

Никос Апостолос Саридис

 

234610087

Член

Велислава Петрова Паскалева

 

234610087

Член

Венелин Станчев Лазаров

 

234610087

Член

Красен Кръстев Кръстев

 

234610088

Председател

Димитър Иванов Коцев

 

234610088

Зам. председател

Мартин Бориславов Траянов

 

234610088

Секретар

Мартин Юлиянов Будинов

 

234610088

Член

Димитър Сталинов Петров

 

234610088

Член

Даниела Димитрова Механджийска

 

234610088

Член

Марио Станиславов Игнатов

 

234610088

Член

Евгения Пантелеева Димова

 

234610089

Председател

Теодор Красимиров Катранджиев

 

234610089

Зам. председател

Веселина Момчилова Георгиева

 

234610089

Секретар

Елена Стефанова Стефанова

 

234610089

Член

Лилия Василева Иванова

 

234610089

Член

Здравка Борисова Добрева

 

234610089

Член

Николай Харалампиев Николов

 

234610089

Член

Тодор Огнянов Севастакиев

 

234610090

Председател

Добрина Георгиева Златева

 

234610090

Зам. председател

Денис Миленов Миленков

 

234610090

Секретар

Божидара Стефанова Стефанова

 

234610090

Член

Илиян Колев Илиев

 

234610090

Член

Румен Димитров Каменов

 

234610090

Член

Светослав Венциславов Динов

 

234610090

Член

Минка Пенева Георгиева-Христова

 

234610091

Председател

Венцислав Крумов Низамски

 

234610091

Зам. председател

Кристина Борисова Ценова

 

234610091

Секретар

Ренета Кръстева Стайкова

 

234610091

Член

Тодор Добрев Добрев

 

234610091

Член

Диана Манева Митева

 

234610091

Член

Константин Константинов Методиев

 

234610091

Член

Николай Цветанов Цветков

 

234610092

Председател

Светлана Богданова Колева

 

234610092

Зам. председател

Марио Тодоров Димитров

 

234610092

Секретар

Стоилка Иванова Стоилова

 

234610092

Член

Милен Иванков Сталев

 

234610092

Член

Светослав Венциславов Митков

 

234610092

Член

Емилия Младенова Филипова

 

234610092

Член

Евгений Наумов Мосцевой

 

234610093

Председател

Цветелина Емилова Петрова

 

234610093

Зам. председател

Румяна Владимирова Димитрова

 

234610093

Секретар

Мариела Михайлова Остенд

 

234610093

Член

Стоян Огнянов Илчев

 

234610093

Член

Катя Александрова Милушева

 

234610093

Член

Георги Банков Механджийски

 

234610093

Член

Дамаскин Иванов Лаков

 

234610094

Председател

Нели Дилянова Дикова

 

234610094

Зам. председател

Александра Расем Базиан

 

234610094

Секретар

Павлина Йотова Найденова

 

234610094

Член

Ира Делянова Тенева

 

234610094

Член

Дияна Захариева Терзиева

 

234610094

Член

Камен Ангелов Попов

 

234610094

Член

Натали Веселинова Христова

 

234610095

Председател

Йоана Начкова Найденова

 

234610095

Зам. председател

Георги Петров Георгиев

 

234610095

Секретар

Надя Любомирова Цветанова

 

234610095

Член

Гергана Асенова Василева

 

234610095

Член

Анжела Любенова Дойчинова-Методиева

 

234610095

Член

Биляна Мирославова Георгиева

 

234610095

Член

Галина Петрова Духова

 

234610096

Председател

Камелия Иванова Жирова

 

234610096

Зам. председател

Цветелина Красимирова Вълкова

 

234610096

Секретар

Вергиния Георгиева Бонзова

 

234610096

Член

Траян Сергеев Терзиев

 

234610096

Член

Димитър Николаев Георгиев

 

234610096

Член

Яна Добромирова Тодорова

 

234610096

Член

Валери Димитров Кузмин

 

234610097

Председател

Костадин Иванов Шиколарев

 

234610097

Зам. председател

Теодор Емилов Тодоров

 

234610097

Секретар

Анелия Георгиева Будинова

 

234610097

Член

Пенка Василева Атанасова

 

234610097

Член

Петя Николаева Колева

 

234610097

Член

Полина Тодорова Гинева

 

234610097

Член

Антони Бориславов Чолаков

 

234610098

Председател

Емил Начков Найденов

 

234610098

Зам. председател

Михаил Нарцисов Христов

 

234610098

Секретар

Виктор Ангелов Дачев

 

234610098

Член

Кирил Борисов Кирилов

 

234610098

Член

Владимира Георгиева Арсенкова

 

234610098

Член

Стоян Иванов Стоянов

 

234610098

Член

Деляна Димитрова Христова

 

234610099

Председател

Ясен Севдалинов Петков

 

234610099

Зам. председател

Тихомир Георгиев Борисов

 

234610099

Секретар

Александър Борисов Трайков

 

234610099

Член

Марина Димитрова Филчева

 

234610099

Член

Мине Ердинова Бъчакова

 

234610099

Член

Димитър Йорданов Григоров

 

234610099

Член

Емил Мариянов Костадинов

 

234610100

Председател

Захари Рангелов Захариев

 

234610100

Зам. председател

Мариела Василева Величкова

 

234610100

Секретар

Ганка Александрова Димова

 

234610100

Член

Симеон Костадинов Шиколарев

 

234610100

Член

Емилия Атанасова Кринчева

 

234610100

Член

Мариянка Василева Кирилова

 

234610100

Член

Валентина Атанасова Чонгарова

 

234610101

Председател

Емилиян Минчев Душев

 

234610101

Зам. председател

Десислава Любомирова Николова

 

234610101

Секретар

Жулиета Иванова Димитрова

 

234610101

Член

Валентин Георгиев Горанов

 

234610101

Член

Донка Димитрова Ганчовска

 

234610101

Член

Десислава Росенова Бояджиева

 

234610101

Член

Емануил Будинов Паликрушев

 

234610102

Председател

Радослав Николаев Марков

 

234610102

Зам. председател

Деница Стоянова Иванова

 

234610102

Секретар

Кристина Кирилова Стойнева

 

234610102

Член

Александра Георгиева Златкова

 

234610102

Член

Ирина Асенова Константинова

 

234610102

Член

Цветозар Чавдаров Дограмаджиев

 

234610102

Член

Христина Венциславова Георгиева

 

234610103

Председател

Яна Димитрова Панова

 

234610103

Зам. председател

Иван Кръстанов Младенов

 

234610103

Секретар

Михаил Бориславов Борисов

 

234610103

Член

Мая Атанасова Митева

 

234610103

Член

Борислав Милчов Атанасов

 

234610103

Член

Анна-Мария Колева Куюмджиева

 

234610103

Член

Вилислав Пламенов Ранков

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Триадица“.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 80-НС / 24.03.2023

  относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

 • № 79–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

 • № 78–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения