Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Младост“ с вх. № 80/02.03.2023 г. за назначаване съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 125 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 125 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 125 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 125 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 125 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 125 бр. членове, КП „Български възход“ – 125 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 105 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 83 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 57 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 42 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 38 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 31 бр. членове, КП „Български възход“ – 19 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 125 /сто двадесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234615001

Председател

Йоланта Юриева Мишовска

 

234615001

Зам. председател

Христо Тошков Христов

 

234615001

Секретар

Весела Стефанова Кирилова

 

234615001

Член

Габриела Емилиева Луканова

 

234615001

Член

Мариела Дамянова Павлова

 

234615001

Член

Петър Красимиров Начков

 

234615001

Член

Георги Димитров Георгиев

 

234615002

Председател

Роза Камекова Желязкова

 

234615002

Зам. председател

Георги Ганчев Ганчев

 

234615002

Секретар

Цветанка Конова Горанова

 

234615002

Член

Андрей Ангелов Йорданов

 

234615002

Член

Силвия Христова Моравска

 

234615002

Член

Ванеса Павлова Ненова

 

234615002

Член

Стефка Петрова Маринова

 

234615003

Председател

Елка Владимирова Кънева

 

234615003

Зам. председател

Мирослав Красимиров Маринополски

 

234615003

Секретар

Маргарита Михайлова Зъбова

 

234615003

Член

Стефан Рангелов Шишков

 

234615003

Член

Невенка Стоилова Веселинова

 

234615003

Член

Георги Валентинов Съйков

 

234615003

Член

Стефани Даниелова Златанова

 

234615004

Председател

Милена Петкова Арнаудова

 

234615004

Зам. председател

Борислава Красимирова Николова

 

234615004

Секретар

Юлиян Венциславов Тошев

 

234615004

Член

Михаил Стефанов Димитров

 

234615004

Член

Милена Ясенова Кънева

 

234615004

Член

Владимира Иванова Ганчева

 

234615004

Член

Христина Димитрова Кехайова-Ватахова

 

234615005

Председател

Никола Цветанов Николов

 

234615005

Зам. председател

Александър Христов Кандев

 

234615005

Секретар

Тихомир Иванов Танков

 

234615005

Член

Кирил Асенов Кънчев

 

234615005

Член

Ангел Ивов Димитров

 

234615005

Член

Милена Тодорова Дикова

 

234615005

Член

Елена Атанасова Стоянова

 

234615006

Председател

Диян Ненков Иванов

 

234615006

Зам. председател

Александра Иванова Куцидимова

 

234615006

Секретар

Елеонора Василева Абрашева-Яшова

 

234615006

Член

Йордан Неделчев Люляков

 

234615006

Член

Красимир Маринов Маринов

 

234615006

Член

Венцислав Александров Тошев

 

234615006

Член

Цветелина Благоева Стефанова

 

234615007

Председател

Сашо Филипов Кънчев

 

234615007

Зам. председател

Георги Константинов Ватахов

 

234615007

Секретар

Анна Николова Христова

 

234615007

Член

Димитър Костадинов Кисьов

 

234615007

Член

Юлиян Илиев Попов

 

234615007

Член

Илияна Борисова Ангелова

 

234615007

Член

Александра Марианова Василева

 

234615008

Председател

Станислав Райнов Пейков

 

234615008

Зам. председател

Анелия Красимирова Стефанова

 

234615008

Секретар

Александра Андреева Кутищева

 

234615008

Член

Захарина Петкова Григорова

 

234615008

Член

Сергей Филипов Кънчев

 

234615008

Член

Цветанка Кирилова Христова

 

234615008

Член

Иван Бориславов Христов

 

234615009

Председател

Светлана Миткова Благоева

 

234615009

Зам. председател

Еми Ангелова Асенова

 

234615009

Секретар

Анна-Мария Маринова Маринова

 

234615009

Член

Ангел Неделчев Люляков

 

234615009

Член

Цветан Александров Балчев

 

234615009

Член

Стефан Петров Матев

 

234615009

Член

Емануела Георгиева Николова

 

234615010

Председател

Мариана Малинова Тиен

 

234615010

Зам. председател

Георги Стефанов Георгиев

 

234615010

Секретар

Десислав Василев Илиев

 

234615010

Член

Бистра Георгиева Карабашева

 

234615010

Член

Татяна Добринова Кенова

 

234615010

Член

Димитър Минчев Славейков

 

234615010

Член

Наталия Асенова Петрова

 

234615011

Председател

Ивайло Милчов Йорданов

 

234615011

Зам. председател

Виктор Красимиров Иванов

 

234615011

Секретар

Катерина Вангелова Станчева

 

234615011

Член

Стефан Асенов Шишков

 

234615011

Член

Богдана Йорданова Тодорова-Конникова

 

234615011

Член

Иванка Кръстева Стаменова

 

234615011

Член

Вивиан Русинова Златанова

 

234615012

Председател

Християн Жоржев Янев

 

234615012

Зам. председател

Весела Христова Танкова

 

234615012

Секретар

Тихомира Боянова Павловска

 

234615012

Член

Любомир Минков Вълчев

 

234615012

Член

Веселина Станчева Бецова

 

234615012

Член

Радослав Евгениев Пенев

 

234615012

Член

Иван Ангелов Божков

 

234615013

Председател

Илияна Кирилова Маринова

 

234615013

Зам. председател

Ивайло Николаев Ярловски

 

234615013

Секретар

Полина Емануилова Капитанска

 

234615013

Член

Иван Боянов Андонов

 

234615013

Член

Славка Стефанова Паунова

 

234615013

Член

Райчо Иванов Ангелов

 

234615013

Член

Боряна Георгиева Борисова

 

234615014

Председател

Ивайло Димитров Джамулов

 

234615014

Зам. председател

Деница Янкова Янкова

 

234615014

Секретар

Светлана Станева Каназирева

 

234615014

Член

Младен Ангелов Славчев

 

234615014

Член

Стоян Иванов Георгиев

 

234615014

Член

Димитър Панов Димитров

 

234615014

Член

Ивайло Андреев Нехризов

 

234615015

Председател

Даниела Кирова Кирилова

 

234615015

Зам. председател

Елка Николова Живкова

 

234615015

Секретар

Пенка Стефанова Ярочкова-Цветкова

 

234615015

Член

Роберто Рафаилов Крумов

 

234615015

Член

Николай Иванович Харибин

 

234615015

Член

Детелина Любомирова Витанова

 

234615015

Член

Васил Иванов Ангелов

 

234615016

Председател

Мария Маринова Юнакова

 

234615016

Зам. председател

Джафер Джаферов Низамов

 

234615016

Секретар

Петър Данаилов Комитски

 

234615016

Член

Евгени Георгиев Костов

 

234615016

Член

Златка Димитрова Карамихова

 

234615016

Член

Николай Младенов Дервишев

 

234615016

Член

Теодора Гичева Данева

 

234615017

Председател

Тодор Петров Гигов

 

234615017

Зам. председател

Ива Ангелова Данаилова

 

234615017

Секретар

Аксиния Цветомирова Семова

 

234615017

Член

Джафер Нейзиев Низамов

 

234615017

Член

Кирил Благоев Симеонов

 

234615017

Член

Йордан Свиленов Стоянов

 

234615017

Член

Васил Христов Михайлов

 

234615018

Председател

Ася Василева Димитрова

 

234615018

Зам. председател

Екатерина Ангелова Велчева

 

234615018

Секретар

Мартина Методиева Йорданова

 

234615018

Член

Александър Величков Александров

 

234615018

Член

Пламен Първанов Горанов

 

234615018

Член

Мира Велимирова Арнаудова

 

234615018

Член

Светлана Тодорова Чолакова

 

234615019

Председател

Валерия Антонова Миланова

 

234615019

Зам. председател

Десислава Валентинова Първанова

 

234615019

Секретар

Доротея Малинова Кирилова

 

234615019

Член

Емилия Вергилова Митова

 

234615019

Член

Сияна Ивайлова Данаилова

 

234615019

Член

Филип Анибал Радичев

 

234615019

Член

Румяна Драгомирова Васева

 

234615020

Председател

Траянка Кирилова Иванова

 

234615020

Зам. председател

Галина Петрова Миланова

 

234615020

Секретар

Елица Любенова Пейова

 

234615020

Член

Явор Захариев Кръстев

 

234615020

Член

Николай Кирилов Арсов

 

234615020

Член

Александър Филипов Радичев

 

234615020

Член

Кина Иванова Фичева-Величкова

 

234615021

Председател

Лиляна Иванова Пенева

 

234615021

Зам. председател

Борис Алексиев Алексиев

 

234615021

Секретар

Стефка Василева Милованова

 

234615021

Член

Васко Боянов Падинарски

 

234615021

Член

Николинка Иванова Стойкова

 

234615021

Член

Ани Велинова Серафимова

 

234615021

Член

Георги Димитров Яшов

 

234615022

Председател

Гергана Красимирова Маринополска

 

234615022

Зам. председател

Еми Иванова Тонева

 

234615022

Секретар

Калин Христов Цветков

 

234615022

Член

Кирил Владимиров Йовчев

 

234615022

Член

Таня Петкова Дерменджиева

 

234615022

Член

Цветомир Славов Ангелов

 

234615022

Член

Христина-Екатерина Петрунова Петрунова

 

234615023

Председател

Габриела Йорданова Жекова

 

234615023

Зам. председател

Теодор Николаев Николов

 

234615023

Секретар

Веселин Андрианов Харманджиев

 

234615023

Член

Камен Трендафилов Венков

 

234615023

Член

Керана Христова Тодошева

 

234615023

Член

Адриана Петрова Бръснарова

 

234615023

Член

Петър Николов Павлов

 

234615024

Председател

Красимир Ценков Горанов

 

234615024

Зам. председател

Йордан Димитров Стоянов

 

234615024

Секретар

Гергана Петрова Бучова-Младенова

 

234615024

Член

Дойчин Николаева Шапкаров

 

234615024

Член

Христиана Иванова Христова

 

234615024

Член

Цветанка Младенова Бръснарова

 

234615024

Член

Владимир Дойков Еленков

 

234615025

Председател

Асен Георгиев Ваклинов

 

234615025

Зам. председател

Иво Петров Иванов

 

234615025

Секретар

Мария Красимирова Джонева

 

234615025

Член

Георги Парашкевов Бояджиев

 

234615025

Член

Георги Иванов Кузмев

 

234615025

Член

Искра Тенева Бояджиева

 

234615025

Член

Мариан Ивайлов Михайлов

 

234615026

Председател

Стоименка Емануилова Дякова

 

234615026

Зам. председател

Емине Фикри Гюлестан-Мехмедали

 

234615026

Секретар

Радка Ангелова Арабаджиева-Петрова

 

234615026

Член

Калоян Илиянов Стойчев

 

234615026

Член

Нелина Лъчезарова Димитрова

 

234615026

Член

Игнат Александров Момчилов

 

234615026

Член

Виктория Павлинова Стоянова

 

234615027

Председател

Ния Теодорова Николова

 

234615027

Зам. председател

Цвета Павлова Йовева

 

234615027

Секретар

Александър Илиев Илиевски

 

234615027

Член

Иван Райчов Йорданов

 

234615027

Член

Иван Герасимов Иванов

 

234615027

Член

Гергана Великова Овчарова

 

234615027

Член

Виктория Руменова Книжарова

 

234615028

Председател

Георги Христов Зарков

 

234615028

Зам. председател

Крум Георгиев Мутафов

 

234615028

Секретар

Росица Динева Христоскова

 

234615028

Член

Райко Илианов Вътев

 

234615028

Член

Димитър Костадинов Терзийски

 

234615028

Член

Наталия Орлинова Лалева

 

234615028

Член

Росена Цонева Екимова

 

234615029

Председател

Зинаида Крумова Иванова

 

234615029

Зам. председател

Бранимир Николаев Георгиев

 

234615029

Секретар

Андрей Александров Лунин

 

234615029

Член

Тодор Кирилов Александров

 

234615029

Член

Ася Крумова Христова

 

234615029

Член

Димитър Василев Димитров

 

234615029

Член

Анелия Иванова Петрова

 

234615030

Председател

Йордан Георгиев Сезонов

 

234615030

Зам. председател

Диана Константинова Иванова

 

234615030

Секретар

Никола Ангелов Чергарски

 

234615030

Член

Лъчезар Ангелов Ангелов

 

234615030

Член

Тодорка Станимирова Екимова

 

234615030

Член

Даниела Василева Димитрова

 

234615030

Член

Димитрина Владимирова Дамянова

 

234615031

Председател

Полина Стоянова Тодорова

 

234615031

Зам. председател

Мария Петрова Гардакова

 

234615031

Секретар

Анета Йонкова Костова

 

234615031

Член

Георги Боянов Пенев

 

234615031

Член

Кристина Красимирова Барбушева

 

234615031

Член

Боряна Любова Стойнова

 

234615031

Член

Светлин Пламенов Илиев

 

234615032

Председател

Атанас Добрев Атанасов

 

234615032

Зам. председател

Виктор Гаврилов Гогин

 

234615032

Секретар

Стайко Димитров Ганчев

 

234615032

Член

Христо Игнатов Георгиев

 

234615032

Член

Мария Георгиева Данаилова

 

234615032

Член

Гинка Атанасова Благоева

 

234615032

Член

Изабела Валентинова Бочева

 

234615033

Председател

Людмил Тодоров Маев

 

234615033

Зам. председател

Росица Петрова Антова

 

234615033

Секретар

Маринела Ненчева Генова-Башир

 

234615033

Член

Яна Бисер Тошева

 

234615033

Член

Румяна Костова Гъркова

 

234615033

Член

Виктор Костов Зидаров

 

234615033

Член

Артур Персиян Шафиит

 

234615034

Председател

Александър Бориславов Станков

 

234615034

Зам. председател

Християна Иванова Данаилова

 

234615034

Секретар

Ася Веселинова Асенова

 

234615034

Член

Любен Давидков Недялков

 

234615034

Член

Миглена Николаева Кръстева

 

234615034

Член

Татяна Благоева Попова

 

234615034

Член

Стефан Цветанов Анев

 

234615035

Председател

Ивайло Гетов Гечев

 

234615035

Зам. председател

Людмила Костадинова Михайлова

 

234615035

Секретар

Кирил Георгиев Вълков

 

234615035

Член

Людмил Събев Георгиев

 

234615035

Член

Теодор Владимиров Младенов

 

234615035

Член

Асен Милков Андонов

 

234615035

Член

Анна Иванова Христова

 

234615036

Председател

Мария Христова Мариополска

 

234615036

Зам. председател

Петър Йорданов Дюлгеров

 

234615036

Секретар

Биляна Цонева Яръмова

 

234615036

Член

Никола Найденов Миков

 

234615036

Член

Борис Христов Нешев

 

234615036

Член

Ивелина Георгиева Герджикова

 

234615036

Член

Енрико Костадинов Фалчи

 

234615037

Председател

Георги Христов Йотов

 

234615037

Зам. председател

Лилия Александрова Мутафчиева-Желева

 

234615037

Секретар

Ваклин Недков Чолаков

 

234615037

Член

Васил Костадинов Ташков

 

234615037

Член

Вяра Тодорова Мушкулева-Петлешкова

 

234615037

Член

Иван Николаев Харибин

 

234615037

Член

Иван Георгиев Зъбчев

 

234615038

Председател

Антония Иванова Костадинова-Яръмова

 

234615038

Зам. председател

Денис Бойков Йорданов

 

234615038

Секретар

Томислав Владимиров Йолов

 

234615038

Член

Светослав Димчов Костадинов

 

234615038

Член

Руси Златев Гочев

 

234615038

Член

Парашкева Георгиева Делчева

 

234615038

Член

Николета Викторова Гогина

 

234615039

Председател

Радослав Викторов Гогин

 

234615039

Зам. председател

Детелина Ангелова Николова

 

234615039

Секретар

Елка Звезданова Иванова

 

234615039

Член

Петър Валентинов Михайлов

 

234615039

Член

Евелина Йорданова Айдарова- Йорданова

 

234615039

Член

Андрей Георгиев Георгиев

 

234615039

Член

Нина Илиева Цалова

 

234615040

Председател

Злати Георгиев Кацарски

 

234615040

Зам. председател

Филип Тодоров Андреев

 

234615040

Секретар

Жорж Николов Йорданов

 

234615040

Член

Милен Веселинов Чорбански

 

234615040

Член

Цветина Стефанова Цалова

 

234615040

Член

Ивайло Кръстев Кръстев

 

234615040

Член

Павлина Донкова Дамова

 

234615041

Председател

Габриела Цветанова Теодосиева

 

234615041

Зам. председател

Борис Златков Димитров

 

234615041

Секретар

Славчо Петров Стоянов

 

234615041

Член

Силмира Дончева Андреева

 

234615041

Член

Селман Мустафов Делиибрамов

 

234615041

Член

Богослов Мариус Киримидчиев

 

234615041

Член

Мариета Ганева Харизанова

 

234615042

Председател

Валентина Христова Тодорова

 

234615042

Зам. председател

Роза Кирилова Иванова

 

234615042

Секретар

Мария Валериева Младенова

 

234615042

Член

Марийка Петрова Даракчиева

 

234615042

Член

Данаил Кирилов Кирилов

 

234615042

Член

Цветелина Трайчева Ангелова

 

234615042

Член

Марио Красимиров Ангелов

 

234615043

Председател

Пламен Връбчев Томов

 

234615043

Зам. председател

Невен Викторов Гогин

 

234615043

Секретар

Георги Стефчев Колев

 

234615043

Член

Юлиян Христов Юнаков

 

234615043

Член

Румяна Крумчова Александрова

 

234615043

Член

Станислав Милков Иванов

 

234615043

Член

Ралица Георгиева Стефанова

 

234615044

Председател

Росица Борисова Велчева

 

234615044

Зам. председател

Светослав Димитров Христов

 

234615044

Секретар

Здравко Панайотов Делчев

 

234615044

Член

Асен Юлиянов Христов

 

234615044

Член

Емил Красимиров Марков

 

234615044

Член

Росица Милкова Величкова

 

234615044

Член

Денис Емилов Христов

 

234615045

Председател

Ивета Дончева Тончева

 

234615045

Зам. председател

Божана Красимирова Иванова

 

234615045

Секретар

Лазар Георгиев Костов

 

234615045

Член

Румен Асенов Юлиянов

 

234615045

Член

Атанаска Стаменова Бойкова

 

234615045

Член

Вера Олегова Степанова

 

234615045

Член

Юлия Любенова Дардова

 

234615046

Председател

Боряна Димитрова Хрисимова

 

234615046

Зам. председател

Вероника Янкова Георгиева

 

234615046

Секретар

Павел Пламенов Кузманов

 

234615046

Член

Нели Бориславова Петрова

 

234615046

Член

Катя Драганова Алипиева

 

234615046

Член

Юри Асенов Юлиянов

 

234615046

Член

Иво Николаев Събев

 

234615047

Председател

Николинка Ианова Ангелова

 

234615047

Зам. председател

Валентина Божидарова Николова

 

234615047

Секретар

Еми Иванова Александрова

 

234615047

Член

Даниела Петкова Михайлова

 

234615047

Член

Любомир Емилов Йорданов

 

234615047

Член

Йоана Андонова Христова

 

234615047

Член

Александър Симеонов Зарков

 

234615048

Председател

Иван Евлогиев Зарков

 

234615048

Зам. председател

Жанет Стоянова Бешпарова

 

234615048

Секретар

Лиляна Николова Вардарова

 

234615048

Член

Гергана Георгиева Узунова

 

234615048

Член

Мара Кирилова Атанасова

 

234615048

Член

Стефка Георгиева Захариева

 

234615048

Член

Дияна Димитрова Маринова

 

234615049

Председател

София Димова Димова

 

234615049

Зам. председател

Евгени Тошев Алипиев

 

234615049

Секретар

Мирослав Минев Иванов

 

234615049

Член

Мария Иванова Димитрова

 

234615049

Член

Петьо Петков Маринов

 

234615049

Член

Надежда Михайлова Петранова

 

234615049

Член

Никол Николай Сендова

 

234615050

Председател

Десислава Альошева Маринова

 

234615050

Зам. председател

Гиздава Димитрова Георгиева

 

234615050

Секретар

Михаела Милчева Михайлова

 

234615050

Член

Пепа Атанасова Иванова

 

234615050

Член

Мария Георгиева Пожарова

 

234615050

Член

Милена Здравкова Харизанова

 

234615050

Член

Мария Атанасова Стоева

 

234615051

Председател

Донка Атанасова Стефанова

 

234615051

Зам. председател

Росица Иванова Грозева

 

234615051

Секретар

Светла Пролетцинова Иванова

 

234615051

Член

Емил Василев Трайков

 

234615051

Член

Цветанка Тодорова Драганова

 

234615051

Член

Станислава Емилова Моралийска-Николова

 

234615051

Член

Елена Велинова Васева-Раянова

 

234615052

Председател

Калоян Ивайлов Милтенов

 

234615052

Зам. председател

Емил Тодоров Гълъбов

 

234615052

Секретар

Гинче Генадиева Тодорова

 

234615052

Член

Александър Цветанов Захариев

 

234615052

Член

Екатерина Иванова Захариева

 

234615052

Член

Никола Константинов Докторов

 

234615052

Член

Румен Николов Раянов

 

234615053

Председател

Ромелия Недкова Кирилова

 

234615053

Зам. председател

Даниела Николова Недева

 

234615053

Секретар

Стоян Костов Костадинов

 

234615053

Член

Иван Живков Тодоринов

 

234615053

Член

Петър Ивов Иванов

 

234615053

Член

Александрина Найденова Тодорова

 

234615053

Член

Анелия Добринова Добрева

 

234615054

Председател

Любослава Радославова Иванова

 

234615054

Зам. председател

Анна Бориславова Попова

 

234615054

Секретар

Екатерина Юли Кантарджиева

 

234615054

Член

Богиня Маринова Тодоринова

 

234615054

Член

Кристиян Петев Арсенов

 

234615054

Член

Мариета Георгиева Пешева

 

234615054

Член

Цветомир Петров Бойкин

 

234615055

Председател

Кристиян Иванов Ковачев

 

234615055

Зам. председател

Мария Стоянова Павлова

 

234615055

Секретар

Аделина Стефанова Плявова

 

234615055

Член

Живко Иванов Тодоринов

 

234615055

Член

Катрин Илиева Петкова

 

234615055

Член

Елеонора Емилова Симеонова

 

234615055

Член

Зорница Венциславова Найденова

 

234615056

Председател

Лили Петрова Милошева

 

234615056

Зам. председател

Елена Филипова Христова-Палавранова

 

234615056

Секретар

Иван Николов Брусев

 

234615056

Член

Жасмина Иванова Тодоринова

 

234615056

Член

Борислав Генчов Велинов

 

234615056

Член

Валентина Михайлова Йовчева

 

234615056

Член

Десислава Яворова Плявова

 

234615057

Председател

Екатерина Зденек Полуда

 

234615057

Зам. председател

Наско Живков Тодоринов

 

234615057

Секретар

Даниела Димитрова Захариева

 

234615057

Член

Камен Йорданов Иванов

 

234615057

Член

Маргарита Илиева Шаибова

 

234615057

Член

Цветанка Савова Каракашева

 

234615057

Член

Катя Иванова Михайлова

 

234615058

Председател

Теодор Иванов Пенев

 

234615058

Зам. председател

Пенка Георгиева Гергова

 

234615058

Секретар

Даниела Игнатова Игнатова

 

234615058

Член

Величка Симеонова Тодоринова

 

234615058

Член

Павел Асенов Цветанов

 

234615058

Член

Мария Андонова Тучева

 

234615058

Член

Кристиян Димитров Александров

 

234615059

Председател

Любомир Трифонов Статков

 

234615059

Зам. председател

Борис Метов Райчев

 

234615059

Секретар

Красимир Петров Павлевски

 

234615059

Член

Диана Петкова Малчева

 

234615059

Член

Ремзие Шаиб Шаиб

 

234615059

Член

Миладин Кирилов Миладинов

 

234615059

Член

Теодора Иванова Захариева

 

234615060

Председател

Еди Петров Петьов

 

234615060

Зам. председател

Росица Тодорова Ценова

 

234615060

Секретар

Стамен Пламенов Бойков

 

234615060

Член

Даниела Наскова Тодоринова

 

234615060

Член

Гергана Христова Георгиева

 

234615060

Член

Валерия Стоилова Стоилова

 

234615060

Член

Любомир Асенова Топалски

 

234615061

Председател

Ваня Ивелинова Петкова

 

234615061

Зам. председател

Стоил Владимиров Моллов

 

234615061

Секретар

Симеон Виденов Павлов

 

234615061

Член

Станислава Любчева Нешева

 

234615061

Член

Валентин Каназирев Карапанчев

 

234615061

Член

Христина Методиева Йорданова

 

234615061

Член

Аделина Петрова Димитрова

 

234615062

Председател

Александра Вълчанова Атанасова

 

234615062

Зам. председател

Елена Илиева Гюрова

 

234615062

Секретар

Велислава Руменова Трънколева

 

234615062

Член

Гинка Иванова Боянова

 

234615062

Член

Георги Чавдаров Давидов

 

234615062

Член

Любчо Йосифов Нешев

 

234615062

Член

Бисер Иванов Борисов

 

234615063

Председател

Славка Дацова Тодорова

 

234615063

Зам. председател

Николай Вълчев Ненов

 

234615063

Секретар

Виргиния Константинова Георгиева

 

234615063

Член

Ивайло Иванов Стоилов

 

234615063

Член

Людмила Кирилова Георгива

 

234615063

Член

Веселина Веселинова Богданова

 

234615063

Член

Елисавета Георгиева Лулчева

 

234615064

Председател

Лилия Цветанова Тошева

 

234615064

Зам. председател

Селман Ахмедов Хасанов

 

234615064

Секретар

Яна Мирославова Парушева

 

234615064

Член

Станислав Милков Андреев

 

234615064

Член

Велизар Веселинов Недев

 

234615064

Член

Янко Йорданов Иванов

 

234615064

Член

Цветомира Славчева Гаврилова

 

234615065

Председател

Йорданка Йорданова Костадинова

 

234615065

Зам. председател

Галя Димитрова Иванова

 

234615065

Секретар

Маргарита Иванова Нитова

 

234615065

Член

Радослав Иванов Ангелов

 

234615065

Член

Александра Александрова Попова

 

234615065

Член

Ани Георгиева Гаврилова

 

234615065

Член

Ивелина Иванова Пенева

 

234615066

Председател

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615066

Зам. председател

Методи Георгиев Вангелов

 

234615066

Секретар

Олга Любенова Данчовска

 

234615066

Член

Огнян Ангелов Рангелов

 

234615066

Член

Нели Георгиева Георгиева

 

234615066

Член

Николай Радославов Шаренков

 

234615066

Член

Пенчо Митков Пенев

 

234615067

Председател

Георги Асенов Давидков

 

234615067

Зам. председател

Мариян Цветанов Цветанов

 

234615067

Секретар

Димитър Иванов Сребрев

 

234615067

Член

Димитър Христов Данчовски

 

234615067

Член

Янчо Илиев Стоянов

 

234615067

Член

Даниела Манолова Манолова

 

234615067

Член

Диана Любенова Колева

 

234615068

Председател

Петър Тошков Войнов

 

234615068

Зам. председател

Аленкандър Николов Милев

 

234615068

Секретар

Емилия Валентинова Запрянова

 

234615068

Член

Наталия Димитрова Симеонова

 

234615068

Член

Георги Асенов Кръстев

 

234615068

Член

Анелия Димитрова Сребрева

 

234615068

Член

Теодор Димитров Данчовски

 

234615069

Председател

Енрик Амир Ел Дарис

 

234615069

Зам. председател

Христо Иванов Христев

 

234615069

Секретар

Тони Цоков Стаменов

 

234615069

Член

Цветелин Димитров Данчовски

 

234615069

Член

Величка Серафимова Николова

 

234615069

Член

Галина Ганчева Гьорева

 

234615069

Член

Петър Славчев Стоянов

 

234615070

Председател

Калин Николов Лижев

 

234615070

Зам. председател

Лилия Красимирова Андонова

 

234615070

Секретар

Борис Станков Симеонов

 

234615070

Член

Стефан Траянов Иванов

 

234615070

Член

Николина Асенова Керекова

 

234615070

Член

Емануил Георгиев Георгиев

 

234615070

Член

Чавдара Чавдарова Малинова

 

234615071

Председател

Мая Владимирова Георгиева

 

234615071

Зам. председател

Паулина Симеонова Георгиева

 

234615071

Секретар

Искра Николова Борисова

 

234615071

Член

Светла Георгиева Черкелова

 

234615071

Член

Мери Георгиева Михайлова

 

234615071

Член

Велизара Алдинова Минчева

 

234615071

Член

Калина Рачева Панайотова

 

234615072

Председател

Пенка Цанева Бурнева

 

234615072

Зам. председател

Жана Ангелова Цанева

 

234615072

Секретар

Камелия Митова Антова

 

234615072

Член

Красимир Трайков Бебов

 

234615072

Член

Марияна Сергеева Златкова

 

234615072

Член

Яна Николаева Досева

 

234615072

Член

Галина Начкова Ангелова

 

234615073

Председател

Селвер Лютфи Исмаил

 

234615073

Зам. председател

Илия Димитров Димитров

 

234615073

Секретар

Ваня Йорданова Денева

 

234615073

Член

Симона Чавдарова Малинова

 

234615073

Член

Габриела Ангелова Иванова

 

234615073

Член

Антонио Тодоров Минев

 

234615073

Член

Божидара Пламенова Досева

 

234615074

Председател

Екатерина Миланова Субева

 

234615074

Зам. председател

Георги Михайлов Македонски

 

234615074

Секретар

Виталий Петров Велчовски

 

234615074

Член

Николай Николов Петков

 

234615074

Член

Емилия Павлова Николова

 

234615074

Член

Магдалена Тодорова Минева

 

234615074

Член

Екатерина Сотири Кодзаколи

 

234615075

Председател

Надка Спасава Здравкова

 

234615075

Зам. председател

Мария Димитрова Пейчева

 

234615075

Секретар

Вадим Ангелов Кехайов

 

234615075

Член

Николай Славчев Николов

 

234615075

Член

Атанас Сотиров Чулев

 

234615075

Член

Ивана Венелинова Табакова

 

234615075

Член

Пламен Кирилова Досев

 

234615076

Председател

Мирослава Пламенова Младенова

 

234615076

Зам. председател

Маргарита Димитрова Христова

 

234615076

Секретар

Маргарита Братанова Дончева

 

234615076

Член

Георги Мончев Петров

 

234615076

Член

Десислава Павлова Горанова

 

234615076

Член

Антония Христофорова Мокрева

 

234615076

Член

Филип Георгиев Георгиев

 

234615077

Председател

Дончо Милков Милков

 

234615077

Зам. председател

Станислав Георгиев Стоянов

 

234615077

Секретар

Радослава Славчева Илиева

 

234615077

Член

Станимир Йорданов Колев

 

234615077

Член

Красимира Георгиева Стефанова

 

234615077

Член

Виолета Георгиева Динева

 

234615077

Член

Асен Събинов Плявов

 

234615078

Председател

Иван Руменов Новаков

 

234615078

Зам. председател

Нели Димитрова Жечева

 

234615078

Секретар

Васил Дианов Тилев

 

234615078

Член

Станчо Маринов Станков

 

234615078

Член

Вера Димитрова Паунова

 

234615078

Член

Лило Петров Дочев

 

234615078

Член

Керанка Тодорова Дойнова

 

234615079

Председател

Лиляна Томова Терзиева

 

234615079

Зам. председател

Ваня Емилова Николова

 

234615079

Секретар

Даниел Пенков Владимиров

 

234615079

Член

Георги Борисов Горов

 

234615079

Член

Лилия Тодорова Радичкова-Дочева

 

234615079

Член

Марио Марианов Бочаров

 

234615079

Член

Николай Михайлов Йотов

 

234615080

Председател

Александра Димитрова Трошева

 

234615080

Зам. председател

Теодор Григоров Атанасов

 

234615080

Секретар

Никола Николов Коцев

 

234615080

Член

Петко Милчев Петков

 

234615080

Член

Павлина Алексеева Тодорова

 

234615080

Член

Евелина Захариева Граховска

 

234615080

Член

Божидар Николов Генов

 

234615081

Председател

Дилен Любомиров Димитров

 

234615081

Зам. председател

Мария Емилова Младенова

 

234615081

Секретар

Поля Милкова Величкова

 

234615081

Член

Марина Кристиянова Виденова

 

234615081

Член

Недялко Митков Атанасов

 

234615081

Член

Юлия Христова Кошова

 

234615081

Член

Миролюб Иванов Спасов

 

234615082

Председател

Божидара Кирилова Тодорова

 

234615082

Зам. председател

Таня Димитрова Стефанова

 

234615082

Секретар

Оличка Делчева Вълчева

 

234615082

Член

Кирил Тошков Стоев

 

234615082

Член

Бойка Димова Димова

 

234615082

Член

Лилия Деянова Стефанова

 

234615082

Член

Камелия Борисова Миланова

 

234615083

Председател

Росица Димитрова Ковачева

 

234615083

Зам. председател

Боряна Йорданова Петрова

 

234615083

Секретар

Евелина Кирилова Кирилова

 

234615083

Член

Георги Кръстев Мишев

 

234615083

Член

Пламен Гошев Терзиев

 

234615083

Член

Златина Стефанова Григорова

 

234615083

Член

Дочка Георгиева Димитрова

 

234615084

Председател

Адрина Георгиева Начева

 

234615084

Зам. председател

Боряна Ангелова Матушка

 

234615084

Секретар

Стефан Ненчев Ненчев

 

234615084

Член

Гергана Огнянова Стойкова

 

234615084

Член

Невена Радивой Кугийска

 

234615084

Член

Бистра Димитрова Георгиева

 

234615084

Член

Лазар Юлиянов Иванов

 

234615085

Председател

Малина Маринова Найденова

 

234615085

Зам. председател

Михаела Лъчезарова Кръстева

 

234615085

Секретар

Светлана Йорданова Якимова

 

234615085

Член

Петко Петров Горанов

 

234615085

Член

Владимир Иванов Димитров

 

234615085

Член

Василка Борисова Илиева

 

234615085

Член

Ивайло Димитров Янев

 

234615086

Председател

Мария Григорова Андреева

 

234615086

Зам. председател

Силвия Христова Палийска

 

234615086

Секретар

Снежана Симеонова Рушкова

 

234615086

Член

Венцислав Пламенов Петров

 

234615086

Член

Димитър Бинев Димитров

 

234615086

Член

Александър Валериев Трифонов

 

234615086

Член

Никалъс Николаев Петров

 

234615087

Председател

Лилия Стефанова Славева

 

234615087

Зам. председател

Мирослав Иванов Ицевски

 

234615087

Секретар

Анчо Кирилов Анчев

 

234615087

Член

Петър Райчинов Петров

 

234615087

Член

Денис Юлиянов Огнянов

 

234615087

Член

Стефка Пенчева Атанасова

 

234615087

Член

Венцислав Алексов Данаилов

 

234615088

Председател

Димо Иванов Куцидимов

 

234615088

Зам. председател

Николай Цветков Николов

 

234615088

Секретар

Алекса Иванова Алтънова

 

234615088

Член

Георги Александров Парнарев

 

234615088

Член

Марияна Илиева Ицевска

 

234615088

Член

Йорданка Михайлова Пешева

 

234615088

Член

Марияна Атанасова Кирова

 

234615089

Председател

Венцислав Кирилов Костов

 

234615089

Зам. председател

Даниел Веселинов Цаков

 

234615089

Секретар

Усмивка Петрова Петрова

 

234615089

Член

Бисер Рангелов Петров

 

234615089

Член

Любка Трендафилова Асенова

 

234615089

Член

Руска Стоева Богданова

 

234615089

Член

Даниела Кирилова Русева

 

234615090

Председател

Нина Георгиева Георгиева

 

234615090

Зам. председател

Росица Бочова Колева

 

234615090

Секретар

Илиян Красимиров Ангелов

 

234615090

Член

Станислава Йорданова Ялъмова- Горова

 

234615090

Член

Веска Христова Тунева

 

234615090

Член

Зорница Златанова Христозова

 

234615090

Член

Георги Атанасов Георгиев

 

234615091

Председател

Питър Чиазор Одое

 

234615091

Зам. председател

Александрина Йорданова Богомилова

 

234615091

Секретар

Пенка Петрова Кожухарова

 

234615091

Член

Димитър Александров Димитров

 

234615091

Член

Нина Иванова Михайлова

 

234615091

Член

Христо Георгиев Гатев

 

234615091

Член

Александър Ивайлов Георгиев

 

234615092

Председател

Симеон Чавдаров Петков

 

234615092

Зам. председател

Йовка Димитрова Новаковска

 

234615092

Секретар

Иван Крумов Симеонов

 

234615092

Член

Стефка Георгиева Илиева

 

234615092

Член

Цветелина Тодорова Александрова

 

234615092

Член

Ангел Борисов Антонов

 

234615092

Член

Гергана Панайотова Бакалова

 

234615093

Председател

Диана Маринова Русева

 

234615093

Зам. председател

Деница Василева Зоина

 

234615093

Секретар

Иван Гергинов Велев

 

234615093

Член

Ивайло Георгиев Атанасов

 

234615093

Член

Валентина Георгиева Иванова

 

234615093

Член

Магдалина Емилова Чиликчийска

 

234615093

Член

Иванка Пенева Нанчева

 

234615094

Председател

Диляна Неделчева Петкова

 

234615094

Зам. председател

Цветелина Методиева Попова

 

234615094

Секретар

Катя Методиева Кръстева

 

234615094

Член

Богдан Ангелов Траянов

 

234615094

Член

Мария Огнянова Недева

 

234615094

Член

Лиана Николаева Такова

 

234615094

Член

Стилиан Бориславов Борисов

 

234615095

Председател

Станислав Ивов Славчев

 

234615095

Зам. председател

Биляна Божкова Атанасова

 

234615095

Секретар

Любимка Найденова Кузева

 

234615095

Член

Кирил Георгиев Иванов

 

234615095

Член

Петя Николаева Динева

 

234615095

Член

Илияна Колева Ковачева

 

234615095

Член

Лъчезар Владимиров Галчев

 

234615096

Председател

Ванеса Стефанова Раева

 

234615096

Зам. председател

Румен Тодоров Иванов

 

234615096

Секретар

Никол Николаева Николова

 

234615096

Член

Валентин Симеонов Чакъров

 

234615096

Член

Добромира Владимирова Динева

 

234615096

Член

Игнат Найденова Игнатов

 

234615096

Член

Ирослав Ивов Иванов

 

234615097

Председател

Доротея Ангелова Стефанова-Ненова

 

234615097

Зам. председател

Любомир Красимиров Пенчев

 

234615097

Секретар

Ралица Димитрова Тагарева

 

234615097

Член

Геро Благоев Богойски

 

234615097

Член

Даниела Александрова Ананиева

 

234615097

Член

Георги Стоянов Илиев

 

234615097

Член

Йоана Антониева Йорданова

 

234615098

Председател

Пейчо Бойчов Пейов

 

234615098

Зам. председател

Лъчезар Веселинов Петров

 

234615098

Секретар

Теодора Павлова Атанасова

 

234615098

Член

Александър Атанасов Койчев

 

234615098

Член

Татяна Господинова Мирчева - Начкова

 

234615098

Член

Борислав Владимиров Владимиров

 

234615098

Член

Жулиета Петкова Желева

 

234615099

Председател

Виктория Атанасова Атанасова

 

234615099

Зам. председател

Борис Асенов Ваклинов

 

234615099

Секретар

Венямин Михран Папазян

 

234615099

Член

Мартин Стойчев Кръстанов

 

234615099

Член

Венцислав Сашов Аронов

 

234615099

Член

Боби Ивайлов Георгиев

 

234615099

Член

Добринка Николова Клинкова

 

234615100

Председател

Тюркан Исмаилова Ахмед

 

234615100

Зам. председател

Мартин Ивайлов Михайлов

 

234615100

Секретар

Николай Красимиров Райков

 

234615100

Член

Стоян Николов Гитов

 

234615100

Член

Петя Милкова Терзийска

 

234615100

Член

Василка Кирилова Иванова

 

234615100

Член

Ангел Калинов Кичуков

 

234615101

Председател

Йоан Николаев Марков

 

234615101

Зам. председател

Сергей Веселинов Иванов

 

234615101

Секретар

Георги Петров Петров

 

234615101

Член

Даниела Стоименова Миленкова

 

234615101

Член

Златка Зафирова Борисова

 

234615101

Член

Иван Атанасов Атанасов

 

234615101

Член

Цветелин-Георги Георгиев Бакалов

 

234615102

Председател

Ванеса Валентинова Стефанова

 

234615102

Зам. председател

Владимир Симеонов Андреев

 

234615102

Секретар

Марияна Кирилова Петрова

 

234615102

Член

Благой Митров Нанов

 

234615102

Член

Вирджиния Жираи Халваджян

 

234615102

Член

Радослава Валериева Костадинова-Петрова

 

234615102

Член

Лилия Кирилова Ангелова

 

234615103

Председател

Виргили Борисов Пейнов

 

234615103

Зам. председател

Весела Петкова Праматарова

 

234615103

Секретар

Радослав Радославов Терзиев

 

234615103

Член

Ванеса Цветанова Ценова

 

234615103

Член

Димитър Йорданов Атанасов

 

234615103

Член

Соня Костадинова Панова

 

234615103

Член

Томислав Пламенов Петров

 

234615104

Председател

Илия Ивайлов Михайлов

 

234615104

Зам. председател

Симона Венциславова Владова

 

234615104

Секретар

Василен Иванов Иванов

 

234615104

Член

Тодор Стефанов Малинов

 

234615104

Член

Веска Анастасова Георгиева-Миланова

 

234615104

Член

Снежана Серафимова Заекова

 

234615104

Член

Марийка Иванова Панева

 

234615105

Председател

Видо Богданов Михгайлов

 

234615105

Зам. председател

Димитър Атанасов Костадинов

 

234615105

Секретар

Елисавета Евтимова Манасиева

 

234615105

Член

Георги Стефанов Маринков

 

234615105

Член

Диана Николаева Димитрова

 

234615105

Член

Ани Георгиева Енева

 

234615105

Член

Йоан Пенков Каратонев

 

234615106

Председател

Боряна Петрова Иванова

 

234615106

Зам. председател

Иванка Стоянова Цветанова

 

234615106

Секретар

Мартин Георгиев Осенски

 

234615106

Член

Ангел Николов Пепелов

 

234615106

Член

Венцислав Георгиев Методиев

 

234615106

Член

Тони Христова Христова

 

234615106

Член

Даринка Асенова Костадинова

 

234615107

Председател

Дончо Борисов Цървуланов

 

234615107

Зам. председател

Виктория Павлова Кабакова

 

234615107

Секретар

Мария Румянова Симеонова

 

234615107

Член

Милена Георгиева Митева

 

234615107

Член

Елеонора Вежен Бакърджиева

 

234615107

Член

Виктор Ангелов Хараплампиев

 

234615107

Член

Надя Симеонова Христова

 

234615108

Председател

Нели Иванова Тасева

 

234615108

Зам. председател

Таня Благоева Златкова

 

234615108

Секретар

Виктор Владимиров Георгиев

 

234615108

Член

Иван Георгиев Медаров

 

234615108

Член

Пламен Кирилов Пенев

 

234615108

Член

Катрин Хабибова Ахмедова

 

234615108

Член

Иван Мирославов Данев

 

234615109

Председател

Теодора Йорданова Георгиева

 

234615109

Зам. председател

Иван Герчев Пейчев

 

234615109

Секретар

Николай Ангелов Минеков

 

234615109

Член

Момчил Георгиев Маринов

 

234615109

Член

Лилия Стайкова Георгиева

 

234615109

Член

Ганка Тихова Драшкова

 

234615109

Член

Кирил Николаев Найденов

 

234615110

Председател

Ани Райчева Даскалова

 

234615110

Зам. председател

Нинка Иванова Пиргова

 

234615110

Секретар

Анита Ангелова Ангелова

 

234615110

Член

Рени Атанасова Димитрова

 

234615110

Член

Райна Владимирова Сергеева

 

234615110

Член

Еленка Стоилова Цветанова

 

234615110

Член

Красимир Велинов Найденов

 

234615111

Председател

Николай Николаев Иванов

 

234615111

Зам. председател

Цветина Николаева Папажова

 

234615111

Секретар

Петя Сандова Василева

 

234615111

Член

Гергана Василева Григорова

 

234615111

Член

Александрина Бориславова Димова

 

234615111

Член

Любка Димитрова Богданова

 

234615111

Член

Ани Радкова Рангелова

 

234615112

Председател

Петя Бориславова Рибарска

 

234615112

Зам. председател

Надежда Руменова Манасиева

 

234615112

Секретар

Димо Гаврилов Старирадев

 

234615112

Член

Еленка Пенчева Богданова

 

234615112

Член

Виктория Иванова Бобева

 

234615112

Член

Елеонора Павлова Симеонова

 

234615112

Член

Бонка Анева Лилова

 

234615113

Председател

Диана Славова Гатева

 

234615113

Зам. председател

Иван Вутов Лилов

 

234615113

Секретар

Христо Минков Ангелов

 

234615113

Член

Георги Златков Златков

 

234615113

Член

Милен Георгиев Костадинов

 

234615113

Член

Ева Йосифова Тасева

 

234615113

Член

Виктория Теодорова Лазарова

 

234615114

Председател

Цветан Димчев Димов

 

234615114

Зам. председател

Юлияна Георгиева Стефанова

 

234615114

Секретар

Анна Паскалева Паскалева

 

234615114

Член

Теодора Тошков Велков

 

234615114

Член

Кирилка Христова Костова

 

234615114

Член

Рада Бойчева Бостанджиева

 

234615114

Член

Емилиян Стефанов Миленков

 

234615115

Председател

Катя Стоименова Николова

 

234615115

Зам. председател

Вероника Мариянова Димитрова

 

234615115

Секретар

Салтанат Ибрашева Романова

 

234615115

Член

Асенка Венкова Трайкова

 

234615115

Член

Ния Мартинова Динева

 

234615115

Член

Евелин Руменов Евлогиев

 

234615115

Член

Красимир Пламенов Ангелов

 

234615116

Председател

Йорданка Антонова Андреева

 

234615116

Зам. председател

Здравко Стефанов Бечев

 

234615116

Секретар

Таня Борисова Хаджигенова

 

234615116

Член

Иванела Тодорова Георгиева

 

234615116

Член

Пенка Димитрова Сълинска

 

234615116

Член

Тодор Динков Джоров

 

234615116

Член

Ивет Димитрова Велева

 

234615117

Председател

Янек Димитров Шопов

 

234615117

Зам. председател

Анелия Иванова Севастакиева-Иванова

 

234615117

Секретар

Десислава Иванова Футекова

 

234615117

Член

Недялка Иванова Митрева

 

234615117

Член

Николай-Александър Яворов Стефанов

 

234615117

Член

Даниела Атанасова Димитрова

 

234615117

Член

Иванка Михова Димова

 

234615118

Председател

Любомир Антонов Лукач

 

234615118

Зам. председател

Велина Драганова Чернева

 

234615118

Секретар

Николай Маринов Малинов

 

234615118

Член

Людмила Натова Феркова

 

234615118

Член

Павел Димитров Лулчев

 

234615118

Член

Ирина Ангелова Иванова

 

234615118

Член

Иван Димчев Пенев

 

234615119

Председател

Мартин Траянов Костов

 

234615119

Зам. председател

Ася Николаева Попова

 

234615119

Секретар

Венета Ценова Терзиева

 

234615119

Член

Петко Димитров Николов

 

234615119

Член

Тодор Стефчов Георгиев

 

234615119

Член

Мила Людмилова Илкова

 

234615119

Член

Величка Йорданова Филипова

 

234615120

Председател

Мария Костадинова Георгиева

 

234615120

Зам. председател

Мартин Константинов Костов

 

234615120

Секретар

Ивайло Живков Дончев

 

234615120

Член

Марина Маринова Маринова

 

234615120

Член

Алие Али Кадир

 

234615120

Член

Нели Никифорова Калчева

 

234615120

Член

Иванка Николова Илкова

 

234615121

Председател

Атанаска Георгиева Стефанова

 

234615121

Зам. председател

Наташа Кръстанова Георгиева-Иванова

 

234615121

Секретар

Десислав Иванов Димитров

 

234615121

Член

Въчка Пилева Вакова

 

234615121

Член

Василена Василева Илиева

 

234615121

Член

Георги Руменов Найденов

 

234615121

Член

Владимир Генчев Генчев

 

234615122

Председател

Димитър Василев Василев

 

234615122

Зам. председател

Петя Стефанова Каменова

 

234615122

Секретар

Росен Пламенов Иванов

 

234615122

Член

Звезделин Еленчов Рангелов

 

234615122

Член

Йордан Иванов Стефанов

 

234615122

Член

Екатерина Маркова Димитрова

 

234615122

Член

Емилия Димитрова Георгиева

 

234615123

Председател

Телият Осман Калчев

 

234615123

Зам. председател

Валя Георгиева Пешева

 

234615123

Секретар

Василена Бориславова Панова

 

234615123

Член

Мануш Николаев Радев

 

234615123

Член

Маргарита Иванова Борисова

 

234615123

Член

Божидар Григоров Николов

 

234615123

Член

Диляна Любомирова Михайлова

 

234615124

Председател

Златина Стаменова Тенева

 

234615124

Зам. председател

Христо Иванов Миланов

 

234615124

Секретар

Петър Веселинов Павлов

 

234615124

Член

Мирослав Любенов Виденов

 

234615124

Член

Ангел Николов Терзиев

 

234615124

Член

Светла Цанкова Филипова

 

234615124

Член

Гергана Любомирова Стойчева

 

234615125

Председател

Михаил Георгиев Георгиев

 

234615125

Зам. председател

Николинка Стефанова Станкова

 

234615125

Секретар

Ромео Кръстев Филипов

 

234615125

Член

Катя Георгиева Василева

 

234615125

Член

Мануела Григорова Войнова

 

234615125

Член

Стилиан Цветанов Цанев

 

234615125

Член

Александър Димчов Михайлов

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Младост“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 80-НС / 24.03.2023

  относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

 • № 79–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

 • № 78–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения