Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 55 /петдесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“  и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски“  с вх. № 84/02.03.2023 г. за назначаване съставите на 55 /петдесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 55 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 55 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 55 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 55 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 55 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 55 бр. членове, КП „Български възход“ – 55 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 46 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 37 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 25 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 19 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 16 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 14 бр. членове, КП „Български възход“ – 8 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 55 /петдесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234616001

Председател

Николай Василев Статев

 

234616001

Зам. председател

Александър Иванов Недев

 

234616001

Секретар

Мариета Георгиева Азманова

 

234616001

Член

Илияна Георгиева Узунова

 

234616001

Член

Олга Валентинова Иванова

 

234616001

Член

Николета Георгиева Налбантова

 

234616001

Член

Иван Георгиев Стоянов

 

234616002

Председател

Пламен Руменов Георгиев

 

234616002

Зам. председател

Фиданка Първанова Тодорова

 

234616002

Секретар

Азизе Айдънова Мустафова

 

234616002

Член

Васил Маринов Узунов

 

234616002

Член

Ива Иванова Петкова

 

234616002

Член

Карлос-Богдан Арнер Байчев

 

234616002

Член

Йонко Венциславов Йотов

 

234616003

Председател

Георги Валентинов Илиев

 

234616003

Зам. председател

Борсислав Еленов Димитров

 

234616003

Секретар

Алекс Владимиров Коновалов

 

234616003

Член

Станислав Горанов Николов

 

234616003

Член

Олеся Кириловна Янева

 

234616003

Член

Борис Ангелов Калоянов

 

234616003

Член

Добромир Нинов Димитров

 

234616004

Председател

Тодор Денчев Христов

 

234616004

Зам. председател

Севал Севгин Халил

 

234616004

Секретар

Лазар Томов Аврамов

 

234616004

Член

Мишел Вячеслав Славов

 

234616004

Член

Петър Иванов Мичев

 

234616004

Член

Анка Димитрова Чифлиджанова

 

234616004

Член

Антон Иванов Новачев

 

234616005

Председател

Милена Красимирова Ангелова-Владимирова

 

234616005

Зам. председател

Мария Тодорова Илиева

 

234616005

Секретар

Искрена Сашева Аспарухова

 

234616005

Член

Валентин Трифонов Кунчев

 

234616005

Член

Ивет Иванова Митилска

 

234616005

Член

Елена Бойкова Недялкова

 

234616005

Член

Хюлиа Кямилова Салиева

 

234616006

Председател

Атанас Петков Славов

 

234616006

Зам. председател

Антнония Тонева Георгиева

 

234616006

Секретар

Вяра Николаева Цветанова

 

234616006

Член

Денис Емилиянов Бянов

 

234616006

Член

Айтен Хасан Кьойбаши

 

234616006

Член

Радослав Руменов Монев

 

234616006

Член

Силвия Христова Жечева

 

234616007

Председател

Михаела Михайлова Петрова

 

234616007

Зам. председател

Диана Атанасова Гогова

 

234616007

Секретар

Петър Юриев Луканов

 

234616007

Член

Мирослав Атанасов Терзиев

 

234616007

Член

Лъчезар Христов Тодоров

 

234616007

Член

Йоанна Веселинова Великова

 

234616007

Член

Алпер Салиев Сюлейманов

 

234616008

Председател

Мариана Димитрова Белева

 

234616008

Зам. председател

Красимир Николов Хайлазов

 

234616008

Секретар

Теодора Валериева Бинева

 

234616008

Член

Камен Спасов Ненчев

 

234616008

Член

Севдалин Ивайлов Любомиров

 

234616008

Член

Натали Дирухи Арпаджиян

 

234616008

Член

Александър Ананиев Атанасов

 

234616009

Председател

Симона Цветелинова Тодорова

 

234616009

Зам. председател

Валя Милчева Пътечкова

 

234616009

Секретар

Иван Станиславов Станков

 

234616009

Член

Стефан Иванов Стефанов

 

234616009

Член

Денис Демирев Исаев

 

234616009

Член

Калоян Валентинов Николов

 

234616009

Член

Цветомир Стефанов Тодоров

 

234616010

Председател

Виктория Красимирова Петрунова

 

234616010

Зам. председател

Росица Румянова Русева

 

234616010

Секретар

Наталия Траянова Дескова

 

234616010

Член

Николай Валентинов Сергеев

 

234616010

Член

Гергана Петрова Търпова

 

234616010

Член

Васислава Стоянова Стоименова

 

234616010

Член

Росен Иванов Ангелов

 

234616011

Председател

Димитър Асенов Ангелов

 

234616011

Зам. председател

Екатерина Благоева Бацанова

 

234616011

Секретар

Маруся Богданова Бъчварова

 

234616011

Член

Кармен Анатолиев Карменов

 

234616011

Член

Петър Любчев Колев

 

234616011

Член

Лия Лъчезарова Лазарова

 

234616011

Член

Симка Райчева Младенова

 

234616012

Председател

Ирина Николова Николова

 

234616012

Зам. председател

Лидия Александрова Драгомирова

 

234616012

Секретар

Димитър Господинов Георгиев

 

234616012

Член

Стояна Иванова Стоянова

 

234616012

Член

Емилия Величкова Витанова

 

234616012

Член

Миледи Кирилова Мичева

 

234616012

Член

Роза Германова Иванова

 

234616013

Председател

Вероника Цветанова Костова

 

234616013

Зам. председател

Детелина Петрова Руйнекова

 

234616013

Секретар

Йоана Петкова Цветкова

 

234616013

Член

Адриян Атанасов Иванов

 

234616013

Член

Бранимира Ангелова Павлова

 

234616013

Член

Васил Кирилов Николов

 

234616013

Член

Лазарина Йорданова Лазарова

 

234616014

Председател

Валери Петров Цветков

 

234616014

Зам. председател

Владимир Ивов Данов

 

234616014

Секретар

Мила Стефанова Пейкова

 

234616014

Член

Димитър Александров Танев

 

234616014

Член

Майя Рангелова Атанасова

 

234616014

Член

Добринка Стефанова Кирилова

 

234616014

Член

Гергана Николаева Пръшева

 

234616015

Председател

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616015

Зам. председател

Илиан Евгениев Николов

 

234616015

Секретар

Милена Иванова Ненова

 

234616015

Член

Веселка Василева Зафирова

 

234616015

Член

Александър Александров Константинов

 

234616015

Член

Мария Йонева Йорданова

 

234616015

Член

Йордан Кирилов Брестовички

 

234616016

Председател

Кристина Боянова Николова

 

234616016

Зам. председател

Боян Рангелов Рангелов

 

234616016

Секретар

Красимир Златков Кастрев

 

234616016

Член

Илчо Борисов Илиев

 

234616016

Член

Виктор Борисов Янакиев

 

234616016

Член

Иван Василев Йорданов

 

234616016

Член

Николай Георгиев Пръшев

 

234616017

Председател

Мартин Георгиев Кунгалов

 

234616017

Зам. председател

Стела Йовкова Петкова

 

234616017

Секретар

Здравка Николаева Алексиева

 

234616017

Член

Лъчезар Георгиев Зеленков

 

234616017

Член

Десислава Огнянова Петрова

 

234616017

Член

Васил Кирилов Шомев

 

234616017

Член

Кристина Любенова Банчева

 

234616018

Председател

Петър Тодоров Банчев

 

234616018

Зам. председател

Наталия Красимирова Керемидчиева

 

234616018

Секретар

Евгения Стойнева Малинова

 

234616018

Член

Елка Димитрова Шомева

 

234616018

Член

Танер Юзджанов Феимов

 

234616018

Член

Мария Цветкова Метанова

 

234616018

Член

Георги Мартинов Кунгалов

 

234616019

Председател

Ивайло Любенов Шекерджийски

 

234616019

Зам. председател

Константина Красимирова Цветанова

 

234616019

Секретар

Владислава Стоилова Кунгалова

 

234616019

Член

Йорданка Смиленова Митрева

 

234616019

Член

Християн Пенчев Николов

 

234616019

Член

Калоян Георгиев Атанасов

 

234616019

Член

Елица Любомирова Спасова

 

234616020

Председател

Геновева Вълкова Черкезова

 

234616020

Зам. председател

Кристина Бойкова Костадинова

 

234616020

Секретар

Паулина Владимирова Дойчинова

 

234616020

Член

Йорданка Николова Божилова

 

234616020

Член

Светлана Александрова Календрова

 

234616020

Член

Александър Владимиров Иванов

 

234616020

Член

Юлия Димитрова Петрова

 

234616021

Председател

Нели Николова Иванова

 

234616021

Зам. председател

Виктор Димитров Атанасов

 

234616021

Секретар

Мая Недялкова Петкова

 

234616021

Член

Даринка Стоилова Теодосиева

 

234616021

Член

Димана Ивайлова Георгиева

 

234616021

Член

Роза Иванова Кънчева

 

234616021

Член

Стоил Ангелов Божилов

 

234616022

Председател

Венко Спасов Божанов

 

234616022

Зам. председател

Венислава Иванова Йотова

 

234616022

Секретар

Тереза Илиева Пехливанова

 

234616022

Член

Тодорка Георгиева Шиникова

 

234616022

Член

Ивайло Стоилов Иванов

 

234616022

Член

Борислав Георгиев Георгиев

 

234616022

Член

Константин Борисов Костадинов

 

234616023

Председател

Анна Тодорова Гиновска

 

234616023

Зам. председател

Мария  Войческа-Христова

 

234616023

Секретар

Илия Веселинов Ганчев

 

234616023

Член

Богомил Владимиров Георгиев

 

234616023

Член

Ивайло Веселинов Николов

 

234616023

Член

Илиана Анкова Абаджиева

 

234616023

Член

Райна Найденова Данчева

 

234616024

Председател

Радка Василева Йотова

 

234616024

Зам. председател

Димитър Пенчев Писков

 

234616024

Секретар

Пенка Костадинова Цветкова

 

234616024

Член

Тодор Иванов Ковачки

 

234616024

Член

Лидия Димитрова Найденова

 

234616024

Член

Славея Донкова Славкова

 

234616024

Член

Кристиян Красимиров Кирилов

 

234616025

Председател

Стефка Иванова Стоянова

 

234616025

Зам. председател

Миладин Борисов Иванов

 

234616025

Секретар

Таня Георгиева Ананиева

 

234616025

Член

Мариана Кирилова Кирова

 

234616025

Член

Християн Юлиянов Дамянов

 

234616025

Член

Зоя Господинова Дунова

 

234616025

Член

Еми Борисова Найчева

 

234616026

Председател

Орлин Велинов Иванов

 

234616026

Зам. председател

Петя Маринова Николова

 

234616026

Секретар

Мартин Стефанов Стоянов

 

234616026

Член

Христо Бориславов Христов

 

234616026

Член

Биляна Валериева Дунова

 

234616026

Член

Иванина Николаева Иванова

 

234616026

Член

Виктория Александрова Иванова

 

234616027

Председател

Милен Цоков Иванов

 

234616027

Зам. председател

Гинка Иванова Стоянова

 

234616027

Секретар

Моника Валентинова Иванова

 

234616027

Член

Радослав Митков Симеонов

 

234616027

Член

Теодор Ивайлов Гиновски

 

234616027

Член

Виктория Даниелова Закова

 

234616027

Член

Стоян Иванов Чолаков

 

234616028

Председател

Слави Цеков Цеков

 

234616028

Зам. председател

Емил Цветелинов Захариев

 

234616028

Секретар

Данаил Иванов Джалев

 

234616028

Член

Светлин Войслаков Йочев

 

234616028

Член

Райна Иванова Папазова

 

234616028

Член

Весела Иванова Иванова

 

234616028

Член

Невяна Николаева Вълкова

 

234616029

Председател

Юлиян Ивайлов Христов

 

234616029

Зам. председател

Петър Бориславов Златков

 

234616029

Секретар

Костадин Костадинов Маринов

 

234616029

Член

Елена Георгиева Гинчева

 

234616029

Член

Емануела Михайлова Краева-Шопова

 

234616029

Член

Мириам Сайд Асадпур

 

234616029

Член

Ебру Селяхтин Юмер

 

234616030

Председател

Панайот Ангелов Кузов

 

234616030

Зам. председател

Ваня Петкова Георгиева

 

234616030

Секретар

Ирина Петрова Дерибеева-Плексидас

 

234616030

Член

Цветелина Тодорова Богаевска

 

234616030

Член

Габриела Антонова Иванова

 

234616030

Член

Стефан Нелков Славев

 

234616030

Член

Лъчезар Валентинов Недялков

 

234616031

Председател

Денис Айханов Фахрединов

 

234616031

Зам. председател

Йордан Атанасов Йорданов

 

234616031

Секретар

Надежда Димитрова Боянова

 

234616031

Член

Пламен Цветанов Николов

 

234616031

Член

Георги Стефанов Илиев

 

234616031

Член

Тея Христова Петрова

 

234616031

Член

Дениз Сайд Асадпур

 

234616032

Председател

Иван Атанасов Папазов

 

234616032

Зам. председател

Рейме Айдън Юсеин

 

234616032

Секретар

Снежинка Иванова Кирилова

 

234616032

Член

Диана Георгиева Маркова

 

234616032

Член

Георги Киров Враговски

 

234616032

Член

Калоян Добрев Костов

 

234616032

Член

Мариана Стефанова Димитрова

 

234616033

Председател

Юлита Георгиева Димитрова-Василева

 

234616033

Зам. председател

Радостина Руменова Палазова

 

234616033

Секретар

Юлиана Цветанова Милтенова

 

234616033

Член

Валентин Величков Пешунов

 

234616033

Член

Анета Петрова Недялкова

 

234616033

Член

Мария Йончева Симеонова

 

234616033

Член

Володя Методиев Крумов

 

234616034

Председател

Елизабет Драгиева Симончева

 

234616034

Зам. председател

Олга Симеонова Георгиева

 

234616034

Секретар

Зорница Андонова Дончева

 

234616034

Член

Калоян Цветанов Бушев

 

234616034

Член

Илия Иванов Спасов

 

234616034

Член

Анелия Миткова Митева

 

234616034

Член

Валерия Станиславова Йоцова

 

234616035

Председател

Полина Тихомирова Велева

 

234616035

Зам. председател

Ивет Ивайлова Атанасова

 

234616035

Секретар

Кремена Анкова Абаджиева

 

234616035

Член

Валери Асенов Кирилов

 

234616035

Член

Георги Петков Димитров

 

234616035

Член

Александър Ангелов Григоров

 

234616035

Член

Джанер Недрет Шюкри

 

234616036

Председател

Атанаска Славейкова Енчева

 

234616036

Зам. председател

Георги Костадинов Стоянов

 

234616036

Секретар

Мартин Василев Василев

 

234616036

Член

Галина Раденкова Арнаудова

 

234616036

Член

Теодора Стоянова Спасова

 

234616036

Член

Ваня Христова Рътарова-Георгиева

 

234616036

Член

Златка Петкова Крумова

 

234616037

Председател

Владислав Петев Фетфов

 

234616037

Зам. председател

Елеонора Василева Атанасова

 

234616037

Секретар

Ива Димитрова Пульова

 

234616037

Член

Ивана Емилиян Палева

 

234616037

Член

Георги Ненков Георгиев

 

234616037

Член

Гюлджан Сами Караосман

 

234616037

Член

Васил Цанков Генковски

 

234616038

Председател

Емел Ерхан Емин

 

234616038

Зам. председател

Костадин Тодоров Личков

 

234616038

Секретар

Димитър Петков Георгиев

 

234616038

Член

Михаил Василев Тотевски

 

234616038

Член

Христина Любенова Ангелова

 

234616038

Член

Мария Станимирова Стоянчева

 

234616038

Член

Мирослав Георгиев Петров

 

234616039

Председател

Деяна Енчева Симончева

 

234616039

Зам. председател

Ерай Ерхан Емин

 

234616039

Секретар

Петко Георгиев Боянов

 

234616039

Член

Цветанка Николова Бояджиева

 

234616039

Член

Ивета Божидарова Иванова

 

234616039

Член

Пламен Радославов Марковски

 

234616039

Член

Зорница Борисова Зайкова

 

234616040

Председател

Росица Йорданова Илиева

 

234616040

Зам. председател

Георги Руменов Георгиев

 

234616040

Секретар

Неделина Димитрова Минкова

 

234616040

Член

Софка Димитрова Марковска

 

234616040

Член

Дейвид Жаншарл Махитци

 

234616040

Член

Валя Петкова Господинова

 

234616040

Член

Мустафа Ахмед Сюлейман

 

234616041

Председател

Изабела Георгиева Георгиева -Карагеоргиева

 

234616041

Зам. председател

Максим Стефанов Зангов

 

234616041

Секретар

Галина Симеонова Брейчева

 

234616041

Член

Марина Ивайлова Колева

 

234616041

Член

Кристина Христова Несторова

 

234616041

Член

Марияна Светлозарова Иванова

 

234616041

Член

Нелиз Изетова Акифова

 

234616042

Председател

Мерал Ергинова Хюсеинова

 

234616042

Зам. председател

Василена Йосиф Йовчева

 

234616042

Секретар

Алекс Евгениев Брейчев

 

234616042

Член

Саша Рениева Войкова

 

234616042

Член

Калина Красимирова Славова

 

234616042

Член

Георги Николаев Узунов

 

234616042

Член

Йоан Милков Николов

 

234616043

Председател

Ралица Веселинова Христова

 

234616043

Зам. председател

Здравко Симеонов Мойнов

 

234616043

Секретар

Кристина Цанкова Цанкова

 

234616043

Член

Калин Василев Крачунов

 

234616043

Член

Николай Кръстев Цоков

 

234616043

Член

Снежана Методиева Димитрова

 

234616043

Член

Елис Айханова Фахрединова

 

234616044

Председател

Даниел Димитров Митев

 

234616044

Зам. председател

Лили Христофорова Велякова

 

234616044

Секретар

Аспарух Иванов Аспарухов

 

234616044

Член

Стефка Евстатиева Папазова

 

234616044

Член

Виктория Николаева Цокова

 

234616044

Член

Николай Георгиев Дочев

 

234616044

Член

Мартин Бисеров Хаджиев

 

234616045

Председател

Николай Богданов Начев

 

234616045

Зам. председател

Светослав Николаев Василев

 

234616045

Секретар

Гергана Георгиева Найденчовска

 

234616045

Член

Георги Александров Костадинов

 

234616045

Член

Теодора Станиславова Дерекьовска

 

234616045

Член

Рени Стойнова Апостолова

 

234616045

Член

Селин Динчерова Кърова

 

234616046

Председател

Евгений Александров Семьонов

 

234616046

Зам. председател

Даниел Стоилов Божилов

 

234616046

Секретар

Тодор Тошков Балабанов

 

234616046

Член

Янко Бойков Георгиев

 

234616046

Член

Ивелина Божидарова Причкапова

 

234616046

Член

Мариана Драгомирова Ненова

 

234616046

Член

Александър Петков Миков

 

234616047

Председател

Сузана Андонова Веселинова

 

234616047

Зам. председател

Йордан Маринов Ангелов

 

234616047

Секретар

Лефтера Добрева Мутафчийска

 

234616047

Член

Юлиян Валентинов Левашки

 

234616047

Член

Димитър Кирков Марчев

 

234616047

Член

Панайот Максимов Чомаков

 

234616047

Член

Елена Николаева Станева

 

234616048

Председател

Теодор Георгиев Илков

 

234616048

Зам. председател

Ирена Миткова Дойчева

 

234616048

Секретар

Костадин Николов Ценов

 

234616048

Член

Цветана Светославова Йорданова

 

234616048

Член

Емануела Методиева Ташкова

 

234616048

Член

Ангел Дочев Ралчевски

 

234616048

Член

Галина Христова Дзанева

 

234616049

Председател

Вилия Миткова Михова

 

234616049

Зам. председател

Динко Вълков Присадашки

 

234616049

Секретар

Бояна Калинова Георгиева

 

234616049

Член

Светла Тодорова Пенкова

 

234616049

Член

Стефани Методиева Димитрова

 

234616049

Член

Светлин Сийков Арнаудов

 

234616049

Член

Иззет Акифов Халилов

 

234616050

Председател

Даниела Стоянова Игова

 

234616050

Зам. председател

Симеон Пламенов Мичев

 

234616050

Секретар

Райна Руменова Пешева

 

234616050

Член

Йоанна Маринова Чонова

 

234616050

Член

Цветомир Петков Ангелов

 

234616050

Член

Петър Марианов Стефанов

 

234616050

Член

Олга Димитрова Янакиева

 

234616051

Председател

Камелия Каменова Бранкова

 

234616051

Зам. председател

Здравка Стоянова Шейретова

 

234616051

Секретар

Тайфун Ружди Хасан

 

234616051

Член

Цветан Николаев Николов

 

234616051

Член

Стефани Цветанова Узунова

 

234616051

Член

Крум Асенов Асенов

 

234616051

Член

Аделина Александрова Георгиева

 

234616052

Председател

Ангел Петров Гатев

 

234616052

Зам. председател

Надежда Спас Дамянова

 

234616052

Секретар

Лазарка Димитрова Христова

 

234616052

Член

Ивайло Димитров Георгиев

 

234616052

Член

Сузана Юлиянова Юзекчиева

 

234616052

Член

Йоанна Иванова Огнянова

 

234616052

Член

Ирена Иванова Чонова

 

234616053

Председател

Даниела Миленова Петрова

 

234616053

Зам. председател

Любомир Анатолиев Любомиров

 

234616053

Секретар

Огнян Георгиев Горанов

 

234616053

Член

Манол Христов Парашкевов

 

234616053

Член

Стефка Пенкова Пенкова

 

234616053

Член

Георги Емилов Чушев

 

234616053

Член

Михаил Николов Игов

 

234616055

Председател

Станислав Стоянов Василев

 

234616055

Зам. председател

Елена Руменова Гугалова

 

234616055

Секретар

Ангел Танев Арахангелов

 

234616055

Член

Теодора Георгиева Аврамова

 

234616055

Член

Пламен Светославов Стефанов

 

234616055

Член

Десислава Георгиева Илкова

 

234616055

Член

Пламен Вълчев Ангелов

 

234616056

Председател

Иванка Христофорова Гугалова

 

234616056

Зам. председател

Хорие Ахмед Дуран

 

234616056

Секретар

Георги Златанов Овчаров

 

234616056

Член

Димо Димитров Димитров

 

234616056

Член

Борислав Петров Борисов

 

234616056

Член

Камен Стефанов Иванов

 

234616056

Член

Юрий Петров Луканов

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Студентски“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения