Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резерви

 

 В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Витоша“ с вх. № 79/01.03.2023 г. за назначаване съставите на 73 /седемдесет и три/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 73 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 73 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 73 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 73 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 73 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 73 бр. членове, КП „Български възход“ – 73 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 61 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 49 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 33 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 25 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 22 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 18 бр. членове, КП „Български възход“ – 11 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 73 /седемдесет и три/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234617001

Председател

Снежанка Иванова Иванова

 

234617001

Зам. председател

Таня Кръстанова Кръстанова-Димитрова

 

234617001

Секретар

Надя Светославова Решетарова

 

234617001

Член

Марин Цветков Зарков

 

234617001

Член

Татяна Валентинова Иванова

 

234617001

Член

Пенка Николова Димитрова

 

234617001

Член

Марияна Христова Георгиева

 

234617002

Председател

Даниел Стефанов Иванов

 

234617002

Зам. председател

Анна Николаева Лалева

 

234617002

Секретар

Стоян Костадинов Радев

 

234617002

Член

Добрина Христова Генова

 

234617002

Член

Софка Серафимова Симова

 

234617002

Член

Янка Илиева Джамова

 

234617002

Член

Йоско Аврамов Молхов

 

234617003

Председател

Иван Венелинов Коларов

 

234617003

Зам. председател

Христина Василева Христова

 

234617003

Секретар

Красимира Стоянова Сорокина

 

234617003

Член

Марин Тодоров Радевски

 

234617003

Член

Катрин Апостолова Георгиева

 

234617003

Член

Шенол Орханов Османов

 

234617003

Член

Христина Илиева Костадинова

 

234617004

Председател

Христо Атанасов Петров

 

234617004

Зам. председател

Мариела Руменова Романова

 

234617004

Секретар

Любка Димитрова Лазарова

 

234617004

Член

Пена Раева Радевска

 

234617004

Член

Иван Яворов Тодоров

 

234617004

Член

Надя Руменова Стоянова

 

234617004

Член

Александра Иванова Османова

 

234617005

Председател

Татяна Боянова Янева

 

234617005

Зам. председател

Галина Геориева Арабаджиева

 

234617005

Секретар

Ирина Иванова Мартинова

 

234617005

Член

Тихомир Генчев Тотолаков

 

234617005

Член

Светослава Василева Цветанова

 

234617005

Член

Лилия Стефанова Георгиева

 

234617005

Член

Мирослав Стоянов Бодуров

 

234617006

Председател

Радостин Йоан Вутов

 

234617006

Зам. председател

Марио Найденов Пеловски

 

234617006

Секретар

Васил Генчев Чолаков

 

234617006

Член

Георги Димитров Цоневски

 

234617006

Член

Георг Тонев Давидовски

 

234617006

Член

Петя Вичева Асенова

 

234617006

Член

Християна Стоянова Бонева

 

234617007

Председател

Биляна Трайчева Божилова

 

234617007

Зам. председател

Теменужка Илиева Мишева

 

234617007

Секретар

Станислав Валентинов Петров

 

234617007

Член

Милен Тодоров Тодоров

 

234617007

Член

Жеко Добрев Гюров

 

234617007

Член

Румяна Неткова Стоянова

 

234617007

Член

Христо Сашев Стефанов

 

234617008

Председател

Благовеста Атанасова Кенарова

 

234617008

Зам. председател

Сабиха Али Шанкова

 

234617008

Секретар

Валентин Димитров Димитров

 

234617008

Член

Яна Янкова Проданова

 

234617008

Член

Стефчо Милков Стефанов

 

234617008

Член

Петър Тодоров Петров

 

234617008

Член

Илия Йорданов Николов

 

234617009

Председател

Венцислав Николаев Станоев

 

234617009

Зам. председател

Валентин Иванов Иванов

 

234617009

Секретар

Жанета Димитрова Драганова

 

234617009

Член

Боряна Дочева Грънчарова

 

234617009

Член

Първолета Спасова Стоичкова

 

234617009

Член

Моника Стойчева Чакърова

 

234617009

Член

Мария Димитрова Батчева

 

234617010

Председател

Данаил Йорданов Дунков

 

234617010

Зам. председател

Йордан Ивайлов Йорданов

 

234617010

Секретар

Георги Николаев Петров

 

234617010

Член

Иванка Маринова Георгиева

 

234617010

Член

Георги Венелинов Драганов

 

234617010

Член

Цветан Георгиев Георгиев

 

234617010

Член

Иван Йосифов Иванов

 

234617011

Председател

Йордан Миленов Йорданов

 

234617011

Зам. председател

Борислав Иванов Борисов

 

234617011

Секретар

Валери Захариев Маринов

 

234617011

Член

Юлиана Русева Зашева

 

234617011

Член

Антоанета Димитрова Илиева

 

234617011

Член

Ангел Петров Пенков

 

234617011

Член

Веселина Цветкова Яламова

 

234617012

Председател

Румяна Милушева Младенова

 

234617012

Зам. председател

Виктор Тенчев Папазов

 

234617012

Секретар

Александър Димчев Чешмеджиев

 

234617012

Член

Мария Петрова Петрова

 

234617012

Член

Владислав Димитров Димитров

 

234617012

Член

Георги Николов Николов

 

234617012

Член

Емилия Адрианова Асенова

 

234617013

Председател

Велислав Васков Стоянов

 

234617013

Зам. председател

Марияна Паунова Каравасилева

 

234617013

Секретар

Виржиния Тодорова Петрова

 

234617013

Член

Екатерина Иванова Митева

 

234617013

Член

Ивайло Иванов Маджаров

 

234617013

Член

Георги Страхилов Кирилов

 

234617013

Член

Йосиф Стефанов Сомов

 

234617014

Председател

Мая Йорданова Любомирова

 

234617014

Зам. председател

Лили Валентинова Станимирова

 

234617014

Секретар

Петър Митев Баръмов

 

234617014

Член

Снежанка Велинова Лашкова

 

234617014

Член

Иванка Йорданова Александрова

 

234617014

Член

Бойко Миланов Андреев

 

234617014

Член

Михаела Красимирова Кунчева

 

234617015

Председател

Красимир Живков Велинов

 

234617015

Зам. председател

Гергана Кифирчова Станимирова

 

234617015

Секретар

Милена Гергинова Левтерова

 

234617015

Член

Тихомир Петров Баръмов

 

234617015

Член

Виктория Иванова Кунчева

 

234617015

Член

Александър Георгиев Илиев

 

234617015

Член

Евелина Славчева Александрова

 

234617016

Председател

Емилия Богомилова Бурова

 

234617016

Зам. председател

Христо Иванов Доневски

 

234617016

Секретар

Таня Ефремова Симеонова

 

234617016

Член

Еленка Петърчова Стойкова

 

234617016

Член

Живко Николов Дамянов

 

234617016

Член

Виолета Димитрова Богданова

 

234617016

Член

Ева Иванова Койчева

 

234617017

Председател

Тодор Тодоров Тотев

 

234617017

Зам. председател

Виктор Николаев Гусев

 

234617017

Секретар

Радослав Венциславов Христов

 

234617017

Член

Анета Маринова Костова

 

234617017

Член

Светла Златкова Давчева

 

234617017

Член

Васил Митков Шошков

 

234617017

Член

Галина Аббас Попова

 

234617018

Председател

Георги Крумов Данков

 

234617018

Зам. председател

Лиляна Стефанова Славова

 

234617018

Секретар

Кристияна Колева Колева

 

234617018

Член

Илиан Лалев Владов

 

234617018

Член

Стефан Георгиев Франгов

 

234617018

Член

Станка Николова Стефанова

 

234617018

Член

Емилия Георгиева Кирилова

 

234617019

Председател

Пламен Александров Давчев

 

234617019

Зам. председател

Антанас Методиев Мирчев

 

234617019

Секретар

Мария Димитрова Милева

 

234617019

Член

Силвия Асенова Маринчева

 

234617019

Член

Ангелина Якимова Иванова

 

234617019

Член

Андрей Вълев Иванов

 

234617019

Член

Стефани Красимирова Трифонова-Грънчарова

 

234617020

Председател

Габриела Денчева Денчева

 

234617020

Зам. председател

Питър Стоянов Борисов

 

234617020

Секретар

Румяна Атанасова Петкова

 

234617020

Член

Стоян Илиев Жулев

 

234617020

Член

Видка Иванова Блянтова

 

234617020

Член

Симона Любомирова Крушкин

 

234617020

Член

Пламен Атанасов Цвятков

 

234617021

Председател

Васил Недялков Василев

 

234617021

Зам. председател

Антоанета Методиева Асенова

 

234617021

Секретар

Милен Славчев Огнянов

 

234617021

Член

Делян Найденов Желязов

 

234617021

Член

София Георгиева Андреева

 

234617021

Член

Габриела Светославова Станкова

 

234617021

Член

Александър Александров Стоянов

 

234617022

Председател

Георги Христов Узунов

 

234617022

Зам. председател

Огнян Бецов Велков

 

234617022

Секретар

Латинка Георгиева Разпопова

 

234617022

Член

Симеонка Йорданова Кърджова

 

234617022

Член

Магдалена Димитрова Димитрова

 

234617022

Член

Пламен Маринов Първанов

 

234617022

Член

Александър Димитров Пеев

 

234617023

Председател

Станислава Стоянова Кузманова

 

234617023

Зам. председател

Ева Илиева Кръстева

 

234617023

Секретар

Александър Миленов Ананиев

 

234617023

Член

Цочо Минков Магунски

 

234617023

Член

Здравко Христов Андонов

 

234617023

Член

Йордан Янчев Иванов

 

234617023

Член

Ваня Константинова Танева

 

234617024

Председател

Маргарита Йорданова Георгиева

 

234617024

Зам. председател

Ивалина Борисова Иванова

 

234617024

Секретар

Спас Йорданов Панков

 

234617024

Член

Галиана Лъчезар Евгениева

 

234617024

Член

Цветелина Стилианова Баръмова

 

234617024

Член

Павлина Владимирова Герасимова

 

234617024

Член

Христо Костадинов Танев

 

234617025

Председател

Любомир Людмилов Стоянов

 

234617025

Зам. председател

Христо Димитров Ковачев

 

234617025

Секретар

Лора Груева Попова

 

234617025

Член

Жечка Любенова Гаврилова

 

234617025

Член

Димитър Георгиев Георгиев

 

234617025

Член

Добринка Панайотова Добрева

 

234617025

Член

Мартин Руменов Николов

 

234617026

Председател

Христофор Мариов Димитров

 

234617026

Зам. председател

Вера Георгиева Георгиева

 

234617026

Секретар

Даниел Стоянов Зубев

 

234617026

Член

Еленка Христова Борисова

 

234617026

Член

Александър Цветанов Попов

 

234617026

Член

Въльо Добрев Гергевски

 

234617026

Член

Изабела Великова Великова

 

234617027

Председател

Невенка Василева Пашеева

 

234617027

Зам. председател

Патрисия Божидарова Кацарска

 

234617027

Секретар

Петко Йотов Петков

 

234617027

Член

Цочо Димитров Яшев

 

234617027

Член

Нели Денова Божинова

 

234617027

Член

Сашка Ангелова Милушева

 

234617027

Член

Евгения Георгиева Георгиева

 

234617028

Председател

Божидар Иванов Емануилов

 

234617028

Зам. председател

Никол Пламенова Андреева

 

234617028

Секретар

Виолин Димитров Борисов

 

234617028

Член

Стефан Йосифов Сомов

 

234617028

Член

Галя Владимирова Колева

 

234617028

Член

Снежа Данаилова Христова

 

234617028

Член

Гергана Димитрова Георгиева

 

234617029

Председател

Светослав Мариов Димитров

 

234617029

Зам. председател

Иво Иванов Стойнев

 

234617029

Секретар

Пепа Йорданова Мицова

 

234617029

Член

Владимир Спасов Шипковенски

 

234617029

Член

Цветана Христова Варсанова

 

234617029

Член

Анна Николаева Йорданова

 

234617029

Член

Биляна Гоцева Ерменкова

 

234617030

Председател

Росица Николова Велева

 

234617030

Зам. председател

Ралица Ангелова Давидкова

 

234617030

Секретар

Даниела Миткова Пеева

 

234617030

Член

Невена Владова Коларова

 

234617030

Член

Мирослав Пенев Райковски

 

234617030

Член

Александрина Ивайло Легоманова

 

234617030

Член

Лозка Бойчева Христова

 

234617031

Председател

Милен Минков Батолов

 

234617031

Зам. председател

Георги Динев Копринков

 

234617031

Секретар

Даниела Гергинова Димитрова

 

234617031

Член

Луиза Хрант Сараян

 

234617031

Член

Веска Станева Игнатова

 

234617031

Член

Иван Велков Павлов

 

234617031

Член

Йордан Димитров Йорданов

 

234617032

Председател

Лилия Тотева Пипева

 

234617032

Зам. председател

Виолета Тихомирова Велкова

 

234617032

Секретар

Ренета Александрова Копринкова

 

234617032

Член

Юлия Минчева Батолова

 

234617032

Член

Габриела Емил Игнатова

 

234617032

Член

Станислав Йежи Пац

 

234617032

Член

Цветомир Веселинов Димитров

 

234617033

Председател

Елена Стефанова Ангелова

 

234617033

Зам. председател

Георги Йорданов Гатев

 

234617033

Секретар

Емилия Ангелова Никова

 

234617033

Член

Таня Миленова Батолова

 

234617033

Член

Антония Бориславова Скендерова

 

234617033

Член

Велислава Александрова Анастасова

 

234617033

Член

Георги Асенов Димитров

 

234617034

Председател

Георги Сашев Рангелов

 

234617034

Зам. председател

Александра Бончева Шейнова

 

234617034

Секретар

Евгения Жейнова Шурлиева

 

234617034

Член

Ася Николова Христова

 

234617034

Член

Янка Атанасова Голомеева

 

234617034

Член

Цвети Пламенова Пулийска

 

234617034

Член

Маринела Миленова Батолова

 

234617035

Председател

Викторио Красимиров Вутов

 

234617035

Зам. председател

Виолета Крумова Аначкова

 

234617035

Секретар

Нина Любенова Цачева

 

234617035

Член

Кирил Цветанов Радев

 

234617035

Член

Росица Стефанова Костадинова

 

234617035

Член

Стефан Бориславов Петров

 

234617035

Член

Силвия Борисова Гигова

 

234617036

Председател

Атанас Колов Атанасов

 

234617036

Зам. председател

София Кирилова Костова

 

234617036

Секретар

Виолета Николова Антова

 

234617036

Член

Лилия Карамфилова Лозанова

 

234617036

Член

Венета Иванова Иванова

 

234617036

Член

Катерина Доброславова Маркова

 

234617036

Член

Веселина Георгиева Симеонова

 

234617037

Председател

Марио Николаев Димитров

 

234617037

Зам. председател

Симона Стефанова Стефанова

 

234617037

Секретар

Методи Костадинов Иванов

 

234617037

Член

Мария Тодорова Иванова

 

234617037

Член

Цачо Цветозаров Цачев

 

234617037

Член

Николина Свилкова Антова

 

234617037

Член

Диана Богданова Каленска

 

234617038

Председател

Димитринка Иванова Апостолова Илиева

 

234617038

Зам. председател

Евдокия Никифорова Иванова

 

234617038

Секретар

Веселин Стефанов Димитров

 

234617038

Член

Стоянка Петкова Илиева

 

234617038

Член

Надка Георгиева Стаменкова

 

234617038

Член

Румяна Малинова Дончева

 

234617038

Член

Александър Пламенов Панайотов

 

234617039

Председател

Тодор Николов Белчев

 

234617039

Зам. председател

Теодор Красимиров Йорданов

 

234617039

Секретар

Юлия Михайлова Байнова

 

234617039

Член

Софка Миткова Бонева

 

234617039

Член

Ицко Георгиев Методиев

 

234617039

Член

Светослав Пенчев Младенов

 

234617039

Член

Калина Димитрова Димитрова

 

234617040

Председател

Златка Миткова Димитрова

 

234617040

Зам. председател

Ивона Георгиева Петрова-Паисова

 

234617040

Секретар

Даниела Руменова Симеонова

 

234617040

Член

Вяра Николаева Николова

 

234617040

Член

Биляна Емилова Петрова

 

234617040

Член

Галя Йотова Ангелова

 

234617040

Член

Васко Димитров Апостолов

 

234617041

Председател

Стойко Димитров Славов

 

234617041

Зам. председател

Ваня Николаева Иванова

 

234617041

Секретар

Виолета Димитрова Йорданова-Николова

 

234617041

Член

Орлин Бойчев Каменов

 

234617041

Член

Анка Димитрова Иванова

 

234617041

Член

Бойко Борисов Илиев

 

234617041

Член

Ташо Андреев Николов

 

234617042

Председател

Марта Симеонова Симидчийска

 

234617042

Зам. председател

Алекс Бончев Шейнов

 

234617042

Секретар

Милчо Воин Захаренов

 

234617042

Член

Алекси Атанасов Алексиев

 

234617042

Член

Здравка Петрова Филипова Раковска

 

234617042

Член

Йоанна Иванова Николова

 

234617042

Член

Веска Божилова Пулийска

 

234617043

Председател

Мирослава Цветанова Георгиева

 

234617043

Зам. председател

Димитринка Дакова Джахова-Маймункова

 

234617043

Секретар

Адриан Димитров Димитров

 

234617043

Член

Илия Костов Недялков

 

234617043

Член

Полина Сашкова Божилова

 

234617043

Член

Теодор Радославов Младенов

 

234617043

Член

Илияз Бюрханов Абазов

 

234617044

Председател

Ирена Пламенова Арсова

 

234617044

Зам. председател

Ивайло Бойков Фильов

 

234617044

Секретар

Калоян Даниел Захариев

 

234617044

Член

Теодора Антонова Тодорова

 

234617044

Член

Златка Демирева Димитрова

 

234617044

Член

Мариан Радков Андонов

 

234617044

Член

Снежанка Рангелова Димова

 

234617045

Председател

Янка Георгиева Димитрова

 

234617045

Зам. председател

Валентин Ташков Владов

 

234617045

Секретар

Иван Борисов Димитров

 

234617045

Член

Рени Димитрова Василева

 

234617045

Член

Стефани Даниелова Благоева

 

234617045

Член

Евелина Бориславова Досева

 

234617045

Член

Татяна Моева Радкова-Шопова

 

234617046

Председател

Иван Димитров Милчев

 

234617046

Зам. председател

Светослава Евгениева Стоилова

 

234617046

Секретар

Даниела Димитрова Панкева

 

234617046

Член

Мариана Асенова Иванова

 

234617046

Член

Галя Енчева Иванова

 

234617046

Член

Ралица Георгиева Вачкова

 

234617046

Член

Гергана Драганова Николинска

 

234617047

Председател

Бонка Миткова Атанасова

 

234617047

Зам. председател

Иван Ангелов Чучуков

 

234617047

Секретар

Цеца Ангелова Михайлова

 

234617047

Член

Соня Вергилова Ненкова

 

234617047

Член

Илиян Цачев Балтов

 

234617047

Член

Антония Йосифова Бонева

 

234617047

Член

Мария Левитова Владимирова

 

234617048

Председател

Ивайло Генчев Николов

 

234617048

Зам. председател

Весела Симеонова Кръстева

 

234617048

Секретар

Цветелина Любомирова Станкова

 

234617048

Член

Камен Кирилов Борисов

 

234617048

Член

Георги Методиев Стоянов

 

234617048

Член

Христа Миленова Павлова

 

234617048

Член

Татяна Левитова Тодорова

 

234617049

Председател

Ангелина Яниславова Петева

 

234617049

Зам. председател

Александра Петрова Младенова

 

234617049

Секретар

Анета Атанасова Никифорова

 

234617049

Член

Симона Ивова Хесапчиева

 

234617049

Член

Златка Стефанова Иванова

 

234617049

Член

Йордан Лазаринов Боянов

 

234617049

Член

Радина Иванова Чачева

 

234617050

Председател

Никола Станчев Станчев

 

234617050

Зам. председател

Ина Красимирова Георгиева

 

234617050

Секретар

Петьо Илиянов Илиев

 

234617050

Член

Стефан Бончев Стефанов

 

234617050

Член

Маргарета Георгиева Георгиева

 

234617050

Член

Йордан Николов Зафиров

 

234617050

Член

Мирослав Емилов Петров

 

234617051

Председател

Цветелина Георгиева Хаджистоянова

 

234617051

Зам. председател

Гергана Александрова Николова

 

234617051

Секретар

Калин Христов Мечкарски

 

234617051

Член

Мария Колева Стефанова

 

234617051

Член

Иван Трайков Стефанов

 

234617051

Член

Анка Койчева Добрева

 

234617051

Член

Райничка Ангелова Манолева

 

234617052

Председател

Марин Стефанов Бонев

 

234617052

Зам. председател

Радка Димитрова Бранкова

 

234617052

Секретар

Бистра Иванова Петрова

 

234617052

Член

Таня Желева Боянова

 

234617052

Член

Елвира Асенова Неделчева

 

234617052

Член

Джамил  Аккад

 

234617052

Член

Теодора Петьова Цекова

 

234617053

Председател

Даниела Благоева Манчева-Сарайдарова

 

234617053

Зам. председател

Ивайло Димитров Димитров

 

234617053

Секретар

Диан Василев Василев

 

234617053

Член

Станка Андреева Бонева

 

234617053

Член

Маргарита Стефанова Ганчева

 

234617053

Член

Марио Георгиев Спасов

 

234617053

Член

Кристина Кирилова Асенова

 

234617054

Председател

Яна Христова Стригачева

 

234617054

Зам. председател

Йони Радославова Младенова

 

234617054

Секретар

Стоянка Митева Георгиева

 

234617054

Член

Катя Сергеева Маринова

 

234617054

Член

Искра Симеонова Станчева-Станоева

 

234617054

Член

Снежана Иванова Тодорова

 

234617054

Член

Борислава Тодорова Жирова

 

234617055

Председател

Демир Георгиев Маринов

 

234617055

Зам. председател

Петя Николайчева Пейчева

 

234617055

Секретар

Борислав Александров Младенов

 

234617055

Член

Иван Димитров Димитров

 

234617055

Член

Адриян Георгиев Георгиев

 

234617055

Член

Емил Иванов Вълчев

 

234617055

Член

Силвия Григорова Саздова

 

234617056

Председател

Женина Недялкова Пейкова

 

234617056

Зам. председател

Щилиян Тодоров Владимиров

 

234617056

Секретар

Валерия Любомирова Първанова

 

234617056

Член

Станислава Николова Василева

 

234617056

Член

Васил Антонов Атанасов

 

234617056

Член

Никола Пламенов Соколов

 

234617056

Член

Васил Яворов Кирилов

 

234617057

Председател

Мария Димитрова Стефанова

 

234617057

Зам. председател

Красимир Зарков Гоцов

 

234617057

Секретар

Свилен Димитров Станев

 

234617057

Член

Михаил Василев Иванов

 

234617057

Член

Борис Борилов Петров

 

234617057

Член

Елизабет Евгениева Миланова

 

234617057

Член

Илиян Станчев Савов

 

234617058

Председател

Васка Кирилова Николова

 

234617058

Зам. председател

Иван Стоянов Дуков

 

234617058

Секретар

Виктор Красимиров Неделчев

 

234617058

Член

Бисера Тихомирова Добчева

 

234617058

Член

Снежанка Димитрова Томева

 

234617058

Член

Стефка Иванова Методиева

 

234617058

Член

Христо Георгиев Маринов

 

234617059

Председател

Михаела Иванова Фильова

 

234617059

Зам. председател

Пенка Иванова Карагеоргиева

 

234617059

Секретар

Мария Асенова Алексиева

 

234617059

Член

Румен Генчев Станилов

 

234617059

Член

Емануела Благоева Иванова

 

234617059

Член

Камен Михайлов Михайлов

 

234617059

Член

Дарина Христова Стоева

 

234617060

Председател

Борис Иванов Гигов

 

234617060

Зам. председател

Надежда Грудева Ангелова

 

234617060

Секретар

Даниела Благоева Захариева

 

234617060

Член

Мария Генчева Станилова

 

234617060

Член

Николай Тодоров Алексиев

 

234617060

Член

Алекс Бойков Нинов

 

234617060

Член

Венета Георгиева Кулинова

 

234617061

Председател

Гергана Паскова Декова

 

234617061

Зам. председател

Виктор Ванков Митов

 

234617061

Секретар

Димитър Лазаринов Боянов

 

234617061

Член

Донка Михайлова Петрова

 

234617061

Член

Ренета Петрова Йоневска

 

234617061

Член

Стефани Бойкова Нинова

 

234617061

Член

Василена Тодорова Младенова

 

234617062

Председател

Александър Георгиев Войнов

 

234617062

Зам. председател

Вергиния Любомирова Стоичкова

 

234617062

Секретар

Пепа Стоянова Станева

 

234617062

Член

Анка Стефанова Петкова

 

234617062

Член

Николай Ангелов Йоневски

 

234617062

Член

Десислава Георгиева Янева

 

234617062

Член

Петко Спасов Панчев

 

234617063

Председател

Тина Бориславова Цакова - Яланджийска

 

234617063

Зам. председател

Мими Петрова Ковачева

 

234617063

Секретар

Петър Седефчов Петров

 

234617063

Член

Райна Григорова Димитрова

 

234617063

Член

Митко Златев Петков

 

234617063

Член

Румен Искренов Иванов

 

234617063

Член

Зоя Трайчева Харизанова-Колева

 

234617064

Председател

Захари Иванов Желев

 

234617064

Зам. председател

Борислав Миленов Стефанов

 

234617064

Секретар

Ангел Николов Колев

 

234617064

Член

Владко Йорданов Стоименов

 

234617064

Член

Даниела Кирилова Димитрова

 

234617064

Член

Росица Христова Райкова

 

234617064

Член

Гинка Иванова Йорданова

 

234617065

Председател

Десислава Жорова Кадийска

 

234617065

Зам. председател

Мариана Иванова Стоянова

 

234617065

Секретар

Христо Иванов Савов

 

234617065

Член

Тодор Панайотов Тодоров

 

234617065

Член

Никола Тосков Ганев

 

234617065

Член

Стефан Димитров Тодоров

 

234617065

Член

Милка Пенчева Благоева

 

234617066

Председател

Любомир Христова Стоичков

 

234617066

Зам. председател

Росилина Николова Хесапчиева

 

234617066

Секретар

Иван Петков Петков

 

234617066

Член

Антон Руменов Славов

 

234617066

Член

Владимир Трайков Костадинов

 

234617066

Член

Тодор Йорданов Димитров

 

234617066

Член

Елена Руменова Пейчева

 

234617067

Председател

Росица Георгиева Георгиева

 

234617067

Зам. председател

Никита Драгомиров Георгиев

 

234617067

Секретар

Камелия Николова Петрова-Тодорова

 

234617067

Член

Миглена Стефанова Козовска

 

234617067

Член

Моника Николаева Иванова

 

234617067

Член

Живко Александров Димов

 

234617067

Член

Иван Колев Иванов

 

234617068

Председател

Аделина Емилова Караджова

 

234617068

Зам. председател

Йовита Станкова Куманова - Ачева

 

234617068

Секретар

Никола Красимиров Скорчелиев

 

234617068

Член

Станчо Христов Станчев

 

234617068

Член

Галина Василева Полендакова

 

234617068

Член

Чавдар Цветков Дуцов

 

234617068

Член

Красимира Красимирова Савова

 

234617069

Председател

Мария Йорданова Димитрова

 

234617069

Зам. председател

Петя Евгениева Георгиева

 

234617069

Секретар

Ирена Борисова Миланова

 

234617069

Член

Татяна Герасимова Кръстева

 

234617069

Член

Светла Ангелова Ваташка

 

234617069

Член

Станимир Василев Димитров

 

234617069

Член

Биляна Крумова Батова

 

234617070

Председател

Калин Огнянов Маринов

 

234617070

Зам. председател

Марио Пламенов Кръстев

 

234617070

Секретар

Мая Маринова Христова

 

234617070

Член

Надежда Жорова Янева

 

234617070

Член

Милен Христов Кръстев

 

234617070

Член

Цветелина Иванова Цолова

 

234617070

Член

Марияна Александрова Лозанова

 

234617071

Председател

Кирил Валериев Спасов

 

234617071

Зам. председател

Пенка Витомирова Гигова

 

234617071

Секретар

Симона Здравкова Стоилкова

 

234617071

Член

Петър Станиславов Петров

 

234617071

Член

Невена Петрова Андонова

 

234617071

Член

Мирослава Александрова Бежанска

 

234617071

Член

Вилизар Димитров Лозанов

 

234617072

Председател

Радослава Атанасова Александрова-Милчева

 

234617072

Зам. председател

Хана Георгиева Димова

 

234617072

Секретар

Емили Даниелова Червенкова

 

234617072

Член

Асен Лъчезаров Лазаров

 

234617072

Член

Дочо Тодоров Цветковски

 

234617072

Член

Иван Иванов Янчев

 

234617072

Член

Росен Георгиев Георгиев

 

234617073

Председател

Михаил Красимиров Книжаров

 

234617073

Зам. председател

Йордан Иванов Друмев

 

234617073

Секретар

Дафинка Кирилова Дрей

 

234617073

Член

Николай Петров Иванов

 

234617073

Член

Ангел Иванов Андреев

 

234617073

Член

Диана Василева Василева

 

234617073

Член

Тамара Бойкова Танева

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Витоша“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения