Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и две/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резерви

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Панчарево“ с вх. № 77/01.03.2023 г. за назначаване съставите на 32 /тридесет и две/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП „ГЕРБ-СДС“ – 32 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 32 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 32 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 32 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 32 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 32 бр. членове, КП „Български възход“ – 32 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ – 27 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 21 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 14 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 11 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 10 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 8 бр. членове, КП „Български възход“ – 5 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 1683–НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 32 /тридесет и две/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

 

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234623001

Председател

Иво Иванов Лисев

 

234623001

Зам. председател

Виктор Цветанов Видолов

 

234623001

Секретар

Марио Димитров Златков

 

234623001

Член

Никола Недялков Терзиев

 

234623001

Член

Маргарита Павлова Георгиева

 

234623001

Член

Десислава Каменова Пенчева

 

234623001

Член

Методи Лъчезарев Пейчев

 

234623002

Председател

Адрияна Юлиянова Накова

 

234623002

Зам. председател

Иван Емилов Дамянов

 

234623002

Секретар

Натали Пламенова Трайкова

 

234623002

Член

Емилия Георгиева Аначкова

 

234623002

Член

Димитър Божилов Божилов

 

234623002

Член

Стефания Лъчезарова Пейчева

 

234623002

Член

Стефан Милчов Шопов

 

234623003

Председател

Николай Евтимов Кончев

 

234623003

Зам. председател

Маргарита Мартинова Николова

 

234623003

Секретар

Дарина Цветанова Маринова

 

234623003

Член

Ивайло Илянов Павлов

 

234623003

Член

Чавдар Койчев Панев

 

234623003

Член

Васка Емануилова Младенова

 

234623003

Член

Манол Красимиров Гълъбов

 

234623004

Председател

Мариана Атанасова Митрева

 

234623004

Зам. председател

Милена Василева Гълъбова

 

234623004

Секретар

Сесил Ерол Мешели

 

234623004

Член

Мария Радилова Радева

 

234623004

Член

Ивета Бориславова Календерска

 

234623004

Член

Илко Благоев Ников

 

234623004

Член

Мариана Йорданова Иванов

 

234623005

Председател

Вероника Христова Цакова

 

234623005

Зам. председател

Иванка Методиева Тодорова

 

234623005

Секретар

Красимир Манолов Гълъбов

 

234623005

Член

Павлин Кирилов Стойчев

 

234623005

Член

Александър Антонов Спасов

 

234623005

Член

Спас Малинов Ангелов

 

234623005

Член

Силвио Ангелов Кънчев

 

234623006

Председател

Стефка Тодорова Пешева

 

234623006

Зам. председател

Василена Анастасова Василева

 

234623006

Секретар

Александър Георгиев Алексиев

 

234623006

Член

Елеонора Симоенова Божинова

 

234623006

Член

Иван Асенов Биволарски

 

234623006

Член

Йордан Кирков Чолаков

 

234623006

Член

Трайчо Георгиев Караджов

 

234623007

Председател

Димка Евгениева Стойчевска

 

234623007

Зам. председател

Богомилка Деянова Велкова

 

234623007

Секретар

Николай Маринов Димоларев

 

234623007

Член

Реджеб Сабри Сакълдаш

 

234623007

Член

Мила Ваклинова Ваклинова

 

234623007

Член

Любомир Русев Русев

 

234623007

Член

Христомир Александров Сърбинов

 

234623008

Председател

Любомира Петрова Камберова

 

234623008

Зам. председател

Георги Николаев Генов

 

234623008

Секретар

Невена Гениева Станчева

 

234623008

Член

Христо Тодоров Митов

 

234623008

Член

Красимира Ангелова Ангелова

 

234623008

Член

Александър Илиянов Александров

 

234623008

Член

Цвета Методиева Деянова

 

234623009

Председател

Даниела Илиева Станчева

 

234623009

Зам. председател

Йорданка Вълова Козарска

 

234623009

Секретар

Иван Пенчев Пенчев

 

234623009

Член

Иван Димитров Ласков

 

234623009

Член

Стефка Йорданова Пейчинова

 

234623009

Член

Георги Антонов Купенов

 

234623009

Член

Виктория Красимирова Вергиева

 

234623010

Председател

Татяна Петрова Душанова

 

234623010

Зам. председател

Светлен Генчев Стефанов

 

234623010

Секретар

Мартин Маринов Ангелков

 

234623010

Член

Росен Димитров Геновски

 

234623010

Член

Иван Георгиев Стоилков

 

234623010

Член

Милчо Велинов Атанасов

 

234623010

Член

Елка Славчева Матейна

 

234623011

Председател

Велина Стоянова Дескова

 

234623011

Зам. председател

Емилия Георгиева Бързакова-Ценева

 

234623011

Секретар

Силвия Христова Георгиева

 

234623011

Член

Ивайло Георгиев Вукадинов

 

234623011

Член

Анелия Владимирова Камберова

 

234623011

Член

Милен Борисов Димитров

 

234623011

Член

Светла Василева Сотирова

 

234623012

Председател

Марияна Любомирова Кънева

 

234623012

Зам. председател

Мирослав Делчев Митев

 

234623012

Секретар

Димана Михаил Табакова

 

234623012

Член

Павел Филипов Гърбев

 

234623012

Член

Наташа Райчева Васлиева

 

234623012

Член

Лили Иванова Филибинова

 

234623012

Член

Виктор Рикардо Алкайде

 

234623013

Председател

Юлияна Петрова Иванова

 

234623013

Зам. председател

Ани Боянова Стойкова-Маламова

 

234623013

Секретар

Стела Павлова Павлова

 

234623013

Член

Виктор Панаретов Милев

 

234623013

Член

Мустафа Салихов Шольов

 

234623013

Член

Магдалена Венциславова Андонова

 

234623013

Член

Николай Георгиев Владимиров

 

234623014

Председател

Алтънка Кръстева Ангелова

 

234623014

Зам. председател

Кристина Емануилова Славчева

 

234623014

Секретар

Десислава Каменова Любомирова

 

234623014

Член

Теодор Венциславов Каменов

 

234623014

Член

Галина Христова Василева

 

234623014

Член

Цвете Николаева Пазителова-Андонова

 

234623014

Член

Галина Иванова Григорова

 

234623015

Председател

Кирил Георгиев Стоичков

 

234623015

Зам. председател

Венцислав Венелинов Баков

 

234623015

Секретар

Ивелин Пламенов Колев

 

234623015

Член

Сотир Великов Праматаров

 

234623015

Член

Виолета Траянова Стоилова

 

234623015

Член

Елена Боянова Димитрова

 

234623015

Член

Виолета Веселинова Борисова

 

234623016

Председател

Мария Димитрова Зашева

 

234623016

Зам. председател

Иван Руменов Гюров

 

234623016

Секретар

Христо Ивайлов Иванов

 

234623016

Член

Атанас Георгиев Бъждаров

 

234623016

Член

Нели Атанасова Георгиева

 

234623016

Член

Веселин Стоянов Божков

 

234623016

Член

Цветанка Петрунова Сотирова

 

234623017

Председател

Анелия Тодорова Велковска

 

234623017

Зам. председател

Весела Валентинова Велинова

 

234623017

Секретар

Мария Димитрова Крумова

 

234623017

Член

Пламен Кирилов Павликянов

 

234623017

Член

Виолета Рангелова Бонева

 

234623017

Член

Милчо Владимиров Станков

 

234623017

Член

Валентина Георгиева Димитрова-Тодорова

 

234623018

Председател

Севда Любенова Накова

 

234623018

Зам. председател

Надя Иванова Георгиева

 

234623018

Секретар

Маргарет Димитрова Костова

 

234623018

Член

Ани Борисова Миланова

 

234623018

Член

Мими Рангелова Огнянова

 

234623018

Член

Камелия Маринова Лисева

 

234623018

Член

Георги Тонев Чоралиев

 

234623019

Председател

Орлин Георгиев Петков

 

234623019

Зам. председател

Иван Тодоров Иванов

 

234623019

Секретар

Надежда Христова Христова

 

234623019

Член

Богдан Методиев Илиев

 

234623019

Член

Марияна Стоянова Попова

 

234623019

Член

Божин Николаев Георгиев

 

234623019

Член

Марияна Илиева Стоянова

 

234623020

Председател

Цветанка Петкова Хаджиянева

 

234623020

Зам. председател

Ваня Георгиева Костова

 

234623020

Секретар

Христо Иванов Македонски

 

234623020

Член

Светослав Петков Петков

 

234623020

Член

Снежанка Иванова Лисева

 

234623020

Член

Радка Любенова Лалова

 

234623020

Член

Мария-Софи Славейкова Стайкова

 

234623021

Председател

Василка Гълъбинова Станенова

 

234623021

Зам. председател

Стоянка Славчева Кънчева

 

234623021

Секретар

Димитър Кирилов Костов

 

234623021

Член

Митко Симеонов Цонев

 

234623021

Член

Камен Кирилов Донков

 

234623021

Член

Янко Иванов Ламбринов

 

234623021

Член

Милена Григорова Алексиева

 

234623022

Председател

Петър Емилов Ангелов

 

234623022

Зам. председател

Моника Любомирова Борисова

 

234623022

Секретар

Ивелина Райчева Костадинова

 

234623022

Член

Мустафа Ахмед Мехов

 

234623022

Член

Валентин Боянов Йорданов

 

234623022

Член

Пламен Василев Владов

 

234623022

Член

Росица Георгиева Владимирова

 

234623023

Председател

Татяна Георгиева Сириджанова

 

234623023

Зам. председател

Нели Стоилова Иванова

 

234623023

Секретар

Десислава Иванова Кузмова

 

234623023

Член

Исмит Юсеинов Мадаров

 

234623023

Член

Веселка Драгомирова Драганова

 

234623023

Член

Петко Бончев Бонев

 

234623023

Член

Тодор Стефанов Манев

 

234623024

Председател

Лилия Георгиева Александрова

 

234623024

Зам. председател

Мариана Георгиева Грънчарова

 

234623024

Секретар

Владислав Бойков Стоичков

 

234623024

Член

Валентин Венциславов Славенков

 

234623024

Член

Йорданка Петрова Тодорова

 

234623024

Член

Лидия Йорданова Гъркова

 

234623024

Член

Антоанетка Миланова Граховска

 

234623025

Председател

Ани Иванова Ангелова

 

234623025

Зам. председател

Християн Андреев Георгиев

 

234623025

Секретар

Даниела Атанасова Милева

 

234623025

Член

Григор Емилов Тодоров

 

234623025

Член

Гергана Минчова Шопова

 

234623025

Член

Веселина Станева Попова

 

234623025

Член

Кристиян Арменов Александров

 

234623026

Председател

Янка Ивова Дръндова

 

234623026

Зам. председател

Николай Димитров Карпузов

 

234623026

Секретар

Димитър Сашов Амзин

 

234623026

Член

Ахмед Байрамов Шайгов

 

234623026

Член

Венета Николова Тодорова

 

234623026

Член

Велислава Божидарова Александрова

 

234623026

Член

Павлинка Иванова Вълкова

 

234623027

Председател

Лорина Димитрова Начева

 

234623027

Зам. председател

Йорданка Илкова Калфина

 

234623027

Секретар

Аделина Бориславова Ценева

 

234623027

Член

Сабри Муса Шольов

 

234623027

Член

Емил Йорданов Тодоров

 

234623027

Член

Даниела Сашова Амзина-Недкова

 

234623027

Член

Сурай Исмаилов Акифов

 

234623028

Председател

Сабрия Мустафа Шольов

 

234623028

Зам. председател

Александър Стефанов Фъртунков

 

234623028

Секретар

Цветанка Славчова Велкова

 

234623028

Член

Юлиан Мартинов Недков

 

234623028

Член

Румяна Методиева Цветанова

 

234623028

Член

Женя Стефанова Обрешкова

 

234623028

Член

Йорданка Цветкова Панталеева

 

234623029

Председател

Мариета Койчева Събкова

 

234623029

Зам. председател

Виолета Сашова Амзина

 

234623029

Секретар

Йоана Георгиева Георгиева

 

234623029

Член

Иван Момчилов Мандзуров

 

234623029

Член

Илияна Димитрова Динова

 

234623029

Член

Христина Божкова Александрова

 

234623029

Член

Юлияна Димитрова Галева

 

234623030

Председател

Маргарита Димитрова Петрова

 

234623030

Зам. председател

Бисер Маринов Делев

 

234623030

Секретар

Радослав Гергинов Рангелов

 

234623030

Член

Надежда Тодорова Дойчинова

 

234623030

Член

Йорданка Петрова Андреева

 

234623030

Член

Ваня Делчева Митева

 

234623030

Член

Трънка Спасова Филипова

 

234623031

Председател

Светослав Василев Танев

 

234623031

Зам. председател

Мариана Петрова Георгиева

 

234623031

Секретар

Ахмед Ресим Шайгов

 

234623031

Член

Емилия Василева Цветанова

 

234623031

Член

Зоя Кирилова Гергинова

 

234623031

Член

Стоян Кирилов Вукадинов

 

234623031

Член

Стефка Василева Ковачка

 

234623032

Председател

Нели Христова Ангелова

 

234623032

Зам. председател

Паулина Любомирова Георгиева

 

234623032

Секретар

Иван Венетиев Николов

 

234623032

Член

Райна Петрова Станкова

 

234623032

Член

Ирина Симоенова Пенчева

 

234623032

Член

Диана Владимирова Иванова

 

234623032

Член

Татяна Живкова Хинова

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Панчарево“ .

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 80-НС / 24.03.2023

  относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

 • № 79–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

 • № 78–НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения