Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
София, 09.03.2023

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, във връзка с решение № 1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК, решение № 1714-НС от 01.03.2023 г. на ЦИК, решение № 1733-НС от 04.03.2023 г. на ЦИК и писмо изх. № НС-15-125/08.03.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ:

ОДОБРЯВА графичен файл с предпечатен образец на бюлетина, генерирана в Уеб базираната система за одобрение на бюлетините изпратена от ЦИК - https://pe.demax.bg/, в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г. за Двадесет и трети изборен район – София.

 

ОДОБРЯВА определения от ЦИК тираж от 422 500 /четиристотин двадесет и две хиляди и петстотин/ броя на бюлетините за отпечатване за Двадесет и трети изборен район – София.

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения