Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
София, 09.03.2023

ОТНОСНО: Промяна на име на кандидат за народен представител

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК и във връзка с допусната техническа грешка в изписването на първото име на кандидат за народен представител в подаденото предложение с вх. № 54 от 26.02.2023 г. от ПП "Български съюз за директна демокрация", като под номер № 25 в предложението е посочен кандидат за народен представител – Красимир Кръстев Вълев, с ЕГН: ............., предвид извършената поправка в предложението от упълномощено лице, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 30-НС/27.02.2023 г. на РИК 23 като името на кандидата под номер 25 в листата вместо "Красимир Кръстев Вълев, с ЕГН: …….." ДА СЕ ЧЕТЕ Владимир Кръстев Вълев, с ЕГН: ……….

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения