Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
София, 18.03.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София с Вх. № 141/18.03.2023 г. е постъпила обобщена информация от Столична община Изх. № с изх. № СОА23-ИЗ04-119/18.03.2023г.. за постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по реда на чл. 37 от ИК. В същата е посочено, че в районните администрации на територията на 23-ти изборен район са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

02 Красно село – 58 броя

08 Изгрев – 22 броя

09 Лозенец – 15 броя

10 Триадица – 40 броя

15 Младост – 33 броя

16 Студентски – 2 броя

17 Витоша – 23 броя

23 Панчарево – 6 брой.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и Решение № 1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г., както следва:

1 бр. ПСИК на територията на административен район Красно село;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Изгрев

1 бр. ПСИК на територията на административен район Лозенец;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Триадица;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Младост;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Витоша.

ОПРЕДЕЛЯ общият брой на подвижните избирателни кутии в 23 изборен район е 6 /шест/ броя.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.03.2023 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения