Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
София, 18.03.2023

ОТНОСНО: Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/

На основание чл. чл.8, ал. 1 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК, Решение 1738-НС/06.03.2023 г.  на ЦИК и съобразно решение Решение № 61-НС от 18.03.2023 г. на РИК-23 и  издадена Заповед № СОА23-РД-09-784/18.032023 г. на Кмета на Столична община за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, с  определен  номер и адрес на секциите, като с това са изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.6 от ИК, във с чл. 90 ИК , Решение 1738-НС/06.03.2023 г.  на ЦИК и съобразно решение Решение № 61-НС от 18.03.2023 г..  на РИК-23 и  Заповед № СОА23-РД-09-784/18.032023 г на Кмета на Столична община, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА единните номера на подвижните секционни избирателни комисии, съгласно Решение № 61-НС от 18.03.2023 г. на РИК-23, както следва:

 

Район ''Красно село''

234602096

Район „Изгрев“

234608049

Район „Лозенец“

234609082

Район „Триадица“

234610118

Район „Младост“

234615127

Район „Витоша“

234617075

 

където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

02 е номерът на административния район ''Красно село'', съгласно ЕКАТТЕ,

08 е номерът на административния район „Изгрев“, съгласно ЕКАТТЕ,

09 е номерът на административния район „Лозенец“, съгласно ЕКАТТЕ

10 е номерът на административния район „Триадица“, съгласно ЕКАТТЕ,

15 е номерът на административния район „Младост“, съгласно ЕКАТТЕ,

17 е номерът на административния район „Витоша“, съгласно ЕКАТТЕ,

096 е номера на служебните секции в административните райони

049 е номера на служебните секции в административните райони

082 е номера на служебните секции в административните райони

118 е номера на служебните секции в административните райони

127 е номера на служебните секции в административните райони

075 е номера на служебните секции в административните райони

 

В районните администрации, в които няма образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, но има подадени заявления за гласуване до 17.00ч. на 27.03.2023 г., независимо от техния брой, да бъдат обслужени от подвижните секционни избирателни комисии, както следва:

Район „Младост“ – за район „Панчарево“

Район „Лозенец – за район „Студентски“

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.03.2023 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения