Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 66–НС
София, 22.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Секретаря на район „ Изгрев“ с вх. № 169/22.03.2023 г. за назначаване състава на 1 /един/ брой подвижна СИК, в състав от 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, като същото е както следва: общ брой членове – КП „ГЕРБ-СДС“ 1 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „Български възход“ - 1 бр. членове, като в това число ръководство: КП „ГЕРБ-СДС“ 1 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 0 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 0 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „Български възход“ – 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК, Решение № 1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 1 /един / брой ПСИК в състав от 7 /седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608049

Председател

Емилия Петрова Савова

 

234608049

Зам. председател

Минчо Иванов Димитров

 

234608049

Секретар

Явор Красимиров Чалъков

 

234608049

Член

Емил Любомиров Трънкаров

 

234608049

Член

Виктор Ангелов Киров

 

234608049

Член

Юлиан Венциславов Ябанджиев

 

234608049

Член

Аспарух Крумов Бамбов

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на ПСИК, представен с предложението на Секретаря на район „Изгрев“.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:31 часа

Календар

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения