Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 71–НС
София, 22.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 164/22.03.2023 г., подписано от кмета на район „Лозенец” с предложение за освобождаване на общо 95 членове в 62 СИК, както следва: от квотата на КП „ГЕРБ–СДС“ 0 бр. членове, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – 37 бр. членове , ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 20 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 9 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 24 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 5 бр. членове, КП „Български възход“ – 0бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Лозенец” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234609001

Зам. председател

Нели Петрова Величкова

 

Калин Руменов Кюркчийски

 

234609001

Член

Владимир Михайлов Василев

 

Жулиена Данчева Костадинова

 

234609001

Член

Мария Георгиева Нанковска

 

Юлиана Павлова Паскалева

 

234609002

Секретар

Елена Йорданова Спасова

 

Румен Бориславов Кюркчийски

 

234609002

Член

Елена Тодорова Григорова

 

Галя Григорова Ерменкова

 

234609003

Председател

Юлиана Павлова Паскалева

 

Мария Георгиева Нанковска

 

234609003

Секретар

Татяна Кирилова Микова

 

Кристиан Евгениев Иванов

 

234609003

Член

Калин Иванов Пейков

 

Димитър Пламенов Димитров

 

234609004

Член

Светлана Павлова Георгиева

 

Йоана Стефчова Кочовска

 

234609005

Секретар

Пламен Емилов Сотиров

 

Ния Асенова Богомилова

 

234609005

Член

Мартин Любомиров Ангелов

 

Даниел Бориславов Йосифов

 

234609006

Зам. председател

Петруна Нешова Симеонова

 

Светла Костадинова Кюркчийска

 

234609007

Член

Никола Виолинов Крънчев

 

Емил Гаврилов Петков

 

234609008

Председател

Ния Асенова Богомилова

 

Пламен Емилов Сотиров

 

234609008

Зам. председател

Цветанка Петрова Толева

 

Владимира Владимирова Дончева

 

234609008

Член

Василка Ангелова Гешева-Узунова

 

Владимир Михайлов Василев

 

234609010

Секретар

Иванка Йорданова Христова

 

Ана-Милена Бисерова Димитрова

 

234609010

Член

Ивайло Койчев Добрев

 

Николай Иванов Мангачев

 

234609011

Секретар

Веселка Руменова Петрова

 

Николай Енчев Колев

 

234609012

Председател

Бранимир Атанасов Атанасов

 

Емил Борисов Сотиров

 

234609013

Член

Емил Борисов Сотиров

 

Бранимир Атанасов Атанасов

 

234609014

Секретар

Петър Александров Милчев

 

Анна Стефанова Пъневска

 

234609015

Секретар

Даниела Стойкова Рангелова

 

Валентин Михайлов Стоянов

 

234609015

Член

Кристиан Сиаманд Тофик

 

Антоанета Рангелова Димитрова-Генадиева

 

234609016

Член

Христина Илиева Костадинова

 

Любен Иванов Крумов

 

234609017

Член

Александра Георгиева Златкова

 

Валентина Цветанова Тодорова

 

234609018

Член

Миглена Костадинова Ангелова

 

Силвия Иванова Крумова

 

234609019

Зам. председател

Вася Мирославова Николова

 

Стефан Красимиров Димов

 

234609021

Член

Силвия Стефанова Арабова

 

Лиляна Владимирова Самсонова

 

234609022

Член

Жулиета Зафирова Тодорова

 

Ивайло Койчев Добрев

 

234609023

Секретар

Мария Сашева Кръстева

 

Вилиана Михайлова Стоянова

 

234609024

Член

Георги Жечков Скорчев

 

Анета Спасова Атанасова

 

234609027

Член

Димитрина Илиева Гогушева

 

Мартин Александров Величков

 

234609030

Член

Зорница Апостолова Шепкова

 

Дияна Динева Димитрова

 

234609032

Председател

Даниела Василева Димитрова

 

Ива Веселинова Москова

 

234609033

Член

Ива Веселинова Москова

 

Снежанка Колева Стойнева

 

234609035

Председател

Богомила Миланова Георгиева

 

Евдокия Цветанова Чалъкова

 

234609035

Член

Мария Дилянова Боева

 

Ирма Петкова Пенева

 

234609035

Член

Велина Иванова Костова

 

Евгений Владков Ралчев

 

234609036

Зам. председател

Яна Янкова Петрова

 

Янинка Николова Давидова

 

234609036

Секретар

Любка Георгиева Василева

 

Росен Паунов Любенов

 

234609037

Член

Денис Генчев Тотолаков

 

Мариела Николаева Джунева

 

234609037

Член

Евдокия Цветанова Чалъкова

 

Богомила Миланова Георгиева

 

234609038

Член

Венцислав Кътов Кътов

 

Любка Георгиева Василева

 

234609039

Председател

Огнян Руменов Балкански

 

Иванка Милчева Стоянова

 

234609039

Зам. председател

Никола Здравков Гушлеков

 

Руси Стойчев Стойчев

 

234609039

Член

Никола Иванов Учкунов

 

Вероника Николаева Бенчева

 

234609040

Член

Радина Симеонова Симеонова

 

Елена Миткова Спасова

 

234609041

Член

Радослава Иванова Петрова

 

Йордан Христов Йорданов

 

234609041

Член

Николай Ненков Готев

 

Ралица Петрова Базайтова

 

234609042

Зам. председател

Силвия Младенова Стоядинова

 

Янка Динева Цекова

 

234609043

Член

Никола Петков Димитров

 

Адриан Венцеславов Димитров

 

234609044

Председател

Боряна Кирилова Дживджанова

 

Иван Стоянчов Цвеов

 

234609045

Член

Адриан Йорданов Стефанов

 

Яничка Методиева Якимова

 

234609045

Член

София Георгиева Букурещлиева

 

Мартин Йорданов Минчев

 

234609046

Член

Евелин Максим Георгиева

 

Виляна Борисова Джакова

 

234609046

Член

Иван Стоянчов Цвеов

 

Боряна Кирилова Дживджанова

 

234609047

Член

Ирен Пламенова Мечева

 

Петя Руменова Иванова

 

234609050

Председател

Любов Петровна Йовинска

 

Василен Светославов Митев

 

234609051

Председател

Мартин Йорданов Минчев

 

София Георгиева Букурещлиева

 

234609051

Зам. председател

Марина Пламенова Николова

 

Гергана Павлова Янева

 

234609052

Член

Валентина Делчева Байчева

 

Йоланта Иванова Хаджийска

 

234609053

Председател

Мария Любенова Веселинова

 

Светослав Василев Митев

 

234609053

Зам. председател

Мила Тонкова Георгиева

 

Валентина Делчева Байчева

 

234609054

Член

Янинка Николова Давидова

 

Яна Янкова Петрова

 

234609055

Член

Габриела Веселинова Панайотова

 

Николай Ненков Готев

 

234609058

Член

Заря Димитрова Божкова

 

Гергана Милчева Василева

 

234609059

Секретар

Виктория Давидова Давидкова

 

Кристиян Славов Попов

 

234609060

Член

Любен Иванов Крумов

 

Гергана Миткова Исаева

 

234609060

Член

Серафима Митева Митева

 

Тодор Христов Станев

 

234609061

Член

Иван Иванов Христов

 

Яна Владимирова Христова

 

234609061

Член

Юлита Асенова Танова

 

Цветелина-Рая Огнянова Деспотова

 

234609062

Член

Габриела Ивова Маркова

 

Серафима Ивайлова Дочева

 

234609063

Зам. председател

Севда Ремзиева Моллова

 

Марина Георгиева Михайлова

 

234609064

Председател

Мариета Велчова Бележкова

 

Светослава Сергеева Рожкова

 

234609065

Член

Ивета Тончева Тенева

 

Милкана Стоилова Христова

 

234609066

Зам. председател

Людмил Христов Здравков

 

Йоана Валентинова Неделчева

 

234609066

Член

Анита Славова Чакърова

 

Ерол Каменов Сандански

 

234609066

Член

Мартин Георгиев Карамихайлов

 

Петър Дечев Цанев

 

234609068

Секретар

Габриела Любомирова Любенова

 

Георги Аспарухов Аврамов

 

234609068

Член

Мартин Атанасов Катерски

 

Димитър Ганчев Ганчев

 

234609069

Зам. председател

Снежанка Колева Стойнева

 

Олег Евлогиев Матеев

 

234609069

Член

Надежда Андреева Андрова

 

Евгени Стоянов Йорданов

 

234609069

Член

Антония Александрова Игнатова

 

Кирил Христов Нинов

 

234609071

Зам. председател

Анна Бойчева Иванова

 

Лидия Николова Лазарова

 

234609071

Секретар

Аделина Цветанова Василева

 

Гергана Атанасова Атанасова

 

234609072

Зам. председател

Димитър Желязков Овчаров

 

Юрий Георгиев Сапунджиев

 

234609072

Член

Александър Стоянов Радков

 

Станислава Георгиева Димитрова

 

234609073

Член

Нина Стоянова Никифорова

 

Илиян Данаилов Миленов

 

234609074

Член

Юлиян Георгиев Ангелов

 

Магдалена Калоянова Янкова

 

234609074

Член

Росица Георгиева Ташева

 

Велимира Тодорова Петрова

 

234609075

Секретар

Руси Стойчев Стойчев

 

Йоанна Илиянова Миланова

 

234609075

Член

Теодор Георгиев Ташев

 

Румен Любомиров Петров

 

234609077

Зам. председател

Йоанна Илиянова Миланова

 

Боряна Димитрова Велинова

 

234609077

Член

Михаил Росенов Станков

 

Емил Живков Михайлов

 

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба от Цветелина Пенева

 • № 140-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

 • № 139-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения