Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 73–НС
София, 22.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Красно село“

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед рег. № РД-26-367/16.02.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“, Заповед рег. № 597/16.02.2023 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР и Заповед рег. № 96/15.02.2023 г. на Изпълнителния директор на IV-та МБАЛ – София ЕАД, с които ръководителите на посочените лечебни заведения са образували избирателни секции на територията на заведенията, постъпили с писмо с вх. № 121/15.03.2023 г. на Секретаря на район „Красно село“.

Със заповед №СОА23-РД09-601/23.02.2023г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и заповед № РКС23-РД09-231/27.02.2023г. на Кмета на район „Красно село“, с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: № 234602093-служебна секция в УМБАЛСМ „Пирогов“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 21, № 234602094 – служебна секция в Медицински институт на МВР, бул. „Ген. Скобелев“ № 79, № 234602095 – служебна секция в IV-та МБАЛ София, бул. „Македония“ № 38.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед рег. № РД-26-367/16.02.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“, Заповед рег. № 597/16.02.2023 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР и Заповед рег. № 96/15.02.2023 г. на Изпълнителния директор на IV-та МБАЛ – София ЕАД и Решение № 1700-НС/23.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ФОРМИРА следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район „Красно село“, Столична община, както следва:

 

№ 234602093-УМБАЛСМ „Пирогов“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 21;

 

№ 234602094 – Медицински институт на МВР, бул. „Ген. Скобелев“ № 79;

 

№ 234602095 – IV-та МБАЛ София ЕАД, бул. „Македония“ № 38

 

където:

 

23 е номерът на областта - за София-град,

 

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

 

02 е номерът на административния район „Красно село“, съгласно ЕКАТТЕ,

 

093, 094 и 095 са номерата на служебните секции в административния район

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба от Цветелина Пенева

  • № 140-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

  • № 139-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения